redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie


4 Komentarze

Jedna jaskółka wiosny nie czyni ….

Wielka_nierzadnica (1)

(grafikę można powiększyć, klikając na nia , to bedzie bardziej czytelna ) 

W temacie Wielkiej Nierzadnicy mamy bardzo ciekawy film na temat projektu zmian w funkcjonowaniu banków na Islandii . Wiemy ze tam kraj był na skaraju bankructwa spowodowanym działaniem banksterów z WN . Jednakże to mały kraj na uboczu , wyspa w dodatku  i politykom udało sie  tych lokalnych banksterów zapuszkować .Wg. tego projektu banki beda miały prawo pozyczać tyle pieniedzy ile mają w swoich aktywach , nie bedą mogły pożyczać  kasy , ktorej tak naprawdę …. nie mają – co sie uprawia obecnie na świecie. Czyli panstwo bedzie nad bankami a nie banki nad państwem. Oczywiscie nie jest to zapowiedz likwidacji WN , ponieważ w tej reformie lichwiarskie  banki nadal istnieją a wg Objawienia to systemy polityczne mają je zlikwidowac doszczętnie na cąłym świecie. .

Co w tym ukłądzie jest najciekawsze: Świadomość miejscowych polityków na tyle wzrosła że doszli do konieczności zrobienia „czegoś” z bankami ,  a to co jak co,  jest podstawą dogadania się 10 rogów na krótki czas by zlikwidować Babilon Wielki ( WN), czyli  władzę nad światem  16 tu banków , ktorych właścicielami jest kilka rodzin żydowskich banksterów.     

Pod filmem znajdują się stosowne komentarze na ten temat.


53 Komentarze

Słowo ‚żyd’ jest fałszerstwem i powstało jako antidotum na…Słowian.

Słowo „Żyd” jest bezprawne i nie powinno być w ogóle używane 🙂 Występuje ono 21 razy w Starym Testamencie i aż 67 razy w Nowym Testamencie (wliczając odmiany)
Słowo to zostało wymyślone na potrzeby legalizacji fałszywego narodu wybranego. Angielskie słowo ‚Jew’ pojawia się w przekładach dopiero po 1775 roku 🙂

Dwuczęściowy film na ten temat, po angielsku:

oraz link, też po angielsku: http://www.overlordsofchaos.com/html/origin_of_the_word_jew.html

Słowo ‚żyd’ wymyślono jako antidotum na…Słowian 🙂 Słowianinem jest się niezależnie od państwowości, chodzi o geny, tzw. ‚Żydzi’ wymyślili sobie to samo 🙂
Nazwę ‚żyd’ zrobiono w oparciu o słowiański termin oznaczający naród lub ludzi, czyli L’jude. Tak powstała tzw. ‚JUDEA’ jako blefowa kraina geograficzna w fałszywej ‚ziemi obiecanej’.

Pisałem na temat pochodzenia słowa Judea oraz polskiego terminu ‚żyd’ tutaj, radzę przeczytać:

Czytaj dalej


17 Komentarzy

Szatan i grzech – prawdziwa motywacja

Dobrze jest czasem wrócić do tzw. tematów prostych i niejako znanych. Dobrze jest znów zadać sobie proste pytania, takie jak np. Kim jest szatan? Po co Bóg go stworzył ? Jak doszło do jego upadku i dlaczego jesteśmy w ten konflikt tak mocno wplątani?

Jak wiemy, Bóg stworzył pierwszych ludzi. Uczynił to, po wcześniejszym utworzeniu doskonałego, wspaniałego świata. Ten świat był już pełen Bożych stworzeń. Wśród tych stworzeń był On, piękny anioł, który jak okazuje się nie poradził sobie z własnym pięknem i wynikającą z niego zazdrością.

Czytaj dalej


26 Komentarzy

Wywiad dla Porozmawiajmy TV , część 1.

tematy;

  • radzieckie badania grubości skorupy ziemskiej
  • Jezioro Turawskie
  • horyzont geometryczny a obserwowany
  • efekt lornetkowy
  • skąd wiemy, że promień świetlny leci po linii krzywej
  • proste doświadczenie z aparatem fotograficznym lub kamerą
  • dowody geodezyjne
  • dalekie obserwacje
  • rakiety V-2 i powojenne programy kosmiczne
  • niemieckie spodki antygrawitacyjne


16 Komentarzy

Kontrowersje wokół Tyru – gdzie leży naprawdę?

Kontrowersje wokół Tyru – gdzie leży naprawdę?

 

Ez.26:3 Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto wystąpię przeciwko tobie, Tyrze! Wywiodę przeciwko tobie liczne narody, jak morze, gdy podnosi swoje fale.
26:4 I zburzą mury Tyru, i rozwalą jego wieże; zmiotę z niego jego kurz i uczynię z niego nagą skałę.
26:5 Będzie miejscem, gdzie rozciągają sieci rybackie pośród morza – gdyż Ja powiedziałem – mówi Wszechmocny Pan – i stanie się łupem narodów.
26:6 Jego miasta podległe na lądzie będą pobite mieczem. I poznają, że Ja jestem Pan.
26:7 Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja sprowadzę na Tyr z północy Nebukadnesara, króla babilońskiego, króla królów, z rumakami, rydwanami, jeźdźcami i licznym wojskiem.
26:8 On wybije mieczem twoje podległe miasta, usypie przeciw tobie wał i postawi przeciw tobie dach z tarcz.
26:9 I skieruje swoje tarany przeciw twoim murom, a twoje wieże rozwali żelaznymi hakami.

 

26:14 Obrócę cię w nagą skałę: Będziesz miejscem, gdzie rozciągają sieci rybackie; już nigdy nie będziesz odbudowany, gdyż Ja, Pan, to powiedziałem – mówi Wszechmocny Pan.

 

26:19 Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Gdy uczynię cię miastem spustoszonym jak inne miasta, które nie są zamieszkane, gdy sprowadzę na ciebie nawałnicę i pokryją cię wielkie wody,

 

Co do wiarygodności proroctw przekazanych w Biblii i potwierdzeń ich wypełniania się można by zapewne spisać opasłe tomy ksiąg. Stosunek prawdopodobieństwa wypełnienia się poszczególnych z proroctw sięga nieraz astronomicznych sum, ale jak na złość dla co niektórych, wypełniały się zgodnie z zapowiedzią.

            Nie jest rzeczą dziwną w takiej sytuacji, że powstają wszelkiej maści przeciwnicy tego fenomenu. Za swój argument do podważenia wiarygodności Biblii obrali sobie oni proroctwo o zniszczeniu Tyru przez Nabuchodonozora, króla Babilonu.

  Czytaj dalej


28 Komentarzy

Prawdziwa tożsamość i historia ‚chłopczyka’ z księgi Objawienia

Co księga Objawienie mówi o Królestwie i jego Królach?

 

Wiele osób szukających Boga – zadaje sobie pytanie; jak zrozumieć Apokalipsę? Bóg powiedział, że jest to księga o wyjątkowej wadze, a do dziś uważa się, że przedstawia ona więcej pytań niż odpowiedzi.

Od momentu „otwarcia” Apokalipsy wszystko zostało objawione – to znaczy wszystko, co Bóg miał nam przekazać  zostało spisane. Można, by było powiedzieć „scenariusz dziejów ludzkości” został zakończony! Wydany drukiem i każdy mógł się z nim zapoznać!

Dlaczego więc,  czujemy się często jak prorok Daniel, który wprost chorował starając się zrozumieć Boże przesłanie i Boże plany?

  Czytaj dalej


16 Komentarzy

Natchnienie ewangelii Jana – jedynej ewangelii? Cz.2

Natchnienie ewangelii Jana – jedynej ewangelii? Cz.2

 

William Temple, były arcybiskup kościoła anglikańskiego, w swoich listach do syna w Oxfordzie, pisał o swoich różnych filozoficznych problemach. Z jednego z nich warty uwagi jest jeden fragment.

Jestem zobowiązany do wyznania,” napisał, że „od 17 do 25 roku życia, oddawałem się głównie takim spekulacjom. Jednak czułem się wciąż jak pływak, który nie widzi żadnego brzegu przed sobą, po długim płynięciu, i ostatecznie pozwala sobie być zabranym przez statek, który wydaje się płynąć w jego kierunku.” a potem, po kilku słowach dodał: „Moim przepływającym statkiem był święty Jan„.

 

Osobiście, zapoznawszy się uważniej z ewangelią Jana, przyłączam się do tych słów. Wierzę, że ewangelia Jana jest jak najbardziej natchnionym i prawnym tekstem od Boga, w przeciwieństwie do ewangelii synoptycznych. Posiada również pośrednio autoryzację Boga, gdyż to właśnie Jan otrzymał poselstwo od Isusa.

 

W tej części artykułu omówię sprawy ogólnie związane z tzw. ‘Grekami’, powodem śmierci Isusa i adresatami, do których ewangelia była w głównej mierze skierowana.

Czytaj dalej


113 Komentarzy

Czy Chrystus nakazał nam miłowanie nieprzyjaciół ?

 

flooded_forest-wallpaper-1600x900

Problem miłowania nieprzyjaciół i wybaczania im, nieosądzania i modlenia się za tymi, którzy nie są naszymi braćmi, jest jak morze – morze prawdy i kłamstwa.

Nie jest to tylko problemem etycznym.

Jeżeli na podstawie pism możesz postawić dwie sprzeczne ze sobą prawdy – wnioski- świadczy to, tylko i wyłącznie o tym, że część lub całość cytowanej księgi została wtopiona w słowo Boże ( jak konkol nasiana) i jest szatańskim kłamem, ku naszej zgubie. Tak 93% ew. synoptycznych nie ma potwierdzenia w ew. Jana, a i często stoi w sprzeczności z całą nauką Bożą ST i Apokalipsy.

Dziś powszechne jest nawoływanie Kościołów i wyznań do bezkrytycznego miłowania wszystkich ludzi. Tyczy się to również nieprzyjaciół i wrogów Chrystusa, ludzi bezbożnych o zatwardziałych sercach, nie skorych do zmiany i do jawnych grzeszników.

Stosuje się również nakazy i zachęty, by przebaczać prześladowcom Isusa, by ich nie oceniać, nie osądzać. Przyjemne to i wielkoduszne, ale początkiem tych nauk nie jest Słowo Boże…

Dziwne też jest, że Kościół nakazujący kochanie wszystkich i wybaczanie wszystkiego – sam nigdy nie stosował tej zasady.

Czytaj dalej