redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie

Natchnienie ewangelii Jana – jedynej ewangelii? Cz.2

16 Komentarzy

Natchnienie ewangelii Jana – jedynej ewangelii? Cz.2

 

William Temple, były arcybiskup kościoła anglikańskiego, w swoich listach do syna w Oxfordzie, pisał o swoich różnych filozoficznych problemach. Z jednego z nich warty uwagi jest jeden fragment.

Jestem zobowiązany do wyznania,” napisał, że „od 17 do 25 roku życia, oddawałem się głównie takim spekulacjom. Jednak czułem się wciąż jak pływak, który nie widzi żadnego brzegu przed sobą, po długim płynięciu, i ostatecznie pozwala sobie być zabranym przez statek, który wydaje się płynąć w jego kierunku.” a potem, po kilku słowach dodał: „Moim przepływającym statkiem był święty Jan„.

 

Osobiście, zapoznawszy się uważniej z ewangelią Jana, przyłączam się do tych słów. Wierzę, że ewangelia Jana jest jak najbardziej natchnionym i prawnym tekstem od Boga, w przeciwieństwie do ewangelii synoptycznych. Posiada również pośrednio autoryzację Boga, gdyż to właśnie Jan otrzymał poselstwo od Isusa.

 

W tej części artykułu omówię sprawy ogólnie związane z tzw. ‘Grekami’, powodem śmierci Isusa i adresatami, do których ewangelia była w głównej mierze skierowana.

 Chrystus żył na ziemi +/- 30 lat, czy może…

 

Ewangelie synoptyczne, z ewangelią Łukasza na czele, podają że Chrystus rozpoczynając swoją działalność miał 30 lat, a sama Jego działalność 12 miesięcy. Skąd jednak naprawdę wziął się taki pogląd?

Zaskakującą informacją jest, że taki pogląd pochodzi od grupy chrześcijan z pierwszych wieków tzw. Walentynian. Była to grupa chrześcijan, gnostyków, którzy podobno korzystali tylko z ewangelii Jana, spośród ewangelii. Jednak jak się okazuje, Walentynianie oparli ten pomysł na swoim dogmacie ‘trzydziestki’, podpierając go ewangelią… Łukasza.

 

Ireneusz, uczeń Polikarpa, ucznia Jana apostoła. podał powody, dla których Walentynianie przyjęli i błędnie rozpowszechnili taki pogląd – ich niebiańska hierarchia składała się z 30 eonów i tak odwoływali się do liczby 30 podając wiek Isusa w momencie rozpoczęcia swojej misji.

Równocześnie Ireneusz podał również, zgodnie z ewangelią Jana, która była wykorzystywana w zborach Azji (wychował się w Smyrnie!), że wiek Isusa, wynosił więcej niż 40, a mniej niż 50 lat.

 

Jn 2:19

Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję.
2:20 Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować?
2:21 Ale On mówił o świątyni ciała swego.

 

jbp_100x150

 

Dobrze wiemy, że 3 dni dotyczyły czasu, po którym nastąpiło zmartwychwstanie Chrystusa. Dlatego idąc dalej w interpretacji, świątynia – ciało Isusa. świątynia przebudowywana przez Heroda, byłą wtedy w 46Mym roku prac, czyli jakieś 45 lat z hakiem :D. Stąd Isus mówiąc o swoim ciele jako świątyni, wyjawia nam swój wiek, ale dla pewności, według Prawa Boga, trzeba przynajmniej dwóch świadków (Pwt. Pr 19:15).

 

Jn 8:57

Wtedy Żydzi rzekli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?

 

Nie wiem czy, ktoś wspominał o tym wcześniej na blogu, ale trzeba wspomnieć, że Judejczycy nie powiedzieliby Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz” gdyby rozmawiali z trzydziestolatkiem. Logicznie myśląc, odnieśli takie słowa, do człowieka, mającego co najmniej 40 lat, ale mniej niż 50 lat. Czyli, można powiedzieć, że Chrystus realizował swoją misję od Ojca w… sile wieku :D. Mając dostojny wiek, przekazywał również bardzo poważne i ważne słowa, dokonywał najważniejszej misji Boga.

 

Osobiście uważam, biorąc pod uwagę co najmniej dwuletnią misję Chrystusa, że rozpoczynając ją, mając ukończone 45 lat, ‘zakończył’ ją mając ukończone 49 lat. Uważam tak dlatego, że taka liczba łatwo koresponduje z proroctwem, które szczegółowo zapowiedziało czas przyjścia i działalności Mesjasza. Chodzi mianowicie o proroctwo 70ciu tygodni z księgi Daniela; 49 lat – 7 z 70 tygodni z proroctwa, z ostatnim tygodniem:

 

Dn 9:27

I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. [Biblia Warszawska]

 

Dn 9:27

Wszakże zmocni przymierze wielom ich w tygodniu ostatnim; a w połowie onego tygodnia uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniednej, a przez wojsko obrzydliwe pustoszyciel przyjdzie, i aż do skończenia naznaczonego wyleje się spustoszenie na te go, który ma być spustoszony. [Biblia Gdańska]

 

 

 

Czy na pewno Grecy?

 

Dwunasty rozdział ewangelii Jana (12:20-36) ludzie określeni mianem ‘Greków’ proszą  ucznia Isusa, Filipa, o możliwość spotkania z jego mistrzem. Gdy Isus dowiaduje się o tym, wypowiada niespodziewanie bardzo ważne słowa:

 

Jn 12:23

A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.

 

12:31 Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony.
12:32 A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.
12:33 A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze.

 

Mówi uczniom o śmierci, która niebawem go spotka. Z tego fragmentu dowiadujemy się o bardzo ważnej kwestii – owo spotkanie z ‘Grekami’, których tożsamość wyjaśnimy, oznacza koniec misji Chrystusa (jest znakiem dla Isusa), wtedy też kieruje ostatnie słowa nauki publicznie (12:37-50).

 

Czy zatem wspomniani ‘Grecy’ zgodnie z panującą opinią byli poganami, którzy potwierdzaliby przesłanie synoptystów o głoszeniu ewangelii poganom? Jest to zupełnie błędny wniosek. Jak można zauważyć w ewangelii Jana, autor opisuje świat czysto Judejski, gdzie jedynymi poganami są jedynie Piłat i żołnierze rzymscy. Jeżeli już ma miejsce jakieś tarcie między Judejczykami i poganami, to jest to odmowa kapłanów do wejścia do Pretorium (18:28).  Przede wszystkim należy wyjaśnić ich tożsamość.

 

Jn 7:33

Wtedy rzekł Jezus: Jeszcze krótki czas będę z wami, potem odejdę do tego, który mnie posłał.
7:34 Szukać mnie będziecie, lecz nie znajdziecie, a gdzie Ja będę, wy przyjść nie możecie.
7:35 Wtedy Żydzi mówili między sobą: Dokądże Ten chce się udać, że my go nie znajdziemy? Czy chce się udać do Żydów rozproszonych między Grekami i uczyć Greków?

 

Judejczycy rozproszeni wśród Greków – czyli tzw. diaspora. W czasach, kiedy wydarzenia opisane w ewangelii miały miejsce Judejczycy żyli również poza terenami Judei, i tak Judejczycy mieszkali także na terenie Grecji. Mimo tego, że byli pod silnym wpływem kultury greckiej, to jednak zachowywali wiarę w Boga i również z tego powodu udawali się do Jerozolimy na ważne święta, jak i inni Judejczycy.

 

Słowa ‘εις διασποραν των Ελλινων μελλει πορευεσθαι και διδασκειν τους Ελλινας’; są niestety niejednoznaczne. ‘Diaspora Greków’ może znaczyć ‘greckojęzyczną diasporę’ (innymi słowy Judejczyków) i ‘Greków’ będąc skrótem w odnoszeniu się tej samej grupy. Bądź też mogłoby znaczyć ‘Diasporę mieszkającą między Grekami’, w którym to przypadku ‘Grecy’ byliby  poganami. (…) Decyzja pomiędzy dwoma możliwościami może być tylko uczyniona w świetle Janowego kontekstu jako całości. Jako, że nie ma innego odniesienia w ewangelii i listach o misji do pogan, prawdopodobieństwo wydaje się być na korzyść pierwszej interpretacji..(1)

Ewangelia Jana razem z listem Jakuba (1:1) i listem Piotra (1 list 1:1), jako jedyne w Nowym Testamencie używają słowa diaspora (gr. ‘rozproszenie’). W sumie w całej Biblii to słowo jest wspomniane 10krotnie, w tym 7 razy w Starym Testamencie. Dodatkowo na korzyść Judejczyków z greckiej diaspory, przemawia fakt, że Paweł nazywał Jakuba, Piotra i Jana ‘apostołami obrzezania’, jako że przekazywali słowa Chrystusa w pierwszej kolejności Judejczykom (i innym Izraelitom), a nie poganom.

 

Jak na ironię faryzeusze odgadli niejako adresatów, dla których ewangelia została napisana, ponieważ ‘grecki’ świat, staje się ostatecznie miejscem, gdzie nauki Chrystusa docierają.

Ewangelia ma wielokrotnie powtarzany ewangelistyczny motyw: „abyście wierzyli” (20:31) i niemal każdy incydent kończy się tą notą. Jednak, jak już zauważyliśmy, nie ma tutaj wskazania, że to do pogan Jan przede wszystkim adresuje swoją wiadomość. Wprost przeciwnie, wszystko wskazuje na jego wezwanie do diaspory Judaizmu, tak aby przyjąć Isusa jako swojego prawdziwego Mesjasza(2)

 

Jn 11:51

A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród.
11:52 A nie tylko za naród, lecz też aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże.

 

 

 

Łazarz i zmartwychwstanie

 

Jak już wyjaśniliśmy w poprzednim artykule, autorzy ewangelii synoptycznych wyrzucili ze swojej narracji osobę Łazarza, w zamian dając nam bliżej nie znanego ‘Szymona trędowatego’. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ‘jest to mało znacząca zmiana, nieistotna dla odbioru ewangelii’ – nic bardziej mylnego. Sprawa Łazarza jest również na liście kluczowych dla ewangelii i dlatego muszę ją omówić dokładnie.

 

W treści ewangelii poznajemy go, w momencie jego choroby i śmierci. Co zaskakuje czytelnika to fakt, że Chrystus niejako zwleka z przyjściem do chorego przyjaciela. Sam Isus daje tutaj trudne jeszcze do zrozumienia słowa

 

Jn 11:4

A usłyszawszy to Jezus, rzekł: Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony.

 

11:14 Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł,
11:15 I raduję się, że tam nie byłem, ze względu na was, bo uwierzycie; lecz pójdźmy do niego.

 

Z jednej strony nie jest to ‘choroba na śmierć’, ale ‘Łazarz umarł’ i co szokujące – ‘raduję się, że tam nie byłem’! Nie znając powodu, dla których wypowiedział te słowa, trudno jest nam cokolwiek zinterpretować. Co możemy stwierdzić na pewno, to że śmierć z powodu grzechu pierwszych ludzi nie jest permanentnym stanem i dlatego nie jest to ‘choroba na śmierć’.

 

Rozmowa z Martą, siostrą Łazarza, podsuwa nam dalsze wskazówki.

 

Jn 11:23

Rzekł jej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój.
11:24 Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.
11:25 Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
11:26 A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?

 

Jest to przesłanie wielokrotnie przypominane w całej ewangelii – kto wierzy w Syna Boga, będzie żył wieczne. Jednak Chrystus wyjaśnia Marii coś ważnego, a co Estera wspominała w swoich artykułach – koniec czasów już był tuż tuż. Dzień ostateczny/czas końca – sąd ostateczny, będzie dniem kiedy zmarli zmartwychwstaną na sąd.

 

Obj 20:11

I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.
20:12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.
20:13 I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

 Jesus-Resurrection-Pictures-07

Jn 14:1

Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!
14:2 W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.
14:3 A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.

 

Jn 14:28

Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja.
14:30 Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie;

 

To jest moment, do którego odniosła się Marta jako dnia ostatecznego. Chrystus natomiast wskazał na nadchodzący koniec ‘czasów’ – 70 tygodni z proroctwa Daniela.

 

W historii tej widzimy 2 fakty – uczniowie Isusa wiedzieli, że  zmartwychwstanie jest nierozerwalnym czynnikiem „dnia ostatecznego” i tak Isus dokonał pierwszego z tych znaków, kolejno zmartwychwstał On sam a po nim inni jego wierni uczniowie. To właśnie już  wcześniej wyjaśnił uczniom po rozmowie z Samarytanką.

 

Jn 4:35 Czy wy nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam: Podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa.
4:36 Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali.

 

5:28 Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego;
5:29 I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.

 

Wszystko sprowadza się do tego o czym wspomniałem w pierwszej części – o wyniku ‘postępowania karnego’ 😀 decyduje nasze nastawienie wobec Chrystusa – Światła dla ludzi (1:4).

 

Jn 3:19

A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.
3:20 Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.
3:21 Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu.

 

5:25 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą

 

Czyli czas, w którym Isus działał, był bardzo istotny dla Izraela z wielu powodów – koniec czasów, zbliżający się koniec Judy (królestwa),  krótko potem porwanie i zrzucenie Szatana.

 

Jn 11:39

Rzekł Jezus: Usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie! Już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie.
11:40 Rzekł jej Jezus: Czyż ci nie powiedziałem, że, jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą?

 

11:43 A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź!
11:44 I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść.

 

Łazarz dostąpił zmartwychwstania i w efekcie wielu Judejczyków uwierzyło w Isusa. Co więcej, był to główny powód, dla którego kapłani postanowili zabić Isusa. Do tego momentu, Saduceusze póki co, będąc mniejszością w porównaniu do faryzeuszy, nie podejmowali samodzielnych decyzji. Tutaj natomiast stanowczo zdecydowali o zabiciu Chrystusa i Łazarza – koronnego dowodu zmartwychwstania. Saduceusze nie wierzyli w taką możliwość i stąd zmiana ich podejścia do Chrystusa staje się jasna.

 

 

Jn 11:46

A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus.
11:47 Tedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów.
11:48 Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego; wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród.
11:49 A jeden z nich, Kaifasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie wiecie,
11:50 I nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął.
11:51 A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród.
11:52 A nie tylko za naród, lecz też aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże.

 

Ówczesna ‘elita’ – faryzeusze i kapłani – przepowiedzieli dokładnie co się wydarzy w krótkim czasie :D. Jednak błędnie uważali, że to działalność Isusa miała do tego doprowadzić – to ich własne (?) plany były powodem takiego rozwoju wydarzeń.

Wyrażenie ‘ów rok’ odnosi się do roku, w którym uczyniona została największa ofiara przebłagalna za grzechy ludzi w całej historii świata – ofiara z Chrystusa.

 

 

Podsumowanie

 

Ewangelia Jana zostały spisana przez naocznego świadka wydarzeń z życia Chrystusa wskazując na natchnienie tego pisma od Ducha Bożego. Drobiazgowość i obawa przed niezrozumieniem ze strony czytelników, sprawiła, że Jan, apostoł Chrystusa przedstawił nam jak najbardziej wiarygodny opis miejsc, osób i wydarzeń, których był również współuczestnikiem.

Adresatami ewangelii byli przede wszystkim Judejczycy z diaspor, zwłaszcza w Grecji, a nie jak mylnie się sądzi poganie. Taką wersję ewangelii wprowadził na użytek swojego stronnictwa Paweł z Tarsu, samozwańczy apostoł, którego nienawiść do Prawa i do Judejczyków znalazła swoje odbicie w jego listach i w ewangeliach synoptycznych.

Wszelkie zarzuty stawiane ewangelii Jana wynikają z braku zrozumienia i błędnych interpretacji zawartego w niej tekstu.

 

 

ELAR

 

Reklamy

16 thoughts on “Natchnienie ewangelii Jana – jedynej ewangelii? Cz.2

 1. Super 🙂 Aż się ożywiłam 🙂 Ciekawych rzeczy dowiaduję się od Ciebie, Elarze i bardzo Ci za to dziękuję. Wiek Pana Isusa jest największą niespodzianką :). Dlatego mógł on rzeczywiście mówić do uczniów, dziatki, dzieci moje… a ktoś tutaj miał z tym niedawno problem… Uznałam wtedy, że wiek nie ma znaczenia a Pan mógł się czuć Ojcem dla swoich uczniów, widzę jednak, że wiek miał również odpowiedni :).

  Nie będę się rozpisywać, ale dziękuję Bogu za Waszą ekipę. Piszecie rzeczy ważne i cenne, a przy tym przybliżają mi one prawdziwy obraz Stwórcy i Zbawiciela, zachęcają do samodzielnych poszukiwań i wertowania w Słowie Bożym. Szkoda, że nie każdy potrafi odstawić na bok swoje „widzimisię”, animozje i ambicje, żeby tak swobodnie, bez uprzedzeń poczytać i wzrastać w poznawaniu Prawdy… Na prawdę, szkoda…

 2. Elar- Już kiedyś czytałam o tej magicznej trzydziestce pogan jaką wprowadzili w swoją „liturgię” . Oni to również rozpowszechniali „kult” i nauki dotyczące aniołów.
  Tak o nich pisał Ireneusz;
  Ci, którzy wywodzą się od Walentyna, okazują się ludźmi, którzy żyją bez jakiegokolwiek
  szacunku [dla świętych pism] i wybierają swoje pisma i chwalą się, że
  mają więcej ewangelii niż faktycznie istnieje. Odważyli się na taką bezczelność, że
  napisaną niedawno przez nich księgę opatrzyli tytułem ewangelia prawdy, chociaż
  nie ma ona niczego wspólnego z ewangeliami apostołów”.

  Jak zwykle – standardowa sztuczka szatana ! Wśród prawdy nasiać kłamu.

  Uważam, że ten wiek Isusa słusznie przeanalizowałeś – Izraelita około 30 roku życia nabierał „prawa” do ożenku. O ile się nie mylę to również wiek kapłana który nabrał prawa do służby w świątyni – to wiek ponad 30 do 50 lat. Forma „dziateczki ” używana do uczniów – jest wyjątkowo wymowna. Myślę że Isus nie nazywał by ich – dziateczkami mając tyle samo lat co oni…
  Również uważam, że cały kontekst wydarzeń z EW. JANA świadczy o rozpoczęciu dnia Pańskiego czego potwierdzeniem są słowa z początkowego rozdziału Apokalipsy – gdzie Jan wyjaśnia, że w dzień Pański doznał natchnienia.

  Nie rozumiem dlaczego tak mocno wielu ludzi próbuje wyprzeć ze swojej świadomości świadectwo Mesjasza o tym, że On przyszedł wypełnić proroctwo o 70 tygodniach i o końcu czasów.

  Co do diaspory – to sprawa bezdyskusyjna – Isus objawił się – narodził i został zabity w pokoleniu Judy .
  Jak wiemy pokolenie Judy i Beniamina oddzieliło się od siebie – a nawet z sobą walczyli.

  POZOSTAJE ZATEM 10 POKOLEŃ IZRAELA – i czeka na wypełnienie się proroctw ich dotyczących a raczej dotyczących całego Izraela – bowiem Juda to nie cały Izrael.

  ale to długi temat….

  Od tamtej pory zakończył się sąd nad Judą i ich los został przypieczętowany a nadszedł czas na zapowiedziane 1000 letnie królestwo Isussa i wybawienie całego Izraela .

  Ew, Jana – działa na każdego – jest żywa !

  Pamiętasz Elar gdy się poznaliśmy prosiłam Cię byś odsunął wszystko i przez pewien czas czytał z uwagą i rozważaniem ew. Jana – bo ona otwiera oczy!
  Posłuchałaś mojej prośby 🙂
  I jak mówiłam Oczy Masz szeroko otwarte i widzisz prawdę i umiesz wsłuchać się w słowa Isusa.

  Dziękuję Ci za tę analizę i proszę Boga o jeszcze więcej …. Niech się tak stanie.

 3. Niestety obydwie części artykułu, mimo starań, nie wyczerpują całego tematu i zawiłości ewangelii Jana. W przyszłości na pewno zrobię serię wykładów o ewangelii, ponieważ jak się okazało wymaga bardziej dogłębnej analizy.

  „Nie rozumiem dlaczego tak mocno wielu ludzi próbuje wyprzeć ze swojej świadomości świadectwo Mesjasza o tym, że On przyszedł wypełnić proroctwo o 70 tygodniach i o końcu czasów.”

  Proroctwo to i jego odniesienie do osoby Chrystusa jest przysłowiową solą w oku dla synagogi Szatana. Żydzi, którzy mają bliższą okazję zapoznać się z tym proroctwem przekonują się, że dotyczy ono przyjścia Mesjasza (Chrystusa) i stąd mamy tzw. Żydów Mesjańskich. Synagoga Szatana, która opiera się na kabale i talmudzie zamiast na Pismach Biblii nie toleruje takiego stanu rzeczy i celowo źle interpretuje proroctwo 70ciu tygodni, żeby nie dopuścić ludzi do prawdy.

 4. Kiedy powstał pomysł NWO ? W 7 minucie jest odpowiedź.

 5. to w poprzedni filmie nr 68

 6. Ciekawy artykuł z 1999 roku! na temat ewangelii Mateusza będącej oszustwem. Jak się okazuje co niektórzy badali to 15 lat temu!

  [link po angielsku]
  http://www.holybooks.info/matthew.html#Problems

 7. Co do sądu zaciekawilo mnie że to słowo Chrystusa będzie sądzić.Mówi że gdyby go nie słyszeli nie mieliby grzechu.Potem mamy także że Isus uważa ludzi umarłych,tych którzy chodza w ciemności.Uważam że nie mamy doczynienia z literalną umarłoscia.Gdy przechodzimy do światła,wówczas stajemy się żyjacymi.Tak to zrozumiałem,podkreślam na razie czytajac nowy testament.Pozatym szukałem w nim potwierdzenia raju na ziemi ale jak na razie udało mi się znależć tylko potwierdzenie raju niebiańskiego w nowym testamencie.40-stka też wydaje mi się bardziej na miejscu.Chociażby 40 lat na pustyni,40 dni postu.Myślę ze 40 określadojrzałosc kiedy to plewy zostaja oddzielone od prawdziwego ziarna.Charakter człowieka jest już utrwalony i wypróbowany jak naród Izraelski na pustyni.

  • Słowa Isusa są proste; znasz prawo przestrzegaj je, bo według uczynków sądzony będziesz.

   J 14:15 pau „Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywali moje przykazania.”

   J 14:21 pau „Kto zna moje przykazania i postępuje według nich, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, doświadczy miłości mego Ojca i Ja także go umiłuję i mu się objawię”.”

   Tu mamy kolejne potwierdzenie tego że Mesjasz objawiać prawdę będzie tylko prawym. Bezbożni nie będą mieli poznania.

   A jakie to przykazania?

   Może jak to wielu sugeruje Mesjasz wprowadził inne – nowe?

   J 15:10 pau „Będziecie zaś trwać w mojej miłości, jeśli zachowacie moje przykazania, podobnie jak Ja spełniłem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości.”

   Nigdy Isus ściśle przestrzegał przykazania OJCA! BYŁ W NIM W JEDNOŚCI I WIERNOŚCI – dlatego grzechu w nim nie znaleziono!!!

   jedność w Ojcu – oznacza nic innego jak jednomyślność, zupełne uznanie prawa Ojca!!

   AP 22: 12 – „A oto przychodzę rychło, a zapłata moja jest ze mną,
   abym oddał każdemu według uczynków jego.
   (13) Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostateczny. (14) Błogosławieni, którzy

   czynią przykazania jego, aby mieli prawo do drzewa żywota, i aby weszli bramami do miasta.

   (15) A na dworze będą psy i czarownicy, i wszetecznicy, i mężobójcy, i bałwochwalcy, i każdy, który miłuje i czyni kłamstwo.”

   J 10:30 bg „Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”

 8. Jeszcze jedno.Jan21:25″Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus,które,gdyby miały być spisane jedna po drugiej,mniemam,że i cały świat nie pomieściłby ksiag,któreby należało napisać.”
  Czyli apostoł Jan pisze słuchajcie oto to się wydarzyło ale gdyby któs chciał opisałby coś innego,bardzo proszę bo Jezus dokonał niezliczonych rzeczy….A z czym mamy doczynienia?Wszystkie ewangelie opisują prawie to samo,tak jakby Jan mówił o różnorodności a każdy nic ino przepisywać i dopisywać ewangelie Jana posługując się innymi zwrotami i stylem.

 9. Milicja – cyt; „….A z czym mamy doczynienia?Wszystkie ewangelie opisują prawie to samo,..”

  o gdyby opisywali to samo, to byłoby wspaniale. Oznaczało, to by że jeśli pisza to samo to duch Boży ich natchnął, a tu poszczególni ewangeliści opisują pewną kolejność wydarzeń które się wzajemnie wykluczają. Np. Mk 1:13 bg „I był tam na puszczy przez czterdzieści dni, będąc kuszony od szatana, a był z zwierzęty, a Aniołowie służyli mu.”

  I wszystko byłoby fajnie chodź ta wypowiedź wiemy że została dopisana dużo później o czy piszą badacze najstarszych apokryfów ale dziwnie jakoś Jan dostaje amnezji czy co…?
  i opisuje że w tym czasie Mesjasz bawi się na weselu w Kanie, do którego też są zastrzeżenia.

  Nie ma mowy o natchnieniu apokryfów ponieważ słowo nie może sobie przeczyć!

  Jeśli przeczy ST a nawet pomiędzy sobą – jest to tylko i wyłącznie spisanie ludzkich opowieści o Mesjaszu – biografia !!!!

  Nic więcej !!!

  Tą też biografię spisano z błędami a potem modyfikowano jak kto chciał.

  Najstarsze źródło – to fragment ew. Jana zwane P 52 ale to i tak zwyczajny odpis – kopia – NIe ma żadnych oryginałów.

  Poza tym obłudne jest że o Isusie pisali naoczni świadkowie !

  Okrutne kłamstwo !!1

  Paweł -NIE ZNAŁ ISUSA – nigdy go na oczy nie widział !!!
  Nigdy nie słyszał jednego słowa od Mesjasza!!!

  Tak samo z Łukaszem – ten człowiek to uczeń Pawła zupełnie nie znający Pana!!!

  Ew. Marka i Mateusza – jest wiele wątpliwości czy była pisana przez Marka i Mateusza a i w ew. Jana zostały dodane fragmenty i coś zostało wycięte!

  Tak samo w Mat. i Marku…

  Prócz tych biografii najważniejszego człowieka na świecie mamy ogrom innych ale tych nie uznano za natchnione 🙂

  w niektórych przypadkach w ogóle nie wiem dlaczego ?

  Te biografie uznano za natchnione… ciekawe dlaczego Mesjasz nie kazał spisać tych wydarzeń natychmiast po Jego odejściu. Dlaczego nie mamy żadnych pism ze 7 zborów Azji!!!!
  Przecież to oni właśnie byli naocznymi świadkami.

  Mesjasz nie zakładał żadnej religii. Posłał list jedynie do 7 zborów a te za chwile zostały zabrane, by współkrólować z Chrystusem w niebie!!!

  Sami sprawdzajcie kto i kiedy został zabrany do nieba i kto jest królem i kapłanaem w niebie.
  wypiszcie sobie wszystkie opisy dotyczące NIeba i przekonacie się ze 1000 lestni królestwo jest – w niebie.

  Opisy Ziemi świadczą o zupełnie innym przyjściu – o zejściu Nowego Jeruzalem i powrocie Mesjasza na wojnę armagedonu!!!

  Tak więc nie ma mowy by uznać NT!!!

  Chrystus nam nie dał tych ksiąg – Jedyne co nam dał i jakie błogosławieństwa posłał mamy w Apokalipsie!!!

  Nigdzie Mesjasz w żadnym słowie ani nie potwierdził tych „świadectw” ani nie powiedział ze badą dane jakiekolwiek inne pisma prócz Ap. !!!

  Nigdzie nie mówił spisujcie moje dzieje !!!

  Nie!

  Mesjasz jest obrazem Ojca !!!!
  o tym świadczył, nie szukał swojej chwały !!1

  Ale chwały Ojca!!! a Ojciec dał się nam poznać !!!!

  I znając Ojca znamy Syna!!!!

  Nie było potrzeby opisywania żywota Mesjasza!!!

  On miał inną misję – miał spełnić okup!

  J 14:7 bg „Gdybyście mię znali, i Ojca byście też mego znali; i już go teraz znacie i widzieliście go.”

  (J 14:8) Rzekł mu Filip: Panie! ukaż nam Ojca, a dosyć nam na tem. (9) Rzekł mu Jezus: Przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś mię? Filipie! kto mnie widzi, widzi i Ojca mego; jakoż ty mówisz: Ukaż nam Ojca? (10) Nie wierzysz, iżem ja w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które ja do was mówię, nie od samego siebie mówię, lecz Ojciec, który we mnie mieszka, on czyni sprawy.

 10. Gdyby chodziło o okup to od razu mógłby rzucić się ze skały.Po co owe całe zamieszanie chociażby z Łazarzem,dyskusjami z uczonymi,publicznym głoszeniem i 12 apostołami?Jezus jest wypełnieniem prawa.Krzewi inną naukę opartą na miłości a nie surowym prawie odwetu,rasizmu,eksterminacji innych narodów”pogańskich”,ucisku nie braci.Przecież dzisiejszy światopogląd żydowski o tym że można krzywdzić niewiernych,oszukiwać ich,zabijać,czynić z nich wiecznych niewolników pochodzi z talmudu?Nie,z biblii.Przecież czytałaś stary testament i wiesz czego dopuszczali się zydzi obejmując Kanaan.Mówiąc ze tylko stary testament jest godny uwagi jako żródło prawdy przyznajesz że jesteś godna aby jakikolwiek żyd mógł Cię w dowolnej chwili zamordować bo taka jest wola Boga a oni są narodem wybranym i wszystko im wolno bo ziemia do nich należy.Jak myślisz za co zabili Jezusa.Właśnie za inne pojmowanie prawa mojrzeszowego.Oni liczyli na to że bedą za sprawą swojego mesjasza uciskać i mordować inne narody,dlatego go zabili bo oczekiwali czegoś innego.Dlaczego Izusa zapytał pewien człowiek”kto jest moim bliżnim?'”Bo według prawa bliżnim dla żyda był tylko Izrael.Obcy mógł ginąć i być wykorzystywany,nawet jak go właściciel zabił to płacił tylko grzywnę.Jeżeli w wyniku pobicia żył 2 dni a potem umarł żyd nie ponosił zadnej odpowiedzialnosci.Takiego boga chcesz mi przedstawiać?Za gwałt na niewolnicy żyd składał tylko ofiarę!!

  Więc w czym jest problem.W tym że Bóg dostosowywuje prawa i bieg wydarzeń stosownie do potrzeby czasu!!Dlaczego król Dawid za zabójstwo i cudzołustwo nie został ukarany?Prawo wyraża się w tej kwesti bardzo jasno.Dlaczego Kain uniknął śmierci za zabicie swojego brata,chociaż sam obawiał sie o własne życie?Dlaczego Bóg nie zwrócił swojego oblicza przeciwko Salomonowi za dopuszczanie się bałwochwalstwa?Bo co wolno wojewodzie to nie tobie smrodzie?Taka jest sprawiedliwośc?Nie.Dlatego ze Bóg jest „elastyczny”.Paweł bodajże napisał że prawo jest WYCHOWAWCĄ prowadzącym do Jezusa.On jest jego ukoronowaniem,dopełnieniem,jego esencją,dlatego nauki Chrystusa są najważniejsze.Tych którzy patrzą tylko na stary testament już mamy.Czy planujesz usprawiedliwić ich terror i przemoc stosowana na Palestyńczykach a także potencjalnie wszystkich innych?Napisałem że ewangelie opisują „prawie to samo”,a nie „to samo”.Chodzi o to że w świetle wypowiedzi Janowej Jan21:25 różnice są niczym.Ewangelie muszą się różnic.Gdyby były identyczne,znaczyłoby to że są plagiatem.Nie rozumiem dlaczego różnice między nimi uważasz za argument przeciw ich autentycznośći.Różnica nie jest sprzecznością.Opisy różnych wydarzeń nie są sprzecznością.Są tylko różnicą.Czy Nowy Testament jest rzeczywiście słowem Bożym to już inna kwestia.Mozna równierz przyjać ze Stary Testament nie jest prawdą a mistyfikacją uczonych w piśmie którzy przyjęli wszelakie oszustwo babilońskie łącznie z aramejskim.Teraz powstaje kwestia,czy ma to jakiekolwiek znaczenie.Odp:Absolutnie żadnego bo to nie znajomość pism bedzie decydować o tym czy jestem dzieckiem bożym,czy nie.Tak samo zadna obłudna religia ino moje właściwe wyczucie dobra i zła.To ja mam obowiązek okreslać co jest dobrem a co złem.Nic mnie z tego obowiazku nie zwalnia.Jesli nagle w biblii bedzie zapisane ze mam isć zabijać Ruskich bo to barbarzyńcy to ja kierując się sumieniem tego nie bede robić.Gdyby każdy tak postępował to nie byłoby wojen na świecie i zła także.Kluczem do sukcesu jest stan naszej świadomości i samostanowienia.Jezus właśnie to chciał przekazać.Nie tak jak tradycja,ale tak jak dyktuje to wewnętrzny sedzia.Jesli go nie ma,wówczas jesteśmy narzędziem w obcych rekach.

 11. Milicja; cyt; „Gdyby chodziło o okup to od razu mógłby rzucić się ze skały.”

  – no przykro mi ale nie mogło to być możliwe- 1. nie byłby to okup a zwykłe samobójstwo czyli działanie przeciw mocy Bożej i złamanie prawa jakie Bóg dał co do życia ludzkiego o którym szeroko mówił w Pięcioksiągu.

  Milicja cyt; „Po co owe całe zamieszanie chociażby z Łazarzem,dyskusjami z uczonymi,publicznym głoszeniem i 12 apostołami?”

  – ano, taki że Chrystus dokładnie działał według zalecenia Ojca, łazarz zmartwychwstał po to byś dziś mógł mieć pewność, że Bóg ma moc obudzenia każdego sprawiedliwego człowieka, byś móg mieć nadzieję, że zachowując Bożą prawość masz zapewnioną dzięki Mesjaszowi obudzenie ze śmierci do życia wiecznego w NJ. To Ojciec nakazał (zezwolił) Isusowi utworzenie rządu Królestwa Bożego w Niebie i ta 12- stka była częścią tego Królestwa. To Królestwo miało wiele obowiązków- współkrólowanie, sądzenie, dopełnienie prac w Świątyni Niebiańskiej.

  Milicja cyt; „Jezus jest wypełnieniem prawa.Krzewi inną naukę opartą na miłości a nie surowym prawie odwetu,rasizmu,eksterminacji innych narodów”pogańskich”,ucisku nie braci”

  Isus jest gwarantem prawa Boga ST. Zaświadczył o tym wielokrotnie. – już o tym pisałam.
  Nauka Isusa nie może różnić się od nauki Ojca.
  Kiedy Mesjasz dostaje w twarz – NIE NADSTAWIA DRUGIEGO POLICZKA!!! ale asertywnie broni się przed takim traktowaniem. Jego uczniowie po kilku latach nauczania przez Pana chodzą z bronią przy boku a Piotr atakuje mieczem jednego z grupy ludzi, która przyszła aresztować Isusa.

  Nie zauważyłeś, ze nie ma tu zachowanie Mesjasza opisane w Jana stoi w sprzeczności z rzekomo Jego słowami z synoptyków a i te między sobą są sprzeczne.

  Właśnie tak należy badać wszystko – Wszystko wystawiać do światła i prześwietlać!!! Analizować i sprawdzać każde słowo i czyn…

  Bo inaczej szerzy się takie nieprawdy jakoby Isus – przyszedł na ziemie, powiedział – mój ojciec to tyran i drań, mordował, był rasistą i uciskał biednych ludzi a ja do was przychodzę jestem dobry i kocham wszystkich i róbcie co chcecie moja miłość was ochroni. Nikogo nie będę karał, nie będę zabijał jak mój Ojciec ale kochał was będę.

  O !!! człowieku! – czy ty nie widzisz, że to słowa Lucyfera, że to on stworzył w synoptykach obraz NATYCHRYSTUSA!!!???

  W jednym słowie czy myśli Chrystus nie dokonał takiej zdrady!!!
  Jeśliby doszło do tego co tu sugerujesz;

  cyt;
  .Krzewi inną naukę opartą na miłości a nie surowym prawie odwetu,rasizmu,eksterminacji innych narodów”pogańskich”,ucisku nie braci”

  Byłby takim samym upadłym aniołem jak szatan!!!

  Należy rozróżniać, rozumieć i znać prawo Boże by zrozumieć, że Bóg wydał te narody w ręce swego ludu ponieważ nie reagowały na Jego upomnienia i dopuszczali się okropnych zbrodni nie tylko wobec Boga ale i ludzi!!! np. palenie w ofierze niemowląt.

  BÓG NIE JEST TYRANEM, CZY ZBRODNIAŻEM!!!

  Gdybys dobrze znał ST wiedziałbyś jak wiele Stwórca uczynił by ich uleczyć, jak bardzo o nich zabiegał i jak bardzo prosił by zachowywali prawo oraz jak ciężko było Jemu na sercu gdy dokonywał powyższych decyzji. Należy pamiętać że ST to nie jest dokładny biograficzny opisa Boga czy tychże ludzi. Tak jak w przypadku wieży Babel posiadamy jedynie mglisty zarys, część tych opisów lub ich rozwinięcie znajduje się w apokryfach a reszty możemy dociekać znajomością Boga poprzez Jego niezmienne cechy – to nam pomaga w mądrości z rozumem przyjąć za pewnik, np. to że nie wszyscy budowali wieżę Babel oraz że w opisie niedokonanej ofiary z Izaaka BÓg chciał nam dokładnie pokazać jak wielką cenę zapłaci oddająć na ofiarę swym stworzeniom własnego Syna!

  Milicja cyt. „Przecież dzisiejszy światopogląd żydowski o tym że można krzywdzić niewiernych,oszukiwać ich,zabijać,czynić z nich wiecznych niewolników pochodzi z talmudu?Nie,z biblii,”

  Bóg dokładnie nazywa sprawy; nikogo nie wolno krzywdzić a wręcz przeciwnie ST posiada szerokie opisy tego jak masz traktować cudzoziemca i jego dobytek. Jaki masz mieć stosunek do biednego, chorego i starca itp.

  I są to nauki jakbyś nazwał – Isusowe. Bóg ma ogromną miłość i sprawiedliwość.
  Pisałam już o tym czym różni się mord od zabicia. – gdy przestępca napada cię i usiłuje cię zabić – masz prawo się bronić i nie będziesz miał grzech gdy w tej obronie zabijesz. By uniknąć zła Bóg nakazał osobie która zabiła niechcący – np. rzuciłeś sobie kamykiem a tu nadbiegł kolega i doznał śmierci – to żeby nie narażać takiej osoby na zemstę – miała taka osoba wyprowadzić się do innego miasta. Taki prawy jest Bóg! I z tego prawa wiemy, np. że Kain zabił przypadkowo, że nie miał zamysłu zabicia Abla- był to nieszczęśliwy wypadek.

  Milicja,cyt;Mówiąc ze tylko stary testament jest godny uwagi jako żródło prawdy przyznajesz że jesteś godna aby jakikolwiek żyd mógł Cię w dowolnej chwili zamordować bo taka jest wola Boga a oni są narodem wybranym i wszystko im wolno bo ziemia do nich należy”

  Z przerażeniem czytam jak z ogromną odwagą obrażacie Boga – kompletnie nie przeprowadzając wcześniejszego „dochodzenia”. Nie znacie dowodów ze światków i dokumentów świadczących o tym, że Bóg jako stwórca nas wszystkich nigdy nie dopuścił się złamania prawa jakie sam dał!
  To podawał nam na wielu przykładach królów którzy nie mogli cofnąć swego dekretu i kombinowali jak to uratować np. Daniela.

  Merytorycznie; jeżeli Bóg osądziwszy nas skarze nas na śmierć – to co mi za różnica czyim mieczem mnie zetną.
  Dziś sądy również ogłaszają wyroki śmierci – czy wyzywałeś kiedyś któregoś z tych sędziów od morderców za to ze sprawiedliwie osądził karę śmierci jakiemuś zwyrodnialcowi który przez całe zycie mordował niewinnych ludzi?

  To wina sądziego?

  Nie !!!

  Sami jesteśmy kowalami swojego losu – jeśli jesteś prawy to Bóg cię z ognia wyniesie, to cię zmartwych wzbudzi – jednym słowem mogą ci wszyscy nadmuchać – Bo z tobą jest Bóg. A jeżeli jesteś przeciwnikiem Boga – to tylko i wyłącznie twój wybór!!!

  Bóg działa jak jego prawa naturalne.

  Stwierdziłeś sobie np. że skoczysz ze skały do przepaści – jednoznacznie wybrałeś śmierć !
  do kogo będziesz miał zatem pretensję że nie żyjesz!!!
  To był tylko Twój wybór i tylko ty poniesiesz konsekwencje!

  Nie jesteśmy w Raju – tu się nie da palcem wskazywać i mówić to on!
  Jesteśmy wolni i mamy prawo wyboru – czy to też źle?

  Milicja cyt;”Jak myślisz za co zabili Jezusa.Właśnie za inne pojmowanie prawa mojrzeszowego.Oni liczyli na to że bedą za sprawą swojego mesjasza uciskać i mordować inne narody,dlatego go zabili bo oczekiwali czegoś innego.Dlaczego Izusa zapytał pewien człowiek”kto jest moim bliżnim?’”Bo według prawa bliżnim dla żyda był tylko Izrael.Obcy mógł ginąć i być wykorzystywany,nawet jak go właściciel zabił to płacił tylko grzywnę.Jeżeli w wyniku pobicia żył 2 dni a potem umarł żyd nie ponosił zadnej odpowiedzialnosci.Takiego boga chcesz mi przedstawiać?Za gwałt na niewolnicy żyd składał tylko ofiarę!!

  -Zgadzam się z Tobą ale zupełnie odwrotnie… 🙂
  Zauważ że Jeden z Żydów kapłan – zapewniał ze Isus musiał umrzeć za lud by nie wybito samego ludu… że przez cały czas bali się ze Isus wnieci powstanie a w tedy przyjdą Rzymianie i ich wybiją.
  Więc to jest odwrotny obraz Pana jaki Ty kreujesz!!
  Ale z powyższego wynika że Zydą było dobrze jak w Babilonie… gdy Mesjasz mówił im o niewoli grzechu nie rozumiejąc – krzyczeli – nie jesteśmy niewolnikami i nie byliśmy.

  Byli pod zaborem ale mieli to w nosie były ważne dla nich tylko układy i układziki. Nie sprzeciwlali się bezprawiu narodów ale je wsiąkali jak gąbka – a prawdą jest że pojmowali inaczej prawo mojżeszowe- ukryli je przed prostym ludem i popychali im kłam!
  Tak liczyli na Mesjasza na koniu i że bądą panami – no i Hitler tak myślał … ale to nie było zgodne z prawem MOjżeszowym!!! ani z żadnym prawem Boga!
  Ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi Abrahama 🙂 a i wiemy co Bóg mu obiecał.

  Milicja cyt; Więc w czym jest problem.W tym że Bóg dostosowywuje prawa i bieg wydarzeń stosownie do potrzeby czasu!!

  To nie prawda! Bóg owszem dostosowuje siebie, nas i wszystko tak by nie złamać swego prawa.
  Prawo jest i było niezmienne a jedynie Bóg kombinuje jak by nas z tego bagna w które na własne życzenie wleźliśmy nas wyciągnąć!!!

  Milicja cyt; ”
  Dlaczego król Dawid za zabójstwo i cudzołustwo nie został ukarany?Prawo wyraża się w tej kwesti bardzo jasno.Dlaczego Kain uniknął śmierci za zabicie swojego brata,chociaż sam obawiał sie o własne życie?Dlaczego Bóg nie zwrócił swojego oblicza przeciwko Salomonowi za dopuszczanie się bałwochwalstwa?Bo co wolno wojewodzie to nie tobie smrodzie?Taka jest sprawiedliwośc?Nie.Dlatego ze Bóg jest „elastyczny”.

  No widzisz; nie byłoby tych pytań gdybys znał prawo Boże i ogromną Bożą miłość do nas.
  Dawid został bardzo mocno ukarany za swój grzech, dlaczego Bóg go nie zabił?
  Bo prawo mówi że jeśli dopuścisz się grzechu ale upamiętasz się i żarliwie żałujesz i prosisz o wybaczenie – to znaczy – nie zatajasz swego grzechu ale wstawiasz go na świecznik i oddajesz się pod osąd i przyjmiesz karę to Bóg może Cię oszczędzi – i tak Dawid upamiętał się – i co oskarżysz Boga ze to nie niesprawiedliwe?

  Ale Dawid musiał odczuć skutki grzechu i odczuł nie tylko patrząc na śmierć syna ale i tragedię jego całej rodziny.
  O Kainie już pisałam …
  To samo tyczy się Salomona każdy grzech który nie jest zaprowadzony przed Boga – bija Ci śmiertelny miecz w serce.
  Bogu też …

  jeżeli ty faryzeusza Pawła uważasz za kwintesecję nauk Boga to współczuję zwiedzenia!!

  Paweł nigdy Chrystusa nie widział i nie słyszał i w ogóle nie przytaczał jego nauk!
  Jeno swoje!

  Milicja;Czy planujesz usprawiedliwić ich terror i przemoc stosowana na Palestyńczykach a także potencjalnie wszystkich innych?

  Nie eto ja głośno pisałam kim jest Izrael i ja pisałm o tym co robią Palesteńczykom!!!

  i to ja pisałam o tym że To co tam mieszka w tz. Izraelu nie ma nic wspólnego z ludem Boga!!!

  Powołujesz się na Jana;

  (25) Wiele też innych rzeczy dokonał Isus, które, gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać.

  Podsumowałeś ‚ cyt'”Chodzi o to że w świetle wypowiedzi Janowej Jan21:25 różnice są niczym

  ????
  EW. powinny się różnić – ale nie zaprzeczać sobie i przekazywać kłamstw!!

  Nie mogą przedstawiać antychrystusa!
  Obcego Bogu!!!
  który mówi że Bóg ST to zły Bóg!!!

  cyt; „Różnica nie jest sprzecznością”

  Owszem – jednak kiedy masz dwa przekazy i jeden mówi masz Boga sprawiedliwego a dugi mówi masz Boga i’love you – do bólu ..to sprawdź w Apokalipsie – jaki jest prawdziwy Bóg i Jego syn!!

  „(AP 2: 21) I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. (22) Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. (23) A dzieci jej zabiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych.

  Jakbys się pogubił to są słowa Chrystusa!!!

  CZy nie jest On odbiciem Boga ST???
  a cały opis Armagedonu..?
  Który to Bóg sprawi ten dobry czy ten zły?

  Nie znacie Boga ani Jego syna… zupełnie…

  Nie zanją ludzie Boga bo takie brednie rozsiewają;

  cyt-„Absolutnie żadnego bo to nie znajomość pism bedzie decydować o tym czy jestem dzieckiem bożym,czy nie”

  a może w naszym kraju nieznajomość prawa jest powodem usprawiedliwienia przestępcy?

  kłam.. prawo Boga masz wyryć w sercu itd.!
  Jak chcesz rozwinąć związek z poznaną niedawno Józią – jeśli po roztaniu nie będziesz czytła jej maili, nie będziesz je rozważał, itd…

  A ze Stwórcą chcesz mieć wspólnotę nie czytając jego przekazu – „listów”?

  Milicja cyt; „To ja mam obowiązek okreslać co jest dobrem a co złem.
  – a na podstawie jakiego prawa określić co jest co?

  „cd, cyt. „Nic mnie z tego obowiazku nie zwalnia.Jesli nagle w biblii bedzie zapisane ze mam isć zabijać Ruskich bo to barbarzyńcy to ja kierując się sumieniem tego nie bede robić.”

  w Bibli nie ma ani jednego słowa że masz zabijać Ruskich ale chyba wychodzi na to że to oni przyjdą zabijać ciebie i nas… a to dlatego że nie znają Boga i Jego syna – tak jak cały ten szatański świat łykają każde kłamstwo jakie rozsiewa szatan o Bogu!

 12. Droga Estero. Zgadzam się z tym co napisałaś w 100%! Zastanawiam się tylko i proszę Boga o zrozumienie i ujawnienie więcej z życia Chrystusa i Jego Misji. Po odrzuceniu ewangelii synoptycznych, ze względu na jawne fałszerstwo i wplątanie tam mitów pogańskich, mam niedostatek i głód wiedzy odnośnie Isusa. Pozdrawiam w Bogu.

 13. Witaj Monisiu!

  Trochę mi Cię tu brakuje…

  To wspaniale, że masz głód!
  A ja znam „metodę na głoda” :)

  Prawdą jest, że Mesjasz dokonał wielu dzieł i wielu cudów i wypowiedział wiele mądrych słów.

  Zauważ jednak, że z tego materiału jaki posiadamy tz. z Ew. Jana i nawet z synoptyków, bo
  należy uczciwie stwierdzić, że nie wiemy, które z podanych opowiadań są prawdziwe, ponieważ Ew. Jana również skażono „wrzutkami” tekstów dołączonych 4 wieki później – np. o niewieście cudzołożnej…tak jak w synoptykach część opisów będzie prawdziwa…

  Jednak obraz jaki się nam wyłania z tych danych to obraz Mesjasza, który był bardzo „tajemniczy”- tz. nie tłumaczył wielu spraw nawet swoim uczniom.

  Dlaczego?- ponieważ On stał się „ostatni”!
  Miał wykonać zadanie a wszystko co powinniśmy wiedzieć o Chrystusie to zapis jaki znamy w ST!!!

  Ponieważ od momentu powstania grzechu – złamania prawa! – w raju Bóg miał plan ratowania nas i mówił o nim ciągle!

  ST sprawdzony Apokalipsą. – To świetny tester prawdomówności pism…

  Jednak do dziś niewielu doczytało ile to razy np. Mesjasz objawiał się ludziom i przychodził do nich na Ziemię – zanim jeszcze stał się człowiekiem.
  Niewielu wypisało sobie wszystkie wersety ST i odnośniki zapisane w Ap. a będzie ich chyba około 300.
  Jednym słowem Monisiu ZNASZ MESJASZA!!!
  Znasz Go bardzo dobrze ponieważ jest identyczną „kopia” swego Ojca – ksero takie a jednak oryginał. 🙂

  Nie ma nic więcej co powinniśmy wiedzieć o Mesjaszu – niż to co już wiemy.
  1. wiemy że oddał swe Zycie na okup
  2. wiemy że zmartwychwstał
  3. wiemy że zawsze wielkim bólem dla niebiańskiego Isusa było to, że prawy ginie wraz z bezbożnym
  4. wiemy ze zapanował w Niebie i zabrał 7 zborów na współkrólowanie
  5. wiemy że zawsze był podporządkowany Ojcu i był z nim jednomyślny
  6. wiemy że ma moc wzbudzać z grobów i uzdrawiać.

  oraz wiemy, że NIGDY NIE ZŁAMAŁ PRAWA BOŻEGO !!

  Wiemy jeszcze kilka rzeczy a reszta to twory szatańskiej intrygi, stworzenia za pomocą fałszywej bestii wizerunku anty- mesjasza.
  Bo jak można nazwać inaczej wizerunek – obraz Isusa przedstawiony u Pawła i w synoptykach, kończąc na tak zwanej wieczerzy pańskiej – której Isus nigdy nie ustanawiał i która jest niczym innym jak pradawnych kultem Hurysa, łącznie z modlitwą pańską i pierdołami o wywalaniu demonów i dniu zesłania ducha pańskiego itp.

  KTO ZNA SYNA – ZNA OJCA

  Prosto analizując

  KTO ZNA OJCA ZNA SYNA!!!!!!!!!!

  To, nam Mesjasz chciał powiedzieć i nic więcej!!!
  Zauważyliście że Isusa nikt nie rozumiał apostołowie chodzili wiecznie ze szczękami opuszczonymi do kolan, Nikodem nie kumał. Siostry Łazarza nie kumały, nie kumała Samarytanka i nie kumali uczniowie Isusa, którzy za nim chodzi a gdy im powiedział by „Jedli Jego ciało” – pouciekali!!!

  Nikt nie kumał i nie pamiętali … apostołowie po śmierci Mesjasza dopiero na podstawie ST zaczynali łapać parę rzeczy!

  Pwt 4:29 bw „I będziecie szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz go, jeżeli będziesz go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą.”

  Ps 27:8 bg „O tobie przemyśla serce moje, któryś rzekł: Szukajcie twarzy mojej; przetoż twarzy twojej, Panie! szukać będę.”

  Jr 50:4 bg „W onych dniach, i w onych czasach, mówi Pan, przyjdą synowie Izraelscy, oni i synowie Judzcy; płacząc społem ochotnie pójdą, a Pana, Boga swego, szukać będą.”

  Chrystus oszczegał, że światło odejdzie ze świata i nastanie ciemność i głód duchowy;

  Ez 7:26 bg „Ucisk za uciskiem przyjdzie, a wieść za wieścią przypadnie; i będą szukać widzenia od proroka! ale zakon zginie od kapłana, a rada od starców.”

  Wiele wersetów wskazuje na to, że że uciski w dniach końca będą postępować jeden po drugim w różnych miejscach aż do kulminacji.

  Przeczytajcie dobrze powyższy werset – jest tu dokładnie powiedziane, że prawo Boże będzie przez ludzi zupełnie odrzucone.
  Zakon – prawo!

  J 7:34 bg „Szukać mię będziecie, ale nie znajdziecie; a gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie.”
  W tym rozumieniu wydźwięk słów Mesjasza ma całkowicie inną wartość;

  Jeszcze jedno; gdyby Mesjasz chciał, by spisywano jego biografie i Jego słowa zapewne nakazałby swym uczniom by chodząc za nim spisywali na bieżąco jego słowa. Jednak nic takiego się nie wydarzyło!

  Co nadto nikomu przez kolejne 10- cio lecia nie wpadło do głowy by spisywać tych wydarzeń – nawet oszuści tacy jak Paweł wpierw pisali listy w ogółe nie cytowali Mesjasza. Dopiero po bardzo długim okresie nagle przyszło im do głowy by spisywać to co w podaniach ustnych się podawało…

  Nie widzę potrzeby! Mesjasz przyszedł spełnić prorocze zapowiedzi i rozliczyć się z Izraelem. Można by było powiedzieć że ktoś nam bardzo dobrze znany z nieba wpadł na krótką misję… nie szukał chwały, sławy i poklasku – wiedział, że w Ojcu będzie wywyższony…

  Isus jakiego my znamy to Niebiański Król Syn Boga mający moc i chwałę Bożą.

  Wiemy, że zawsze będąc wierny Bogu powróci jak zapowiedział !

  • Dzięki kochana. Bardzo to doceniam, że tak gorliwie piszesz i tak mądrze. Zresztą pewnie nie tylko ja. Zarażasz mnie na nowo szukaniem Boga i Prawdy, niezwykły to przywilej mieć taki dar jak Ty, dar głoszenia o Bogu! Niech Ci Bóg wynagrodzi.

 14. Ciekawa książka ,mówi o Jezusie w zupełnie nowym świetle , może ludzie przestaną obrzucać siebie błotem,MISJA”
  Michel Desmarquet
  Tłumaczenie z angielskiego wydania pod tytułem
  „Thiaoouba Prophecy”
  Serdecznie polecam, nikt z nas nie zna prawdy i wszystko jest możliwe. Pozdrawiam.
  Do sciągnięcia darmowy pdf.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s