redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie

Słowo ‚żyd’ jest fałszerstwem i powstało jako antidotum na…Słowian.

53 Komentarze

Słowo „Żyd” jest bezprawne i nie powinno być w ogóle używane 🙂 Występuje ono 21 razy w Starym Testamencie i aż 67 razy w Nowym Testamencie (wliczając odmiany)
Słowo to zostało wymyślone na potrzeby legalizacji fałszywego narodu wybranego. Angielskie słowo ‚Jew’ pojawia się w przekładach dopiero po 1775 roku 🙂

Dwuczęściowy film na ten temat, po angielsku:

oraz link, też po angielsku: http://www.overlordsofchaos.com/html/origin_of_the_word_jew.html

Słowo ‚żyd’ wymyślono jako antidotum na…Słowian 🙂 Słowianinem jest się niezależnie od państwowości, chodzi o geny, tzw. ‚Żydzi’ wymyślili sobie to samo 🙂
Nazwę ‚żyd’ zrobiono w oparciu o słowiański termin oznaczający naród lub ludzi, czyli L’jude. Tak powstała tzw. ‚JUDEA’ jako blefowa kraina geograficzna w fałszywej ‚ziemi obiecanej’.

Pisałem na temat pochodzenia słowa Judea oraz polskiego terminu ‚żyd’ tutaj, radzę przeczytać:

https://redoctobermsz.wordpress.com/2015/03/12/niepismienni-slowianie/comment-page-1/#comment-5181

Dlaczego nie mogła zatem pozostać nazwa ‚Judejczyk’ tylko musiano zrobić słowo ‚Żyd’ ? Bo Judejczyk odnosi się do określonej lokalizacji geograficznej 🙂 Aby zalegalizować ‚żydów’ jako naród wybrany stworzono termin….ponadpaństwowy :))

Pokrótce wyglądało to tak: ze słowiańskiego terminu l’jude oznaczającego naród (Słowian) zrobiono Judeę. Gdyby zostawiono tylko słowo ‚Judejczyk’ to byłaby niezła kaszana, dlatego wymyśloną nowoczesną nazwę dla całego narodu czyli ‚Żydzi’.

Objawienie 3:9

Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.”

Tutaj słowo ‚żyd’ to oczywiście też zamiana, jak w każdym miejscu Biblii gdzie zostało ono użyte 🙂 Jego w oryginale oczywiście… nie było 🙂 A co było ? Zapewne było to słowo oznaczające…Słowian 🙂 A co, może Żydzi nie udają Słowian ? 🙂 Wszyscy wiedzą jak zmieniają nazwiska aby się w nas (Słowian) wmieszać 🙂

KAROL

53 thoughts on “Słowo ‚żyd’ jest fałszerstwem i powstało jako antidotum na…Słowian.

 1. A tutaj krypto-Żyd. uważany za…ojca slawistyki 🙂

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Herder
  http://www.lot.mazury.pl/archiwa/48

  No to nam napisał historię…koszerną 🙂 Nic dziwnego, że oficjalnie lataliśmy z kijami po lasach. Jak widać wszystko zaczyna się klarować 🙂

 2. Angielskie słowo „Jew” występuje rzadko w Starym Testamencie w KJV. Większość przypadków gdy się pojawia to księga Estery co może wskazywać na bardzo młody wiek tej księgi w porównaniu do pozostałych. W Nowym Testamencie KJV słowo „Jew” pojawia się często, przykłady:
  Mat 27.37
  GDA I przybili nad głową jego winę jego napisaną: Ten jest Jezus, król żydowski.
  KJV And set up over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.
  KJVo And set vp ouer his head, his accusation written, THIS IS IESVS THE KING OF THE IEWES.
  WYC and setten aboue his heed his cause writun, This is Jhesu of Nazareth, kyng of Jewis.
  TYN And they set vp over his heed the cause of his deeth written. This is Iesus the kynge of the Iewes

  Jan 1:19
  GDA A toć jest świadectwo Janowe, gdy posłali Żydzi z Jeruzalemu kapłany i Lewity, aby go pytali: Ty ktoś jest?
  KJV And this is the record of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who art thou?
  KJVo And this is the record of Iohn, when the Iewes sent Priests and Leuites from Hierusalem, to aske him, Who art thou?
  WYC And this is the witnessyng of Joon, whanne Jewis senten fro Jerusalem prestis and dekenes to hym, that thei schulden axe hym, Who art thou?
  TYN And this is the recorde of Iohn: When the Iewes sent Prestes and Levites from Ierusalem to axe him what arte thou?

  Jan 3:1
  GDA A był niektóry człowiek z Faryzeuszów, imieniem Nikodem, książę żydowski
  KJV There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews
  KJVo There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of þe Iewes (słowo „Iewes” w tej wersji jest zapisane literami nie występującymi obecnie w eng. Podobno są zaczerpnięte z jęz. gockiego. Goci, Wandalowie i Sarmaci?)
  WYC And there was a man of the Farisees, Nychodeme bi name, a prince of the Jewis
  TYN Ther was a man of the pharises named Nicodemus a ruler amonge ye Iewes

  Obj 2:9
  GDA Znam uczynki twoje i ucisk, i ubóstwo, (aleś bogaty), i bluźnierstwo tych, którzy się powiadają być Żydami, a nie są, ale są bóżnicą szatańską.
  KJV I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.
  KJVo I know thy works, and tribulation, and pouertie, but thou art rich, and I know the blasphemie of them which say they are Iewes and are not, but are the Synagogue of Satan.
  TYN I knowe thy workes and tribulacion and poverte but thou art ryche: And I knowe the blaspemy of them whiche call them selves Iewes and are not: but are the congregacio of sathan.

  OBJ 3:9
  GDA Otoć dam niektórych z bóżnicy szatańskiej, którzy się powiadają być Żydami, a nie są, ale kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i będą się kłaniali przed nogami twemi, i poznają, żem ja cię umiłował.
  KJV Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee.
  KJVo Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Iewes, and are not, but doe lie: behold, I will make them to come and worship before thy feete, and to know that I haue loued thee.
  TYN Beholde I make them of the congregacion of Sathan which call them selves Iewes and are not but do lye: Beholde: I will make them that they shall come and worshippe before thy fete: and shall knowe that I love the.
  -> Satana nie zmienia imion jakoś

  Jeremiasz 34:9
  GDA To jest, aby każdy wolno puścił sługę swego, i każdy służebnicę swoję, Żyda i Żydówkę, aby sobie nikt nie zniewalał Żyda, brata swego.
  KJV That every man should let his manservant, and every man his maidservant, being an Hebrew or an Hebrewess, go free; that none should serve himself of them, to wit, of a Jew his brother.
  KJVo That euery man should let his man seruant, and euery man his maide seruant, being an Hebrewe, or an Hebrewesse, goe free, that none should serue himselfe of them, to wit, of a Iew his brother.
  ->Tutaj ewidentnie widać zamianę Hibru na Jew

  GDA – Gdańska 1729
  KJV – King James Version 1769
  KJVo – King James Version 1611 (oczywiście „Authorized Version” ponieważ inne wersje są be 🙂
  WYC – John Wycliffe Bible 1395
  TYN – William Tyndale Bible 1525 (zabili go za napisanie tej wersji. Nie była „authorized”?)

  To są wszystko bardzo dziwne rzeczy. Wulgata uważana za mocno starą wersję wygląda jak wiele innych 15-16 wiecznych ksiąg. Synajska datowana na 13 w. również jak wyciosana z tego samego drzewa z tym że ma pewne baraki w porównaniu do innych. 15-14 w. i trop się kończy w anglojęzycznym świecie. Jest Biblia Gocka napisana rzekomo niezrozumiałym językiem. Mało kto się nią zajmuje. Aby dowiedzieć się więcej trzeba chyba znać jakiś język pisany cyrylicą lub… Trop się urywa bo nie było wcześniej biblii, przynajmniej nie w takiej postaci jak ją szukam.

  Ciekawostki: Zachariasz ma coś doklejonego do 8 rozdziału mimo iż słowo „Jew” nie występowało w tej księdze „Thus saith the LORD of hosts; In those days it shall come to pass, that ten men shall take hold out of all languages of the nations, even shall take hold of the skirt of him that is a Jew, saying, We will go with you: for we have heard that God is with you.”

  • Mała poprawka. Podałem cytaty z KJV rzekomo napisanej w 1611 roku, jednakże poniższy artykuł podaje, że dostępne powszechnie wersje z 1611 roku to tak naprawdę są wersjami z 1769 roku:

   „Any so-called „1611” King James Version you buy today at the local Christian Bookstore is absolutely NOT the 1611. . . it is the 1769 revision, even though it admits that nowhere, and may even deceivingly say „1611” in the frontpiece to promote sales . . . it is just not true. The spellings have been revised and some words changed in almost every printing done since 1769, and fourteen entire books plus extra prefatory features have been removed from almost every printing done since 1885!”

   Wersja z 1611 roku nie zawierała ANI JEDNEGO wyrazu „Jew”. Dalej:

   „In the 1380 Wiclif Edition in English the Gospel by John XIX.19, reads „ihesus of Nazareth kyng of the iewes.” Prior to the 14th century the English language adopted the Anglo-Saxon „kyng” together with many other Anglo-Saxon words in place of the Latin „rex” and the Greek „basileus.” The Anglo-Saxon also meant „tribal leader.”
   In the Tyndale Edition of the New Testament in English published in 1525 Jesus was likewise described as One of the „Iewes.”
   In the Coverdale Edition published in 1535 Jesus was also described as One of the „Iewes.” Also in the Coverdale Edition the Gospel by John, XIX.19, reads „Iesus of Nazareth, kynge of the Iewes.”
   In the Cranmer Edition published in 1539 Jesus was again described as One of the „Iewes.”
   In the Geneva Edition published in 1540-1557 Jesus was also described as One of the „Iewes.”
   In the Rheims Edition published in 1582 Jesus was described as One of the „Ievves.”
   In the King James Edition published in 1611, also known as the Authorized Version, Jesus was described again as one of the „Iewes.” The forms of the Latin „Iudaeus” were used which were current at the time these translations were made.

   http://www.biblebelievers.org.au/jew.htm

 3. W artykule Estery można prześledzić preróbkę oryginalnego imienia pokolenia z czwartego syna Izraela

  cytując:
  „Oryginalnie IEUDE ( w TM Judah) – IEUDIM (Judejczycy)
  W późniejszych okresach:
  – w j. greckim – ιουδαιους (czyt. Iudeius)
  – w j. łacińskim – Judos
  – w j. angielskim – Jew (u Szekspira – ‘Iewes’ [Ieuues](1))
  – w j. niemieckim – Juden
  – w j. polskim – Żyd; jak widać bardzo odstaje od oryginału…

  http://yehweh.org/profiles/blogs/shakespeare-called-jews-iewes

  https://redoctobermsz.wordpress.com/2015/03/18/izrael-narod-wybrany-przez-diabla/

  Co do daty wykorzystania słowa ‚Jew’, to było użyte już wcześniej… bo w 1382 roku :D.
  Było to pierwsze tłumaczenie z Wulgaty na język angielski, ówcześnie to jeszcze na staroangielski co widać po tekście

  tutaj tekst http://wesley.nnu.edu/fileadmin/imported_site/wycliffe/
  a tu o tłumaczu http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wycliffe

  Z Ewangelii Jana 18:35
  CAP 18:35 Pilat answeride, Whether Y am a Jewe? Thi folc and bischops bitoken thee to me; what hast thou don?

  „Pilat answeride, Whether Y am a Jewe?(…)
  Piłat odpowiedział, Czy ja jestem ‚Jewe’?(…)

  z księgi Objawienia rozdz. 2:9
  CAP 2:9 Y woot thi tribulacioun, and thi pouert, but thou art riche; and thou art blasfemyd of hem, that seien, that thei ben Jewis, and ben not, but ben the synagoge of Sathanas.

  „(…) that thei ben Jewis, and ben not, but ben the synagoge of Sathanas”
  (…) ci którzy nazywają się ‚Jewis’, a są synagogą Szatana.

  Dla przykałdu z innej beczki:

  Henry VI, król Anglii England i jego heraldyka ok. ~1460 r.

  Wikipedia pokazuje już zmienioną wersję tej heraldyki, bez ‚IEUE’ :D, także Żydzi już na wikipedii zajęli się ‚drzazgą dla swoich oczu’ 😀

  I wcześniejsze wykorzystania:

  Joachim z Fiore ok. 1135 – 1202r. , użył „IEUE” jako tetragram, podbnie jak zrelacjonował to Józef Flawiusz

  Petrus Alphonsi 1062-1110, wykorzystał w swoim diagramie Trójcy wymowę tetragramu również jak w relacji Józefa Flawiusza – ‚Iewe’ (czyt. Ieue);

  I chyba najstarsze (znane przynajmniej)
  Józef Flawiusz żyjący w 37 do ~100 r. n.e., wyjawił w swojej książce ‚Wojny Żydowskie’ (polskie tłumaczenie tytułu), że tetragram, który można było oglądać na blaszce na nakryciu głowy arcykapłana składa się z czterech (4) SAMOGŁOSEK

  Rozdział 7my, ustęp 7my “Nakrycie głowy, również z lnu, otaczające jego głowę, które było związane niebieską wstęgą, na której była złota korona, na której było wygrawerowane święte imię [Boga]: składało się z czterech samogłosek.”

  Jeżeli chodzi o Józefa Flawiusza, to jego książki były wspominane już na blogu jako warte uwagi źródło w sprawie tematu ‚Zapomnianej Jerozolimy’ jako potwierdzające lokalizację nad Bosforem
  https://redoctobermsz.wordpress.com/2014/06/08/1575/comment-page-1/#comment-3746

 4. Czytając ten i inne komentarze zastanawiam się nad jeszcze jednym słowem. Często jest mowa o Lewitach i jakoś nie odparcie moje myśli skłaniają się do Lechitow. Czy czasem kapłani Boga to nie byli Lewici tylko Lechici *-:-)

 5. Idziemy dalej 🙂

  http://israelect.com/reference/WillieMartin/OriginoftheWordJew.htm

  Powyżej jest poruszony ten sam problem o którym mówiłem we wpisie: dlaczego zamiast słowa żyd ni ejest po prostu używane słowo judejczyk (Judean) od niby łacińskiego Iudaeus.
  Bo chodziło o to aby stworzyć nację…diabła 🙂

  Dzisiaj w żadnym wypadku słowo Judejczyk NIE JEST synonimem słowa Żyd, ani odwrotnie. Zobaczmy kim jest Judejczyk 🙂

  http://sjp.pl/Judejczyk

  :Judejczyk
  mieszkaniec Judei

  a kim tzw. ‚żyd’

  http://sjp.pl/%BFyd

  Teraz usuwamy z Objawienia 3:9 słowo ‚żyd’ bo to wymyślony potworek i zastępujemy je co najwyżej słowem Judejczyk. Tylko znowu jest problem. Ci którzy podają się za Judejczyków ? Czyli za kogo ? Za mieszkańców Judei ? Tej lipnej może jeszcze ? 😀
  Skąd się wzięło słow JUDEA to już też pisałem. Chodzi o Słowian i wszystko gra 🙂

 6. A czy jest gdzieś opisana etymologia słowa Lewici? Bo mam nieodparte wrażenie że chodzi o LECHITÓW kapłanów Boga.

 7. Spójrzmy teraz na Septuaginte i dobijmy temat 🙂

  http://lexicon.katabiblon.com/index.php?lemma=%E1%BC%B8%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%E1%BF%96%CE%BF%CF%82

  Jak widać ten sam człon grecki czyli Ιουδαῖος (Ioudaíos) jest raz tłumaczony jako Jewish, innym razem jako Judea i tak dalej. Odmiany TEGO SAMEGO SŁOWA są raz tłumaczone tak, a raz tak 🙂 Nie ma odrębnego wyrazu na Żyd (Jew) i Judejczyk (Judean).
  Słowa Jew, Jewish to są późniejsze wymysły i dopiski. Nie można ich pochodzenia utożsamiać z greckim słowem Ἰουδαῖος (JUDEJSKI) i Ἰουδαία (JUDEA) Nie ma żadnego rozróżnienia etymologicznego między słowami judejski i żydowski, Żyd i Judejczyk. To są wszystko wymysły tłumaczy 🙂

  Ἰουδαία, -ας, ἡ Judea (n.) [region of]
  Ἰουδαϊκός -ή -όν Jewish (adj.)
  Ἰουδαῖος -αία -ον Jewish (adj.)

  Tu mamy niezły kwiatek. Może być albo Jew (Żyd) albo Judean (Judejczyk), wsio ryba dla dzieci diabła 🙂
  A słowo greckie jest…identyczne 🙂

  https://translate.google.pl/#auto/en/%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%E1%BF%96%CE%BF%CF%82

  Tłumaczenia Ιουδαίος
  Jew – Εβραίος, Ιουδαίος
  Judaean- Ιουδαίος

  A czym jest wyraz „Εβραίος” ? Jes to greckie słowo oznaczające Hebrajczyka.

  Jeszcze jakieś wątpliwości ? 🙂

  • Judejczyk – żaden problem, przypomnę jeszcze raz fragment z artykułu Estery bo widać, że został pominięty 😀

   cytując:
   „Oryginalnie IEUDE ( w TM Judah) – IEUDIM (Judejczycy)
   W późniejszych okresach:
   – w j. greckim – ιουδαιους (czyt. Iudeius)
   – w j. łacińskim – Judos
   – w j. angielskim – Jew (u Szekspira – ‘Iewes’ [Ieuues](1))
   – w j. niemieckim – Juden
   – w j. polskim – Żyd; jak widać bardzo odstaje od oryginału…

   http://yehweh.org/profiles/blogs/shakespeare-called-jews-iewes”

   https://redoctobermsz.wordpress.com/2015/03/18/izrael-narod-wybrany-przez-diabla/

   Ieude w Jude no to jest sztandarowe działanie talmudystów i masoretów 😀 skracanie imion – ponieważ tak znieważano ludzi – skracając ich imiona. Tak Judejczykom IEUDIM od IEUDE zmieniono w Babilonie nazwę na JUDIM/JUDE 😀 jak widać. Podobnie uczyniono z wieloma imionami zawierającymi część tetragramu, rzekomo ‚chroniąc święte imię przed zbezczeszczeniem przez pogan’ 😀 tak jasne :D. Tak samo z imieniem Pomazańca – Jezus, Jeszua i nawet Isus są kikutami, tak jak to można przeczytać tutaj na blogu na przykładzie imienia Jeszua

   CZ. 1 https://redoctobermsz.wordpress.com/2012/06/25/chrzest-w-kikucie-cz-i/comment-page-1/

   Dla tematu słowian wstawiam skany z kronik.


   Polacy są wskazani jako Scyci, potomkowie Jafeta (nie, nie Szema :D). NA blogu chyba już ktoś pisał, chyba Estera, że Rzymianie tylko mogli handlować ze Scytami, bo byli zbyt silni dla nich. O inwazji Scytów na bliski wschód, może nawet aż do Palestyny, jest mowa w Biblijnej księdze Sofoniasza.

   „Księga piętnuje wypaczenia religijne i zapowiada jako karę inwazję nieprzyjacielską, określaną tradycyjnym pojęciem dnia Pańskiego. Zarówno czas, jak i okoliczności najazdu każą przypuszczać, że chodzi o inwazję Scytów, którzy według świadectwa Herodota (I, 105) po rozgromieniu Kiaksaresa pod Niniwą (625) dotarli aż do wybrzeży Morza Śródziemnego, a może nawet do granic Egiptu.”
   https://wbiblii.pl/odkrywaj/biblia/So


   I tu również, chociaż nie mam informacji jaka to kronika.

 8. Jedno słowo… Słowian nie wyniesie na piedestał 😀 dla przykładu inni twierdzą, że murzyni to potomkowie Judy 😀
  m.in. https://saggigga.wordpress.com/2010/10/12/theblacktribeofjudah/
  albo tu http://educate-yourself.org/lte/tribeofjudah24nov09.shtml

  To, że głośno się krzyczy to jeszcze nic nie zmienia. Lechici jako Naród Wybrany to kolejna część odcinka o tym jak z siebie zrobić Naród Wybrany 😀 jak widać praktykuje tą działalność niemal każda nacja, od Żydów zaczynając, ale też wymienieni murzyni, Brytyjczycy (British Israel).
  Polacy nie dołączyli dopiero do tego grona 😀 już dawno w literaturze popychali, że „Polska Winkelriedem narodów” czy „Polska – Chrystusem narodów”. Jeżeli ktoś uważał na zajęciach to będzie pamiętał autorów 😀 Słowackiego i Mickiewicza, wieszczów (satanistów) :D.

  Można się opierać na LXX, ale tylko do pewnego stopnia, ponieważ jest to… tłumaczenie, a z tłumaczeniami wiadomo jak jest. Dzięki LXX zalegalizowano ewangelie synoptyczne w tym wypełnianie wypełnioneo już dawno proroctwa o Emmanuelu (w paleohebr. OMaNU AL).
  Wiadomo, że w każdym tłumaczeniu zmieniano imiona, nazwy miejsc, nieraz bardzo drastycznie, przykładem może być w tłumaczeniu KRK – „tysiąclecia’ imię żony Mojżesza ‚Cipora’ :D.

  Jeżeli chcecie opierać Lechitów na jednej kronice, to warto wziąć pod uwagę metodykę jaką wykorzystuje Fomenko, autor Nowej Chronologii, której film ‚Zapomniana Jerozolima’ się wogóle wziął. Fomenko w swojej metodyce dowiódł, że chronologie na pozór opisujące różne osoby, różne wydarzenia, w różnych miejscach, wbrew pozorom opisują te same wydarzenia i osoby :D.
  W ten sposób pokazali, że Wschodnie cesarstwo starożytnego Rzymu było powtórzeniem… Królestwa Judy przed niewolą Babilońską 😀 stąd możnaby wysnuć wniosek, że starożytny Rzym, mógł być tak naprawdę Królestwem Izraela, historycy nie potrafią podać logicznej przyczyny, dla której cesrastwo miało być podzielone na dwa, a nawet nie mówi się o tym specjalnie.
  Dalej, Fomenko również pokazał, że Chronologia ‚starożytnego’ Rzymu, z czasów Chrystusa, to powtórzenie też Rzymu… ale z czasów Habsburgów – Świętego Cesarstwa Rzymskiego. TO by się zgadzało, jak obrazy średniowieczne przedstawiają Ziemię Obiecaną, Jerozolimię czy ukrzyzowanie.

  Zaznaczam, że nie jest to pewniak, czy dowód, ale daje do myślenia.

  • Elarze , mamy dojśc do prawdy bez względu na to jaka ona jest 🙂 , zydzi juz siebie wynieśli na piedestał a mianowicie o to zadabała Wielka Nierządnica. 🙂 a wiemy, że ten kto ma władzę nad przeszłością ma władzę nad terazniejszoscią . Kronika to jedna rzecz , ale sa i inne .

   Bo tak naprawde to co koszerne to blef 🙂 .

   Przynajmniej kronika jest nie koszerna 🙂

   Ale powoli sie dojdzie do wszystkiego.

   tu bede kontynuował dalsze kwestie , ktore zostały zapoczatkowane w komentarzach w poprzednim artykule. https://redoctobermsz.wordpress.com/2015/04/01/kim-jest-wielka-nierzadnica-babilon-wielki-cz-33/comment-page-1/#comment-5327

   No to jedziemy: 🙂

   Karolu ten twoj link jest mega :

   jest tam ekstra cytat :
   „Nowoczesne słowo żyd to transliteracja skrótu lub slangowego słowa wymyślonego przez Babilońskich zdobywców na określenie zniewolonych Judejczyków, bez należytego uwzględnienia rasy czy religii jeńców”

   Czyli te wszystkie słowa „oryginalne” to aramejskie określenia 🙂 , czyli babilonskie 🙂 , zaraz nam sie to przyda.

   Nawet w tym arcie jest fragment gdzie mowa że Ioudeos po grecku pochodzi od słowa …..aramejskiego czyli języka Babilonu :

   „greckie słowo ‚Ioudaios’ wywodzi się z aramejskiego ‚Jehudhai’, ktore odnosilo się do Judejczykow, mieszkancow Babilonskiej prowincji Judei, a nie do czlonkow plemienia Judy”

   a jeszcze wyżej jest tak;

   Thus, from the Latin „Iudaeus” to the English „Jew” the evolution of these English forms is: „Gyu,” „Giu,” „Iu,” „Iuu,” „Iuw,” „Ieuu,” „Ieuy,” „Iwe,” „Iow,” „Iewe,” „Ieue,” „Iue,” „Ive,” „Iew,” t andhen, finally, the 18th century, „Jew.”

   Zatem od lacinskiego ‚iudaeus’ do angielskiego ‚jew’ istnieje ewolucja tych angielskich form takich jak : …….
   „Gyu,” „Giu,” „Iu,” „Iuu,” „Iuw,” „Ieuu,” „Ieuy,” „Iwe,” „Iow,” „Iewe,” „Ieue,” „Iue,” „Ive,” „Iew,”


   i w końcu, w 18 wieku ‚Jew’.

   http://www.overlordsofchaos.com/html/origin_of_the_word_jew.html

   Wychodzi na to ze te tabelkę zestawieniową z palo-hebrew robiono „od tylca” 🙂 , by sie nikt nie polapał , bo o to chodzi WN , by sie nikt nie polapał kim byli naprawdę „judejczycy” i do kogo przyszedł Isus.

   Ale zaczynamy od tego co pisalem w komentarzu w linku jak wyzej:

   pytanie , kim sa żydzi i skąd się wzieli – nieodparty wniosek sie nasuwa”

   Żydzi to…… słowianie , niewolnicy babilonu , z czasow uprowadzenia do tego miasta po zburzeniu Jorosza nad Bosforem , ktorzy tam ……zostali i nigdy do Jorosza nie wrocili . Wrocilo tylko 5% Słowian.

   To oni zdobyli albo zabrali ze sobą słowianskie pisma , zapisane pismem runicznym , wynarodowili się stapiając z miejscową ludnoscią , przyjęli jezyk Babilonu (aramejski, dzisiaj zwany hebrajskim) zrobili sobie instrukcję obsługi czyli …..Talmud , czyli jaki talmud? ……Babiloński 🙂 , dali sobie nową nazwę jako Judejczycy (po aramejsku) a z Palestyny zrobili ziemię obiecaną .
   Po drodze napisali sobie swoja historię , ktorą mamy opisaną w naszych Bibliach .

   Tak powstało, koszerne antidotum dla narodowości słowian.

   A Judaizm ? , ,Judaizm dosłownie jest babiloński, bardziej niż jakakolwiek inna religia czy kultura. Większość z jego praw religijnych i tradycji, łącznie z Talmudem babilońskim i Zohar (Kabała), pochodzi z okresu kiedy Żydzi byli przez prawie 1.600 lat na urodzajnych nizinach Shinar.””

   A z wyposażeni w talmud ruszyli na podbój świata docelowo stając sie Wielką Nierzadnicą , ktora rzadzi światem . Tu mozna pojsc dalej we wnioskach a mianowicie WN przedstawia żydowskie tajne sowarzyszenia a system bankowy to jest narzedzie sprawowania ponad narodowej władzy .

   Zydzi w babilonie nigdy Isusa nie oczekiwali ,

   Dlatego wnisoki ktore napisalem w tym komentarzu sa jak najbardzie j na miejscu :

   https://redoctobermsz.wordpress.com/2015/03/12/niepismienni-slowianie/comment-page-1/#comment-5185

   Teraz pojdziemy do poczatku komentarzy w kwesti Biblii.

   Teraz widac dlaczego zarzuca sie nam podwazanie Biblii 🙂 , bo to interes WN by w ogole nie ruszac Bibli , bo jak ruszysz ST i NT to zydzi jako narod wybrany historycznie , wypadają z gry 🙂 a Judaizm to lipa 🙂 Ziemia obiecana w palestynie to tez lipa 🙂

   Nie sztuka psy wieszac na zydach ale sztuka napisać prawdę , a w tym przypadku historie musimy pisac na nowo.

   Dlaczego chwasty nam zarzucaja podwazanie Biblii ? mimo lawiny dowodów że została spreparowana ze slowianskiego oryginału?

   Bo pilnuja interesów koszernej WN. 🙂 , dlatego bylo szokiem dla nich jak wyszła sprawa Jorosza nad ciesniną Bosfor, a kwestia WN jako wladzy tajnych stowazyszen zydowskich przy pomocy systemu bankowego , obnazyła chwast pilnujacy interesów WN .

   Teraz praktyczna uwaga na temat pracy z Biblią :

   Wszystko musimy sprawdzac czy jest kompatybilne z księga Objawienia i umiejetnie odsiewać ziarno od plew.

   Przyznam ze to jest sztuka , bo praktycznie z pozostalosci prawdy w blefie ST i NT mozna było szereg tematów wyłapać, ktore opisujemy na blogu .

   a wszystko zaczęło sie od tzw. koszernej „milosci do nieprzyjaciół” 🙂

   Ale to nie koniec wniosków ,

   c.d.n.

  • To jest dobre pytanie. Co jeśli i Murzyni mają rację i Słowianie też? Żydzi dziedziczą po kądzieli co jest typowym zwyczajem dla Czarnego Lądu. Biblia genealogie ma po mieczu co jest typowe dla ludów europejskich. Czytałem gdzieś, że pokrywa się to z badaniami dziedziczenia DNA: biali maja inaczej niż czarni. Jak znajdę to przytoczę. Moim zdaniem Biblia jest zbiorem różnych przekazów, często sprzecznych. Ciągle mnie zastanawiają dwa opisy stworzenia w Genesis. Pierwsze Bóg stworzył człowieka „jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich”. Potem znów bierze człowieka do ogrodu i robi na nim operacje. Czy Bóg który stwarza i Bóg który operuje to ta sama osoba? Potem mamy obraz Boga „przechadzającego się” po ogrodzie gdzie Adam chowa się przed nim po krzakach. Przepraszam, że tak piszę. Ja się nawróciłem księgą Genezis i zawsze będzie dla mnie wyjątkowa księga, ale chcę poznać prawdę. Do Mojżesza ktoś przylatuje, tak samo do Ezechiela, Eliasza. Zupełnie inaczej jest w przypadku Eliasza! Eliasz jest zabrany i jego historia została mocno, bardzo mocno okrojona. Eliasz w ogóle nie pasuje do pozostałych proroków, mimo ze tak okrojony jego opis to gdy ludzi zobaczyli Syna Bożego wzięli go za Eliasza. Henoch podobnie, żaden „Bóg” go nie odwiedza. Jest wzywany przez, jak sam określa, Najwyższego, do siebie. Gdy opisuje tę podróż, aż trudno sobie to wszystko wyobrazić. Bóg Henocha uczy go o wspaniałościach stworzenia. Bóg Mojżesza każe mu zabijać! Objawienie zmanipulowane w dużo mniejszym stopniu niż reszta ksiąg opisuje Boga podobnie jak Henoch i o mały włos nie wylatuje z kanony za niewystarczający stopień zmanipulowania. Jednym z największych orędowników wywalenia Objawienia jest ojciec chrzestny protestantyzmu Martin Luther. Odnoszę wrażenie, że w Biblii jest dwóch bogów. Ten nasz, prawdziwy Stwórca Wszechrzeczy i nas, oraz podstawiony, Jahwe, morderca narodów, któremu wyznawcy złożyli w ofierze Jezusa na święto Paschy zgodnie ze zwyczajem nadanym im w Prawie „Wy spełniacie uczynki swojego ojca…On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy”. Zmieszano prawdę z kłamstwem, a tą miksturę sprzedano jako Pismo Święte. W związku z tym czy możliwe jest, że do Biblii starano się głównie przemycić fałszywego boga? Żydów dorzucono gratis? Czy mogło być tak, że wzięto nasze historię i przemalowano na swój sposób, zmieniono nazwy, miejsca? O kim mówi ten fragment: „(25) Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu.” Czy oby na pewno o jakimś człowieku?
   Przyznam się, że bardzo ciężko to wszystko poskładać do kupy. Im więcej się wie tym ma się wrażenie jest się bliżej a jednocześnie kolejne wzgórze do pokonania. Ktoś nam ukradł historię i kulturę, która sądząc po skrawkach była wspaniała. Ten ucisk o którym mowa pod koniec Biblii to chyba już jest, nie musimy go wyczekiwać. Warto starać się wyjść z tej mentalnej klatki bo kto spragniony Prawdy będzie nasycony.

   • Kalebie: zaraz bedziemy mieli serie naprawdę ciekawych pytań 🙂

    Jest prosty dowod na to ze oryginał ST był słowiański

    Jesli koszerna WN zerżnęła z oryginalu opis klimatyczny euroazji jako ziemi obiecanej
    to kto te tereny teraz zajmuje ? 🙂

    Jaki język panuje na tym ogromnym obszarze dzisiaj ?

    Przypomnę że te 12 jezyków słowianskich to dialekty języka …..Polskiego 🙂

    to jaki byl oryginał ST, i kto go spisał , że pokazywal ziemie obiecana w Euro-Azji ? 🙂

    Dlatego mowimy o pismach słowiańskich ,zapisanych pismem runicznym w jezyku ….słowianskim /prapolskim (najtrudniejszy jezyk świata )

    top : 1 🙂
    http://hanja.pl/najtrudniejsze-jezyki-swiata-ranking/

    http://www.wiadomosci24.pl/artykul/najtrudniejszy_jezyk_swiata_105405-1–1-d.html

    dodatkowo , patrz kronikę , gdzie piszą, że jezyk słowiański był językiem pierwszym . 🙂

    drugi argument
    buntownicy budujący wieżę Babel sie musieli wynieść z Turcji i sie rozeszli 🙂

    A ci co nie budowali siedzieli na miejscu czyli w Turcji , czyli wierni Bogu potomkowie Noego z językiem …..niezmienionym , tym najtrudniejszym jezykiem swiata 🙂

    Reszta historii tutaj:

    https://redoctobermsz.wordpress.com/2015/03/12/niepismienni-slowianie/

    to tyle na dzisiaj ,

    ale to nie koniec 🙂

   • Kaleb, aż się łza w oku kręci, gdy się czytam Twój post. Pocieszę Cię! Tak mają wszystkie dzieci Boże!!!
    Bóg nasz i Mesjasz nakazali nam żyć ze sobą w spólnocie, szukać Pana całym sercem i każdego dnia. Każdego dnia trzymać się Bożego prawa i sprawiedliwości. Jednak każdy z nas szukających, kochających Boga, kiedy choć w ułamku pozna się jego prawe i sprawiedliwe oblicze oraz kiedy pozna oblicze Boga zawarte w CHrystusie idzie przez życie a zwłaszcza przez Biblię chłostany.

    I nie bójcie cię się tego, zenie rozumiemy, nikt nie rozumie do końca wszystkiego i nie bójcie się kiedy się mylimy gdyż duch Boży nie został wylany. Bójcie się – jeśli jakieś dowody prawdziwości sprawy BOżej sa udowodnione i wiarygodne a wy w zatwardziałości serca je odrzucacie, lub kiedy swoje ambicje i „mądrość” stawiacie nad Bożą. Popatrzcie na Apostołów i uczniów Isusa oni niczego nie „kumali” kiedy chodzili za Mesjaszem ciągle nie rozumieli co on im mówił, kiedy mówił że go zabiją nie rozumieli, kiedy już odchodził do Ojca, nazwał ich swoimi Przyjaciółmi – pytali – „co znaczy idę do Ojca”. Nic nie rozumieli ale mieli wiedzę i znali prawo i proroków, a kiedy otrzymali ducha Bożego ten dał im pełne zrozumienie.

    To jest tak jak przy układaniu puzzli. Możesz je ułożyć tylko wtedy kiedy masz je wszystkie!!!
    Nie mając puzzli po co Ci widzenie tego jak to wszystko ułożyć.

    Dobrze mówisz Kaleb, że w Biblii mamy jakoby 2 Bogów.

    Mamy i Bóg temu nie przeczy.

    Szatan miał zaatakować Słowo Boże – w ciele i w DUchu!

    Mesjasz na Ziemi był światłością i słowem Bożym mówił to co nakazał jemu Ojciec.
    Ojciec jest Bogiem DOSKONAŁYM i nie podlega ewolucji, zmianie, czy zamieszaniu. Każde Słowo BOże wypowiedziane musi stać się „ciałem”. Każda obietnica.

    Szatan zaatakował Słowo na długo przed przyjściem Mesjasza, dlatego słowo Isusa z Jana i Objawienia – jest wspaniałą kalką sprawdzającą!!!

    Np. wielu kolegów naszych mowi że mają 77 razy nadstawiać wrogom swym policzek i oddawać szatę. a my mamy napisane – że kiedy Isus oddawał się już za nas w ofierze – więc już mu było wszystko jedno w sumie co z nim zrobią aby tylko dotrwać do końca misji… zostaje uderzony w twarz – przy przesłuchaniu. i co nadstawia drugi policzek???
    w żadnym razie!!!
    mimo że wie że i tak umrze mówi;
    J 18:23 bw „Odrzekł mu Jezus: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz?”

    czy Chrystus postąpił tu wedle swego nakazu???

    Oczywiście że nie!!!
    co świadczy ( to i mnóstwo innych wersetów i nauk) tylko, że w synoptykach przedstawiony jest fałszywy obraz Mesjasza.

    Bo w ST też mamy inne zapisy to popierające a m/in. ten;

    Rdz 4:24 bg „Jeźlić siedmiokroć mścić się będą za Kaina, tedyć za Lamecha siedemdziesiąt i siedem kroć.”

    Jest powiedziane że 77 razy ale nie wybaczyć a zemścić się 🙂

    Och całe nasz czekanie na powrót Mesjasza to odkopywanie prawdy z pod góry kłamstwa!!!

    Już o tym pisałam, że Bóg nigdy nie ukrywał, ze Biblia została skażona i że nawet nie wiemy czy to te pisma są natchnione. Jest tyle apokryfów…

    Ale wiemy że już wcześniej pióro pisarzy zapisywało kłamstwa ;

    (Jerem 29: 8) Gdyż tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Niechaj was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są wśród was, ani wasi wróżbici, i nie słuchajcie waszych snów, które się wam śnią.
    (9) Albowiem oni kłamliwie wam prorokują w moim imieniu, nie posłałem ich – mówi Pan.

    Kłamali lud na podstawie tych kłamstw nie rozpoznali Mesjasza…ale pociechą jest to, że wiara w kłamstwa nie usprawiedliwia. ST mówi wyraźnie, ze Bóg ukarał kłamców i tych co ich słuchali. Ponieważ jeżeli słuchasz kłamstwa i w nie wierzysz i NIE SPRAWDZASZ !!!!! TO TWOJA TO WINA!!! że dałeś się zwieść!!!

    To oznacza, ze na podstawie tego co mamy można dojść PRAWDY!!!
    I nie słuchajcie tych kłamców – co mówią, ze można się na plecach położyć i nic nie robić bo zgodnie z Joela Bóg przyjdzie i wszystko objawi!

    To brednie !

    Już o tym dużo pisałam wcześniej !

    Ducha Bożego otrzymają tylko i wyłącznie prawi i ci co szukają i ci co czekają i ci co są żywymi latoroślami Chrystusa i biblia to poświadcza w 1000 miejscach.

    Żaden niegodziwiec i kłamca – nie OTRZYMA POZNANIA!!! I NIE OTRZYMA DUCHA BOŻEGO!!!

    Dlatego co dzień czuwamy i szukamy Boga i Jego sprawiedliwości !!!
    Co dzień prosząc – Przyjdź Chryste!

 9. Ja niezbyt merytorycznie ale chciałam Wam powiedzieć by nie zapomnieć jaki jest prawdziwy sen biblii. Pewien Słowiański mędrzec tłumaczył, żeby zostawić Biblię i nie czytać jej. Uzasadniał to tym, że biblia została napisana przez Żydów, o Żydach, dla Żydów…Ale my nie możemy łapać się takich poglądów. Pamiętajcie jeśli nie mamy wspólnoty z Mesjaszem i nie karmimy się Jego słowem pogubimy się. Biblia mów sama o sobie że pióro fałszywych pisarzy i proroków ją dotknęło i skaziło. Jednak biblia miała być spisana nie przez żydów, a przez natchnionych sług Bożych, nie o żydach a o MESJASZU, dla LUDZI PRAWEGO SERCA. Nie należy jednak zapominać, że musiał Bóg wybrać naród z którego będzie pochodził Mesjasz – Jego SYN, ponieważ Chrystus nie musiał się urodzić w rodzinie służącej Bogu i w Narodzi który zna prawdziwego Boga – o czym zapewnił Samarytankę! Tak musiało być by Pan nasz nie urodził się i nie wychował w rodzinie egipskiej, czy Rzymskich bogów i bożków. Tak więc ani kwestie narodu, ani ich historii nie mogą iść w sprzeczności z proroctwami dotyczącymi Mesjasza. Jak wskazał Elar o Emmanuelu. Proroctwa o Mesjaszu a co za tym idzie o końcu przymierza z Narodem mamy opisaną w ks. Daniela!

  Jednak karę tam otrzymała ta część Judejczyków która wróciła z NIewoli babilońskiej. ale to nie może być koniec, ponieważ 95- 97 % olała Boga i jego zaproszenie. To są Ci z Babilonu, Ci którzy potem z talmudem pod ręką będą bałamucić cały świat, uzależniać go od ich wpływu. Czym charakteryzował się Babilon????
  Miał wielką dumę, mieszkał wśród wiszących ogrodów, przepychu i ze świadomością że jest niezniszczalny – to dlatego nierządnica otrzymała synonim – Babilonu W. Bo ma również taki charakter !!! Pychy, która zamiast Boga przed sobą ma swoje własne zasługi, ludzkie bogactwa, oraz dumę pokładaną we własnych siłach – tak jak widzieliśmy to u Nabukadnezara.

  Mam przeświadczenie, ze ten opis 7 krotnego – nasilenia kary Bożej będziemy oglądać….ale o tym będę pisać później. Nierządnica wszak powstała z woli BOżej a jej zupełne zniszczenie będzie ku Jego chwale i czci.

  Pamiętajmy byśmy w swoich poszukiwaniach mieli ZAWSZE BOGA PRZED SOBĄ !!! i nie stali się jak żydzi Babilońscy!!! ja i tylko ja!!!!

  tego ducha mają już nasi koledzy i patrzymy na ich upadek, już mija okres kiedy mieli być porwani…. słyszał ktoś może czy któryś odleciał ??? 🙂
  Fałszywi prorocy !

  • No, podobno mieli na jakiejś komecie odlecieć na Antarktyde czy cóś, ale nie wiem czy odlecieli, ponieważ już nie wchodzę na ich forum z powodu virusa 😦

  • Przyglądam się już jakiś czas wszystkim postom zamieszczanym na tej witrynie.
   Chciałbym się podzielić z wami moimi doświadczeniami które przeżyłem z Bogiem i jego Jezusem.

   To co tu napiszę jest 100% prawdy i nie zamierzam tego w żaden sposób udokumentować, to jest raczej kwestia wiary.

   Podobają mi się szczególnie wpisy twoje Estera, dlatego pod twoim wpisem załączam tą historię.

   Religią krk nie interesowałem się wcale, przeszedłem wszystkie sakramenty i zawarłem związek w 1996 roku bo taka była tradycja i nie miało to żadnego związku z wiarą. Jak mniemam już wtedy Bóg miał wobec mnie plan. Siostra mojej byłej żony była Zielonoswiatkowa i zaprosiła mnie do siebie do zboru. Żeby było jasne, nie promuje żadnego wyznania, więcej, uważam że jest dużo zła w tym kościele też. Staram się powiedzieć że Jezus jest najważniejszy nie kościół w którym go wyznajemy. A więc na skutek Zwiastowania w tym zborze przyszła wiara i oddałem serce Jezusowi. Będę teraz szedł na skróty bo nie chce was zanudzić. Chciałem podobać się Bogu ale nie wychodziło. Miałem sen że idę do wojska i służę trzy lata, po około 4-5 lat po tym trafiłem do pracy w służbie więziennej, kiedy zbliżał się trzeci rok pracy miałem kolejny sen. Wychodząc z domu zaatakowało mnie 5 ptaków, 3 czarne i 2 szare. Nie wiedziałem o co chodzi, aż do momentu kiedy po dwóch miesiącach trafiłem na trzy miesiące do więzienia za kontakt z osadzonym. Już jako wierzący miałem ze sobą Biblię. Nie mając nic lepszego do roboty czytałem ją w kółko i plakałem aby Bóg dał mi Ducha Prawdy o którym jest w Ew. Jana. Poprosiłem o posługę z kościoła, przychodził w czwartki i któregoś razu modliliśmy się przed rozstaniem, nagle zacząłem się trząść, otworzyłem oczy i patrzyłem na tego od posługi wtedy otworzyły się drzwi i on wyszedł z celi, ja nie mogłem się ruszyć. Widziałem jak po pewnej chwili wyszło ze mnie, z klatki piersiowej gęste powietrze, podobne jak w lato jak się np. samochód nagrzeje.

   Możecie mi nie wierzyć ale tak było.

   Po paru latach spotkałem kilka kobiet z USA które usługiwały w różnych darach Ducha, jedna z nich powiedziała że mam dar mówienia innymi językami, o których mowa w liście do Koryntian. Usiadłem przed Panem i zacząłem rozmowę – Panie jeśli mam ten dar to chcę Cię nim wielbić, bo bez sensu jest mieć dar i go nie używać. Każdy z nas ogląda tv i potrafi rozróżnić język w którym mówią.francuski, hiszpański, włoski, japoński, chiński, arabski, przez około tydzień modliłem się tymi wszystkimi językami, teraz pozostały mi jakieś niezrozumiałe do końca ale wiem że jeśli On zechce mogę przemówić w każdym języku świata.

   Po co to piszę, otóż dla Boga liczy się pragnące serce, ja nie miałem nowej oczyszczonej z kłamstwa Bibli i nie znałem waszych spostrzeżeń, jednak Bóg mnie tak poprowadził bym poznał 🙂 Dużo ciekawych informacji o faktach nie miałem pojęcia. Np.myślałem że ten chłopiec z Apokalipsy to Jezus i Maria, dziękuję Estero za twój wykład oparty na Bibli w tym względzie. Nie miałem też pojęcia o Abdiasza 1:20 kiedy to zapragnalem sprawdzić miejsce i czas tego proroka i tak trafiłem na waszą czy raczej Mariusza witrynę 😀

   Wierzę że za tym wszystkim stoi Najwyższy bo u niego nie ma przypadków. Chciałbym jednak ostrzec przed zbytnim zaglebianiem się w rodowody.

   To co teraz napisze może być trudne, ale może się okazać że Hitler będzie ogłoszony bohaterem, jako ten który walczył z nierzadnice. Zobaczcie, oczyscił kraj z Żydów i dzisiaj są najbogatszym krajem Europ. Nie wiem gdzie ja wyląduje za parę lat ale, miałem kolejny sen że za 2-3 do 4lat bomby spadną na Polskę i w tym śnie uciekałem z dziećmi… Kolega który też jest blisko Boga miał sen że uciekał z babcią autobusem a po bokach wybuchaly bomby… Ja się nie boję bo śmierć jest dla mnie zyskiem ale warto rozważyć czasy końca…

   Jesteśmy powołani do głoszenie głoszenia Jezusa i wprowadzania jego słowa w życie z zgodnie z Jego wolą -przyjdź Królestwo Twoje, jakie jest jego Królestwo, Apokalipsa choroby nie będzie płaczu nie będzie… do apostołów idźcie uzdrawiajcie wszelką chorobę i mówcie przprzybliżyło się Królestwo Boże, Marka 16 a takie znaki będą towarzyszyły tym którzy uwierzyli..
   Szukajmy Jego i Jego mocy …

   • Witaj Kamilu; Każdy z nas przechodził długa drogę do uwolnienia!!!
    Musze Cię rozczarować;
    Żadna z tych religii tak naprawdę Ci nie pomogła dojść do tego by zapragnąć żyć z Bogiem… to może mało zrozumiałe ale prawdziwe.

    Bóg powołuje nas Bezpośrednio, daje Ci „to coś” w Twoje serce i jeśli chcesz iść za tym głosem musisz przejść długa drogę do tz. narodzenia się na nowo.

    To narodzenie podobne jest do resetu mózgu. Musisz wymazać wszystko co Ci nawkładano wcześniej do mózgu i do serca odciąć się od tego i zacząć życie od nowa. Czyste życie bez skażenia i bez kościołów!!!
    Każdy kościół jest tak na prawdę zwiedzony przez diabła.

    Pamiętaj co powiedział Mesjasz; W DUCHU I PRAWDZIE !!!!

    Jesteśmy uwolnieni od wszelkich obrzędów i rytuałów od więzi z polityką i światem pieniądza!!!

    Nasze oczy utkwione są w „Nowym Jeruzalem” i w powrocie Mesjasza.

    Dlatego tak chętnie pozostawiamy wszystko, by żyć tylko w tej wspólnocie!

    Jednak zanim do tego dojdzie Bóg jako kochający ojciec nas karci i chłosta by nas wychować w prawdzie.
    Ja jako mała dziewczynka czułam ogromną więź z Chrystusem i on mi pokazał czym jest bałwochwalstwo. Wiele lat jednak przechodziłam przez „oczyszczenie” i wiele razów przyjęłam od Boga. Ważne, by wytrwać!

    Muszę Cię zasmucić Dary języków nie pochodzą od Boga!

    Mogłabym tu wypisywać Ci tysiące na to dowodów biblijnych i napisać obszerny wykład na ten temat.

    Wychodzi na to, że od czasu do czasu musimy powracać do tych tematów jakie już dawno, dawno temu zostały przez nas opracowane. Duża część ich została na innym blogu i forum… ale jednak wymagane chyba będzie by je tu umieścić!

    Wiem że Bóg Cię powołał i wiem, że odpowiedziałeś na jego zawołanie. Jednak zielonoświątkowcy są najbardziej zdemonizowaną religią jaka ja widziałam.
    Owszem szukając Boga też tam trafiłam, co prawda na 2,3 spotkania ale i ja przez to niosłam na sobie brzemię niepowodzeń.

    Jeśli ufasz Bogu, czytaj ew. Jana i zastanawiaj się nad słowami Mesjasza.

    Mam ogromne uczucie, ja i inni, ze ten poznanie tego Mesjasza uwalnia.

    Musisz prosić Boga o uwolnienie Boga od tych darów. Wiem, że to dla Ciebie szok zapewne ale jestem o tym przekonana a i ty sam wczytując się w Słowa Mesjasza przekonasz się o tym sam.

    Dlatego tak Ci trudno i dlatego spotyka Cię tyle przykrości.

    Miałam z tym kontakt i uwierz nikt z moich głębokich przyjaciół kto został przy tych darach nie został przy Mesjaszu. I co gorsza my przyglądający się z boku widzieliśmy jak Ci ludzie idą w opętanie.

    Nie mówię tu o snach. Ale o tz. darach Ducha!!!
    Czytaj i zauważ ! Mesjasz potwierdza sam że wyśle nam tylko DUCHA PRADY !!!

    Musisz to przemyśleć z modlitwą… wiem, już zatem że jesteś przywiązany do ewangelii synoptycznych i Pawła – oszusta pracującego dla diabła.

    Nigdy nie dojdziesz do prawdy trzymając się tych podrzuconych do biblii ksiąg.

    Paweł nigdy nie znał Isusa i nie przeszedł żadnego nawrócenia. Dlaczego sprawiedliwy Mesjasz miałby odrzucić swoją wybraną 12 na rzecz nieprawego bandyty który pałał nienawiścią do niego i do jego naśladowców?

    Na dziś mogę Cię pokierować na str. która opisuję tę szatańską sztuczkę;

    http://www.zbawienie.com/wszystko-o-pawle.htm

    Pamiętaj Bóg żąda wyłącznego oddania!! Jednak TY masz wybór!!! Proszę byś rozważył to co jest tam napisane przeanalizował i prosił Boga o oczyszczenie.

    Powiem Ci, że mieliśmy takiego kolegę, który szedł do przodu drogą prawdy, od chwili kiedy zaczął doznawać nadprzyrodzonych doznań już żadna prawda do niego nie dociera. Można 1000 razy udowadniać, ze białe jest białe on i tak uparcie trwa przy kłamstwie i uprawia niedozwolone praktyki. To samo spotkało moją przyjaciółkę miała wielki dar rozumienia Boga który skończył się zaraz po mówieniu jeżykami i innych doznaniach „duchowych” ona całkowicie odeszła od życia można powiedzieć, kolejna moja taka przyjaciółka kiedy otrzymała taki „dar” podrzucony przez demony i pierwsze uniesienia tak bardzo czuła się szczęśliwa i mocna w wierze, że doszła do takiego „poznania” że uwierzyła głupiej książce New Age i chodzi w przekonaniu że jest BOGIEM i Ze ma bożą siłe i moc!!!! Uciekłam od niej i nie oddzywam się do niej – nie przemówią do człowieka który równa się z Bogiem – jestem niż przerażona! od kiedy została bogiem w pół roku umarła jej teściowa, mąż, została z długami i bez środków do życia pali jeden za drugim zamknęła się w domu; itd… – nie ma takich doznań od Boga!!!! w tym czasie, w naszym a już na pewno nie ma mówienia językami !!!
    w duch i prawdzie mamy trwać!
    To co przyjąłeś nie było od Boga a od demonów i to one teraz będa robić wszystko by trzymać Cię….

    jeszcze masz wybór – wybierz to co prawe i Boże.

    Niech Cię Bóg błogosławi !
    Będę trwać w modlitwie za Tobą!!!

 10. Co ciekawe niektóre angielskie tłumaczenia podają Judeę jako „Jewry” od lipnego słowa „Jew” 🙂 Wygląda to śmiesznie, chyba chcieli trochę ujednolicić i zrobili Żyda łażącego po Żydei 😉

  http://biblehub.net/search.php?q=jewry

  • Należy rozważyć taką opcję słowa „Jew” czy czasem niema pochodzenia Lechickiego Słowiańskiego.

   W wierzenia Słowian są światy Jawi, Nawi, Prawi.
   Jawi to kraina życia doczesnego – życia w zgodzie z Prawami Bożymi
   Takim miejscem była Kruszwica na Kujawach (Dążyć/zmierzać Ku jawi – Kujawy)

   W kronikach jest opis przybyłych Posłańców (Aniołów) do Kruszwicy i o rozmnożeniu miody pitnego tak jak w Biblii o zamianie wody w wino.

   Wg moich odczuć słowo słowo „Jew” noże pochodzić od słowa „Jawi”

 11. Jak już piszemy o Słowianach i dociekamy jak było to mamy niedwuznaczny film , jak daleko zawędrowali ; 🙂

  i to jak gdzie jak gdzie , ale zobaczmy na film:

 12. Co prawda , były juz linkowane mumie białych ludzi w Chinach , ale kto jeszcze nie czytał to powtarzam , bo naprawdę warto, akurat w tym temcie słowian jest to „wykładanka” 🙂

  Jak widać mapki dają do myslenia i to tez dówód na to co tu piszemy :

  https://treborok.files.wordpress.com/2015/01/03-mbl.jpg?w=640&h=268

  https://treborok.files.wordpress.com/2015/01/04-mbl.jpg?w=456&h=480

  link: https://treborok.wordpress.com/about/mumie-bialych-ludzi-w-chinach/

 13. nurtuje mnie jedno pytanie, skoro słowianie byli tacy mądrzy , światli i waleczni, to czemu dali się zniewolić prymitywnemu kościołowi katolickiemu i jego kłamstwom? słowianie, którzy mieli własny język i historię stracili własną tożsamość, tego nie mogę pojąć?

 14. Kraina mlekiem i miodem płynąca

  Oficjalnie oczywiście dowiecie się, że to wszystko jest na pamiątkę nie Słowian, a Żydów… nie ma sprawy… ale o jakie to niby przejście chodzi? Chodzi o wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej i dojście do Ziemi Obiecanej… chyba każdy z nas tę bajkę zna… ale ludzie… łączcie fakty! Dlaczego Ci Izraelici obchodzili tę całą Paschę akurat w Wielkanoc? Przecież wychodzili z Egiptu całe 40 lat!!! Jakby wyszli stamtąd w Wielkanoc to rozumiem… ale wychodzili stamtąd przez 40 różnych Wielkanocy! Przecież to się w ogóle kupy nie trzyma!

  Mało tego… gdzie oni szli przez te 40 lat?

  Księga Ezechiela, rozdział 20, werset 6…

  „Tego dnia podniosłem rękę ku nim [przysięgając], że ich przeprowadzę z ziemi egipskiej do ziemi, którą dla nich wybrałem, opływającej w mleko i miód, która jest klejnotem wśród wszystkich krajów.”

  Księga Liczb, rozdział 13, werset 27…

  „I tak im opowiedzieli: «Udaliśmy się do kraju, do którego nas posłałeś. Jest to kraj rzeczywiście opływający w mleko i miód, a oto jego owoce.”

  Biblia wyraźnie mówi, że Ziemia Obiecana to kraina mlekiem i miodem płynąca (to określenie pochodzi właśnie z biblii). Wszystko fajnie… ale czy Żydzi piją mleko? No nie piją… ale dlaczego? BO GO NIE TRAWIĄ! Semici NIE TRAWIĄ LAKTOZY! Laktozę trawią PRZEDE WSZYSTKIM SŁOWIANIE i ODSŁOWIAŃSCY GERMANIE! Nigdzie indziej na świecie nie spożywa się tyle mleka co w Europie środkowej i północnej! Dlaczego więc tych całych Izraelitów tak ciągnie do krainy mlecznej?!? BO TO NIE JEST ICH HISTORIA! A Ziemia Obiecana to nie jest Izrael (w obecnym znaczeniu tego słowa), a EUROPA ŚRODKOWA! Zapytam jeszcze inaczej… który naród wynalazł miody pitne? No kto pijał miody? Żydzi? Egipcjanie? Rzymianie? NIEEE! To BYLI SŁOWIANIE!

  Polecam http://wspanialarzeczpospolita.pl/

 15. Kanaan

  Jeden ze słowników podaje tak:

  Kraina mlekiem i miodem płynąca – Oznacza miejsce urodzajne, przypominające raj, obfitujące we wszelkie bogactwa. Wyrażenie wywodzi się ze Starego Testamentu, gdzie oznacza ziemię Kanaan, czyli Ziemię Obiecaną, do której Żydzi wędrowali z Egiptu przez pustynię.

  A gdzie jest ta Ziemia Kanaan?!? Też uczyli, że w dzisiejszym Izraelu? A uczyli, że jeszcze 1000 lat temu Ziemią Knaan/Kanaan (po hebrajsku oba słowa pisze się tak samo – nazwy zmieniono w zapisie łacińskim, by sztucznie zrobić zamieszanie) Żydzi nazywali Polskę i Czechy ziemią Kanaan, a język słowiański zapisywany alfabetem hebrajskim nazywali Knaan? Nie wierzysz? To zobacz: https://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_knaan

  W polskiej wiki jest tylko o języku, ale w angielskiej dowiemy się, że:

  The name comes from the land of Knaan, a geo-ethnological term denoting the Jewish populations living east of the Elbe river (as opposed to the Ashkenazi Jews living to the West of it, or theSephardi Jews of Iberian Peninsula).[1] As such, the land is often simply translated as Slavonia, or Slavic Europe.[2]

  Nazwa pochodzi od ziemi Knaan, geoetnologicznego określenia żydowskiej populacji żyjącej na WSCHÓD OD ŁABY (!) (w odróżnieniu od Żydów Aszkenazyjskich żyjących na zachód od nich, albo Sefardyjskich z Iberii). To terytorium jest po prostu nazywane Slawonia albo Słowiańska Europa (!!!).

  No i co historycy… znowu mamy „niesamowity zbieg okoliczności”. Prawda?

 16. Pascha i Wielkanoc

  Pascha oficjalnie pochodzi od el:Pasche, a to z hebrajskiego Pesakh czyli Przejście. Po pierwsze hebrajskie Pesakh to zapożyczenie z polskiego / słowiańskiego. Porównaj słowa Piechota czy Pieszo, a nawet Pięta (Stopa). To jest dokładnie to samo słowo, ale że wyemigrowało do hebrajskiego od nas kilka tysięcy lat temu to jest już trochę zniekształcone.

  O co w tym święcie Paschy w ogóle chodzi?

  Jest to bardzo ważne żydowskie święto, które nie jest niczym innym jak kolejnym świętem ku czci słońca.

  Czy zastanawialiście się, dlaczego w ogromnej ilości języków święto to nazywa się Pascha, a po słowiańsku nazywa się Wielkanoc? Dlaczego akurat ta noc jest taka wielka, a inne nie? Otóż 21 marca, w tak zwany Dzień Wagarowicza następuje bardzo ważne zjawisko astronomiczne. Jest nim tzw. Równonoc wiosenna. Dla naszych przodków, dla których Słońce było życiodajnym bóstwem, był to symbol, że właśnie kończy się śmierć, brak rozwoju, niewola (siedzenie w domu), a zaczyna się ciepło, podróże, praca na roli czy wojny.

  Oczywiście dla Żydów czy Egipcjan ten dzień nie był niczym szczególnym, bo tam przez cały rok słońce świeci mniej więcej tak samo, a czy dzień jest dłuższy czy krótszy o 15 minut to nie ma większego znaczenia. Natomiast dla Słowian ten dzień był kluczowy i tak samo ważny (jeśli nie ważniejszy) od grudniowego Święta Godowego (które dziś nazywamy Bożym Narodzeniem). Od tego dnia faktycznie rozpoczynało się życie natury i ludzi w nowym roku. Dlatego to właśnie ta noc to WielkaNoc!

  Ze względu na to, że w ten dzień następuje PRZEJŚCIE astronomiczne z władzy nocy na władzę dnia. Dlatego to właśnie ten dzień nazywany jest PRZEJŚCIEM czyli PESAKH po hebrajsku i odpowiednio PASCHA w innych językach! Ten dzień był hucznie obchodzony i spożywano wtedy uroczystą kolację (porównaj wieczerzę wigilijną). W biblii NIEPRZYPADKOWO ostatnia wieczerza jest właśnie WIECZERZĄ PASCHALNĄ!!! Jest to po prostu zascetyzowany, zjudaizowany i zchrystianizowany opis słowiańskiego święta Wielkiej Nocy kiedy to się właśnie żarło i chlało do bólu, bo czas zimy się zakończył i trzeba zjeść stare zapasy, bo zaraz wyrośnie wszystko świeżutkie i pachnące. Czy przypadkiem w tej całej biblii nie jest napisane, że jedli chleb i pili wino! To właśnie robili Słowianie w ten dzień! A co Żydzi jedzą w ten dzień? No Macę… a nie zauważyliście, że to słowo to nasza zniekształcona Mąka?

 17. Jaki to język Kanaan? Gdzie zawędrowano po 40 latach podróży? Przeczytać do końca!
  http://wspanialarzeczpospolita.pl/2015/04/09/glodnemu-chleb-na-mysli/

 18. Jak to rozumieć? J 1,18 „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.” J 6,46 „Nie jakoby ktoś widział Ojca; Ojca widział tylko Ten, który jest od Boga.” Z tego wynika, że nikt z ludzi nie widział Boga Ojca oprócz Syna. Dn 7,13 „I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim.” A z tego wynika, że Daniel widział Boga Ojca. Hmm

  • Nie widział, wiedzieć że we śnie dana osoba to ta o której mowa, to nie to samo co widzieć. Często miewam różnego rodzaju sny, ale te od Boga prawie nigdy nie zawierają twarzy.

 19. Można też zauważyć że prorocy mieli kłopot z opisem widzenia,… Widziałem coś jakby… i inne tego rodzaju zwroty. Wyobraźmy sobie że masz do opisania coś czego nigdy nie widziałeś i nie da się tego porównać z niczym co do tej pory poznałeś.
  Jak u nostradamusa żelazne konie co z nozdrzy zieją ogniem i to niby miał być czołg

 20. Co do… Jednorodzony Bóg objawił Go… Jezus objawił Ojca naśladując Go żyjąc całkowicie tak jakby sam Bóg był na ziemi…. Jak możesz mówić pokaż nam Ojca, czy nie wierzysz że Ojciec jest we mnie a ja w Ojcu, kto widział mnie widział Ojca.
  Nie ma znaczenia jak wygląda, ale jaki jest. To jest też swojego rodzaju zabezpieczenie przed fałszywym obrazem. Mniemam że gdyby pojawiła się postać podobna do którejś figury jezusa (celowo z małej litery) z krk to ludzie poszli by za nią jak barany na rzeź. Dlatego jest przykazanie… Nie czyń sobie podobizny… mężczyzny ani kobiety…

 21. Co do Słowian, ciekawa wypowiedź pod najnowszym artykułem ze wspanialarzeczpospolta.pl
  „Adam Smoliński says:
  2015/04/10 at 23:46
  Warto dodać, że w j. hindi “tata” – पापा – to tata.”
  🙂

 22. Karolu : mało kto kojarzy …..samochody marki …..TATA 🙂 , polska nazwa tyle ze w hindi 🙂

  a co moze nie?, tak daleko sięgają etymologiczne korzenie Słowianskiego języka / polskiego 🙂

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Tata_Motors

 23. Objawienie 18

  „Z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: Biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd. I kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt NIE KUPUJE OD NICH TOWARU, towaru ze złota i srebra, i drogich kamieni, i pereł, i bisioru, i purpury, i jedwabiu, i szkarłatu, i żadnego drzewa tujowego, i żadnego przedmiotu z kości słoniowej, i żadnego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, i z miedzi, i z żelaza, i z marmuru”

  Mamy tutaj nic innego jak handel 🙂 Jak system bankowy upadnie to i handel poleci. Kto będzie kupował i od kogo ? I za co ?
  Może Watykan kontroluje emisje pieniądza ? Albo handluje złotem ? 😀 Wszystko jest w rękach Żydostwa (Nierządnicy) z którymi cały świat robi interesy i dzięki którym się wzbogaca. Jak to wszystko szlag trafi to się nie dziwię, że będzie płacz i zgrzytanie zębów.

  Jeszcze raz się kłania książka: ”Synagoga Szatana” 🙂

  „Kupcy handlujący nimi, wzbogaciwszy się na nim, z dala stać będą ze strachu przed jego męką, płacząc i narzekając”

  Idea Watykanu jako Babilonu Wielkiego/Nierządnicy jest coraz zabawniejsza 🙂 Watykan upadnie i co ? I pstro, zero konsekwencji pod postacią opisanych w Objawieniu wydarzeń 🙂

 24. To na dobitkę jeszcze jedna myśl.

  Jakim produktem jest Watykan (Kościól Katolicki) jak i wszystkie inne religie ? 🙂 Babilońskim czyli żydowskim 🙂 Więc kto kogo stworzył i kto komu podlega albo inaczej kto kogo ujeżdża ? Produkt (Watykan) swemu panu (Żydom) czy na odwrót ? Ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości i chce udowadniać, że białe to czarne ?
  Kim byli pierwsi Jezuici ? Żydami 🙂 Wszędzie i wszystkim rządzi Nierządnica, która dla lepszego zarządzania zorganizowała się w rozmaite tajne stowarzyszenia. Jednakże częścią składową tych stowarzyszeń i ich zarzadcami są zawsze Żydzi 🙂

  Zydzi kontrolują Jezuitów, ich założyciel Ignacy Loyola był krypto-Zydem 🙂

  https://luis40pr.wordpress.com/2013/10/12/jews-control-the-jesuits/

  • Jezuici to kozioł ofiarny, na którym można bezkarnie psy wieszać 🙂 a na Żydach już nie 🙂 (antysemityzm). W rzeczywistości Jezuici to też Żydzi, co opisuje powyższy link. Użyteczni durnie myślą, że Zakon Jezuitów to jakaś inna rasa, chyba z kosmosu, ktorej Zydzi czyszcza buty, smiechu warte. W rzeczywistosci to jedno i to samo 🙂 Widac jak Nierzadnica sprytnie odwraca od siebie uwagę i tworzy kukły w swoich własnych szeregach, w które można strzelać. Niestety tylko ślepakami 🙂

   • Czy Jezuici czy Watykan to kozły ofiarne i na nich ma sie skoncentrować uwaga chwastów., bo tali jest cel WN . Niektorzy wręcz religijnie interesują się Watykanem i trzepia nogami co tam sie z nimi za chwile wydarzy 🙂 , od razu widac ze taka postawa to klasyczny koszer by morze chwastów kierowac na blef WN. Na upartego można powiedziec że ci co uwazają że Wielka Nierządnica to Watykan to są … koszer 🙂 , a ci co naprawdę są żydami to mają ubaw z takich użytecznych durni. 🙂 Objawienie 22:15 .

 25. Witam.Polecam zapoznanie sie z tematem żydów w Egipcie z pozycji historyka egipskiego http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/04/klamstwa-starego-testamentu/

 26. Kopsnąłem sie do zrobienia grafiki wykorzystując , dobrze nam znany rewers dolara 🙂

  https://redoctobermsz.files.wordpress.com/2015/04/wielka_nierzadnica-1.jpg?w=1200&h=&crop=1

 27. Tutaj mamy ciekawą książkę.

  Click to access SolvingMysteryofBabylontheGreatChaptersHDRHL.pdf

  Autor w przedmowie pisze: „odkryłem wiarygodne dowody, ze katolicyzm zostal zalozony przez krypto-Zydow jako fałszywa ‚chrzescijanska’ maska dla judaistycznej/babilonskiej religii”

  Jasne, że katolicyzm to zamaskowa religia prosto z Babilonu 🙂
  Co ciekawe autor książki to…wychowanek szkoły Jezuitów , który pokazuje, że Jezuici to tak naprawdę Żydzi, o czym pisałem wcześniej.
  Dlaczego jest to ciekawe ? Bo sprzedal Jezuitów jako Zydow (mniejsze zło) i ‚udowadnia’ ze Watykan jest WN. Czyli prawda i kłamstwo, odwracanie uwagi od żydostwa.

 28. Chrześcijaństwo opiera się na Biblii, przetrwało do naszych czasów i jeszcze ma się nieźle. Co prawda w Europie praktycznie upada, ale w Afryce, Ameryce południowej i Azji tysiące ludzi przyjmuje Jezusa.

  Kto jest największym przeciwnikiem Chrześcijaństwa? Ano DOBROBYT, dzisiaj ludzie nie potrzebują Boga bo mogą sobie na wszystko pozwolić. Kiedy jednak bida zagląda do tyłka i nie ma na nic, wtedy szuka się czegoś większego od tego tu i teraz.

  Jest bardzo dużo proroctw że Polska przejdzie wielkie przebudzenie i będzie to miało wpływ na Europę. Chwała Bogu. Z drugiej jednak strony, szykujmy się na poważne cierpienia z tym związane, albowiem cała Biblia mówi o tym że nie nawrócą się do Mnie jeśli ich nie przycisnę. Tak więc wielkie przebudzenie będzie poprzedzone wielkim uciskiem 😐

 29. Określenie „Żydzi” w NT to tak naprawdę cały 12-pokoleniowy Izrael … albo Słowianie?

  Jakub w swoim liście pozdrawia dwanaście pokoleń żyjących w rozproszeniu.

  Jak 1:1 BW Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia DWANAŚCIE POKOLEŃ, które żyją w rozproszeniu.

  Trudno się nie domyślić, że chodzi o 12 pokoleń Izraela czyli narodu wybranego przez Boga. Wygląda na to, że tych samych pozdrawia również Piotr.

  1Pt 1:1 BT Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do WYBRANYCH, PRZYBYSZÓW WŚRÓD ROZPROSZENIA w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii,

  Ciekawe jest, że Jan również pisze o ludzie żyjącym w rozproszeniu wśród Greków, aczkolwiek używa tutaj pojęcia „żyd”.

  Jan 7:35 BT Rzekli ŻYDZI do siebie: „Dokąd to zamierza On pójść, że Go nie będziemy mogli znaleźć! Czyżby miał zamiar udać się do ŻYDÓW ROZPROSZONYCH WŚRÓD GREKÓW i uczyć Greków?

  Te trzy teksty pozwalają sądzić, że mowa jest o tym samym ludzie żyjącym w rozproszeniu. Logiczne wydaje się użycie we wszystkich tych tekstach określenia szerszego niż pojedyncze pokolenie Izraela, tj. potomkowie Judy, czyli Żydzi. Można więc postawić tezę, że wszędzie tam, gdzie NT mówi o Żydach, pierwotnie było tam użyte szersze określenie, najprawdopodobniej chodziło o Izraelitów stanowiących 12 pokoleń.

  • NT umiejętnie przerobiono by tak każdy myślał. Nawet wstawiono księgi takie jak synoptyki i listy „Piotra”.

  • Wspomniany przeze mnie w poprzednim poście tekst Jana jest bardzo ciekawy w kontekście starszych przekładów NT.

   Jan 7:35 BT Rzekli Żydzi do siebie: Dokąd to zamierza On pójść, że Go nie będziemy mogli znaleźć? Czyżby miał zamiar udać się do Żydów rozproszonych wśród Greków i uczyć Greków?

   Biblia Gdańska oddaje ten tekst nieco inaczej.

   Jan 7:35 PBG Mówili tedy Żydowie między sobą: Dokądże ten pójdzie, że my go nie znajdziemy? czyli do rozproszonych poganów pójdzie i będzie uczył pogany?

   Biblia Tysiąclecia mówi, o pójściu do Żydów rozproszonych wśród Greków, by uczyć Greków. Zatem chodzi nie o pójście do Żydów, ale do Greków. Ten tekst jest niedorzeczny. Po trąbkę iść do Żydów, by uczyć Greków? Logiczniej by było iść raczej do Greków, by Greków uczyć, prawda? Inaczej oddaje go Biblia Gdańska, gdzie celem są rozproszeni poganie, by ich uczyć.

   Trudno oprzeć się wrażeniu, że słowa wyróżnione poniżej wielkimi literami zostały wstawione do NT.

   Jan 7:35 BT Rzekli Żydzi do siebie: Dokąd to zamierza On pójść, że Go nie będziemy mogli znaleźć? Czyżby miał zamiar udać się do ŻYDÓW rozproszonych WŚRÓD Greków i uczyć Greków?

   Podobnie jak BG tekst ten oddaje przekład Rakowski.

   Jan 7:35 NT Rakowski Mówili tedy Żydowie między sobą: Dokądże ten ma iść, że my go nie najdziemy? Czyli do rozproszenia Greków ma iść, i uczyć Greki?

   Jak również Biblia Jakuba Wujka, gdzie zamiast Greków są poganie.

   Jan 7:35 Wujek 1599 Mówili tedy Żydowie między sobą: Dokądże ten pójdzie, iż my go nie najdziemy? Czyli pójdzie do rozproszenia poganów i będzie uczył pogany?

   Można znaleźć wiele innych przekładów, w których nie ma rozproszonych Żydów wśród innego ludu. Ciekawa jest też pierwsza część tego wiersza, gdzie mowa jest o rozmawiających Żydach. Poniżej podaję ten tekst z przekładu mesjanicznego Żyda Davida H. Sterna. Nie mówi o Żydach, ale o judejczykach (wyróżniłem to słowo wielkimi literami).

   Jan 7:35 KŻNT JUDEJCZYCY mówili między sobą: „Gdzie się ten człowiek wybiera, że nie będziemy go mogli znaleźć? Czy zamierza iść do greckiej diaspory i nauczać Żydów greckojęzycznych?

   Reasumując, Jan relacjonuje rozmowę mieszkańców Judei o Isusie, który miałby iść do rozproszonych pogan, by ich uczyć. I tutaj znowu pytanie: pogan, a może SŁOWIAN narodu wybranego przez Boga … czyli Bogan … czyli tych … pogan? Czy aby kółko się nie zamykało? 🙂

 30. Pierwsze logiczne pytanie, jakie nasunęło mi się po przeczytaniu artykułu, to: skoro przed rokiem 1775 nie było słowa „żyd”, to jakie było?
  Drugie pytanie: proszę mi wyjaśnić skąd wzięło się słowo „żyd” we fraszce Jana Kochanowskiego «Na pany» w zbiorze wydrukowanym w roku 1612?
  https://polona.pl/archive?uid=3767927&cid=3767541&name=download_fullJPG

 31. w tym filmie jest wyjaśnione pochodzenie wyrazu sarmata : od Sary , córki Jezusa i Marii Magdaleny. następnie Marzena tłumaczy, że słowianie już byli i ta genetyka Sary zmieszała się z nimi

  • Dziwię się że wielu łapie się na tą pokrętną zaczipowaną kobietę która miesza Słowian z pustynnym bożkiem.Ogólnie ten film jest reklamą jej kłamliwej książki.Wszyscy czenelingowcy są na usługach demonów różnią się tylko że jedni potrafią się przyznać do tego że byli manipilowani.Takie czarownice u starożytnych Słowian były golone na łyso i kop za mur.Izraelici to banici słowiańscy tak jak brytyjczycy wygnani z Rusi.Nazwa Brytania od słowa bryć szyli golić np.głowę.W starożytności ogolona głowa oznaczała przestępcę lub niewolnika.
   Kiedy żył Sarmata nie było jeszcze na świecie Jezusa.Brednie popychane bredniami z czanelingów.Radzę poczytać książke J.Bieszka pt.Słowiańscy królowie Lechii a nie łykać idiotyzmy tej zaczipowanej czarownicy.

 32. Coś z tym jest nie tak. W wydaniu Jakuba Wujka- na stronie 292 w ewangelii Łk 23:38 jest „TEN IEST KRÓL ZYDOWSKI” , a jest to rok 1593. Więc jak to jest? Poniżej link do skanu:

  https://books.google.pl/books?id=LQxOAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

 33. POLACY PO BITWIE POD GRUNWALDEM ,SĄ NARODEM PRZEKLĘTYM PRZEZ KOŚCIÓŁ ! ! !
  Ojciec Święty, żyd nie polak Jan Paweł II ,klątwy nie zdjął ! ! ! Watykan to WRÓG polaków ! ! !
  46.Lechia,-3 tys.lat historii Polski.cz.1/3.Spiskowa Historia Polski.

  AKOWCY strzelali do ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH którzy szli powstaniu na pomoc ! ! !
  KOPERNIK był satanistą .
  W roku 2020 szatan zostanie zniszczony do czwartego pokolenia .Polacy ocaleją ! ! ! ! NIEBOCENTRYZM

  ISTAMBUŁ – to po prostu po polsku -IS TAM BUŁ – Jezus tam był . NOE , ADAM i EWA – byli polakami .Polska od Atlantyku po Ocean Spokojny

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s