redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie

4 thoughts on “Mandala

 1. Jak Słowianie pogodzili swoją mapę z Wedami, które mówią o przybyciu na Ziemię różnych cywilizacji z kosmosu i jakoby traktowały naszą planetę jako jedną z wielu?

 2. Adam + Ewa
  Kain, Abel (zabity przez Kaina ), Set, 2 córki
  Kain i Set biorą siostry za żony
  Setowi ( żył 912 lat ) urodził się syn Enosz
  Enoszowi ( żył 905 lat ) urodził się syn Kenan
  Kenanowi ( żył 910 lat ) urodził się syn Mahalaleel
  Mahalaleelowi ( żył 895 lat ) urodził się syn Jered
  Jeredowi ( żył 962 lata ) urodził się syn Henoch
  Henochowi ( żył 365 lat i został zabrany przez Boga ) urodził się syn Metuszelach
  Metuszelachowi ( żył 969 lat ) urodził się syn Lamek
  Lamekowi ( żył 777 lat ) urodził się syn Noe
  Noe ( żył 950 lat, miał 600 lat gdy nastał potop, po potopie żył 350 lat ) miał synów Sema , Chama , Jafeta.
  od Adama do potopu 2242 lat
  od potopu do rozdzielenia narodów 529 lat (Babel)
  Bóg pomieszał języki na 72 języki, tylko Hebren nie budował wieży i ten ma język Adamowy. [ale tego nie ma w Biblii ]
  Sem zajął Małą Azję , Cham zajął Afryka, Egipt, Libia, Etiopię , Put , Kanaan.
  synowie Jafeta : Gomer , Hagog , Madaj , Jawan, Tubal , Meszek i Tiras
  synowie Gomera : Aszkanaz , Rifat i Togarma
  synowie Jawana : Elisza i Tarszisz , Kittim i Dodanim , od nich pochodzą mieszkańcy wybrzeży i wysp, Cypr i Rodos
  Jafet miał Jawana ( Lechici, Sarmaci nazywali go Iwanem )
  Jawan ( Iwan ) miał Helizę ( Hellen )
  od Helizy ( Helissy ) wywodzą sie Hellenowie ( czyli Grecy ), Eolczycy , Słowianie ( Norycy )
  Heliz miał syna Sarmatę ( Tatar ) z żoną tatarską królową , miał skośne oczy , to on podbił Mongołów i Tatarów , czyli Sarmację Azjatycką i a potomkowie podbili zachodnią Europę czyli Sarmacją Europejską
  Sarmata, bowiem Sauros – jaszczurka, jaszczurze oczy, z greckiego na Polski, byli to ludzie straszni wszystkiemu światu
  Tatar Sarmata + aryjska królowa = syn Helen II
  Kodan syn Sarmaty (założył Gdańsk )
  Helen II + aryjska królowa = syn Lech , wnuk Sarmaty
  Lech + kilka aryjskich księżniczek = 12 plemion Lechickich, Królowie Pasterze , Celtowie , opanowali Sarmację Europejską na 3 tysiące lat przed Mieszkiem I.
  od imienia władcy zwane Imperium Lechów
  Filar albo Filan syn Lecha

  Iwan syn Jafeta zrodził Philara
  Philar zaś zrodził Alana
  Alan zrodził Anchisesa
  Anchises zaś zrodził Eneasa
  Eneas zaś zrodził Asthaniusa
  Asthanius zrodził Numę Pamphiliusa
  Pamphilius zaś zrodził Rea-Siliusa
  Alan pierwszy który wszedł do Europy , zrodził Negona
  Nego miał czterech synów , pierworodny Wandalus
  Wandalus żył w czasie Patryjarchy Józefa, i jego syna Jakuba, Patryjarchy Izraela, w czasie pobytu w Egipcie i równo z Józefem był potomkiem Noego w trzynastym stopniu ( pokoleniu ).
  od niego nazwano lud Wandalitów, zwano ich Wandalami , teraz Polakami zwanymi rzekę Wandalią, a górę ze źródłem Wandali zwano Wandą
  gdy przeludnia się Grecja, Dalmacja, Misnia, Bułgaria, Bośnia, Panonia, Sławonia – Słowianie na czele książąt Lechem, Czechem i Rusem odchodzą na północ od Panonii.
  królestwo Polskie zasiadło w Europie, Lechitowie w Wielkopolsce i na Śląsku, Wandalowie nad rzeką Wandalą. 12 wojewodów wybierało naczelnego sędziego
  Na północ od Dunaju , Panonii rozciąga się Hiperboreovia ( Imperium Lachów, Lechów, Scytów, Rzymianie nazwali Germanią, WANDALOWIE = WENDOWIE = SŁOWIANIE = LECHICI , a jeszcze Wielką Tartarią) , czyli kraina zamieszkała przez federację Polusów, obecnie to Węgry, Czechy, Słowacja, Niemcy po Łebę, Ruś, Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia ..
  GAL = sława
  Kleopatra – sławiąca ojców, Ojcisława
  Hyksosi – nazwa nadana przez Egipcjan, na Celtów z półwyspu Greckiego. Hyk – pan, bóg
  Aszkenaz to hebrajskie określenie Scytów, Saków i ludów z Azii mniejszej,

  Polacy od czasu Wandala założyciela swojego, aż do czasu Króla Assuera ( czyli Kerkesa z V w. p.n.e. ), męża Estery, nie chcieli mieć królów, mieli 12 kapłanów, wojewodów.
  Xiąże bowiem to Xiądz, który nosi Koronę Królewską. W Polsce Xiądz jest ważniejszy od Króla, Xiażę od Xiędza, choć obaj są pomazańcami Bożymi.

  Poczet Królów albo Monarchów Polskich
  Assuer czyli Kerkes V w. p.n.e., żona Estera
  Krakus I Corsico napadł na Rzym i złupił go Gracca I, pierwszy wódz , od niego nazwano miasto Graccowem, 400 r. p.n.e. Miał dwóch synów: starszego zabitego przez młodszego Gracę Wtórnego i potem za to wygnanego, oraz córkę Wandę. Wzięła nazwisko od Wandala, założyciela Lechitów czyli Polan.
  Krakus II
  Wanda umiera bezdzietnie, potem brak władcy
  Leszek I albo Lech I został nazwany Leszkiem czyli Przemysławem, umiera bez potomków
  czasy Aleksandra Wielkiego [ur. 19-20 lipca, w 356 r. p.n.e , zm 323 p.n.e.] , i jako złotnik pokonał go poprzez fortel i za to został władcą, ale to najpierw Aleksander Macedoński rozbił armię Lechów pod Krakowem i jako Król Królów Lachów [korona z rogami] bierze wojsko z Lechii i pokonuje króla Perskiego, Dariusza.
  Attyla ur. 406, zm. 453 władca w latach 445-453 , Hun
  Leszek II
  Leszek III czasy narodzin i życia Jezusa Chrystusa, żył do czasów Nerona
  Kroniki Czeskie wymieniają jeszcze Leszek IV, Leszek V, Leszek VI, Leszek VII ale
  Juniusz Cezar wydał siostrę swoją Julię na żonę Leszka III, po odebraniu posagu przez Senat Rzymski Julii tj. ziem, została odesłana przez Leszka III do Rzymu. Owocem małżeństwa był syn Pompiliusz
  Pompiliusz I Kroniki Czeskie Popiel I
  Pompiliusz II Kroniki Czeskie Popiel II ok.814 n.e to on potruł stryjów…., i jemu zostało odebrane królestwo, a przekazane Piastowi
  Piast syn Chosyska i Ropicy
  Siemowit zjednoczył na nowo plemiona i dla krain ustanowił: Dziesiętników, Pięćdziesiętników ( Podsetek ) , Setników, Kolegium Trybunów, Rayców, Gmninnych, Tysięczników, Dowódców, Starostów, Wojewodów, Naczelników Miast, Rządców, Dłużenników
  Leszek IV
  Ziemiomysł ( Siemomysł , Zemomysl, Szemomysł )
  chrześcijańscy władcy
  Mieszek I czyli Mieczysław Mieszko I , zwany Ślepym
  Bolesław I Wielki ( Chrobry ) posiadał tytuł principium – najwyższego kapłana, sędziego, osądzał królów, określano go duce, to tytuły cesarzy rzymskich , rex to król, princes to cesarz, zdobył Rzym, i tu koronował się na cesarza rzymskiego

  otruty hostią w Rzymie na rozkaz papieża
  Mieszko II
  Kazimierz I Odnowiciel albo Karol Mnich , matka Ryksa, wywiozła z Polski 2 korony
  zorganizował na Polskę I i II wyprawę krzyżową w 1039r i 1047r
  Bolesław II Śmiały ( Groźny, Szczodry )
  Władysław I Herman
  Bolesław III Krzywousty
  Władysław II
  Bolesław III Kędzierzawy
  Mieczysław Stary
  Kazimierz Sprawiedliwy itd.

  nie wymieniany w spisach król Konrad Mazowiecki ( to nie on sprowadził Krzyżaków, Templariuszy, Kawalerów Maltańskich !!! , zostali sprowadzeni na podstawie decyzji następnej wyprawy krzyżowej na Polskę, po zwycięstwie Krzyżowcy udali się do Palestyny )
  Jan II Kazimierz Waza Ioannes Casimirus, Dei Gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russie, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae, Smolenscie, Severiae, Czernichoviaeque; nec non Suecorum, Gothorum, Vandalorumque haereditarius rex etc.
  Tłumaczenie: Jan Kazimierz, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_II_Kazimierz_Waza

  poczet monarchów polskich wg. kronikI spisanej dla króla Zygmunta III
  LECH I
  LECH II
  WYSIMIR XII wojewod.
  GRAKKUS
  LECH III
  WANDA XII wojewod.
  LESZEK IV
  LESZEK V
  LESZEK VI
  LESZEK VII
  POPIEL I
  POPIEL II
  PIAST
  SEMOWIT
  LESZEK VIII
  ZEMOMYSL
  chrześcijańscy władcy
  MIECZLAW
  BOLESLAW CHROBRY niem. kroniki Winde King, król Wandalów
  MIECZLAW II
  KAZIMIERZ I Mnich
  BOLESLAW II Śmiały
  WLADYSLAW I HERMAN
  BOLESLAW III KRZYWOUSTY
  WLADYSLAW II
  BOLESLAW III KEDZIERZAWY
  MIECZLAW STARY
  KAZIMIERZ SPRAWIEDLIWY

  TABLICA – WYKAZ WŁADCÓW POLSKI NA JASNEJ GÓRZE W CZĘSTOCHOWIE
  1. LECHVIS I
  2. CRACUS
  3. LECHUS
  4. VENDA
  5. PRINDSLAVS – LESCVS I
  6. LESCVIS II
  7. LESCVIS III
  7. LESKVIS III
  8. LESCVIS IV
  9. POPIELVS I
  10. POPOELUS II
  11. PIASTUS
  12. SEMOWITVS
  13. LESKUS V
  14. ZIEMOMISLUS
  15. MICESLAVS I
  16. BOLESAVS REX
  17. MICESLAVS II
  18. CASIMIEVS I
  19. BOLESLVS II
  20. BOLESAVS III
  21. VLADISAVS
  22. BOLESLAVS IV
  do 52
  nie wiem ile mogę przesłać , a jest tego na 13MB
  mapek i genetyki prześlę na adres
  literatura
  Marcin Bielski – Kronika Polska
  1. Kronika Kadłubka
  2. Kronika Prokosza
  3. Kronika Długosza
  4. Kronika Dzierzwy
  5. Kronika Wielkopolska
  6. Kroniki Czeskie z XI w.
  7. Roczniki Rzymskie
  8. Kronika Franków Gallów ( Karol Wielki )
  9. P. Jasienica „Polska Piastów”
  10. Antoni Gołubiew „Bolesław Chrobry”

  http://www.libertas.pl/nestor_powiesc_minionych_lat_1.html

  http://polona.pl/item/522737/2/

  https://books.google.ca/books?id=-NBbAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false Kronika Polska Dzierswy z XIIw.
  Wstęp krytyczny do dziejów Polski August Bielowski z 1850r
  https://archive.org/stream/wstpkrytycznydo00unkngoog#page/n6/mode/2up

  Baszko Kronika Lechitów i Polaków
  http://polona.pl/item/522737/3/

  Link do kroniki Dziezwy z XII w.https://books.google.ca/books?id=-NBb….
  Link do Kroniki Czeskiej z XII w.https://books.google.ca/books?id=uZoA
  GENETYKA SŁOWIAN i POLAKÓW http://bialczynski.wordpress.com/slow… i to też http://youtu.be/cv-HXQbOGcg i to też http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Haplog… i to też http://archeowiesci.pl/2014/10/24/now… i to też http://archeowiesci.pl/2014/10/24/now… UKRYWANA POLSKA ARCHEOLOGIA https://youtu.be/IaW23574QDs

  O wojnach Lechtów z Imperium Rzymskim o polską Germanię na podstawie kronik węgierskich i czeskich.W bitwie w Lesie Teutoburskim w roku 9 n.e. wodzem Augusta był Warsus a wodzem Lecha był Armiusz.Link do kroniki Węgiersko-Czeskiej z XI w. o Polsce https://books.google.ca/books?id=uZoA…. Link do geografi rzeki Lech i bitew nad tą rzeką http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Lech… Link do Grobowca Lecha w Rzymie i wojen Lechitów z Frankami str.3 .http://books.google.pl/books?id=eTRNA… Kronika Thietmara http://biblioteka.kijowski.pl/srednio… O wojnach Lestka III z Juliuszem Cezarem o Bawarię na podstawie Kroniki Wielkopolskiej biskupa Boguchwała, tu od 30 min. filmu:https://youtu.be/PR2zf6ZIu5c

  • Witam,

   Od pewnego czasu interesuję się historią przedchrześcijańską Polski, głównie po przeczytaniu Kroniki Polskiej (rzekomo Prokosza z komentarzami Dyjamentowskiego), która została uznana za fałszerstwo. Jest to bardzo ciekawa lektura i trudno mi się zgodzić z opinią Lelewela, że jest to fałszerstwo. Komentator nie tworzy historii w miejscu brakujących kart w rękopisie. Wspomniany przez Prokosza Kodan syn Sarmaty to mógł być bóg Godan z legendy o historii Longobardów, a ten z kolei to jednooki Odyn z mitologii skandynawskiej. Filan albo Filar lub leż Philir to z pewnością przodek Ilyrów.
   Powyżej wspomina Pan o 13MB danych źródłowych. Jeśli to możliwe, chętnie bym się z nimi zapoznał.

   Pozdrawiam

   Artur

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s