redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie

Kim jest Wielka Nierządnica / Babilon Wielki cz. 3/3

41 Komentarzy

Wielka_nierzadnica

zdjecienr52

Ciąg dalszy z poprzedniego artykułu.

Iz 23:15 br „I dojdzie wtedy do tego, że w ciągu siedemdziesięciu lat Tyr będzie zapomniany przez wszystkich. Ale kiedy władzę obejmie inny król, po upływie owych lat siedemdziesięciu, Tyr stanie się jak ta nierządnica, o której śpiewa się:”
Bóg w przeszłości, ciągle nawoływał i oczekiwał na powrót swojej nierządnej żony – jednak „ona” bardziej ufała swoim rytuałom i bałwochwalczym obrządkom niż Stwórcy.
Jer. 3:14 Wróćcie, dzieci wiarołomne,” krzyczał Bóg, „gdyż jestem z wami żonaty.
W Ap. opisie, zaraz przy przydomku „ Macierz Nierządnic” mamy sformułowanie; „i obrzydliwości ziemi” – na taką obrzydliwość wskazuje nam Daniel;
Daniela 11: 30 Potem wróci i wyleje swój gniew na święte przymierze: i tak postąpi; i znowu zwróci uwagę na tych, którzy porzucili święte przymierze.
(31) A wojska wysłane przez niego wystąpią i zbezczeszczą świątynię i twierdzę, zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia.
(32) A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa, lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać.
Znaczy to, że ta obrzydliwość jest niczym innym jak działaniem wbrew przymierzu, dokonywanie czynów jakie doprowadzą do zerwania przymierza.
A więc kto znów był związany z Bogiem przymierzem???
Można swobodnie powiedzieć, że pycha Narodu Wybranego wzrastała i czuli się w swym nierządzie wyśmienicie.

Jak wiemy Bóg przez jej nierząd dopuścił do wprowadzania między nich fałszywych proroków i fałszywych nauczycieli; Mamy to zobrazowane w rozmowach Isusa z nauczycielami prawa – oni przedstawiali już naukę nie pochodzącą od Boga.
Zauważmy; Izrael wypowiada słowa, wypowiedziane przez Nierządnicę z Apokalipsy…
Iz 47: Mówiłaś: To już na wieki będę zawsze władczynią.
Nie wzięłaś sobie do serca tych zdarzeń, nie rozpamiętywałaś ich końca. 8A teraz posłuchaj tego, Wykwintna, siedząca sobie bezpiecznie, która mówisz w sercu swoim: Tylko ja i nikt inny! Nie zostanę wdową i nie zaznam sieroctwa. 9Lecz spadnie na ciebie jedno i drugie w jednym dniu, niespodzianie. Sieroctwo i wdowieństwo w pełni spadną na ciebie, pomimo wielu twoich czarów i mnóstwa twoich zaklęć.
Ten sam charakter wykazywali uczeni i kapłani za czasów Chrystusa tuż przed wykonaniem na nich wyroku;
Jana 8:40 „Mówi im Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, wypełnialibyście dzieło Abrahama. (40) A tymczasem wy chcecie zabić Mnie, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną od Boga. Abraham tego nie uczynił. (41) Postępujcie, więc tak, jak wasz ojciec. Powiedzieli Mu: My nie przyszliśmy na świat z nierządu. Mamy jednego Ojca – Boga. (42) Powiedział im Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, kochalibyście Mnie, bo Ja wyszedłem i przychodzę od Boga. Nie przyszedłem od siebie, ale On Mnie posłał. (43) Dlaczego nie przyjmujecie tego, co mówię? Bo nie potraficie słuchać mojego słowa. (44) Diabeł jest waszym ojcem i chcecie spełniać jego życzenia. On był od początku zabójcą i nie wytrwał w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Kiedy kłamie, mówi ze swego, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. (45) A wy Mi nie wierzycie, bo Ja mówię prawdę. (46) Któż z was udowodni Mi, że grzeszę? A jeśli mówię prawdę, dlaczego Mi nie wierzycie? (47) Kto jest z Boga, słucha słów Bożych. Wy dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga.
Analizując dokładnie przymioty Nierządnicy jest coś, co zdaje się przeoczaliśmy do tej pory.
Nierządnica oprócz mordowania swych dzieci i proroków ma jeszcze jedną ważną cechę! Uważa się za szczególny, lud Boga. –
Iz 47: 8-9. “Ja jestem i nie ma żadnej innej, nie pozostanę wdową i nie doznam bezdzietności!” “Zasiadam jak Królowa”
Tą pewność siebie i poczucie wyższości pięknie wykazali faryzeusze w powyższym wersecie.
Należy również pamiętać o tym, że słowa o karze zapowiedź kary były wypowiadane przez Boga zawsze po pojawieniu się grzechu ( * pierw grzech – potem zapowiedź kary). Dlaczego Bóg miałby odstąpić od tej zasady i zapowiadać karę na długo przed pojawieniem Nierządnicy- i pojawienia się jej grzechu..?

Wielu zaciekle broniących „argumentu”, że Rzym – jest nierządnicą mówi; że leży on na 7 górach- pagórkach, ale jest to błędne,
Ap nawołuje –
Ap 17, 9 Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów, to jest siedem gór, tam gdzie siedzi na nich Niewiasta.
Policzenie górek pod miastami świata byłoby mało rozsądne w rozumieniu mądrości Boga, poza tym liczba 7 ma swoje specjale znaczenie i nawiązuje do całości- zupełności…
””Z powyższego wersetu niektórzy wyciągają wniosek, że „Niewiasta” – nierządnica odnosi się do Rzymu, a nie do Jerozolimy”, słaby to argument bo i Jerozolima ( w Palestynie)i Jorosz w Turcji leży wśród 7 wzgórzach.
„Jednakże to samo cytowane powyżej zdanie apeluje do mądrości czytelnika czy słuchacza!!” Raczej nie wykazujemy się mądrością, gdy po przeczytaniu tego wersu liczymy pagórki pod miastami ( – to, by było na poziomie 5 latka).” Łatwo można zostać zwiedzionym…„Jak zawsze przy egzegezie, także i tutaj musimy popatrzeć na kontekst bliższy i dalszy, aby zrozumieć wymowę tych symbolicznych określeń.”
Musimy najpierw stwierdzić, że „Nierządnica” nie jest „Bestią”. Nierządnica ujeżdża Bestię i to szczególną „czerwona jak szkarłat zwierzę” – 7 głów i 10 rogów /-
Ap:8 Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie.
Każde z nich symbolizuje coś innego.
To jest widoczne z 17: 3-7, gdzie „Nierządnica” siedzi na „Bestii”,
oraz szczególnie oczywiste z 17:16, gdzie „Bestia” je ciało „Nierządnicy” i pali ją w ogniu. –

”Przyjrzyjmy się temu fragmentowi, który jak sądzę, jest kluczowy, jeśli chcemy właściwie zrozumieć wymowę w/w symboli:

Ap 17, 6 I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją bardzo się zdumiałem.
7 I rzekł do mnie anioł: «Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów.
8 Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata – spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć.
9 Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta.

”Powiedzieć, że Miasto-Nierządnica siedzi na siedmiu wzgórzach = „siedmiu głowach” (zgodnie z wersem 9), oznacza to samo, co powiedzieć, że siedzi ona na Bestii, bo to ona ma siedem głów (zgodnie z w. 7).”
Ap17, 18 A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi.
https://redoctobermsz.wordpress.com/2015/02/18/kim-jest-wielka-nierzadnicababilon-wielki-cz-1/comment-page-1/#comment-5251
„Greckie słowo, jakie tu mamy, to „horos„. W Nowym testamencie słowo to występuje 65 razy i zazwyczaj jest tłumaczone jako „góra”, „góry”, a „góra” zwykle jest symbolem królestwa. Zatem wcale nie jest powiedziane, że należy ten werset rozumieć dosłownie. Bardziej prawdopodobne jest to, że chodzi o Niewiastę rządzącą siedmioma królestwami. Albo raczej mającą pełnię władzy doczesnej, bo przecież i sama siódemka jest zwykle, zwłaszcza w literaturze apokaliptycznej, liczbą symboliczną, oznaczającą pełnie.
ST wskazuje nam również na znaczenie odzienia purpurowego ( szata) jakie ma na sobie Apokaliptyczna nierządnica. Purpura oznaczała moc i władzę królewską- w purpurę przyodziano Daniela, kiedy odczytał napis na ścianie i ustanowiono go „trzecim” w królestwie;
Dn 5:29 br „Rozkazał tedy Baltazar przyodziać Daniela w purpurę, włożyć mu na szyję łańcuch ze złota i ogłosić wszystkim, że będzie on odtąd zajmował trzecie miejsce w państwie.”
Purpura – synonim władzy królewskej.
Dn 5:7 br „… , co on znaczy, każę przyodziać w purpurę, zawiesić mu na szyi złoty …”
Królowie mieli purpurowe płaszcze i jak wiemy Isusa odziano w taką szatę, kiedy szydzono z Niego, że jest Królem Żydów.
Ez 23:6 br „zamożnymi tego świata i urzędnikami przyodzianymi w purpurę.
Jr 4:30 br„A ty, co Jerozolimo w tym czasie czynisz? Jakże ty możesz przyodziewać się w purpurę? Jak możesz przystrajać się klejnotami ze złota, i oczy sobie malować? Niepotrzebnie tak się upiększasz. Pogardzają już tobą twoi kochankowie i tylko czyhają na twoje życie.”
Znów mamy dokładne wskazanie kto odziewał się w purpurę – była to władza w Jerozolimie.
Mamy i kolejne zdobienia Nierządnicy
(Jr 4: 30) A ty, spustoszone, cóż poczniesz? Choćbyś się ubierało w szkarłat, choćbyś się zdobiło złotymi klejnotami, choćbyś swoje oczy rozszerzało barwiczką – na próżno się stroisz. Zalotnicy tobą gardzą, godzą na twoje życie. (31) Bo słyszę krzyk jakby rodzącej, jęk jakby rodzącej po raz pierwszy, głos córki Syjońskiej, która jęczy, wyciąga swoje dłonie: Biada mi! Moje życie ulega ciosom morderców.
Szkarat -synonim boskości – Iz 63:2 br „
Drogie kamienie – jako ozdoba świątyni –
Exo 25:7 br „(7) kamienie onyksowe i inne drogie kamienie do przyozdobienia efodu i pektorału.”
złoty puchar – ofiara, połączone z świątynią.
Ap 17:4 bw „A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.”

Babilon – w starym testamencie
Nierządnicę nazwano w Apokalipsie nie tylko „Macierzą nierządu”, ale i porównano do Babilonu – tożsamą nazwę otrzymała Nierządnica ST – „Babilon Wielki”.
Nierządnica – Babilon Wielki – w Apokalipsie Ap 17, 1; Ap 19, 2
„Sformułowanie „Wielki Babilon” występuje w Apokalipsie pięć razy. Pewne światło na odgadnięcie tej zagadki rzuca fakt, że Babilon jest także nazwany „wielkim miastem” i to aż siedem razy: 16,19; 17,18; 18,10; 18,16; 18,18; 18,19 i 18,21. „wielkie miasto

Iz 47:7 br „I przechwalałaś się, że na zawsze już posiadłaś władzę. Nie rozważałaś sobie w sercu wszystkich tych wydarzeń ani nie pomyślałaś, co z nich kiedyś wyniknie.”

Jr 51:42 br „Morze zalało Babilon, całkiem go pokryły wzburzone bałwany.”
Iz 13:19 br „Babilon, ta perła dawniej wszystkich królestw klejnot i duma Chaldejczyka każdego stanie się jak Sodoma i Gomora kiedy Bóg go ukarze.”
Jr 51:7 br „Babilon był w rękach Pana niczym puchar złoty, którym upajała się cała ziemia. Wino z niego piły rozmaite narody i dlatego powoli odchodziły od zmysłów.„
mamy tu kolejne ważne źródło Apokaliptycznego opisu.
Ap 16:19 br „I rozpadło się na trzy części Wielkie Miasto, i runęły w gruzach miasta pogan. Tak oto wspomniał Bóg na Wielki Babilon i podał mu do wypicia kielich swego zagniewania.”
Jr 51:37 br „Babilon stanie się rumowiskiem, legowiskiem szakali, zgrozą i pośmiewiskiem, odludziem.”
Ap 18:2 br „I wołał głosem potężnym: Upadł, upadł Babilon – stolica. Stała się siedzibą demonów, schronieniem dla wszystkich duchów nieczystych, kryjówką dla wszystkiego ptactwa nieczystego i budzącego odrazę.”
Jr 51:53 br „Choćby się Babilon pod niebiosa wynosił i nie dopuszczał nikogo na swe wysokości, to gdy Ja dam znak, niszczyciele nań spadną – wyrocznia Pana.”
Jr 51:64 br „Powiedz przy tym: Tak oto zatonie Babilon i nigdy już nie wypłynie na powierzchnię, bo tak wielkie nieszczęścia sprowadzę na to miasto.”
Ap 18:21 br „Wtedy jeden ogromny anioł podniósł z ziemi głaz, wielki jak kamień młyński, i rzucił go do morza wołając: Oto z taką właśnie mocą będzie rzucona wielka stolica Babilon i nikt już i nigdy jej nie odnajdzie.”
Dn 4:27 br „król mówił sobie: Oto wielki Babilon, który zbudowałem jako siedzibę królewską dla siebie, posługując się siłą mojej potęgi ku chwale mojego majestatu.”
Ap17:5 „A na jej czole wypisane imię – tajemnica: „Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi”.
Tak więc zarówno jedna i druga nazwa jest opisem jednej i tej samej tożsamości. Jedna i druga ma być również ogniem spalona;
Ez 23:25 br „… , jeśli ci jeszcze pozostanie, będzie ogniem spalona.”
Iz 9:4 Gdyż jarzmo brzemienia jego, a laskę ramienia jego, i pręt poborcy jego złamiesz, jako za dni Madyjańczyków, (5) Gdzie się wszystka bitwa bojujących z trzaskiem stała, i szaty były we krwi zbroczone, a co się spalić mogło, ogniem spalono.
Ez 16:41 br „Ogniem zniszczą wszystkie twoje domy i na oczach wielu niewiast wykonają na tobie wyrok. I tak położę kres twemu nierządowi. Nie będziesz już więcej nigdy dawać zapłaty za nierząd z tobą uprawiany.”

Nierządnica – w nowym testamencie
Ap 14:8 bp „A inny, drugi anioł, przyszedł za nim, mówiąc: „Upadł, upadł wielki Babilon, który winem szaleńczego nierządu napoił wszystkie narody!””
Ap 17:2 bp „z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu”.”
Ap 17:4 bp „A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwego i plugawego nierządu.”
Ap 18:3 bp „bo winem swego szaleńczego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się na jej ogromnym przepychu”.”
– ciekawe jest to, że „przepych” jest tu odniesiony do Nierządnicy a w ST „przepych” odnosi się jedyne do Szatana i Tyru – do jego handlu…
Ap 18:9 bp „Będą nad nią płakać i lamentować królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru.”
Nigdzie w NT nie mamy wzmianki jakoby to miano Nierządnicy, tudzież Matki Nierządnic zostało nadane innej osobie, czy tez grupie osób.
Nie zostało, a Isus w swej służbie wiernie określił i nazwał po „imieniu” – tych, do których zwracali się prorocy i których Bóg tak dosadnie opisał. Potwierdził to również Apokaliptyczny opis nierządnicy.
To zdradziecki – talmudyczny Izrael głosił nauki, które nie pochodziły od Boga, ale były -PIOŁUNEM- Nauką i obrządków wyniesionych z Babilonu, Asyrii i różnych innych obrzeżnych narodów.
To faryzeusze i uczeni w piśmie „obrabiali”, spisywali i interpretowali pisma, to oni prorokowali fałszywie, – tak, by pasowały im do bałwochwalczych talmudycznych praktyk, czym odwrócili się od Boga. Czym go zabili!!!
J 5 :9 Jednakże dnia tego był szabat. 10 Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: „Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża”. 11 On im odpowiedział: „Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź”.
Te nauki nie były naukami Bożymi.
Jana 5:16 I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. 17 Lecz Jezus im odpowiedział: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam”. 18 Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem,
I sami Judejczycy zamieszkujący te tereny , określili się wyraźnie do kogo należą i kto jest ich Panem.
J 19:12 Od tego momentu Piłat usiłował Go uwolnić, ale Żydzi wołali: Jeżeli Jego uwolnisz, okażesz się nieprzyjacielem cesarza. Każdy, kto czyni się królem, sprzeciwia się cesarzowi.
J 19:15 Lecz oni zaczęli wołać: Na śmierć, na śmierć z Nim! Ukrzyżuj Go! Zapytał tedy Piłat: Czy mam rzeczywiście ukrzyżować waszego króla? A arcykapłani zawołali: Nie mamy żadnego króla, tylko cesarza!

Jak widać wyraźnie Izrael – zdrajca- oszust wybrali na swojego KRÓLA Rzymskiego Cesarza, wypierając się kierownictwa Bożego! Zabili Syna Bożego „ujeżdżając”, manipulując i szantażując Piłata!
Jak widać Nauka Boża- Isusa i nauka Faryzeuszy stały w ewidentnej sprzeczności – Ci byli uczniami diabła i jego sługami – to jasno Isus powiedział!!!
J 7: 47) Zapytali ich tedy faryzeusze: Czyż i wy daliście się oszukać? (48) Czy uwierzył w Niego ktokolwiek spośród starszych ludu lub faryzeuszy?
Mat. 23:35 „Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między świątynią a ołtarzem To na was spada wszystka krew z krwi Abla aż do syna Zachariasza Barachias, którego wyście zabili między świątynią i ołtarzem.”
Iz 1:4 br „Ach ty narodzie grzeszny, ludu obciążony winami, plemię pełne złości, przewrotne potomstwo! Wszyscy oni odeszli od Pana, wzgardzili Świętym Izraela i odwrócili się od Niego.”
Mt 12:34 br „Plemię żmijowe! Jakże wy możecie powiedzieć coś dobrego, skoro jesteście złymi? Przecież to z obfitości serca usta mówią.”
Isus odnosi się do faryzeuszy  – tymi słowami – „Plemię żmijowe”.
To tylko kilka wersetów jednak wiele słów Zbawiciela piętnuje i wskazuje nam na to, że Nierząd duchowy tego plemienia zakończył się w czasach Mesjasza, a Jego czas łaski był już wyznaczony i „stał u drzwi”.
Kto jest Apokaliptyczną Nierządnicą?
Zauważmy jedną ważną kwestię występującą w Apokalipsie- od tej pory – od pory wypełnienia się 70 tygodnia z Daniela oraz zerwania przymierza Boga z tym ludem. W Apokalipsie nie mamy jednego słowa o narodzie wybranym, o Izraelu – Akcja dziejów tego Narodu przenosi się na pustynię…
W Starym Testamencie Pan Bóg nazywał swój wybrany naród swoją żoną, a siebie jej małżonkiem. Iz 54, 5; Oz 2,4. Zaś niewiernych, którzy odrzucili Boga nazywa nierządnicą, wszetecznicą, cudzołożnicą. Ez 16, 35-38.
Jr 23:15 br „I dlatego tak oto mówi Pan Zastępów o prorokach: Podam im teraz piołun do spożycia, a wodę pić będą jedynie zatrutą, gdyż właśnie od jerozolimskich proroków nieprawość rozlał się po całym kraju.”
W Nowym Testamencie, w swojej wiadomości do Kościoła w Smyrnie, Chrystus nazywa “Synagogą Szatana” tych “którzy mówią, że są Żydami , a nimi nie są. No to zadajmy sobie pytanie : kim są i skąd pochodzą znani nam Żydzi ?
Naród, który został uprowadzony do Babilonu i tam został, odrzucił Boże zaproszenie do powrotu i odbudowy świątyni. Nie wrócili … Wybrali Króla nad Boga . Wybrali Babilon jego przepych i kulturę za cenę dostatku ale i wysokich stanowisk zarządzania Babilonem a czasem i stanowisk Królewskich . Wybrali szatański system zamiast powrót do Boga….i dalej z Babilonu i przejęli ich religię , ktorą potem spisali jako …..Talmud , który powstał gdzie? właśnie w… Babilonie. To Talmud czyli „katechizm” Judaizmu , bo tak nazwała się ta religia tej wyodrębnionej społeczności , był i jest elementem cementującym buntowników. Potem rozlali się po świecie i po Europie rozpoczynając od Hiszpani itd. Już za czasów Mesjasza poszli w przymierze z TYMI CO NIE SĄ ŻYDAMI !!! Pozwalając na to, by czynić swoimi ludzi którzy przyjmowali religię judaistyczną – a raczej talmudyczną … takim typem był Paweł. Był on Obywatelem Rzymu jednak chcąc poślubić córkę Rabina – przeszedł na judaizm i „biegał po miastach mordując naśladowców Chrystusa”. A potem szatan pomógł „zwieść mu cały świat”. Tak przyjmowano takich prozelitów w całej europie, często stawali się w rękach talmudycznych zwykłym mięsem armatnim ale dzięki temu nauczeni i przyzwyczajeni rządzeniem i panoszeniem się w Babilonie przenikali do „elit” świata polityki a dzięki swym kupieckim i handlowym talentom jak wiemy dość szybko opanowali królów …http://wolna-polska.pl/talmud-obnazony

To Ci zdrajcy – oszuści – jak nosi ich nazwa przejęli tez język zwany aramejskim a dzisiejszy jego dialekt to …..tzw. hebrajski.
Mało tego: a co ze starym testamentem? , przecież mając go w swoich rękach i odrzuciwszy prawo Boga musieli zająć się jego fałszowaniem… dokładnie tak jak to zrobił Paweł z Tarsu !!! Bo Biblia miała posłużyć legalizacji buntowników. Dlatego należy tak uważnie zwracać uwagę na wszystkie nieścisłości oraz nie trzymać się kurczowo Kanonu który ustanowił kolejny szatański system KRK.
To sienie szatańskiego kłamstwa jest ich naturą, musieli to czynić by się usankcjonować nadać sobie status, pozycję i moc! Twierdzą, że z pism Judaizmu pojawił się Isus, jednocześnie zupełnie go nie uznając a niektórych tak ogłupili, że nazywają żydów …starszymi braćmi w wierze.
Mnie tu ciśnie się raczej skojarzenie z wielkim bratem J

A Judaizm ? ,Judaizm dosłownie jest babiloński, bardziej niż jakakolwiek inna religia czy kultura. Większość z jego praw religijnych i tradycji, łącznie z Talmudem babilońskim i Zohar (Kabała), pochodzi z okresu, kiedy Żydzi byli przez prawie 1.600 lat na urodzajnych nizinach Shinar.” Pisałam o tym w poprzednim artykule. To ci babilońscy żydzi i synagoga szatana nie tylko skaziła narod z czasów Isusa ale dzięki swym umiejętnością kupieckim utworzyli z czasem system bankowy którym rządzą światem.
https://redoctobermsz.wordpress.com/2015/03/18/izrael-narod-wybrany-przez-diabla/comment-page-1/#comment-5223
Obj. 2:9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Zydów a nimi nie są”.
Iz 47:10 A tak czułaś się bezpieczna w swej złości, mówiłaś: Nikt mnie nie widzi. Twoja mądrość i twoja wiedza skłoniły cię do odstępstwa, tak że myślałaś sobie: Ja jestem i nie ma żadnej innej.
Żydowski system bankowy jest ponad narodowy i ponad państwowy i realnie stoi ponad wszelkim prawem to dzięki tym umiejętnością mogła ujeżdżać bestię z jej „głowami i rogami”.
11 Lecz przyjdzie na ciebie nieszczęście, od którego nie będziesz umiała się odżegnać, i spadnie na ciebie klęska, której nie potrafisz odwrócić, i niespodzianie zaskoczy cię zagłada, której nie przeczuwasz.
Kto był małżonką Boga? Żydzi byli pierwszą poślubiającą Boga i mieli pozostać z nim w jedności duchowej. Dlatego zajmowana przez nią pozycja – duchowej oblubienicy – była unikalna. I podobnie, tylko Żydzi mogą być „matką” duchowej prostytucji. Bo to nie z KRK Bóg wziął rozwód – kiedy nigdy z nim ślubu nie miał. Nigdy też do tej pory nie odbył się ślub oblubieńca, bo to co jest tą oblubienicą Baranka?
(Ap 21; 9) …Chodź sam, okażę ci oblubienicę, małżonkę Barankową. (10) I zaniósł mię w duchu na górę wielką i wysoką, i okazał mi miasto wielkie, ono święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, (11)
Znów mamy jednoznaczne przeciwstawienie Jeruzalem – zdrajca i Jeruzalem oblubienica!
Tylko niegodziwy Izrael mógł postawić się w stanie niewierności, ponieważ od żadnego Narodu Bóg więcej tego nie żądał. Tylko on mógł zadawać Ból sawemu Bogu nie trzymając się prawa Bożego – bo tylko on był do tego powołany. W rezultacie, kiedy stali się duchową dziwką czyli Żydami, na zawsze oznaczono ją „matką nierządnic”. Jeremiasz mówi:
Jr 3:3 miałaś nadal czoło niewiasty cudzołożnej, nie chciałaś się zawstydzić.
Inne odszczepieńcze systemy mogą być duchowymi nierządnicami, ale tylko Żydzi są „matką” tego szkarłatnego bractwa. I nie mogą usunąć z niego tego epitetu.
Poza tym należy pamiętać, że to miasto jest tak ważne komercyjnie, tak od niej finansjera zależy, że kiedy upadnie, upadnie także światowy handel.”
Żydzi ze swoim systemem bankowym przez swój talmudyczny wyzysk trzymają na „smyczy” nie tylko USA ale prawie wszystkie kraje świata, uzależniając je od swojej pozycji i pieniędzy realizując cele diabła.
O tym wszystkim będzie wam mówił Mariusz oraz sprostuje on wiele innych spraw dotyczących geografii czy nazewnictwa …. Dla mnie to zbyt wiele. Jednym słowem ja wykazałam, ze wszystkie słowa Boga świadczą o tym, że nierządnicą był Naród, który odrzucił i zabił swojego zbawiciela i nigdy nic się w tej kwestii nie zmieniło, to samo mówi Mesjasz za życia na ziemi i w proroctwie.
Jedno mnie jeszcze zastanawia; Jerozolima upadła 11 września 70 r. – 11 września nastąpił upadek wież world trade center – przypadek ? Cy pokazanie kto tu rządzi…?
ESTERA
https://radtrap.wordpress.com/tajemnica-wielki-babilon/
http://niebieski519.blox.pl/2009/11/Wielka-Nierzadnica-z-Apokalipsy.html
http://avepatria.neon24.pl/post/89009,apokaliptyczna-nierzadnica-czyli-syjonizm-jerozolimski
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/wielki-babilon-izrael-pastor-ted-pike-2015-01

41 thoughts on “Kim jest Wielka Nierządnica / Babilon Wielki cz. 3/3

 1. Artykuł posiada sporo „niedoskonałości” był pisany w pośpiechu jako odpowiedź na kpiny z Boga i prawdy;

  Chciałam odnieść się do „Przyjaciela”

  Człowieku; Twoje serce jeszcze widzi, dopóki tak jest opuść ślepców którzy prowadzą Ci na manowce. Pytaj Boga i Słowa jego – nikogo innego!

  Przyjaciel napisał- cytuję;

  Cytat od pana Cyryla:

  „Nierządnica to kobieta która zdradza swojego męża z innym mężczyzną!! ”

  koniec cytatu;
  Zobacz jak ci ludzie robią CI wodę z mózgu; każde dziecko wie, ze nierządnica to nie jest kobieta zdradzająca męża – tylko;

  nierządnica (język polski)
  znaczenia:
  rzeczownik, rodzaj żeński
  (1.1) daw. przest. kobieta uprawiająca nierząd

  słownik języka pol.
  nierządnica

  przestarzale: kobieta uprawiająca nierząd; prostytutka, jawnogrzesznica

  „Przyjaciel dalej pisze; cytuję;
  Dotychczas myślałem że tylko watykan może być wielką nierządnicą, ale teraz przypomniałem sobie, że izrael, kobieta czy też małżonka Boga także często jest przedstawiana w Starym Testamencie jako nierządnica, kobieta co sie oddaje innym mężczyznom. I teraz to już nic nie wiem ;(
  O izraelu Bóg także mówł, że w izraelu morduje sie dzieci, kobiety, że izrael jest pełen grzechu i Bóg sprowadzi nieszczęście na niego.

  Chłopak myśli; jednak natychmiast nakazuje się mu zaprzestać myślenia;

  cytuję;

  NIerząd Izraela skończył się w momencie wypełnienia kary na nim w roku 700 p.n.e. Izrael potem Juda zostały oddalone jako nierządne małżonki od swojego „męża”. Jednak Bóg nie zapomina o swojej pierwszej „miłości”. Czyli zapowiada przyjecie Izraela i ponowne zaślubiny. Czyli, obecny izrael nie może być nierządnicą ponieważ jest w diasporze. Opuszczony Izrael nie pasuje do nierządnicy z objawienia.

  Cytat:
  O Izraelu Bóg także mówił, że w izraelu morduje się dzieci, kobiety, że izrael jest pełen grzechu i Bóg sprowadzi nieszczęście na niego.

  W tym miejscu mowa jest o Izraelu za czasów proroków przed wykonaniem wyroku Boga na nim. To właśnie ten okres był nierządem jako jeszcze zaślubionej żony.

  Babilon i to co reprezentował swoim przepychem, to biblijny przykład nierządu. Teraz jeszcze raz się zastanów kto spełnia najlepiej warunki nierządnicy.

  Koniec cytatu;
  Nierząd Izraela skończył się w roku 70 ? w roku 70 skończyło się małżeństwo i koniec z przymierzami. Izrael został odrzucony raz na zawsze jako naród.

  Babilon jest przykładem nierządu ?
  To okropne niezrozumienie tematu…

  Nierząd nie jest połączony z małżeństwem a raczej z bałwochwalstwem i sprzeciwianiem się prawu Bożemu. Nierządnica ma inny system wartości;

  Terminem tym także określa ona przyjaźń tych których Bóg sobie obrał ze światem Szatana.
  np. dziś my czekamy na Niebiańskie Jeruzalem a Żydzi budują światowy system z ziemską Jerozolimą na czele.
  bałwochwalstwo -jest to grzech polegający na oddawaniu czci fałszywym bóstwom (bożkom).

  oddawanie im czci jest w istocie kultem demonów .

  Jedyna religia w której występuje kult demonów to Religia Masońska można ją podzielić na różne odłamy i nazwy .
  jednak wszystkie one na swojej pustyni uprawiają kult demonów i nie liczą się ani z Bogiem ani z ludźmi.
  Najważniejszym, najpotężniejszym oraz najbardziej tajnym stowarzyszeniem są Iluminaci.następnie Bohemian Grove.

  Skull And Bones w Yale – ( Zakon Czaszki & Piszczeli)

  Grupa Bilderberg ,cfr ,Ku Klux Klan.Różokrzyż.Wolnomularstwo.Argenteum Astrum.Czarna Ręka (Serbia).Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku

  Iluminaci Bawarscy.Ordo Templi Orientis.Towarzystwo Vril.Irlandzkie Bractwo Republikańskie .Thule .. Komisjia Trójstronna i inne.
  wszystkie korzystają z tych samych okultystycznych obrzędów .różnica jest taka że występują pod różnymi nazwami.

  Czyżbyście o tym nie wiedzieli?

  Nierząd Babilonu Wielkiego czy też Wielkiej Nierządnicy jest utożsamiony ze wszelkim złem w sensie duchowym –
  masowym bałwochwalstwie oraz wszelkim akcjom politycznym, sprzecznym z planami Boga oraz Jego wolą, – Oni jawnie występują przeciw Bogu!!!!
  a w szczególności razi opozycję w stosunku do Jego planów ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi.

  Według pism Starego Testamentu, Babilon był symbolem buntu oraz opozycji w stosunku do Boga. – masoneria idealnie pasuje jest to bunt oraz opozycja.
  Starożytny Babilon był miejscem najohydniejszych kultów demonicznych,
  podczas których palono na stosach niemowlęta ku czci Baalowi, Mardukowi czy też innym bogom.
  Tajne bractwa i stowarzyszenia Masońskie do dziś to robią.
  To Izraelici nie wrócili z Babilonu!!!!!

  Nie widzisz co tu mamy ?

  Nie wracając z Babilonu zrobili to co żydzi zabijający Mesjasza!!!!
  Odrzucili BOga i wybrali cezara, tak Izrael nie wracając do Kraju gdy Bóg to im umożliwił wyzwolenie – odsunęli Boga wybierając kuty babilońskie.
  Jak wiemy żyło im się tam bardzo dobrze piastowali wszystkie największe stanowiska w Babilonie, łącznie z Królewskimi zajmowali setki diaspor i byli państwm w państwie, którzy odrzuciwszy Boga sfałszowali biblię i stworzyli talmud!!!!

  To w Babilonie odbywały się orgie sakralne,
  czarne msze ku czci demonów i Babilon był miejscem szczególnie znanym z masowego bałwochwalstwa.
  W Babilonie czczono Astarte czy też Astarot, boginię demoniczną, nazywaną także Królową Niebios.
  wszystkie z wyżej wymienione zachowaia idealnie pasują, do Tajnch bractw i stowarzyszeń Masońskich .

  Uwzględnijmy kilka szczególnych cech, które według Biblii posiada Babilon Wielki.

  Jest to Babilon Wielki
  Szczególne jego cechy to czary, wielbienie demonów, bałwochwalstwo, opozycja przeciwko Bogu
  i Jego zamierzeniom oraz przeciwko Jego sługom.

  Rządy starożytnego Babilonu nacechowane były okrucieństwem.
  Dzisiejszy Babilon Wielki przerasta okrucieństwem wszystkie dotychczasowe systemy rządowe
  Masoneria kontroluje niemalże ,cały system polityczny i społeczny.

  Ujeżdża wszystkie Państwa – wszystkich królów;
  Nie zastanawialiście się dlaczego wieże World Trade Center zostały akurat 11 września w dniu kiedy zburzono Jerozolimę- oblężenie Jerozolimy w 70r. – Miasto padło 11 września 70.

  Dzisiejszy Babilon Wielki posiada niezwykła władzę na skalę światową, władzę polityczną,

  władzę gospodarczą a zwłaszcza władzę nad systemem monetarnym całego świata.

  Jest to najbogatsza instytucja na globie ziemskim.i jest tajna.
  Masoneria charakteryzuje się bezlitosnymi prześladowaniami sług Boga Najwyższego.
  Jest to miasto siedmiu wzgórz, panujące nad królami ziemi,

  Dziwią się jak Izrael może mieć kontrolę nad światem…? właśnie za pomocą zasiadania na bestii.
  a zasiadają dzięki swojej tajnej organizacji i bankierom. NIe da się inaczej systemu trzymać w garści.

  • Estero , zauważyłem ze koniecznie starasz się wytłumaczyć innym to co jest prawdą, jak widać osoby myślące bardzo cenią twoje artykuły, natomiast chwasty mają zasadę , jak pisze się prawdę to prawdę się przemilcza. Z drugiej strony zgodnie z Objawieniem 22;15 , chwasty bedą udawać ze wierzą w Boga a jednoczesnie kochać brednie. 🙂 , dlatego sa chwastami 🙂 Choćbys sie starała nie wiem jak, w każdym temacie na blogu , to chwast zawsze mysli tak : k….jak to odkręcić. 🙂 . Nasz blog stanowi nie lada problem dla psychiki chwastów , sa osądzeni i wyją z bólu 🙂 ,to tematy ich osądzają . A jak reagują na to, to każdy o tym doskonale wie.
   dlatego sprawdza się na nich przysłowie :

   Prz 27:22 nwt-pl „Choćbyś głupiego utarł tłuczkiem w moździerzu pośród tłuczonego ziarna, jego głupota od niego nie odejdzie.

   Jeszcze jedno sprostowanie : niektorzy uwazają że wyzywam wszystkich od satanistów , słowo wyzywam jest nieadekwatne , ja ich nazywam satanistami , kozłami albo chwastami , a dlaczego?

   Bo daja dowody i to wielokrotne że kochają brednie zgodznie z Objawiniem 22:15.
   a to ich doprowadza do szału 🙂 , dlaczego?, bo zostali zdemaskowani. 🙂

   Generalnie można powiedziec ze wysiłek wielkiej nierzadnicy , polega na tym aby nikt nie mógł rozpoznać satanistów , chwastów i kozłów 🙂

   Zrobiono dla nich parawan ochronny ze sformułowania „nie osądzajcie” , to tak na marginesie.

   W temacie WN jest bardzo ciekawy wywiad na temat , banków , wirtualnych pieniędzy , tzw. dodruków pieniędzy , sposobów ratowania tego co i tak zdechnie 🙂 czyli WN :

   • MARIUSZU tak Ci zazdroszczę Twojej świadomej postawy co do tych co krzyczą w koło że ich Hazbara atakuje między czasie robią to samo co Ci rzekomi synowie diabła….
    Brzydzi mnie to tak okropnie, ze już nie mam siły w ich stronę patrzeć, jak tak można.
    Jeden z drugim mówi co chce; np. „że szatana zrzucona 3 lata temu” albo że” Sobieski to lew z pokolenia Judy” tudzież ogrom zupełnie bez dowodowych bredni – czyli są w błędnej interpretacji i błądzą jak każdy dziś. Jednak „ICH BÓG MIŁOŚCI” nakazuje im nie osądzać i kochać nawet ich wrogów; jednak oni zamiast nas kochać, mają nas w okropnej pogardzie, nienawiści, poniżają nas, kłamliwie określają Hazbarowcami, straszą nami ludzi….

    I tak sobie myślę, Jak tak można????

    Głoszą swe mowy o miłości do nieprzyjaciół !!!! A są pierwszymi, którzy te prawa łamią!!! Plują na nie!!! Obrzygują je swoją nienawistną postawą do nas!!!

    Koledzy z Forum miłuj nieprzyjaciół , nie sądź byś nie był sądzony!!!

    Lepiej dla Was będzie jak przyjmiecie nasze podejście co do niemiłowania nieprzyjaciół przynajmniej grzechu tyle w was nie będzie!!!

    Tak stworzyliście nowe prawo sprzeczne z wolą ojca by je łamać !!!

    Czyż ja się wami zajmuję?

    Czyż wyzywam na was i obrażam was tak jak wy mnie ciągle tykacie na swoim forum …

    Zakładacie całe wątki gdzie korzystając z tego że nie mamy tam prawa obrony i nazywacie mnie głupią i że mam brak logicznego myślenia!!!

    Oświadczam wam, żeby poznać prawdziwego Boga nie trzeba mieć” logicznego myślenia…”

    Ja owszem w cz. 1 tego tematu – pozwoliłam sobie zrobić analizę głupot jakie wypisuje w swoich artykułach jeden z was – typu że Jan Sobieski to Lew z pokolenia Judy i że szatan przez 2000 lat z Chrystusem z niby i siedzi i obserwuje niewiastę….

    „Wy pełni miłości przykładni bracia” sami na siebie sąd zrzucacie !!!

    Bo nie uznaliście słowa Boga ST a gdy napotykacie na dowody to natychmiast wchodzi zasłona ciszy i odwracania uwagi innych by nie chcieli się nawet zastanowić –
    to co przedstawiłam w artykule to Słowa Boga, które On sam wypowiedział opisując nam wielką nierządnicę – BYŚMY NIE MIELI WĄTPLIWOŚCI KIM ONA JEST!!!!

    TO jest niewielka część Słów Boga na temat NIerządnicy – jak zauważyliście Bóg opisał każdy z jej atrybutów, każdy z jej czasokresów a nawet opisał jej stan serca i myśli!!!!

    Jaki kłam zarzucicie Bogu ???

    Co wymyślicie by zakłamywać rzeczywistość?

    Znów usłyszę, że ST nie jest ważny???

    A czyje Słowo przyszedł głosić Mesjasz?
    Muszę was zmartwić obraz nierządnicy ST jest identyczny, spójny z obrazem Nierządnicy NT – nie ma żadnej różnicy w żadnym jej opisie.

    I choć mój artykuł jest bardzo rozbudowany – choć pisany w dużym pośpiechu … i jest tam ogrom wersetów – dowodów !
    To i tak nie jest to nawet połowa Słów jakie Bóg wypowiedział określając NIerządnicę. Prześledziłam raczej wszystkie wypisałam te dla mnie ważniejsze – ale wy i tak napiszecie, że piszę bez dowodowo 🙂 🙂

    Dlatego my, którzy uważamy, ze Bóg nakazał osądzić ale sprawiedliwie, kochać i wybaczać tylko tych, którzy okazują skruchę i proszą o takowe wybaczenie – my nie dopuszczamy się tak obrzydliwych kłamliwych i pozbawionych sprawiedliwości ataków jak ci co głoszą zakaz sądzenia i nakaz miłości swych nieprzyjaciół!!!

    Rozumiem to miłość pobudza ich do tak wielkich dowodów nienawiści…. 😉

 2. Zostałem przez ciebie wywołany do tablicy 🙂 , no to zaczynamy;

  Na końcu arta powinno byc zdanie czym jest Wielka Nierządnica:

  Jest to żydowska władza banków , ktora jest ponad państwowa i ponad narodowa.

  Ty to udowodniłaś z punktu widzenia stricto wersetowego, ja do tego doszedłem z punktu widzenia historycznego i wersetowego z 17 i 18 rozdzialu Objawienia w części 1.

  W sumie spotkalismy sie 🙂

  Wniosek z całosci materału na temat WN : wszystko mamy „koszerne” (kosher) , nie wykluczając nawet Septuaginty , o tekstach masoreckich nie wspominając, a te mamy w polskich przekładach Starego Testamentu. Nawet Nowy Testament został dopasowany do koszerności nie wykluczając księgi Objawienia. (Izrael, juda, 12 pokolen Izraela, i tak dalej)

  Wszystkie terminy geograficzne i nazewnicze (imiona, określenia) w Biblii zostały tak spreparowane przez WN , by każdy myslał ze jest żydowski naród wybrany, Izrael, Juda, itak dalej.

  Ty pojechałas wg. starej terminologii , ale mimo tego i koszernosci Biblii udało się udowodnić że WN to nie jest Watykan.

  Generalnie rzecz biorąc, szereg chwastów piszacych w internecie, egzaltycznie wyczekuje zniszczenia Watykanu , jednocześnie siedząc na walizkach i oczekując „porwania” (pewnie śpią pod drzwiami 🙂 ) ale tym samym są na tyle slepi że nie widzą ,że WN ma być zniszczona ….nagle i …..nieoczekiwanie 🙂 jak ….starożytny Babilon , ktory padł jednej nocy , a co nie ? 🙂 , przecież nazwa Babilon tyle że Wielki, jest na tyle sugestywna i kompatybilna z WN , że tu sie nikt pomylić nie może. Mieliśmy w arcie armię wersetów na ten temat.

  A co robi diabelski swiat kierowany przez WN ? 🙂

  Własnie chwasty wręcz piszą ” cały świat sprzeciwia się Watykanowi” , czyli WN odwraca od siebie uwagę i robi dym z tzw. „demaskacj Watykanu” , celowa robota WN , by nikt jej nie rozszyfrował . 🙂

  Ale jak widać, ze wszystkich cżęści tego tematu że nie wszyscy dali się na ten blef nabrać. 🙂

  • Koszerny? A i owszem, tak jest jak używa się współczesnego, żydowskiego hebrajskiego 😀 stąd różne dziwne nazwy. Nie dość, że zmieniono alfabet na aramejski, to masoreci zmienili radykalnie wymowę alfabetu i jeszcze dodatkowo zagmatwali alfabet przez kropki i inne pierdoły 😀 bo nawet aramejski zapis jaki można zobaczyć na części pism z Qumran nie miał tych kropek i pierdółek. Dodatkowo doszło do zamieszania znaczeń słów, w okresie wpływów kultury greckiej i rzymskiej, a zwłaszcza filozofii (zachodniej, zapoczątkowanej w Grecji) m.in. za czasów Chrystusa, jak święty zamiast odłączony, szczególny; błogosławić zamiast obdarowywać i wiele innych; stąd wynikały nieporozumienia co widać w sporze o wiarę Paweł-Jakub (materiałna osobny artykuł).

   Paleohebrajski ma jak najbardziej standardowe 5 samogłosek – a, e, u, i, o (tak, w tej kolejności w alfabecie)
   http://yehweh.org/profiles/blogs/ancient-hebrew-alphabet-chart

   Masoreci byli spadkobiercami wcześniejszych skrybów i kaligrafów starożytnego Izraela, którzy, skrybowie zwłaszcza, byli ‚elitą’ narodu (i ich pogańscy odpowiednicy dla każdego innego narodu wówczas) przechowując wiedzę o języku i jego zapisie. Jeżeli zapragnęli wprowadzić zmiany, nikt im nie mógł ‚podskoczyć’.
   Pech chciał, że większa część tej ‚elity’ była oddana bałwochwalstwu i pogaństwu w ogóle – co ma miejsce aż do dziś (m.in. Bohemian grove, masoni, illuminaci i inni), obok fałszywych proroków co zostało opisane w m.in. Jeremiasza 8:1-8 (zwłaszcza 8) i 23:26-27, Ezekiela rozdz. 23 – również pasjonujący i obszerny materiał na osobny artykuł, nawet na część 4tą serii ‚Babilon Wielki’ :).

 3. sorki za offtopa, ale chciałem was przestrzec, abyście nie wchodzili na to nowe forum thewordwatchera – forumotion .com – bo pakuje malware (typ wirusa) do skryptów przez co przeglądarka działa wolniej. Pozdro

 4. nie wchodźcie na linka, wkleiłem go tylko po to żeby pokazać że forum zawiera virusa, aaa i sorry ze tak napostowałem po głupiemu zamiast w jednym poście, ale nie idzie posta ani usunąć, ani edytować

  • Spoko Szogun , dzieki za ostrzeżenie , dobrze wiedzieć. Na moim laptopie okazalo sie ze jest 11 programow sledzących co ja robie na laptopie 🙂 , pewnie tam siedzą same słuzby specjalne , a przede wszystkim hakerzy tajnych stowazyszeń 🙂 , jedno takie hakerstwo zostało ujawnione w moim przypadku , działajace z terenu Hollandii . Przy okazji okazało się że działają juz co najmniej 2 lata. Widać moja działalność w necie wzbudza ogromne zainteresowanie 🙂

   Ale to nie wszystko , mogłbym na ten temat o wiele wiecej napisać , ale przy okazji 🙂

 5. a to widziałeś Mariusz?

  • @pisek : Jak chcesz o tym dyskutowac to wrzuc to w informacje to ci odpowiem o co tu chodzi. Jak wrzucisz ten film na informacje to ja go tu skasuje , a jak nie wrzucisz to poczekam troche i tu zniknie. Ok ? , czekam na decyzje.

 6. Mariuszu, czytam Twojego bloga kilka lat i uważam, że jest nr 1 w internetach więc nie chcę dyskutować bo dla kumatych jest tam wszystko jak na dłoni. Tylko pytałem czy widziałeś bo ciekawy jest ten filmik, nie wiem czy się ze mną zgodzisz? 😉 JPozdrawiam Ciebie. Też Mariusz.

  • Chyba go widzialem dawno , albo podobny . Jest ich kilka. Film jest owszem ciekawy , ponieważ pokazuje płaski horyzont na 36 km , a kamerą rybie oko, pokazuje jak robi sie krzywizne. Jak widac płaski horyzont ci od płaskiej ziemi , uzywają jako dowodu że ziemia jest płaska i to jest akurat film jednego ze zwolenników PZ. I tu masz rację: jak ktoś nie wie o co chodzi , to może łyknąć ten „argument” za PZ jak świeże bułeczki 🙂

   Co do bloga to praca zespołowa, ale dzieki za uznanie, pozdro.

 7. Znowu nie w temacie, ale naszło mnie dzisiaj rano takie natchnienie, albo inaczej, takie przemyślenie, którym chciałbym się z wami podzielić i przeczytać jakie macie na ten temat zdanie/opinię. Jak wiemy, całe Chrześcijaństwo uznaje kanon Starego i Nowego Testamentu za natchniony i dany od Boga. Niektórzy twierdzą że Chrystus korzystał z Septuaginty. Czy aby na pewno? Przez kogo był ułożony kanon ST i NT? Septuaginta była układana „pod butem” pogańskiego władcy Ptolomeusza II, a kanon NT „pod butem” pogańskiego władcy (cezara) – Konstantyna. Czytając ewangelie synoptyczne i Jana, ani razu nie znajdziemy wypowiedzi Chrystusa używającego słowa: „Septuaginta”, zawsze mówi On: „Pisma”, „Prawo i prorocy”. Czyżby nie wiedział co to jest Septuaginta napisana ok. 280 lat przed jego przyjściem, bo na przykład był niewykształcony, bo był tylko „synem” cieśli? Przecież czytał w synagodze proroka Izajasza, a nawet sami faryzeusze – jego zaciekli wrogowie, elita narodu najwyżej wykształcona – dawali o Nim świadectwo dziwiąc się skąd w Nim taka uczoność, więc nie może być mowy w żadnym razie aby twierdzić, że był analfabetą. Czy gdyby dzisiaj przyszedł, to uznałby kanon NT ułożony pod auspicjami pogańskiego władcy? Oto są pytania.

  • Szogunie , kto ci powiedział ze nie w temacie? , jak najbardziej w temacie 🙂 , argumenty ktore podajesz sa jak najbardziej na miejscu.
   Z LXX czyli Septuagintą jest niezłe zamieszanie, już wspominał o tym bbc-poland w komentarzu. https://redoctobermsz.wordpress.com/2015/03/12/niepismienni-slowianie/comment-page-1/#comment-5172

   Możemy dorzucić, że Filon z Aleksandrii używał tylko piecioksięgu do swoich rozpraw , to był jego fundament, tak jakby reszty ksiąg nie było a nazywało się wszystko jako LXX, a najciekawsze ze Filon żył w czasach Isusa (oficjalnie) i o nim ani słowa nie wspomina. 🙂

   http://pl.wikipedia.org/wiki/Filon_z_Aleksandrii

   Do dzisiaj częśc badaczy dziwi się że Filon uzywał tylko pięcioksięgu. 🙂 , przecież oficjalnie już były inne księgi 🙂 , widac od razu że cos tu nie tak.

   Ale dobrze że pytasz w nastepnym komentarzu te kwestie przedstawię jak było. 🙂

   • Co do Septuaginty znalazłem ciekawe wejaśnienie dlaczego 72 tłumaczy.Według William Burckhardt Barker”Lares and Penates w Babilonie kól wyznaczał najwyższego kapłana Pontifex Maximus do rządzenia 72-oma kapłanami mającymi za zadanie wyjaśniania tajnych doktryn i misteriów babilońskich.link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=kJnWMsyAVxo 22.17sek.Zresztą cały film jest godny uwagi,polecam są 3 częsci.Jak widać Babilończycy zapoczątkowywują pewną tradycje która póżniej jest praktykowana w innych kulturach i państwach takich jak Egipt czy Watykan.W takim wypadku gdy Ptolemeusz Drugi otrzymuje 72-uch żydów wychowanych na Talmudzie Babilońskim do tłumaczenia Słowa Bożego możemy się tylko domyślać w jakim stopniu Septuaginta może oddawać prawdę nawet jeżeliby w ogóle nie byłaby póżniej ruszana przez masoretów.

   • W Islamie równierz widać ów babiloński wpływ.W raju Allacha znajduje się 72-ie wieczne dziewice.Tak jak ktoś napisał,to niegodziwiec zostaje zwiedziony bo jego pożywką jest kłamstwo które miłuje.Teraz to zrozumiałem.Dlatego zwiedzeni ponoszą winę za swoje odstępstwo.Prawa rezonansu.Pozdrawiam.

  • Jezus wcale nie musiał w synagodze czytać proroka Izajasza. Mógł go po prostu z pamięci recytować. Dla ówczesnych, w większości niepiśmiennych, wyznawców judaizmu znajomość i recytowanie Pism było czymś zupełnie naturalnym, a nawet wymaganym. Poza tym, wg trzeciego ewangelisty, podziw zebranych dotyczył nie “czytania”, lecz komentarza do słów Izajasza, jaki wygłosił Jezus.

 8. Kwestia Biblii , jest problemem nr. 1 , cześć czytelników bloga mnie pyta w mailach czy mamy jakis oryginał Starego Testamentu, od razu powiem że nie mamy , to co nam sie wciska i każe byc przyspawanym do tego jako oryginał to tzw. teksty masoreckie a znamy je jako pisma hebrajskie i to jest w naszych przekładach. Oryginał w pierwotnym jezyku i piśmie zaginął, przynajmniej oficjalnie zaginał 🙂 Kto nam przekazał ST i nawet NT ?, kto jak kto , ale własnie ……koszerna wielka nierządnica 🙂

  Jest też wersja bliższa oryginałowi znana jako Septuaginta – grecki przekład ST. Septuagintą mozemy wyłapać blefy tekstów masoreckich i to jest robione chociażby w tym temacie i pokrewnych jego artykułach i komentarzach :
  https://redoctobermsz.wordpress.com/2014/06/08/1575/

  Ale jak wyłapać blefy w Septuagincie ? ,

  przeciez niektorzy to sa przyspawani do LXX i nawet serwują mi spreparowane przez koszerną WN , takie proroctwa jak Jeremiasza 35, Zachariasza 8;23 , powrot Izraela z rozproszenia do „ziemi obiecanej” oficjalnie w Izraelu (palestyna)- tu przy okazji czai sie niezła groteska : jak by wrocili żydzi z calego świata a ich jest około 300 mln na świecie (moge sie mylic co do liczby) , to by musieli zostawic swoje grube biznesy , banki i stanowiska państwowe, intratne posady i przenieśc się do piętrowych łóżek na pustyni Negeb 🙂 ,a co nie ? , wtedy by sie jakoś zmieścili 🙂 wtedy proroctwo by sie …..wypełniło 🙂

  Powstaje tez od razu pytanie , dlaczego mamy rożnice, niścisłości, dopisywane proroctwa, manipulacje proroctwami między tymi przekładami albo w samej tresci tych przekładów i tak dalej jak w w/w linku i takie paranoje jak opisałem z piętrowymi łózkami na pustyni Negeb?. Dlaczego tak jest ?

  Odpowiedz mamy nastepujacą : bo to wszystko mamy od kogo ? , od Wielkiej Nierządnicy .

  A ona funkcjonuje na jakich zasadach? na zasadach talmudu.

  Ktos to analizowął dokładnie ? ten link: http://wolna-polska.pl/talmud-obnazony to tam jest napisane czego mozna sie spodziewać po działalności WN.

  na tych zasadach wlasnie została przekazana nam Biblia , w wariancie takim jak chciala koszerna WN, niestety.

  I tu nie ma wyjątku : jest to tak samo z LXX i tekstami masoreckimi.

  No to powstaje pytanie , jak dojść do prawdy nie mając oryginału?

  Pewne elementy zgodne z oryginałem znajduja się w LXX i MT ale je wylapujemy dzieki …..księdze Objawienia.

  Na przykład: Estera w sposob perfekcyjny napisala niniejszy artykuł , gdzie dobitnie udowodniła , bardzo szczegółowo że WN nie może być Watykanem.

  Nie tylko zniszczyła chwastową dezinformację ale tez udowodniła kim ona jest naprawdę ta WN.

  Dała sobie radę nawet przy koszernej nomenklaturze geograficzno-nazewniczej.

  Zacytowana armia wersetów ze ST jest kompatybilna z księgą Objawienia , dlatego Estera dała sobie radę i dokonała przełomu poglądowego , demaskując rzeczywistą WN .

  Tu jest ciekawostka : chwastowa propaganda Watykanu jako WN , jest tak silna ,ze nikomu nie przyszło do głowy że może być inaczej 🙂 .

  Ale to nie wszystko , najciekawsze zawsze jest przed nami. 🙂

 9. Pytasz Mariusz jak sfałszowała nierządnica biblię;

  Zawsze odpowiedź da Ci sama biblia;

  Jr 2:8 bg „Kapłani nie rzekli: Gdzież jest Pan? ani ci, którzy się obierają uczeni w zakonie, poznali mię, i pasterze odstąpili odemnie, i prorocy prorokowali przez Baala, i za rzeczami nie użytecznemi chodzili.”

  Jr 4:9 bg „I stanie się dnia onego, mówi Pan, że zginie serce królewskie, i serce książąt, a zdumieją się kapłani, i prorocy dziwować się będą.”
  BLBRead

  Jr 5:13 bg „A ci prorocy pominą z wiatrem, a żadnego słowa Bożego niemasz u nich; i owszem tak się im samym stanie.”

  Jr 5:31 bg „Prorocy kłamliwie prorokują, a kapłani panują przez ręce ich, a lud mój kocha się w tem; czegożbyście na ostatek nie uczynili?”

  Jr 14:14 bg „I rzekł Pan do mnie: Fałsz prorokują ci prorocy w imieniu mojem; nie posłałem ich, anim im rozkazał, owszem, anim mówił do nich; widzenie kłamliwe, i wieszczbę, i marność, i kłamstwo serca swego oni wam prorokują.”

  Jr 23:25 bg „Słyszęć Ja, co mówią prorocy, którzy prorokują, kłamstwo w imieniu mojem, mówiąc: Śniło mi się, śniło mi się!”

  Jr 27:15 bg „Nie posłałem ich zaiste, mówi Pan; wszakże oni prorokują w imię moje kłamliwie, abym was zapędził, gdziebyście zginęli, wy i ci prorocy, którzy wam prorokują.”
  BLBRead

  Jr 37:19 bg „I gdzież są prorocy wasi, którzy wam prorokują, mówiąc: Nie przyjdzie król Babiloński na was, ani na tę ziemię?”

  Lm 2:14 bg „Prorocy twoi opowiadalić kłamstwo i marność, a nie odkrywali nieprawości twojej, aby odwrócili pojmanie twoje; aleć przepowiadali ciężary, kłamstwa i wygnanie.”

  Ez 13:4 bg „Izraelu!Prorocy twoi są jako liszki na puszczy.”
  BLBRead

  Ez 22:28 bg „… prorocy ich tynkują wapnem nieczynionem, prorokując …”

  1Krl 22:22 bg „Odpowiedział: Wynijdę, a będę duchem kłamliwym w ustach wszystkich proroków jego

  2Krn 18:22 bg „Przetoż teraz, oto dał Pan ducha kłamliwego w usta tych proroków twoich, gdyż Pan wyrzekł przeciwko tobie złe.”

  Iz 29:10 bg „Bo was napełnił Pan duchem snu twardego, i zawarł oczy wasze; proroków i książąt waszych najopatrzniejszych oczy zasłonił.”

  Jr 23:21 bg „Nie posyłałem tych proroków, a wszakże bieżeli; nie mówiłem do nich, a wszakże oni prorokowali,”

  Jr 23:26 bg „Długoż tego będzie? Izali w sercu tych proroków, którzy prorokują, nie masz kłamstwa? owszem, są prorokami zdrady serca swego;”

  Jr 27:14 bg „Nie słuchajcież tedy słów tych proroków, którzy mówiąc do was powiadają: Nie będziecie służyli królowi Babilońskiemu; albowiem wam oni kłamstwo prorokują.”

  No i tak dalej……

  Tych wersetów można mnożyć i mnożyć. W biblii jest ich naprawdę wiele !

  O czym one mówą;

  O fałszywym piórze proroków, których Bóg nie wysyłał i do których nie mówił a oni twierdzili, ze mówią i spisują proroctwa podane od BOGa!!!!

  Zastanówmy się ….

  jest to bardzo ważne !!

  mamy tu ŚWIADECTWOBOGA OJCA który sam nam mówi, że NIERZĄDNICA WYDA FAŁSZYWYCH PROKÓW,

  który tłumaczy nam że Ci prorocy będą przekonywać ludzi że nie pójdą pod niewolę Babilonu…

  dziś są tacy co mówią ze za tydzień będzie porwanie….to już za tydzień chyba bo mówili ze za miesiąc …a czas leci !!! czekamy 🙂 czekamy 🙂 sprawdzę dokładnie jaka to data 🙂 …

  Co niektórym mogę pomóc się pakować!!! kłamcy obłudni znów okaże się jakie fałszywe proroctwa rzucacie….

  Wracając do naszych wersetów; Biblia mówi nam że każdy człowiek który przekonuje nas że Bóg nie pozwolił na skażenie Słowa Bożego – jest kłamcą !!!

  Te wszystkie wersety + słowa Mesjasza do faryzeuszy są świadectwem na to, że Bóg dozwolił ….

  ma to służyć oczyszczeniu – Ponieważ Mesjasz nakazał żeyć z nim we wspólnocie i karmić się Jego słowem i słowem Ojca. Mesjasz dał również zapewnienie z Apokalipsie że do niej nic nikt nie doda i nie odejmie.

  Tak te znane nam słowa są takim zapewnieniem, to mesjasz nie macha tylko paluszkiem, na fałszywych proroków i kłamców – ale to jest zapewnienie dla nas, że słowa Mesjasza i to proroctwo jest prawdą Która nie tylko może być odczytana dzięki symbolom ST ale ona sama jest kalką dla ST testamentu – znaczy to, że jeśli prorokujecie nam coś co jest sprzeczne z Apokalipsą – prorokujecie fałszywie!!!!

  Było oczywiste ze szatan zaatakuje Słowo Boże!!!! Nie tylko w ciele ale i w duchu!!!!

  A słowo przyszło na świat ….!!! Rozumiecie juz dlaczego symbolicznie Mesjasz jest nazwany SŁowem Bożym – i dlaczego mowi o szatanie że tamten jest ojcem kłamstwa i jak kłamie mówi od siebie!!!!

  Nie mam żadnych wątpliwości jak i po co szatan zaatakował Słowo Boże…. jak dzięki pisarzom Wielkiej NIerządnicy wprowadza was w błąd – byście nie poznali prawości Bożej !!!
  a przyjęli go jako kogoś kim nie jest np. Bogiem I love you – do bólu!!!
  taka postawa nie jest spójna z Bożą!!!

  Owszem Bóg nas kocha ale jest sprawiedliwy. Chrystus gdy zostaje uderzony w policzek przy przesłuchaniu – mimo, że sam zgodził się na tę śmierć – nie nadstawia drugiego policzka – ale PREZENTUJE SPRAWIEDLIWĄ I ASERTYWNĄ POSTAWĘ!!!!

  NIW MAMY WYJŚCIA TRZEBA TĘ PRAWDĘ ODKOPYWAĆ SPOD GRUZÓW SZATAŃSKIEGO KŁAMSTWA!!!

  niektórzy zarzucają nam, że jak czegoś nie rozumiemy to, to odrzucamy;
  bzdura!

  jak coś jest sprzeczne ze osobowością Boga i Jego Syna i jak jest sprzeczne z Całością Słowa Bozego – to odsuwamy to w dystans !!!

  by nad tym pracować i się zastanawiać !

  A inni wolą bez zastanowienia przyjmować każdą sprzeczność i w ogóle nie zastanawiają się nad tym czy nie bluźnią Bogu i nie obrażają GO przyjmując wszystko jak leci mimo że to stoi w sprzeczności z prawością i sprawiedliwością Boga – oraz lekceważą słowa Mesjasza, który mówi jeszcze chwila”, już stoi u drzwi” itd. itp. nie widzą ze np.do Daniela o okresie 470 lat Bóg powiedział- „zapieczętuj księgę – bo to dotyczy dalekiej przyszłości’

  a do 7 zborów o okresie ponad 2000 lat miałby powiedzieć – już nadeszła ta chwila, stoję u drzwi i nie pieczętuj tej księgi bo czas jest bliski…???????????????

  ludzie otwórzcie oczy!!!!

  proroctwa Ap. praktycznie się już wypełniły – zostało ich niewiele aczkolwiek ogromnie ważnych. Jeśli będziecie brnąć w kwestię … co się dzieje w watykanie …? i tym zajmować się co dnia to nawet nie zauważycie co się dzieje z synami wschodu …. co się dzieje z synami Ezawa itd.. nie zobaczycie jak oto zaczynają łączyć się przeciw Nierządnicy ….
  Jak dalej będziecie odrzucać wynotowane w Artykule słowa Boga o NIerządnicy to będziecie płakać razem z kupcami Ziemi nad jej upadkiem i bjadać będziecie nad nią i jej upadkiem i pytać się będziecie – jak to się mogło stać? a znaczy to że macie znak bestii na sobie….

  Może zatem przeanalizować słowa Boga o kłamliwych proroctwach i fałszu – i ataku na Słowo Boga i zastanowić się nad tym co Isus mówił na o słowie – o karmieniu się słowem !!!! i Sprawdzić to a Apokalipsą !!!!

  Niech Wam Bóg błogosławi!!!

  • Estero : w kwestii Biblii a dokładnie ST , to mamy do czynienia z innym fałszerstwem, zupełnie innego typu niż ogłaszanie fałszywych proroctw , to o czym piszesz świetnie pokazuje jak na różnych forach WN , przez swoją agenturę odwraca uwagę od tego kim ona jest i kieruje uwagę na Watykan , a chwasty pięknie reprezentują interesy WN i rozgłaszają że Watykan upadnie . Jest to tak rozpowszechnione i wszystkim wydaje się że to normalne. Z drugiej strony w necie można znależć masę dowodów że to banki rzadzą światem i należa do żydowskich rodzin. Tu przypomne że w książce „Synagoga Szatana” , ktorą mielismy w czesci 1 jest pieknie wyjaśnione jak Bank Rotchilda przeją bank Watykański …:) ale to szczegół.

   Przejdzmy do tego co sami możemy sprawdzić dokładnie :

   tu zacytuje fragment poprzedniego mojego komentarza :

   „dlaczego mamy rożnice, niścisłości, dopisywane proroctwa, manipulacje proroctwami między tymi przekładami albo w samej tresci tych przekładów i tak dalej jak w w/w linku i takie paranoje jak opisałem z piętrowymi łózkami na pustyni Negeb?. Dlaczego tak jest ?”
   https://redoctobermsz.wordpress.com/2014/06/08/1575/

   Tu jest pies pogrzebany.
   A mianowicie ST przerobiony przez koszerną WN pochodził z oryginału ktory dotyczył terenów Euro-Azji a nie kupy piachu i kamieni w Palestynie …. 🙂 , tyle tylko że ta przeróbka, ktorą dzisiaj nazywamy Starym Testamentem została żle wykonana , to jak bysmy inaczej ją nazwali : fucha 🙂

   No to pytanie , dlaczego fucha : dlatego ze w tamtych czasach oryginał był tak spisany że nie szło tego tak przerobić by wyszło na tyle idealnie by sie nikt nie połapał że to fucha nie odpowiadająca oryginałowi .
   To dzisiaj możemy to powyłapywać w dobie komputerów i internetu, jak zostało to zrobione w linku jak wyżej.
   W tamtych czasach ST (LXX i MT) byl zakryty do analizy przez ścianę ówczesnych religii i trwało to wieki aż do naszych czasów.
   Po drodze powstali ateisci i to wlaśnie oni używali tych niescisłosci do udowadniania że Boga nie ma.
   Jest jeszcze jeden czynnik bardzo ważny z powodu którego dokładnie nie szło przerobić ST.

   Koszerna WN aby zalegalizowac naród wybrany przez diabła , musiała skorzystać z proroctw , ktore były zapisane w oryginale , by uwiarygodnic Boski wybór narodu jako jedynego prawdziwego i nośnika świętych pism . Stąd nazwa „naród wybrany”. Dodatkowo dopisano wiele proroctw tzw. „legalizacyjnych ” juz na poziomie Septuaginty . Do tego dorzucili zmianę lokalizacji ziemi obiecanej , wprowadzili aramejskie nazewnictwo i wiele innych numerów , o ktorych będe pisał i w koncu wyszła fuszera 🙂

   Właśnie te nieścisłości ze ST stanowią niezależny dowód że oryginał przedstawiał zupełnie inne tereny niż to co dzisiaj lansuje WN i jej chwastowi wyznawcy.

   Po wstaje od razu masa pytań typu: kim byli pisarze oryginału ?, to kim w takim ukladzie są żydzi?, gdzie powstali ? ale nie wszystko od razu .

   c.d.n.

 10. Samo słowo ‚Żyd’ jest bezprawne i nie powinno być w ogóle używane 🙂 Występuje ono 21 razy w Starym Testamencie i aż 67 razy w Nowym Testamencie (wliczając odmiany)
  Słowo to zostało wymyślone na potrzeby legalizacji fałszywego narodu wybranego. Angielskie słowo ‚Jew’ pojawia się w przekładach dopiero po 1775 roku 🙂
  Dwuczęściowy film na ten temat, po angielsku:

  oraz link, też po angielsku: http://www.overlordsofchaos.com/html/origin_of_the_word_jew.html

  Słowo ‚żyd’ wymyślono jako antidotum na…Słowian 🙂 Słowianinem jest się niezależnie od państwowości, chodzi o geny, tzw. ‚Żydzi’ wymyślili sobie to samo 🙂
  Nazwę ‚żyd’ zrobiono w oparciu o słowiański termin oznaczający naród lub ludzi, czyli L’jude. Tak powstała tzw. ‚JUDEA’ jako blefowa kraina geograficzna w fałszywej ‚ziemi obiecanej’.

  Pisałem na ten temat tutaj, radzę przeczytać: https://redoctobermsz.wordpress.com/2015/03/12/niepismienni-slowianie/comment-page-1/#comment-5181

  Dlaczego nie mogła zatem pozostać nazwa ‚Judejczyk’ tylko musiano zrobić słowo ‚Żyd’ ? Bo Judejczyk odnosi się do określonej lokalizacji geograficznej 🙂 Aby zalegalizować ‚żydów’ jako naród wybrany stworzono termin….ponadpaństwowy :))

  Pokrótce wyglądało to tak: ze słowiańskiego terminu l’jude oznaczającego naród (Słowian) zrobiono Judeę. Gdyby zostawiono tylko słowo ‚Judejczyk’ to byłaby niezła kaszana, dlatego wymyśloną nowoczesną nazwę dla całego narodu czyli ‚Żydzi’.

  Objawienie 3:9

  „Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.”

  Tutaj słowo ‚żyd’ to też zamiana, jego w oryginale oczywiście… nie było 🙂 A co było ? Zapewne było to słowo oznaczające…Słowian 🙂 A co, może Żydzi nie udają Słowian ? 🙂 Wszyscy wiedzą jak zmieniają nazwiska aby się w nas (Słowian) wmieszać 🙂

  • Izraelici prawdziwi wyglądają jak Słowianie, nie odróżnisz ich na ulicy 🙂 Żona Jakuba – Lea – miała zielone oczy, król Dawid był blondynem itd. Oto przykłady:
   [img]http://s30.postimg.org/gtkd5il35/q11.jpg[/img]Adam Michnik w młodości
   [img]http://s17.postimg.org/jkz4tc8sf/image.jpg[/img]córka Korwin-Mikkego

   Natomiast ci co udają Izraelitów i założyli to państwo Izrael w Palestynie, to są jak nam wszystkim wiadomo – Chazarzy. Charakteryzują się oni czarnymi oczami i włosami, dużymi, często zakrzywionymi w dół nosami oraz bardzo wielkimi uszami, przez co tak łatwo byli przez hitlerowców rozpoznawani. Oto przykłady:
   [img]http://s10.postimg.org/fa1hwup55/image.jpg[/img]Jan Kobuszewski
   [img]http://s14.postimg.org/7zoi2nblt/image.jpg[/img]j/w
   [img]http://s22.postimg.org/762c9tysx/image.jpg[/img]Franciszek Pieczka

   Jeśli chodzi o: „Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.” – to jak na razie przedstawiciele słowiańskich narodów jeżdżą kłaniać się chazarom 😦

   [img]http://s11.postimg.org/7hy2z9fgz/image.jpg[/img]
   [img]http://s4.postimg.org/g5ra2wxcd/image.jpg[/img]
   [img]http://s28.postimg.org/tjb9x2irh/image.jpg[/img]

  • Jak z określenia judejczyk przeszło się na określenie żyd? Sprawa jest banalnie prosta. Po francusku „j” czyta się jako „ż”. Swego czasu byliśmy pod ogromnym wpływem kultury francuskiej.

 11. Zastanawialiście się nad ostatnimi czasami w Watykanie -J.P. 2 Siedział na t.z. tronie Piotrowym do śmierci (przypominam że jego korzenie z dużym prawdopodobieństwem są żydowskie) ale Benedykt gdy objął stanowisko, jak się zorientował co się dzieje to musiał zrezygnować z urzędu. Niedawno też słyszałem że obecny Papa Franek przewiduje nie długi pontyfikat. Podobno mówił że jeszcze 3-4 lata. Czyżby obawiał się że z nim skończą? Możliwe że jeśli facet jest prawdziwie powołany to będzie robił to co do tej pory a to bardzo niewygodne dla tamtej ekipy WN.

 12. Jest tak jak wiedziałam, że będzie…
  W drugiej i trzeciej części podałam biblijną argumentację Wielkiej Nierządnicy. Tak jak ją widzi Bóg i co o niej powiedział. Pan podał nam tak wiele dosadnej charakterystyki, że nie pozostawia ona żadnej wątpliwości… Nasi oponenci odgrażali się nam długo jak to udowodnią, że nie jest tak jak to przedstawia mój artykuł. A jednak JEST!! Do dziś nie przedstawiono żadnego argumentu a nawet głupiego wymysłu, czy przypuszczeń … nic! Nie pojawił się nikt i nic nie napisano, by choć wejść w dyskusję nad tym tematem. Nie dziwi mnie to, bo nie ma wątpliwości co do Boskiego opisu WN. Jednak dziwiły mnie szumne zapowiedzi o przedstawieniu dowodów, że rzeczy mają się inaczej…
  Ludzie; nie nasze zdanie jest tu ważne ale zdanie Boga – Jego przedstawienie kim jest owa kobieta.
  Jeśli jest ktoś kto odważy się przekreślić choć tyle wypowiedzi Boga na jej temat to musi być coś z nim naprawdę nie w porządku…

 13. Zastanawialiście się nad ostatnimi czasami w Watykanie J.P 2 zasiadał na t.z. tronie Piotrowym do śmierci (przypominam że jego korzenie z dużym prawdopodobieństwem są żydowskie) ale Benedykt XVI jak się zorientował co się dzieje to musiał zrezygnować z urzędu. Ciekawe jest też to że ostatnio Papa Franek przewiduje nie długi pontyfikat. Podobno mówił że jeszcze 2, 3 do 4lat będzie. Czyżby obawiał się że ktoś mu w tym przeszkodzi. Jeśli rzeczywiście jest wybranym przez Boga i nie przestanie działać w Jego imieniu, a to jest bardzo niewygodne dla tamtej ekipy WN, to kto wie czy czasem mu nie przerwą wcześniej tej kadencji. Z jego słów wynika że jakieś sygnały już były…

 14. Z mojej wiedzy wynika, że oni muszą uciekać ze stanowiska, ponieważ ciąży na nich wyrok o przestępstwa przeciw ludzkości. Wyrok ten ponoć zapadł w Strasburgu i przechodzi na każdego panującego papieża zanim więc procedury się uprawomocnią muszą uciekać ze stanowiska by nie płacić wielkich odszkodowań i uniknąć kary. Tak bynajmniej piszą ci co” siedzą co dzień w watykanie :)”. Wydaje mi się, że będą zwiewać ze stanowiska już do końca. Ale mam nadzieję, że ówczesny papcio wie coś więcej niż my i że ten system długo nie będzie trwał…

 15. Jestem pod wrażeniem.Oczywiście Estery i zespołu.Wystarczy dobrze poznać biblię a sama się wyjaśni.Co do symboliki liczb apokalipsy;też zawsze tak myślałem.Doszukiwanie się gdzieś w polu kilku pagórków tak jak piszesz jest zabawą dla niedorozwiniętych.Liznąłbym kiedyś symboliki.Nigdy jej nie rozumiałem.40dni na górze Horeb,40 lat Izraela na pustyni,40 dni postu Jezusa,trójki,siudemki,szustki,kwadraty,dwunastki.12razy12=144.Chrześcijanie zapominają o sprawiedliwości.Poczucie sprawiedliwości.”Błogosławieni,którzy łakną i pragną sprawiedliwości,albowiem oni będą nasyceni.Błogosławieni ,którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości,albowiem ich jest królestwo niebios.Mt5:6,10.’Miłość także bo zakrywa mnóstwo grzechów ale często zapomina się o sprawiedliwości.Sprawiedliwy osąd jest bardzo ważny.Dzięki niemu wiemy co jest dobre a co złe kiedy prawo tego jednoznacznie nie określa.Jezus mówiąc o drugim policzku miał na myśli policzek a nie złamany nos.Chciał wykluczyć mściwość która prowadzi do eskalacji przemocy.Nie jak Lamek który gotów był zabić dziecko,za to ze nabiło mu siniaka.Być może nawet niechcący.1Moj4:23.Chciałbym kiedyś poruszyć dyskusje co zawdzięczamy kościołowiRK.Każdy tak sobie na nim używa,kto chce to podejdzie i kopnie a moim zdaniem zawdzięczamy mu bardzo dużo.Po pierwsze nigdy nie uważałem że totalna świętość ziemska istnieje że jest tylko biały i czarny.Babilon też był fe a jednak w swoim czasie wypełnił wolę Boga.Bestia równierz to zrobi,chociaż jest zabawką diabła.Już wyobrażam sobie jego mine jak zwierze robi wszystko na odwrót,nie tak jak zakładał. „A dziesięć rogów,które widziałeś,i zwierzę,ci znienawidzą wszetecznice i spustoszą ją i ogołocą,i ciało jej jeść będą,i spalą ją w ogniu.Bóg bowiem natchnął serca ich,by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie,i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu aż wypełnią się wyroki Boże.”Obj17:16,17.Myślę że jak mi pozwolicie poruszę kiedyś ten temat.br co to za przekład biblii?Bardzo ładna praca.Zaznaczam że nie jestem katolikiem ani nie należe do żadnego zgrupowania religijnego.”Swiatło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca.”Psalm97:11.Pozdrowienia.

 16. „Wystarczy dobrze poznać biblię a sama się wyjaśni.”

  ŚWIETNIE!!! Czy, oznacza to, że pojąłeś wagę tych słów… wystarczy dobrze poznać biblię… tak wystarczy! -jednak jak niewielu ludzi wsłuchuje się w słowa Boga… jak często wolą czytac gotowe artykuły czy dają wiarę temu co rzekomo wcześniej już miało zostać zbadane..? Jest to ogromna praca badawcza, by z niej wyjąc prawdę o Bogu i zważyć wszystko na szali sprawiedliwego osądu. Kiedyś wmawiano nam, że biblia nie podlega takiemu osądowi…?
  Kiedy jednak przeczytałam o tym jak to sam Bóg poddał się osądowi, dla sprawiedliwości i by nikt niczego już nie mógł fałszywie zarzucać to zrozumiałam, ze jeśli wszystko to i Słowo Boże lub to co za nie uchodzi też.

  Widzisz, dlatego Ty cytujesz błogosławieństwa rzekomo wypowiedziane przez Mesjasza a ja mam duże wątpliwości co do ilości prawdy zawartej w ewangeliach synoptycznych, ponieważ wiele samych słów rzekomo wypowiedzianych przez Isusa nie tyle stoi w sprzeczności między sobą ale i stoi w sprzeczności z prawem Bożym – a jak wiemy Mesjasz zapewnia nas, że jest w jedności z Bogiem i mówi tylko to co mówił sam Bóg!

  Idąc za tym i wiedząc że Mesjasz nakazał trzymania się Jego słowa – wiemy że nie ma możliwości zaistnienia sprzeczności. Twierdzą w ogóle ze pisali pod natchnieniem Ducha Bożego. Poważają słowa Pawła, który mówi; całe pismo jest natchnione – ale nie wiedzą nawet że kiedy on to pisze nie ma w ogóle jeszcze tz. Nowego Testamentu. A gdzie Isus powiedział, że taki miał powstać?
  I co to oznacza; że „Duch Boży” raz twierdzi, że mesjasz poszedł na pustynię a w innej ewangelii zapomniał o tym i pisze ze poszedł na wesele w Kanie… takie rozdwojenie jaźni???

  Nie mam zamiaru tu szydzić, sprawa jest poważna – nie chodzi tylko o to, że miedzy ew. są drastyczne różnice w opisie miejsc i wydarzeń, osób itd. Ale jeśli już dochodzimy do tego że same nauki Mesjasza sobie stoją w sprzeczności i wsadza się w usta Syna Bożego to czego powiedzieć nie mógł. To znaczy jedno – badajcie i trzeźwo osądzajcie!!!

  Kto wam powiedział, ze w biblia ma składać się z tych ksiąg z jakich się składa? KRK?
  A jakie on ma prawo od Boga by tak sądzić? Po uczynkach widać, ze nie miał on nigdy z Bogiem nic wspólnego prócz zapożyczonych nazw.
  Kto powiedział, że ew. pisana pod natchnieniem?
  i czyim natchnieniem – skoro w ST mamy dziesiątki świadectw Bożych o fałszywych prorokach, pisarzach słowa – którzy pisali to czego Bóg nie powiedział.

  To komu ja mam wierzyć ???

  Bogu, który mówi wszystko zafałszowało pióro kłamców itd. itp.

  Czy głupocie i niewiedzy ludzkiej która powtarzając za ap. Pawłem – który nigdy nie był apostołem mówi; o natchnieniu przez Boga NT – kiedy on sam mówił o tz. ST.

  Jedyne pismo natchnione po narodzeniu Mesjasza jakie mamy i jakie możemy potwierdzić to jest Apokalipsa.

  A kościół co nam dał…?

  Oj. nie mam siły tego wypisywać, książka by powstała ale możesz być pewien, ze czym bardziej będziesz poznawał prawdziwego Boga i Jego syna, tym bardziej będziesz miał świadomość że KRK dał CI tylko to co złe i to zło i grzech tak ładnie opakowany…

  Nie dziwię się Twoim słowom… Naród wybrany odchodził od swojego Boga do bałwanów bo było to tak właśnie pięknie opakowane i ponętne, ze nie widzieli nawet nic złego w składaniu swych dzieci na ofiary bałwochwalcze.

  Trzeba budować więź z BOgiem i tylko z nim, by wyjść z systemu kłamstwa i obłudy w jakim od maleńkości nas chowają.

  Uwierz mi od momentu kiedy nałożono na ciebie i na mnie pogański znak krzyża – to przekleństwo nosimy do dziś a i potem dostaliśmy od nich tylko to co u Boga jest odrazą.
  Ja mam duże doświadczenie w tej dziedzinie, w kościele można powiedzieć mieszkałam.

  I to co nam dali nie dało nam nic dobrego. To Bóg nam pomógł wyjść z bałwochwalczego kultu i to on nam otwiera oczy – nie ma na to wpływu żaden kościół bo każdy jest skażony jego naukami.
  Jeśli możemy komuś dziękować to tylko Stwórcy i Jego Synowi!

  Wyjaśnienie wszelkiej symboliki Apokaliptycznej też daje Bóg. Wszystko dla nas opisał w ST nie ma opisów po nic. Wszystkie coś symbolizują. Dobrze jest jednak zacząć np. od Psalmów Dawidowych lub od Daniela, jeśli się przyjrzeć postacią zobacz;
  po co mamy historyjkę o tym jak Abraham idzie złożyć na ołtarzu swego dorosłego syna Izaaka?
  celowo podkreślam że to dorosły człowiek; bo kościół popycha że to było niemowlę.

  Abraham stał się symbolem Boga oddającego swego syna na ofiarę – po to by nam uzmysłowić jak wielki Ból będzie mu zadany, jak wiele poświęci i jak będzie cierpiał kiedy będzie składał taką ofiarę.

  Następnie Józef – jego losy to znów symbolika Syna Bożego. Pięknie to tłumaczy DAwid i księga Esztara, która łącznie z ks. Henocha nie należy nie wiedzieć dlaczego do kanonu a dużo wnosi ciekawych informacji a co ciekawe pozostaje w zgodzie z resztą pism.

  Bóg chce od nas byśmy jego prawa mieli zapisane w sercu i karmili się jego słowem, mieli z nim społeczność. Chrystus tak mocno o to apelował. Nie da się mieć społeczności z Bogiem nie znając go a tylko wiedząc, ze jest. O naszym prezydencie też wiemy i jesteśmy przekonani, że jest ale czy mamy z nim społeczność? oczywiście że nie! A czy wrośliśmy w winorośli Chrystusa? czy nie uschła nasza gałązka? czy daje owoc ? a jaki to owoc? czy z winorośli można zbierać jabłka?
  Nam czasem się wydaje, że np. ogólne miłosierdzie, łaska, nastawianie drugiego policzka to owoce Boga, ale czy na pewno?
  Ja to sprawdziłam i zbadałam sprawę i wiem, że Mesjasz tę kwestię wyjaśnił dokładnie. A jak wielu z nas mówi robię tak bo tak nakazuje Bóg – a tym czasem nawet się nie wysilili, by sprawdzić dokładnie czy to Bóg czy ich kościół im to nakazał.

  .”Swiatło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca.”Psalm97:11″

  jest to niesamowite, jak w słowo Boga należy się dogłębnie wsłuchiwać, każde Jego słowo ma moc sprawczą i jest ważne. światło – kim jest światło?
  Jest to w Biblii wytłumaczone – mówi o tym np. Jan

  a kim jest sprawiedliwy i na czym ta sprawiedliwość polega?
  a prawe serce?
  to co nam się wydaje oczywiste – u Boga czasem ma inne znaczenie niż znaczenie współczesnego słowa.

  Sorry rozpisałam się1 Ponosi mnie 🙂

 17. „A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy:Ja jestem światłością świata;kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności,ale będzie miał światłość żywota”Jan8:12.Psalm97:11 nie musi odnosić się tylko do Chrystusa.-„ale będzie miał światłość żywota.”.”Ja jestem prawdą drogą i życiem”.”,”Ja jako światłość przyszedłem na świat,aby nie pozostał w ciemności nikt,kto wierzy we mnie”.Jan12:46-Jezus jest dawcą światła.Niektórzy powołani przez Naszego Pana równierz będą lub są nosicielami już dziś, światła chociaż nie są Chrystusami.Tak jak apostołowie nieśli światło do narodów.Prawda jest światłością”.Ducha prawdy,którego świat przyjąć nie może,bo go nie widzi i nie zna;wy go znacie bo przebywa wśród was i w was będzie.”Jan14:17 „przebywa wśród was”,duch prawdy.Lubie otwarte umysły zdeprogramowane,wolne od wszelakiej manipulacji,nieokiełznane nie dające się wprzęgnąć w narzucony program właścicieli jedynej poprawnej myśli trendu i poglądy.W takich wypadkach można wreszcie odzyskać władzę nad sobą i swoim życiem.Zauważyłem że do tej grupy ludzi należą osoby wbrew ogólnie przyjętym prawidłom WIERZĄCE.W swojej cudowności aż smieszne, kiedy to świat za wszelką cene próbuje zdefiniować człowieka wierzącego jako ciemnote.Prawda jest taka że jest zupełnie odwrotnie.Dziękuje za film jest wartościowym materiałem.Kryzys dowodów.Co jest prawdziwe a co nie.Podam przykład.Znam osobiście wiele osób głęboko uzależnionych od marichuany.Natomiast media i opracowania naukowe dowodzą że jest to niemożliwe.To tak jak pisze biblia kłade przedtobą życie i śmierć co wybierzesz?Jaką wartość ma twoje osobiste doświadczenie a jaką opracowanie naukowe?Odp:Twoje osobiste doświadczenie jest wiedzą najwyższej wartosci.Oni próbują Ci wmówić że jest odwrotnie.Wyjaśniam.Jeżeli ktoś od dzieciństwa{tak jak mnie}wpajał że KRK to chodzące zło na ziemi,dlaczego mam w to wierzyć??Bo ktoś tego chce?Kto?Zastanów sie.Jeśli ktoś funduje nam heliocentryzm czy oznacza to że musisz bezkrytycznie go przyjać jako prawde?Komu na tym zależy?Czy rozciełaś kiedyś człowieka na pół aby zobaczyć czy ma serce,wątrobe,nerki jelita.Czy osobiscie byłas w kosmosie aby potwierdzić kulistość ziemi?Wiesz że ropa jest wydobywana z głebi ?Skąd to wiesz?A szkoła i zawarte w programie nauczanie-czy masz możliwośc zweryfikowania tej wiedzy?I tu leży pies pogrzebany.Ludzie nie rozumieją że ich wiedza o świecie i o sobie samym w 98% jest po prostu WIARĄ w te rzeczy.Jak widze paradujących ateistów dumnych z siebie jako ludzi oświeconych i wytykających „ciemnote” ludzi wierzących.Po prostu chce mi się smiać.Oni daliby pokroić sie za swoją wiedze która w rzeczywistości jest Wiarą.Jest religią.Mało tego ;ich wiara jest bardzo głęboka;naleza do najbardziej wierzących ludzi na ziemi.Więc nasza wiedza sprowadza sie praktycznie do naszego wyboru, poza drobnymi wyjątkami.Są ludzie którzy to rozumieją,dlatego potrafia kierowac całymi narodami.Tam gdzie pojawia się „promyk nadzieji” od razu jest prowadzona kampania dezinformacyjna polegająca na tworzeniu tylu teorii i fałszywej informacji ze juz niewiadomo co jest prawda.Człowiek po prostu sie gubi w natłoku śmieciowej wiedzy.Więc nasze wybory,powinny być podejmowane w oparciu o nasza jedyną wiedze do której mamy dostep a o której pisałem na samym początku,i pomocy Bożej.Dlatego biblia mówi;TYLKO CHRYSTUS JEST ŚWIATŁEM ŚWIATA.Jemu uwierzcie.Ewangelie nie muszą być prawdą.Nigdy nie bedziesz mieć dowodów na ich autentycznosć,bo nidgdy nie będziesz wiedziała czy ktos tobą manipuluje.Szatan jest zwodzicielem.Bedą tacy którzy zabijając sprawiedliwych beda myśleć że wypełniaja wole Boga naszego ojca.Uznanie ewangelii pozostaje,przede wszystkim kwestią WYBORU a nie logicznego myslenia.(w świetle powyzszego.)Równierz licznych wersetów.Nie musisz znać całej prawdy pisma aby cznić dobrze.”ci co pism nie znają chociaż są poganami zachowują się tak jak by je znali albowiem prawo wypisane jest w ich sercach”mówi Paweł.Sumienie jest naszym sedzia.Jak pisze jesli przystepujesz do Pana a sumienie cię nie osadza-jestes szczęsliwym człowiekiem.Kwestie KRK nadal uważam za otwartą.Podkreślam;nie jestem katolikiem,od dziecka byłem wychowywany jako Świadek Jechowy.Niechaj Chrystus ma nad nami piecze.Pozdrawiam

 18. Bardzo mi się podoba Twoje nastawienie serca!!
  Podoba mi się również Twoje zrozumienie, mimo, że dla mnie Paweł to świetny oszust i nic nie ma wspólnego z prawdą! Jednak chciałabym byś rozwijał taką świadomość siebie i świata i dzielił się nią z nami. To bardzo budujące. My również nie wierzymy a wiemy i sprawdzamy a to co wiemy jest nasze…i brzydzę się swego rodzaju nakłanianiem do własnego zdania. Proszę zawsze by pójść po tę wiedzę do Boga a nie słuchać nikogo. Owszem szukamy wspólnoty z ludźmi którzy zbadali sprawy i myślą podobnie ale nie ma przymusu… My na tym blogu też mamy różne zdanie i różne tempo rozwoju ale nikt nikogo nie tłamsi, nie wyrzuca i nie mówi co ma myśleć. Chrystus jest światłem ale wiemy że po nim miała przyjść ciemność …no i przyszła 😦 przykro ale musimy uznać to za fakt i szukać światła! Niech Bóg będzie z nami wszystkimi 🙂

 19. Talmud wg wolna-polska.pl
  Palenie chrześcijańskich książek.
  Shabbat 116a (p.569)Zydzi mają zniszczyć książki chrześcijan,to znaczy Nowy Testament.
  Sanchedryn 90a
  Ci którzy przeczytali Nowy Testament,nie będą mieć żadnego udziału w przyszłym świecie.(czyżby NWO?)
  Dr.Izrael Shahak informuje że syjoniści palili setki książek Nowego Testamentu w zajętej Palestynie w marcu 23;1980 roku.(por.”żydowska Historia,żydowska Religia,”Pluton Press,p.21).Świadectwo talmudystów jest jawne.Oni nienawidzą Nowego Testamentu.Dlaczego?Niech każdy sobie sam odpowie.Czyż rzeczywiście ma on jakąś wartość?Słowa Pawła,”Całe pismo jest……”nie muszą się odnosić do Nowego Testamentu.Sama pisałaś że go jeszcze w tedy nie było.Może do Starego albo talmudu..To że Jan nie opisuje dzieciństwa Jezusa oznacza że kłamał?Jezus nie miał dzieciństwa?Nie po prostu to pominął.Jak Mateusz opisuje kuszenie Isusa a Jan nie to znaczy że ktoś kłamie.Oczywiście że nie.Mnie zastanawia pewien werset Jana 21:25″Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus,które,gdyby miały być spisane jedna po drugiej,mniemam,że i cały świat nie pomieściłby ksiąg,które by należało napisać.”Wiec dlaczego wszystkie ewangelie są praktycznie takie same?Gdzie jest owa różnorodność zdarzeń przecież apostoł pisze że cały świat nie pomieścił by ksiąg?Czyżby Jan pisał jako pierwszy, a inni tylko w pośpiechu, jego kopiowali być może obawiając się zniszczenia wszelkiego świadectwa o Chrystusie?Czy księgi opisujące inne wydarzenia związane z naszym Panem nie spotkał wcześniej los podobny pismom chreścijańskim palonym w Palestynie 23 marca 1980 roku?

  Jeśli chodzi o tożsamość Babilonu Wielkiego ,Estera powiedziała pawie wszystko.Argumenty są jak strzał między oczy,bez dwóch zdań.Tylko ignorant,albo człowiek co obrósł w piórka i nie chce się przyznać do błędu może twierdzić coś innego.Jednak chciałbym zadać pytanie.Jak możemy z niego wyjść?Obj18:4″I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:Wyjdżcie z niego, ludu mój,abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające.”Wyjść z sektora bankowego?Nie brać pożyczek.Myśle ze to za mało.Na czym ma polegać jeszcze nierząd?Na czarach, magii,wróżeniu.W ten sposób Nierządnica kontaktuje sie ze swoimi kochankami i uprawia nierząd.Współżyje z diabłem i demonami.Dopuszcza się zdrady.Prawo Mojżeszowe mówi:”Także przeciwko każdemu,kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów,aby uprawiać z nimi nierząd,zwrócę oblicze i wyłącze go spośród jego ludu.”Kapł 20:6 „Nie będziesz jeść niczego z krwią.Nie będziesz uprawiać wróżbiarstwa.Nie będziecie uprawiać czarów.”Kapł 19:26 „Nie pozwolisz żyć czarownicy.”Wyjścia 22:17 Kto to czyni?Kościół?Nie.Zakazuje takich praktyk.Czynią to dzisiejsi żydzi poprzez Masonerie która stosuje Kabałe i nauki talmudu,podczas uprawiania magii rozmawiają z diabłem i demonami.To te stworzenia czynią ich władcami tego świata.I nie ważne czy to będzie system finansowy czy kościelny.Cały trzon jej serce WN jest zależne od magii,nierządu.Dlatego w dzisiejszych mediach mamy zalew horoskopów,wróżbitów,filmów o tematyce magicznej i wszechobecnego okultyzmu. Ez 16:15 br „Ale ty zdałaś się wtedy całkowicie na swoje piękno, sławę zaś swoją wykorzystałaś na to, żeby się stać nierządnicą.Piękny werset.Ona zamiast wykorzystać swoją sławe jako narodu Prawdziwego Boga do szerzenia sprawiedliwości i królestwa Bożego co zrobiła?Dlatego że była sławna ,mogła mieć więcej kochanków!Jer 51:25Oto Ja wystąpię przeciwko tobie, góro zniszczenia – mówi Pan – która zniszczyłaś całą ziemię;To samo.To tak jak by Pan powiedział:Zobacz co zrobiłaś!Miałaś zaprowazić tu moje królestwo!Miałaś być dla narodów przykładem a ty co!”zniszczyłaś całą ziemię”!

  Pozwoliłem sobie na mały dodatek do wielkiej nierządnicy,dziękuje.

 20. Estero dopiero teraz zobaczyłem że coś napisałaś.Nie zakładam że Paweł jest prawdziwy.Poprostu przytoczyłem go bo ładnie oddaje myśl którą chciałem oddać.W ogóle nic nie zakładam ani nie jestem niczego pewny.Równierz nie mam swojej doktryny są to tylko lużne rozmowy czy pisanina.Wiem tylko jedno,że istniej Bóg zwany Panem Zastępów i jego syn nasz Zbawiciel.Z kąd?Może kiedyś o tym napisze.
  Wchodząc na to forum ,odzyskałem wiare w Polskie społeczeństwo.Do tej pory wydawało mi się że teleturniej,i serial to wszystko czego można się spodziewać po Polakach,ale na szczęscie się myliłem.Sam nie oglądam telewizji od 3 lat a radia nie słucham od pół roku.Nie chcę aby szambo biło ode mnie w stosunkach z ludżmi i wpływało na postrzeganie mojego otoczenia.
  Ciesze się że moje wypowiedzi mogą być dla kogoś budujące.Wiem że mam sporo zaległości do nadrobienia.Myślę że będę tu częstym gosciem,(oczywiście jeśli pozwolicie) i bardzo się z tego ciesze.Wiem ze KRK jest przesiakniety wielkim bałwochwalstwem co mnie strasznie irytuje ale tez widze ze jest w nim wielu” pięknych” ludzi.Nie zamierzam go gloryfikować.Chciałem mu oddać sprawiedliwośc ale może innym razem.W gruncie ,na pewno ma jakiś obrońców a my zajmijmy się sprawami ważnymi. :).Słowo boże ma swoją moc,czuję to i ty zapewne też wiesz o co mi chodzi.Musze od początku zacząc czytać Stary Testament.Chciałbym abyś poleciła mi jakiś najbardziej zrozumiały przekład.Dziękuje

 21. I tak trzymać !!!

 22. Zobaczcie !!!

  nie tylko ja czy inni wiedzą żydowskim planie – tak na prawdę wie o tym wielu i zbyt wielu milczy!

  https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2014/02/16/swieta-rus-przeciwko-chazarii/

 23. Apokalipsa mówi nam o tym, że prawda miała zostać powalona a świat oddany pod władzę szatana, nierządnicy i bestii – jednak nie miałam świadomości, że to powalenie świętych i opisane zwiedzenie ma taki rozmiar;

  Ap 18:3 bp „bo winem swego szaleńczego nierządu napoiła wszystkie narody…

  – wszystkie narody!!!!

  Ap. 18:23 I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy, i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy; gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody.
  – zwiaodła wszystkie narody!!!!

  Ap,13:7 „I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.”

  – władzę na wszystkimi!!!!

  Nie ma w tych słowach żadnej przesady – na co wskazują inne części Biblii!

  Przykro mi, nie rozumieliśmy, jak wielka dosłowność zawiera się w tej treści.

  Tu nie tylko Paweł, Łukasz = chrześcijaństwo sprzedali nam fałszywe opowieści o Mesjaszu zawarte w synoptykach itp. dziełach Pawła. Opisując tam nieprawdziwy obraz mesjasza a raczej obras Grekich i sumeryjskich bóstw pod którymi wpływem znajdował się Paweł

  tu to widać dobrze;

  Można główkować ile się chce; jednak nie ma wątpliwości; NT zapisany ku naszemu zwiedzeniu i „sprzedaniu” nam sumeryjskich i greckich obrzędów a największą robotę odwalił dla tej idei Paweł z Tarsu.

  Kolejną sprawą i najważniejszą są tz. Żydzi –

  którzy dla realizacji swoich planów sprzedawali nam kolejne kłamstwa;
  łącznie z lokalizacją ich rzekomego Państwa. Wiem, że to dobija! I wiem, że często już nie wiecie w co wierzyć…?

  Wierzcie zawsze w BOga takim jaki jest i w identyczne odbicie Jego – tak samo mówiącego i myślącego syna!!! Bo oni Jedno są ; a resztę wyrzućcie do kosza. Każde święto, każdy znak, każdy obrząd – uciekajcie z tego systemu – on należy do szatana.

  Do nierządnicy która tak mocno się z nim zespoliła przez swoje kłamstwa i intrygi;

  „Globaliści, syjoniści, Izraelici, Chazarowie, potomkowie Sumeru, Babilonu, starożytnej mądrości … jakkolwiek ich nie nazwiemy są tylko przestępcami, którzy przez wieki tworzyli wygodną dla siebie historię na podstawach , której tworzyli religie, państwa, mity i oszustwa … Zauważmy ,że symbol Judaizmu został przez nich przywłaszczony, Stary Testament ukradziony, ziemie mające tworzyć teren plemion Izraelitów został podstępem wyłudzony. Stworzyli historię świata na glinianych nogach, wymazując z kart historii ważne elementy , inne dopasowując do historii z innych czasów, epok, kultur. Można to nazwać mistyfikacją. Ci sami ludzie tworzyli religie spajając kulty i symbole w narzędzia nienawiści i wrogości. Islam, Chrześcijaństwo, Buddyzm, Taoizm, Ateizm… To narzędzia deprawacji , kulty krwi i zbrodni podstawy chaosu … rozwiązaniem tego będzie idea państwo globalnego… Wpędzono was w wirtualny świat aby poprzez mękę dojść do finału: niewolnik staje się Panem , a Pan niewolnikiem …”

  polecam lekturę;

  http://worldinfoport.hvs.pl/izrael-widmo-sluzace-kreacji-panstwa-globalnego/

  Bóg będzie nam wskazywał drogę jeśli będziemy Go szukać!!!!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s