redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie

Kim jest Wielka Nierządnica/Babilon Wielki. cz. 1

36 Komentarzy

zdjecienr52

Zdjęcie już odpowiada na to pytanie i jest tak sugestywne że nikt nie powinien się pomylić.

Mimo tego zdjęcia odpowiem na pytanie ze wstepu.:

Jest to władza diabła , ktora ma system wykonawczy w roli żydowskiego  systemu bankowego.

Nierządnica dosiada bestię ktorymi są systemy polityczne i religijne , one są  jej podległe i realizują jej cele.

Jest to częśc 1 , pilotażowa , dalsze artykuły będą te kwestię dokładniej omawiać.

Natomiast zalinkuje bardzo ważną 150 stronicową książkę , ktora pokazuje na tle historii funkcjonowanie tej diabelskiej nierządnicy .

materiał jest przeogromny i niesamowity, pokazujący detale wcześniej nie znane.

http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/06/Synagoga-Szatana.pdf

36 thoughts on “Kim jest Wielka Nierządnica/Babilon Wielki. cz. 1

 1. Z tego co wiem , wszystkie religie protestanckie , rozne ich odłamy , popychają lipe, że wielka nierzadnica to watykan .

  Nawet to lansują i to wręcz „religijnie”, internetowi dezinformatorzy. 🙂

  Jest to dość prosta dezinformacją rzeczywistej nierządnicy.

  Oczywiście bedąc w roznych religiach znamy temat, jak zaciekle jest atakowany watykan i jak się „udwadnia ” , że WN to on.

  Ale to klasyka lipy 🙂 zorganizowana przez rzeczywistą nierządnicę.

  Ja proponuję aby ten, kto chce dyskutowac, by pierw dokładnie przeczytał książkę.

  W dalszych artach będzie dalsza argumentacja z księgi objawienia i starego testamentu.

 2. Niektórzy rozważają apostazję, czyli wyjście z Babilonu (oficjalnie z Watykanu), czysta hipokryzja i absurd. Tym bardziej, że zgodnie z tą logiką, z Babilonu wyszli m.in Świadkowie Jehowy, protestanci i inne odłamy, a może nie ? I co, żyją w prawdzie ?
  Wychodzisz z katolicyzmu i nadal wierzysz w brednie typu: heliocentryzm, płaska Ziemia, porwanie na Antarktyde albo bilet na królowanie w Niebie to wciąż tkwisz w kłamstwie, czyli w systemie. Z niczego nie wyszedłeś.
  Wyjść z Babilonu ( czyli diabelskiego SYSTEMU) oznacza przestać wierzyć w jego ideologiczne brednie.
  Watykan jako Babilon Wielki to niezła lipa 🙂

  • Karol generalizujesz wszystko. Czy chęć obecności z Bogiem w niebie jest dla ciebie to „lipa”?

   • Jeżeli nie ma do tego podstaw biblijnych to są to zwykłe mrzonki i bujanie w obłokach, czyli owszem – lipa, choćby nie wiem jak wspaniale taka perspektywa wyglądała. Dla nas zostaje Ziemia, rząd w Niebie już jest mówiąc kolokwialnie, zaklepany.

 3. Wnioski z tego artykułu http://www.zbawienie.com/babilon.htm to stek…bredni 🙂

  „To Watykan kontroluje oraz finansuje organizacje takie jak: jak Syjonizm, Masoneria, CFR, Bilderberg Group, Klub Rzymski, Opus Dei, Bank Angielski, Federalny Bank USA czy wiele innych.

  Za pomocą tych organizacji KRK całkowicie kontroluje niemal wszystkie zorganizowane religie na całym świecie.

  Watykan posiada największe bogactwa świata – w watykańskich bankach zadłużona jest cała planeta.

  Watykan sprawuje niemal niczym nie skrępowaną władzę nad całym światem.

  Watykan jest praktycznie odpowiedzialny za stan obecnego świata, obie wojny światowe, Holokaust i wiele innych zbrodni oraz za wszelkie kryzysy i rażącą niesprawiedliwość oraz ubóstwo całego świata.

  Największe światowe problemy są rezultatem grabieżczych rządów KRK”

 4. Wcześniej link do książki z arta nie otwierał się, ale teraz już się otwiera.

 5. Każdy wie lub słyszał, że Wielka nierządnica to Watykan!
  Jesteśmy tak mocno o tym przekonywani, ze już nic innego do tego opisu nam nie pasuje…
  Jednak czy na pewno..?
  Jednak zdaje się, że szatan jest sprytniejszym kłamcą niż jesteśmy sobie w stanie to uświadomić.
  Tak bardzo wierzymy w to, że Nierządnica to KRK, jak świat bez cienia wątpliwości uznał, że dzisiejsze państwo które nazwano Izrael jest narodem wybranym….

  Niestety ani jedno ani drugie nie jest prawdą!!!

  Od prawie roku analizuję ten temat, ponieważ zauważyłam, że wmawianie nam że Izrael wypełnił proroctwa – jest zwykłym dowodem na nieznajomość tych proroctw!!!

  Izraela nie wypełnił żadnego proroctwa!!! Izrael zamarkował rzekome ich spełnienie !!!!

  Jest to ogrom argumentów i dowodów. Ogrom analizy biblijnej treści, dlatego nie można przedstawić tego przedstawiając jedną książkę, czy jeden artykuł;

  Dlatego Mariusz trochę się wyrwał przed szereg 😉

  Jednak będzie to musiało być powodem do przyłożenia się do spisania tych wszystkich badań i analiz oraz przedstawienia ich do ogólnego dialogu.

  …nie wszystko jest takie, jakie świat chciałby żebyśmy widzieli ;
  i wcale to nie jest zbyt głęboko ukryte – wystarczy tylko trochę wnikliwości i zadawania pytań podstawowych, prostych…
  np. wystarczy sprawdzić kto w biblii jest „macierzą nierządu” i kto mordował świętych i proroków!!!

  Potem oczy będą otwierać się coraz bardziej !!!

  Nierządnica – w starym testamencie

  Iz 1,21Jakżeż to miasto wierne stało się nierządnicą? Syjon był pełen rozsądku,
  sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz zabójcy!

  Iz 1:21 br „A czemuż stało się nierządnicą to miasto ongiś tak wierne? Góra Syjon tak kiedyś rozsądna, kiedyś miejscem sprawiedliwości, Jest teraz zamieszkała przez samych morderców.”
  Jest tu mowa o Jerozolimie.

  Ez:16:2 „Synu człowieczy, zapoznaj Jerozolimę z jej obrzydliwościami 3 i powiedz: Tak mówi Pan Bóg do Jerozolimy:

  Ez 16:15 br „Ale ty zdałaś się wtedy całkowicie na swoje piękno, sławę zaś swoją wykorzystałaś na to, żeby się stać nierządnicą. Poczęłaś się narzucać każdemu, kto koło ciebie przechodził, i każdy robił z tobą, co tylko chciał.”

  Ez 16:31 br „Na każdym skrzyżowaniu ulicy budowałaś sobie szałasy i szykowałaś wzniesienia na każdym wolnym placu. Nie byłaś zwykłą nierządnicą, bo wstydziłaś się brać pieniądze za swój nierząd.”

  (Jer 2:2) Idź i wołaj do uszu wszystkich mieszkańców Jerozolimy:  (20) Dawno już bowiem zdołałaś połamać swoje jarzmo i wszystkie więzy porwać, krzycząc przy tym, że nie chcesz służyć. Na każdym wzniesieniu i pod każdym zielonym drzewem kładłaś się, by uprawiać nierząd.

   Jr 2,20Od dawna bowiem złamałaś swoje jarzmo, zerwałaś swoje więzy. Powiedziałaś
  sobie: ”Nie będę służyć!” Na każdym wiec wysokim pagórku i pod każdym
  zielonym drzewem pokładałaś się jako nierządnica.

  (Iz 3, 8-9) 8 Zaiste Jeruzalem upada i Juda się wali, bo przeciw Panu są ich słowa i czyny, by oczy Jego chwały obrażać. 
  9 Stronniczość ich świadczy przeciw nim, jak Sodoma ogłaszają swój grzech, nie ukrywają go. Biada im, bo sami sobie gotują nieszczęście. 

  (Za 14, 4-5)4 W owym dniu dotknie stopami Góry Oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozstąpi się w połowie od wschodu ku zachodowi i powstanie wielka dolina. Połowa góry przesunie się na północ, a połowa na południe. 
  5 I będziecie uciekać na dolinę wśród moich gór, bo dolina gór sięgać będzie aż po Asal; a wy uciekać będziecie, jak uciekaliście w czasie trzęsienia ziemi za dni króla Judy, Ozjasza. Wtenczas nadciągnie Pan, mój Bóg, i z Nim wszyscy święci.  

  Ez 23:30 br „Uczynią ci to wszystko dlatego, że uprawiałaś nierząd z różnymi narodami i kalałaś się, cudzołożąc z ich bożkami.”

  Oczywiście, wersetów mówiących nam dokładnie, kto jest biblijną Nierządnicą – jest więcej. Nierządu dopuszczały się też inne plemiona i narody, jednak jedna tylko otrzymała miano ‚Matki Nierządnic”.

 6. Zauważcie !!!
  Prorok Jeremiasz, Izajasz prorokował, nie przeciw 12 plemionom Izraela, ale właśnie przeciw Judzie i to Juda znalazł się pod drugą okupacją Nabukadnesara i trafił do niewoli.
  Właśnie za łamanie prawa Bożego i uprawianie bałwochwalstwa, przyjmowanie rytuałów wszystkich obrzeżnych narodów.

  Izraele się podzielił na 2 królestwa i dokładnie wskazał Bóg kogo nazwał Macierzą nierządu, Nierządnica, Babilonem oraz porównał do Sodomy. Bowiem Jeśli chcecie prawidłowo rozpoznać „znak” apokaliptyczny – koniecznie trzeba sprawdzić każde z tych określeń – jak i opisanych atrybutów jak, szkarłat, kamienie, kielich itp.

  Ap 17:5 br „Na czole miała wypisane tajemnicze imię: Wielki Babilon – matka nierządnic i wszelkiej obrzydliwości ziemi.”

  Iz 50:1 br „… win waszych zostaliście zaprzedani, a wasza matka odrzucona – bo była wiarołomna.”

  Jr 15:9 br „Matka, która wydała na świat aż siedmiu synów, umiera teraz oddając swe życie. Gaśnie jeszcze daleko przed zachodem słońca, cała we wstydzie i pohańbieniu. A tych, którzy ocaleją, każę mieczem wygładzić, wydając ich na zagładę prosto w ręce wrogów. Tak bowiem Pan zawyrokował”

  Jr 50:12 br „Wasza matka hańbą okryła się wielką. Ta, która was zrodziła, teraz was się wstydzi. Jest teraz ostatnią wśród wszystkich narodów: pustynią, ziemią wypaloną i stepem.” (Babilon)

  Ez 16:44 br „Kto chce się wypowiedzieć o tobie w przypowieści, ten mówi: Jaka matka, taka i córka!”

  Ezechiel- cały 16 rozdział.

  Oz 2:7 br „Tak, matka ich jest nierządnicą, bez żadnego wstydu ta, co je poczęła. Ona sama przecież powiedziała: Biegać będę za mymi kochankami, za tymi, co mi dają i chleba, i wody, i wełnę, i lniane szaty, i oliwę, i napój.”

  (Oz 2:1) Będą kiedyś Izraela synowie tak liczni jak piasek, który jest nad morza brzegiem i nikt go zmierzyć ni zliczyć nie może. I zamiast do nich mówić: Nie jesteście mym ludem, będzie się ich nazywać synami Boga żywego. (2) A synowie Judy połączą się z Izraela synami i ustanowią nad sobą wspólnego władcę, a kraj odzyska swą dawną potęgę. Zaprawdę bowiem dzień wielki na Izraela przyjdzie. (3) Mówcie do swych braci ‚Mój ludu’, a siostry nazywajcie ‚Lubymi’. (4) Matkę rodzoną oskarżajcie, oskarżajcie ją, bo ona wcale nie jest moją żoną, a ja nie jestem jej mężem ! Niech najprzód usunie znaki nierządu ze swej twarzy, a spomiędzy swych piersi – ozdoby cudzołożnicy. (5) Bo jeśli nie – sam ją obnażę zupełnie, tak iż będzie wyglądać jak w dniu swych urodzin. I sprawię, że będzie do pustyni podobna i stanie się jak ziemia zupełnie wyschnięta i doprowadzę do tego, że z pragnienia zginie. (6) I dzieci jej także kochać przestanę, bo są to dzieci z nierządu zrodzone. (7) Tak, matka ich jest nierządnicą, bez żadnego wstydu ta, co je poczęła. Ona sama przecież powiedziała: Biegać będę za mymi kochankami, za tymi, co mi dają i chleba, i wody, i wełnę, i lniane szaty, i oliwę, i napój. 

  Bóg w ST wskazał, że „nierządnic” było więcej, tak jak i czynów nierządnych dokonywanych przez wiele narodów (np. Tyr).

  Iz 23:15 br „I dojdzie wtedy do tego, że w ciągu siedemdziesięciu lat Tyr będzie zapomniany przez wszystkich. Ale kiedy władzę obejmie inny król, po upływie owych lat siedemdziesięciu, Tyr stanie się jak ta nierządnica, o której śpiewa się:” –

  Jednak tylko jedno plemię Izraela, który też często wykazywał nierządną postawę wobec Boga – plemię Judy, ze stolicą w Jerozolimie, ma prawo do utrzymania statusu „Matki”.

  Bóg ciągle nawoływał i oczekiwał na powrót swojej nieżądnej żony – jednak Judejczycy bardziej ufali swoim rytuałom i bałwochwalczym obrządkom niż Stwórcy.

  „Wróćcie, dzieci wiarołomne,” krzyczał Bóg, „gdyż jestem z wami żonaty.” Jer. 3:14)

  Można swobodnie powiedzieć, że ich pycha wzrastała i czuli się w swym nierządzie wyśmienicie.
  Zauważmy; wypowiadają słowa, wypowiedziane przez Nierządnicę z Apokalipsy…

  Iz 47: Mówiłaś: To już na wieki będę zawsze władczynią.
  Nie wzięłaś sobie do serca tych zdarzeń, nie rozpamiętywałaś ich końca. 8A teraz posłuchaj tego, Wykwintna, siedząca sobie bezpiecznie, która mówisz w sercu swoim:
   Tylko ja i nikt inny!
  Nie zostanę wdową i nie zaznam sieroctwa. 
  9Lecz spadnie na ciebie jedno i drugie w jednym dniu, niespodzianie. Sieroctwo i wdowieństwo w pełni spadną na ciebie, pomimo wielu twoich czarów i mnóstwa twoich zaklęć. 10

  Przecież to żywcem słowa Apokaliptycznego opisu NIerządnicy!!!!!!!

  ST wskazuje nam również na znaczenie odzienia purpurowego ( szata) jakie ma na sobie Apokaliptyczna nierządnica.
  Purpura oznaczała moc i władzę królewską- w purpurę przyodziano Daniela kiedy odczytał napis na ścianie i ustanowiono go „trzecim” w królestwie; Dn 5:29 br „Rozkazał tedy Baltazar przyodziać Daniela w purpurę, włożyć mu na szyję łańcuch ze złota i ogłosić wszystkim, że będzie on odtąd zajmował trzecie miejsce w państwie.”

  Purpura – synonim władzy królewskej.

  Dn 5:7 br „… , co on znaczy, każę przyodziać w purpurę, zawiesić mu na szyi złoty …”
  Królowie mieli purpurowe płaszcze i jak wiemy Isusa odziano w taką sztatę, kedy szydzono z Niego, że jest Królem Żydów. Ez 23:6 br „zamożnymi tego świata i urzędnikami przyodzianymi w purpurę. 

  Jr 4:30 br”A ty, co Jerozolimo w tym czasie czynisz? Jakże ty możesz przyodziewać się w purpurę? Jak możesz przystrajać się klejnotami ze złota, i oczy sobie malować? Niepotrzebnie tak się upiększasz. Pogardzają już tobą twoi kochankowie i tylko czyhają na twoje życie.”

  Znów mamy dokładne wskazanie kto odziewał się w purpurę – była to Jerozolima!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Mamy i kolejne zdobienia Nierządnicy – Szkarat synonim – boskości – Isa 63:2 br ”
  Drogie kamienie – jako ozdoba świątyni – Exo 25:7 br „(7) kamienie onyksowe i inne drogie kamienie do przyozdobienia efodu i pektorału.”

  złoty puchar – ofiara, połączone z świątynią.

  Babilon – w starym testamencie

  Nierządnicę nazwano w Apokalipsie nie tylko „Macierzą nierządu” ale i porównano do Babilonu – tożsamą nazwę otrzymała Nierządnica – „Babilon Wielki”.

  Jr 51:42 br „Morze zalało Babilon, całkiem go pokryły wzburzone bałwany.”
  Iz 13:19 br „Babilon, ta perła dawniej wszystkich królestw klejnot i duma Chaldejczyka każdego stanie się jak Sodoma i Gomora kiedy Bóg go ukarze.”
  Jr 51:7 br „Babilon był w rękach Pana niczym puchar złoty, którym upajała się cała ziemia. Wino z niego piły rozmaite narody i dlatego powoli odchodziły od zmysłów.”
  – mamy tu kolejne ważne źródło Apokaliptycznego opisu.

  Jr 51:37 br „Babilon stanie się rumowiskiem, legowiskiem szakali, zgrozą i pośmiewiskiem, odludziem.”

  Jr 51:53 br „Choćby się Babilon pod niebiosa wynosił i nie dopuszczał nikogo na swe wysokości, to gdy Ja dam znak, niszczyciele nań spadną – wyrocznia Pana.”

  Jr 51:64 br „Powiedz przy tym: Tak oto zatonie Babilon i nigdy już nie wypłynie na powierzchnię, bo tak wielkie nieszczęścia sprowadzę na to miasto. Tyle słów Jeremiasza.”

  Dn 4:27 br „król mówił sobie: Oto wielki Babilon, który zbudowałem jako siedzibę królewską dla siebie, posługując się siłą mojej potęgi ku chwale mojego majestatu.”

  Ap17:5 „A na jej czole wypisane imię – tajemnica: „Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi”.
   Tak więc zarówno jedna i druga nazwa jest opisem jednej i tej samej tożsamości.

  itd. itp.

  Jak widzicie jaki wyraz- opis z apokalipsy byśmy wzięli – okazuje się, że ST dostarcza nam ogromnej wiedzy i wyjaśnień jego znaczenia – dlatego tak wiele pracy i czasu należy poświęcić na analizę tego tematu a i opisanie tego to wielkie przedsięwzięcie, ponieważ i wiedza historyczna i świecka dostarcza nam ogromu informacji – nie wspomnę już o badaniach genetycznych ….

  Dlatego temat jest jak oceany – trzeba czasu, by go przepłynąć !

 7. do Jan Maciej Lenart….nie wiem, może jestem głupi, ale z tego co pamiętam to Chrystus głosił Królestwo Boże na ziemi. Autor Apokalipsy widzi zbawionych w niebie, a jeszcze inni widzą na Antarktydzie.

  • Święci owszem są w niebie, już w księdze wyjścia Bóg obiecał, ze mała cząstka wiernych Jemu sług stanie się kapłanami i królami. W niebie jest świątynia i powołani święci, grono 24 starszych – królów oraz 144 tys. wybrana z Izraela. Są też tam Ci, którym Isus w ew. Jana i w pierwszych słowach apokalipsy obiecuje szybkie zabranie ich właśnie do tego Królestwa gdzie są królami i kapłanami. Ale sednem tego wszystkiego i finalnym celem jest zejście tego Królestwa zwanego nam jako Nowe Jeruzalem na Ziemię. Będzie to jakby połączenie 2 światów w jedno Królestwo rządzone przez Mesjasza i Boga Ojca.

 8. Przeleciałem na szybko tę „Synagogę Szatana”, bo o większości poruszonych tam kwestii tam wiedziałem już wcześniej, ale znowu powraca do mnie tego rodzaju pytanie:

  Czy ta cała piramida tajnej władzy światowej kończy się na żydostwie, czy może raczej są oni tylko ziemskimi wykonawcami planów sporządzanych przez nieznane nam siły wyższe? Nie chodzi mi tutaj o Szatana, którego wkładam raczej między bajki, chodzi o poważniejsze układy o charakterze pozaziemskim. Wiem, zaraz usłyszę odpowiedź, że w NC nie ma innych cywilizacji, UFO itp. Ale czy na pewno? Skąd mamy pewność, że poza Ziemią nie ma nic na zewnątrz, innych układów tego rodzaju, w których życie toczy się wewnątrz? Czyżby obalenie heliocentryzmu i geocentryzmu musiało prowadzić do antropocentryzmu?

  P.S. Uznanie dla pani Oli Gordon (domyślam się że to ona – na końcu podpis „Ola G.”) za tłumaczenie, nie tylko zresztą tej książki, lecz wieloletnią działalność internetową w zakresie tłumaczeń z angielskiego różnego rodzaju ważnych materiałów z dziedziny tzw. „spiskowej”.

  • Antropocentryzm jest dla ciebie , bo jeszcze nie uslyszalem od ciebie wersji bezdiabłowej dziejów.

   NC to tak naprawdę teocentryzm a jak jest Bóg to jest i diabeł.

   Chociaż Stary Testament jak i Nowy Testament zostały mocno sfałszowane, to jednak stopień fałszerswa nie przeszkadza to wyłapać i dojść do prawdy, to dlatego wiemy co się dzieje w innym wymiarze.

   Wiemy też co jest na zewnatrz ziemi , że to jest Otchłań , czyli puste miejsce.

 9. Ostatnio przeszukiwałem stare mapy w bibliotece celem sprawdzenia jak średniowieczu widziano ziemię. I traf że trafiłem na ciekawą książkę.
  Z przedstawionej w książce mapy wynika, że ludzie tamtych czasów nie widzieli ziemi jako płaską ale wklęsłą
  http://polona.pl/item/6099784/118/
  Ale to jeszcze nic, przeglądając ją stwierdziłem że nazwy krain brzmią inaczej (pn. Sarmacja , Scytia)
  I na koniec perełka – na mapie jest ARIA
  Coś mnie tknęło i zacząłem dalej szukać gdzie to jest.
  Po nitce do kłębka idąc trafiłem, że ARIA leży w Kirgistanie
  Szukałem zatem w Kirgiskie i znalazłem artykuł Polak i Kirgiz dwa bratanki
  Gdzie stwierdzone jest że R1a1 najwięcej jest w Polsce i Kirgistanie (czyli Kirgizi to Słowianie)
  http://www.kyrgyzstan.pl/artykuly/popularno-naukowe/58-kirgiz-polak-dwa-bratanki.html
  Szukając zdjąć ludzi z Kirgistanu widziałem tylko Azjatów – wydało mnie się to bardzo dziwne.
  Czyżby cenzura zdjęć ???
  Ale to nic czytając o Kirgistanie natrafiłem na legendy miejscowe

  Oto przekład legendy:

  Znakomici ludzie rozprawiają, że miasto Osz istniało już za życia proroka Sulejmana (Salomona). I jeszcze dodają, założył je Pierwszy Człowiek na Ziemi – Adam. A było to tak…
  Bóg nakazał Adamowi uprawiać ziemię. Dał mu omać (drewniany pług), parę wołów i powiedział:
  – Orz ziemię i uprawiaj pole – dla ciebie i twoich potomków.
  Rozpoczął Adam oranie ziemi od Mekki – zaprzągł woły do pługa, wziął w ręce pług i wyorał głęboką bruzdę w ziemi. Szedł tak prosto przed siebie, wędrował dzień, miesiąc, rok, znacząc swoją wędrówkę bruzdą. Zmęczony, pragnął już wybrać ziemię pod uprawę, jednak jak dotąd żadne miejsce nie wydało mu się wystarczająco dobre. Pewnego dnia doszedł do wysokich gór, za którymi znajdowały się jeszcze wyższe góry, pokryte wiecznym śniegiem i zatrzymał się. Obejrzał się za siebie, ujrzał zieloną, żyzną równinę, przez którą płynęły rzeki i zdecydował się zostać. Zakrzyknął wtedy na woły:
  – Usz! Usz! – I tymi słowami zawsze poganiał je i zawracał.
  Wiele razy pokrzykiwał Adam na woły: usz, usz, aby je zawrócić. Dlatego właśnie w miejscu, gdzie zatrzymał się Adam, założona została osada Usz, a później potomkowie Adama zmienili jej nazwę na Osz.

  Proszę obejrzeć film i zobaczyć:

  To aż dech zapiera rozkosz dla oczu

  Etymologia słowa
  osz – orz – lub kosz – rozkosz – coś co przynosi zadowolenie pełnie szczęścia

  W Osz jest Góra Salomona (Sulajman-Too) która została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO 18.07.2008
  „Góra Salomona (Sulajman-Too), znajdująca się w miejscowości Osz, została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Poinformował o tym, na konferencji prasowej Minister Kultury i Informacji Kirgistanu Sultan Raew. Decyzja ta została podjęta w Kanadzie podczas 32 posiedzenia komisji UNESCO ds. światowego dziedzictwa. S. Raew podkreślił, iż wpisanie góry Salomona na tę listę pozwoli zwiększyć ilość turystów.”

  A teraz pytanie gdzie jest Świątynia Salomona ???
  cd nastąpi
  Pozdrawiam

  • Cyt” Bóg nakazał Adamowi uprawiać ziemię. Dał mu omać (drewniany pług), parę wołów i powiedział:
   – Orz ziemię i uprawiaj pole – dla ciebie i twoich potomków.
   Rozpoczął Adam oranie ziemi od Mekki – zaprzągł woły do pługa, wziął w ręce pług i wyorał głęboką bruzdę w ziemi. Szedł tak prosto przed siebie, wędrował dzień….”

   Jesli legenda zawiera ziarno prawdy to musiało to być chyba już po zwiedzeniu 1 pary przez diaba ?

   • Tego nie wiem – to tylko legenda tamtego rejonu
    Szukam dalej może znajdę wyjaśnienie – PRAWDĘ
    Pozdrawiam

 10. Zapomniałem wstawić link do kolejnej legendy
  Miasto doczekało się kilku legend o swoim powstaniu. W roli założyciela występują w nich zarówno Aleksander Macedoński jak i Salomon czy nawet praojciec ludzkości – Adam. Najczęściej jednak wspomina się Salomona. Prowadził on tędy swoje wojsko, a gdy doszli do podnóża góry, zawołał „chosz!” – „basta! wystarczy!”. Od tego okrzyku pochodzi nazwa miasta, zaś górę nazwano Sułajman-too – Góra Salomona. Nabrała ona tak wielkiego znaczenia, że miasto nazywano również „Tronem Salomona”, a nawet „Drugą Mekką”.
  http://www.kyrgyzstan.pl/en/articles/topic-of-the-week-i-taigan/obiekty-unesco/449-kirgistan-swieta-gora-sulajman-too.html

 11. Teraz napiszę wątek z ARIĄ
  Co to za rasa Aryjska (Rajska z Raju), że okultyści Hitlera byli nią zafascynowani ?!
  Ano proszę obejrzeć film od Kurda

  W korespondencji z ludźmi z Iranu wszyscy Irańczycy pisali do mnie przemiennie po polsku
  LECHI lub KRÓLU .

  Pozdrawiam

  • Przepraszam z małą pomyłkę – proszę obejrzeć z listy 7 i 8 film
   Choć polecam wszystkie filmy z moich ulubionych 😉

 12. Kiedyś już pisałem na blogu że Świat – to świat(ło)
  Proszę czuć nasz język sanskryt
  Film z listy 25 i 26
  Święte języki, symbole i DNA

  Polecam

 13. Antychryst żyje już na świecie ?!
  Aż ciarki po plecach przechodzą
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/antychryst-coraz-blizej-2015-02

 14. Jak już wylądowaliśmy w Kirgizji , to idziemy za ciosem 🙂 :

 15. Czyli masoński watykan nas zwodzi,będąc jedynie królestwem małej rangi ,a jednak działający z ramienia innych osób trzecich,po to by kontrolować populacje,dla tych osób trzecich.

  Starszy brat w wierze,jak to ujął papież,jest też bestią,która mówi jak smok,ponieważ tworzy socjalistyczne(komunistyczne) prawa człowieka (aby wszystkim było lepiej) i uzurpuje władzę nad ludźmi w imieniu baranka(chrystusa) .

  Śmiem domniemywać,że dwie bestie,są kwintesencją i podsumowaniem wszetecznicy.
  Jedna i druga bestia ma podłoże odstępcze.Jest nim królewski totalitaryzm-poddaństwo pod patronat boski,jaki utrzymuje papiestwo i odstępczy zwodziciel ,propagator i nawoływacz wolności materialnej i duchowej(intelektualnej) jakim jest świat protestancki ,wspierający współczesny Izrael.
  To jest zasada Heglowska.Tworzą się dwa obozy(teza i antyteza),ścierają się i powstaje nierządnica(synteza).’Która była i juz jej nie ma,ale znowu wyjdzie..’

  I mamy ,i się doczekaliśmy..Jest to współpraca z Rzymem , królami i państwami(korporacjami).

 16. Prowadzący bloga detektywprawdypl zamiescił bardzo ciekawy film odnośnie spraw konca czasów http://detektywprawdy.pl/2015/02/22/zaplanowane-zwiedzenie-marsz-ku-nwo/

 17. Witam; „siedem pagórków” i system? Jak mamy wyjść z Wielkiego Babilonu, skoro ludzie muszą brać lichwę? Pozdrawiam.

  • Nie chciałbym być nazbyt wyzywający i zuchwały,ale bez pieniędzy przecież można żyć z natury.To jest kwestią wiary w kreatywność Bożego aktu stworzenia.
   Ew. Marka 10:21
   21 Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak; idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie.

   Babilon złamał prawa naturalne i wyniósł się ponad władzę Boską nad stworzeniem w uzurpacji mocy własnego autorytetu(boskości),lecz on,Babilon, nie stworzył niczego,lecz zniewolił stworzenie w swoim majestacie,dlatego Bóg pysznym się przeciwstawia ,co zobaczymy niebawem na własne oczy.
   A ci co,uważają się za atrubut boski pod tym niebem,na tej ziemi,zginą z tej ziemi i z pod tego nieba.
   Nawet lichwiarzy,którzy mają nasze życie w swoich rękach wytraci Bóg ich z powodu nierządu i nieładu jaki wprowadzili w naturę ludzką,wypaczając ją tak,iż przez to niszczą świat w którym żyją.
   Nie wszyscy musimy siE poddawać pod prawa ludzkie(ustawodawcze i sądownicze),możemy korzystać z praw naturalnych utworzonych ręką Boską.

   Ew. Mateusza 6:26
   26 Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one?

  • Szymonie: cyt ” „siedem pagórków” i system?”

   Właśnie 7 pagórków , dla religijnych wyznawcow WN w formie Watykanu to jak walniecie w żyłę i wypicie kompotu 🙂

   Wyczytali że nad 7 wzgorzami znajduje się Rzym i to jest dowod że WN to Watykan . 🙂 werset 17:9 w powiązaniu z 17:18

   No i oczywiscie wyczytali że w wersecie 17:18 , pisze że to wielkie miasto ktore panuje nad królami ziemi.

   Pozornie wydawałoby się to oczywiste albo bardzo prawdopodobne, ale pies pogrzebany leży w szczegółach.

   Radzę przeczytac dokładnie 17 i 18 rozdział Objawinia.

   Dlaczego akurat 7 pagórków? bo to jest cyfra symbolizujaca pełnię i całkowitość:

   http://pl.wikipedia.org/wiki/Siedem_%28symbol%29

   Czyli użycie 7 pagórków oznacza że WN ma całkowitą władzę nad ziemią werset 17;18

   Dlaczego WN jest miastem ?, bo to symbol właczy , dawniej byly miasta – panstwa , czyli osrodki władzy na danym terenie a wielkie miasto to władza Wielkiej Nierządnicy nad całą ziemią.
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto-pa%C5%84stwo

   Czyli Rzym jako miasto nad ktorą sie rozsiadła WN ….odpada 🙂

   W tej samej księdze Objawienia mamy przecież Nowy Jorosz (Jerozolima ) schodząca z nieba na ziemię , czyli ten Nowy Jorosz to nic innego jak władza Boga obejmujaca ziemię w posiadanie .

   Jak widac z tej krotkiej analizy Watykan jako WN , to klasyka diabelskiej dezinformacji.

   Do czego potrzebna jest diabłu dezinforamcja akurat w tym zakresie?
   Ponieważ zna dobrze werset z Objawienia 22;15 , gdzie jest niedwuznacznie powiedziane że jesli ktos wierzy w lipe,( ten weset obejmuje wszystkie dziedziny nie tylko WN) to nie bedzie objety władzą Nowego Jorosza , czyli władzą Boga, a wszyscy ktorzy się znajdą poza ta władzą będą wybici.
   Diabeł uznaje taka zasadę , jak mam byc wybity ,to dzisiaj robię wszystko by ze mną pociągnąć jak najwiekszą liczbę ludzi.
   Dlatego nie ma się co dziwic że jego świat, tak ostro lansuje likwidację Watykanu jako WN.

   Natomiast system bankowy w roli WN , znajduje się w stanie ponad rzadami ludzkimi, funkcjonuje zupełnie bezkarnie (Objawienie 18:7) , wykonując okresowo grabieżcze ataki (Ksiązka i filmy w komentarzach ).

   ale z tego cyklu mamy kolejny film:

   C.D.N

 18. Polecam ciekawy wywiad z Romanem Nachtem pt. „Sekty satanistyczne i ich walka o władzę”. Przedstawia jak się sprawy mają z Żydami i pokazuje kim są ludzie rządzący światem.

 19. Mam ciekawe porównanie.
  W ameryce północnej prezydent Andrew Jackson w 1834r. orzekał:
  „Panowie ! Ja również bacznie przyglądałem się działalności Banku USA. Moi ludzie obserwowali Was przez długi czas i jestem przekonany, że wykorzystaliście fundusze banku do spekulacji chlebem naszego kraju. Kiedy wygrywaliście dzieliliście zyski pomiędzy siebie, gdy przegrywaliście obciążaliście stratami bank. Mówicie, że jeśli skonfiskuję fundusze i rozwiążę bank to tysiące rodzin zostaną zrujnowane. Być może Panowie, ale jest to Wasz grzech ! Jeślibym pozwolił Wam kontynuować działalność doprowadzilibyście do ruiny 50 tysięcy rodzin i byłby to mój grzech ! Jesteście gniazdem żmij i złodziei. Jestem zdeterminowany by Was wykorzenić, i zaklinam się na Wiecznego , że Was wykorzenię !”
  Spłacił dług narodowy finansjerze co do joty.
  Historia zaczęła sie rozwijać w nadzieji ,że tak pozostanie.Dobijając jeszcze lichwiarzy prezydent Lincoln wyemitował państwową walutę Greenback,co uniemożliwiło bankom prywatnym kontrolować jego wartość.

  Tu wnioskuję,że jest to czas w którym bestia dostała śmiertelną wydawałoby się ranę.
  Apokalipsa (Objawienie) 13:3
  3 A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.
  Dlaczego wygojona? bo po zamachu na prezydenta,banksterzy ponownie wrócili na arenę polityczną i wprowadzli walutę prywatnego dolara,a państwowy greenback zanikł na zawsze.
  Od tamtej pory światem miatają holokausty,aparthaidy,wojny gangów korporacyjnych o zasoby ziemi i ludności(niewolników).Finansjera sponsoruje wszystkie wojny,w nich giną ludzie myśląc ,że walczą za kraj.
  Apokalipsa (Objawienie) 18:24
  24 W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi.
  W ‚babilonie’ pieniądze sponsorują śmierć i są narzędziem zbrodni.

  ADS twierdzą,że jedna z głów to papiestwo,które zostało obalone przez Napoleona,władzę świecką.Ale jest jeden szkopuł,papież w tych czasach był już pionkiem w rękach Jezuitów,którzy byli spadkobiercami Templariuszy.To Jezuici założyli masonerie i kościoły protestanckie tj.ewangelickie i babtystyczne i wszystkie te stowarzyszenia od początku były judaistyczne,czyli ‚żydowskie’.A te ugrupowania jak i wiele innych podobnych są odpowiedzialne za ‚wino babilonu’ fałszywa naukę .
  Są to frakcje intelektualne jak lichwiarstwo majątkowe(banki),fałszowanie nazewnictwa słownego(zrozumienie, historia,nauka),medialna propaganda(posąg) i władza jaką sobie przypisują (królowanie).

 20. Dolejemy oliwy do ognia 🙂

  Przeciez nierządnica jest wszędzie czyli jest też w Polsce .

  Ponizej jest grafika jednej z organizacji zydowskiej tzw. „polonizacyjnej” , która w pełni pokazuje niedwuznacznie realia władzy w Polsce.

  Powtaje pytanie :

  Kim jestesmy że kładzie się ogromny nacisk na wyrugowanie i zmiejszenie ilosci polaków na terenach PL ?

  Czy to kaprys wielkiej nierzadnicy , czy tez jest konkretna przyczyna ?

  Jak myślicie ? 🙂

  Moge się załozyć że niektórzy się już połapali.

  Odpowiedzią jest to kim jesteśmy i czym jest nasz język ,

  W rankingu języków jesli chodzi o złożoność i piękno, jezyk polski stoi na ….pierwszym miejscu .

  Nastepny wpis tylko częsciowo odpowie na to pytanie , ale temat jest nawet powiedział bym
  sensacyjny.

  Ale kazdy sam to sobie oceni.

 21. Pingback: Niepiśmienni Słowianie ? | redoctobermsz

 22. W starożytnosci pojęcie władzy utożsamiano z instytucją polityczną i religijną jakim były miasta-państwa.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto-pa%C5%84stwo

  Starożytna Jerozolima nad Bosforem nie była wyjątkiem w tym zakresie i była centrum władzy na terenie zachodniej Turcji jak i w Europie , dlatego w Starym Testamencie jesli ten ośrodek władzy uprawiał nierząd , czyli zdradę Boga przez przyjęcie kultu solarnego i złamanie innych elentów prawa Bożego, nazywał sie wtedy nierządnicą . (wersety z komentarza Estery)

  W przypadku Nierządnicy z księgi objawienia (Objawienie 17- 18 rozdział), to ona swoim zasięgiem obejmuje cały świat werset 17:1 ; 17:18

  Najciekawsze jest to dlaczego ona jest na pustyni 17:3 , : pustynia jest symbolem nierzucania sie w oczy , czyli zakulisowosci działania , czyli mieliśmy z książki „synagoga szatana’ , za kulisami rządów i polityki działał system bankowy i działa obecnie, nic sie nie zmieniło.

  Powiazane komentarze do tego co napisałem powyżej:
  https://redoctobermsz.wordpress.com/2015/03/18/izrael-narod-wybrany-przez-diabla/comment-page-1/#comment-5223

  https://redoctobermsz.wordpress.com/2015/03/18/izrael-narod-wybrany-przez-diabla/comment-page-1/#comment-5225

  No to na czym polega nierząd Wielkiej Nierządnicy ?

  Na uprawianiu lichwy (zakazane w prawie Bożym) a dokładniej na pożyczaniu fikcji/aktywów /pieniędzy, rządom politycznym czyli bestii 17:2 , przez co nierządnica jezdzi na na Bestii 17:3

  Nie tylko lichwa jest elemntem nierządu: jest oskarżona też o zbrodnie: 18:24 ( rozpętywanie wojen)

  Nie jest żadną tajemnica że dzieki bankom amerykanskim kosztem 20 mln $ , zrealizowano rewolucję pazdziernikową w Rosji, jak i finansowanie Hitlera : postawienie na nogi Niemiec po I wojnie światowej i ….Stalina (Rosji po rewolucji) . Na ten temat jest dość materiałow w necie.

  W związku z tym co napisalem powyżej polecam obejrzeć ten film , by zobaczyć jak Wielka Nierządnica funkcjonuje obecnie i nawet tam jest polski akcent.

  Gdyby komus by było za mało powyższego materiału dowodowego to tu jest jego full wypas 🙂

  https://www.youtube.com/results?search_query=goldman+sachs+-+bank+kt%C3%B3ry+rz%C4%85dzi+%C5%9Bwiatem

  C.D.N.

 23. Pingback: Kim jest Wielka Nierządnica /Babilon Wielki | redoctobermsz

 24. Pingback: Kim jest Wielka Nierządnica / Babilon Wielki cz. 3/3 | redoctobermsz

 25. Pingback: Katastrofalny podatek katastralny już za rok! Czemu kandydaci na prezydenta o nim milczą? | redoctobermsz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s