redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie

Sprzeczności między ewangeliami, a o czym one świadczą?.

2 Komentarze

Zgodnie z zapowiedzią zamieszczam w artykule zestawienie niektórych ze sprzeczności jakie istnieją między ewangeliami synoptycznymi (także między samymi synoptycznymi) i ewangelią Jana.

Dla lepszego zobrazowania zamieszczam tabelki z porównaniem ewangelii aby każdy z was mógł sam porównać i zbadać te różnice, jednak już patrząc na to zestawienie nasuwają ciekawe wnioski.

Samo zestawienie zostało opracowane na podstawie zamieszczonego w oxfordzkim wydaniu Biblii, w przekładzie tzw. King James, z 1914 roku. Tytuł tego opracowania jednakże jest dość mylący – “harmonia ewangelii” – jako, między ewangeliami synoptycznymi i ewangelią Jana nie ma wielkiej harmonii, czyli zgodności. Nawet między ewangeliami synoptycznymi jest wiele dysharmonii.

Narodzenie i wczesne życie Chrystusa

Wydarzenia

Miejsce

Mateusz

Marek

Łukasz

Jan

Boskość Chrystusa  …  …  … 1:1-5
Oznajmienie narodzenia Jana Chrzciciela Jerozolima  … 1:5-25
Orędzie dziewicy Marii Nazaret 1:18 1:27
Oznajmienie narodzenia Chrystusa  -”- 1:26-38
Odwiedziny Marii u Elżbiety Hebron/Juta 1:39-55
Jej powrót do Nazaretu   -”- 1:56
Wizja Józefa Nazaret 1:20-25
Narodziny i niemowlęctwo Jana Chrzciciela Hebron  …  … 1:57-80
Narodziny Isusa Betlejem  …  … 2:1-7
Cześć od pasterzy   -”-  …  … 2:8-16
Obrzezanie   -”- 1:25  … 2:21
Ukazanie i oczyszczenie Jerozolima  … 2:22-29
Genealogie   -”- 1:17  … 3:23
Cześć od magów Betlejem 2:1-12
Ucieczka do Egiptu Egipt 2:13-15
Rzeź niewiniątek Betlejem 2:16-18
Powrót do Nazaretu Egipt 2:19-23 2:39
Dzieciństwo Isusa   -”- 2:40
Z nauczycielami w świątyni Jerozolima 2:46-50
Młodość Isusa Nazaret 2:51

Od kazania Jana Chrzciciela do pierwszej Paschy

Wydarzenia

Miejsce

Mateusz

Marek

Łukasz

Jan

Posługa Jana Chrzciciela Betabara 3:1-4 1:1-8 3:1-6 1:6-15
Chrzczenie przez Jana   -”- 3:5 1:5 3:7
Pierwsze świadectwo Chrzciciela o Chrystusie   -”- 3:11-12 1:7-8 3:15-18
Chrzest Isusa przez Jana   -”- 3:13-17 1:9-11 3:21-22
Kuszenie Isusa Pustkowie Judei 4:1-11 1:12-13 4:1-13
Drugie świadectwo Jana Chrzciciela Betabara 1:19-35
Powołanie pierwszych uczniów   -”- 1:37-51
Pierwszy cud w Kanie Kana 2:1-11
Wizyta w Kapernaum Kapernaum 2:12
Pierwsza Pascha – oczyszczenie świątyni Jerozolima 2:13-23
Rozmowa z Nikodemem   -”- 3:1-21

Od pierwszej do drugiej Paschy

Wydarzenia

Miejsce

Mateusz

Marek

Łukasz

Jan

 Ostatnie świadectwo Chrzciciela Ainon 3:23-36
Wizyta Chrystusa w Samarii Sychar 4:1-42
Powrót do Kany Kana 4:43-46
Uzdrowienie syna urzędnika   -”- 4:46-54
Krótka wizyta w Jerozolimie; cud przy    sadzawce Betesda Jerozolima 5:1-47
Uwięzienie Jana Chrzciciela Machaerus 4:12,17 1:14-15
Chrystus naucza w Galilei Galilea 4:14-15
Chrystus naucza w Nazaret Nazaret 6:1 4:15-30
Chrystus naucza w Kapernaum Kapernaum 4:13-16 4:31
Wezwanie Andrzeja, Piotra, Jakuba i Jana   -”- 4:18-22 1:16-20 5:1-11
Uleczenie opętanego   -”- 1:23-27 4:33-36
Uleczenie teściowej Piotra   -”- 8:14-15 1:29-31 4:38-39
Uleczenie chorych   -”- 8:16-17 1:32-34 4:40-41
Modlitwa w odosobnieniu   -”- 1:35 4:42
Przejście przez Galileę Galilea 1:35-39 4:42-44
Uzdrowienie trędowatego   -”- 8:1-4 1:40-45 5:12-16
Modlitwa w odosobnieniu   -”- 1:45 5:16
Uzdrowienie paralityka Kapernaum 9:1-8 2:1-12 5:18-26
Powołanie Mateusza, rozprawa podczas święta   -”- 9:9-17 2:13-22 5:27-39
Uczniowie zrywają kłosy zbóż Galilea 12:1-8 2:23-28 6:1-5
Uzdrowienie człowieka z uschniętą ręką Kapernaum 12:9-14 3:1-6 6:6-11
Modlitwa w odosobnieniu   -”- 6:12
Powołanie 12 Apostołów Wzgórze Hattin(?) 10:2- 4 3:13-19 6:13-16
Kazanie na górze   -”- 5-7:29 6:17-49
Uzdrowienie sługi centuriona   -”- 8:5-13 7:1-10
Wskrzeszenie syna wdowy Nain 7:11-17
Wiadomość od Jana Chrzciciela, świadectwo Chrystusa o Chrzcicielu Kapernaum 11:2-19 7:18-35
Kobieta grzesznica Kapernaum(? 7:36-50
Podróż przez Galileę z dwunastoma Galilea 8:1-3
Uzdrowienie opętanego Kapernaum 12:22
Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu   -”- 12:24-37 3:22-30
Nieczysty duch   -”- 12:43-46
Przybycie krewnych   -”- 12:46 3:31
Przypowieści Równina Genezaret 13:1-9, 18-47 4:1, 14-21, 30 8:4, 11-16
Chrystus ucisza sztorm Jezioro Genezaret 8:24-27 4:37-41 8:23-25
Opętani Gadareńczycy/ Gadareńczyk Gadarenia 8:28-34 5:1-15 8:27-35
Przypowieści Kapernaum 9:15-17
Cuda Genezaret , Kapernaum 9:18, 27-33 5:22 8:41
Misja dwunastu Apostołów   -”- 10:1 6:7-12 9:1-6
Śmierć Jana Chrzciciela Machaerus 14:1-12 6:14-29 9:7
Nakarmienie pięciu tysięcy ludzi Betsaida 14:13-21 6:30-44 9:12-17
Chodzenie po wodzie Jezioro Genezaret 14:25 6:48 6:19
Rozprawa w synagodze o chlebie życia Kapernaum 6:26-65

Od drugiej do trzeciej Paschy

Wydarzenia

Miejsce

Mateusz

Marek

Łukasz

Jan

Opozycja uczonych w Pismie i Faryzzeuszy Kapernaum 15:1
Rozprawa o nieczystości   -”- 15:2-20 7:1-23
Uzdrowienie córki Syro-fenicjanki Fenicja 15:21-29 7:24-30
Uzdrowienie głuchoniemego Tyr i Sydon 7:32
Uzdrowienie wielu chorych Dekapolis 15:30-31
Nakarmienie czterech tysięcy ludzi Genezaret 15:32-39 8:1-9
Przypowieść o zakwasie   -”- 16:1-12 8:14-22
Uzdrowienie niewidomego Betsaida 8:22-27
Wyznanie Piotra o Chrystusie Cezarea Filipowa 16:13-21 8:27-30
Pierwsze proroctwo o śmierci   -”- 16:21-28 8:31-38 9:22-27
Transfiguracja Góra Hermon 17:1-8 9:2-8 9:28-36
UZdrowienie opetanego dziecka   -”- 17:14-21 9:14-27 9:37-42
Drugie proroctwo o śmierci   -”- 17:22-23 9:31 9:43-44
Stater w rybie Kapernaum 17:27
Lekcja o łagodności   -”- 18:1-18 9:33-43 9:46-48
Przypowieśćo niemiłosiernym słudze   -”- 18:23-35
Podróż do Jerozolimy przez Samarię Samaria  … 9:51-52
Zazdrość Samartytan   -”- 9:53
Gniew synów gromu (Boanerges)   -”- 9:54-56
Święto namiotów Jerozolima 7:2-10
Rozprawy   -”- 7:10-45
Oficerowie wysłani do aresztowania Chrystusa   -”- 7:30, 46
Cudzołoznica   -”- 8:3
Rozprawy   -”- 8:12
Groźby ukamienowania   -”- 8:59
Uzdrowienie niewidomego i rozprawy   -”- 9:1
Chrystus bramą   -”- 10:1
Dobry pasterz   -”- 10:11
Wyjście z Jerozolimy, misja siedemdziesięciu Judea 10:1-16
Powrót siedemdziesięciu   -”- 10:17-24
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninem   -”- 10:30-37
Wizyta w Jerozolimie na poświęcenie Świątynii Jerozolima  …  …  … 10:22-39
Próba ukamienowania Isusa   -”- 10:31
Isus odchodzi za Jordan Perea 10:40
Wiadomość do Heroda   -”- 13:31-33
Uzdrowienie człowieka z obrzękiem   -”- 14:1-6
Przypowieści   -”- 14:15-  16:21
Choroba Łazarza Betania 11:1-10
Powrót Isusa z Perei do Betanii   -”- 11:11-16
Wskrzeszenie Łazarza   -”- 11:17-46
Narada, rada Kajfasza Jerozolima 11:47-53
Isus odchodzi do miasta Efraim Efraim  … 11:54
Ostatnia podróż do Jerozolimy Granice Samarii 19:1 10:1 17:11
Uzdrowienie trędowatych   -”- 17:12-19
Przypowieść o niesprawiedliwym sędzi   -”- 18:1-8
Przypowieść o faryzeuszu i celniku   -”- 18:9-14
Pytanie o rozwód   -”- 19:3-12 10:2-12
Chrystus błogosławi dzieci   -”- 19:13-15 10:13-16 18:15-17
Bogaty młodzieniec   -”- 19:16-22 10:17-22 18:18-23
Przypowieść o robotnikach i winnicy   -”- 20:1-16
Trzecie proroctwo o śmierci   -”- 20:17-19 10:32-34 18:31-34
Prośba Jakuba i Jana Blisko Jerycha 20:20-28 10:35-45
Isus w domu Zakcheusza Jerycho 20:29-34 10:46-52 18:35-43
Przypowieść o minach   -”- 19:11-28

 Święty tydzień

Wydarzenia

Miejsce

Mateusz

Marek

Łukasz

Jan

Uczta w domu Szymona (u Synoptyków) /Łazarza (u Jana)  Betania 26:6-13 14:39 12:1-9
Maria pomazuje Isusa   -”- 26:7-13 14:3-8 12:3-8
Triumfalne wejście do miasta Jerozolima 21:1-11 11:1-10 19:29-44 12:12-19
Obejrzenie świątyni   -”- 11:11
Wyjście do Betanii Betania 11:11
Uschnięcie nieurodzajnego drzewa figowego Góra Oliwek 21:18-19 11:12-14
Drugie oczyszczenie świątyni Jerozolima 21:12-17 11:15-19 19:45-48
Wyjście do Betanii Betania 21:17 11:19
Lekcja o figowym drzewie Góra Oliwek 21:20-22 11:20-25
Dyskusje w Świątynii Jerozolima 21:23-23:33 11:27-12:44 20:1-21:4
Wyjście na górę oliwek Góra Oliwek 24:1-3 13:1,3
Proroctwa   -”- 24:3-25:46 13:3-37 21:5-36
Rada sanhedrynu Jerozolima 26:3-5 14:1-2 22:1-2
Ugoda zdrajcy   -”- 26:14-16 14:10-11 22:3-6

Śmierć i pochówek

Wydarzenia

Miejsce

Mateusz

Marek

Łukasz

Jan

Przygotowania o Paschy Jerozolima 26:17-19 14:12-16 22:7-13
Obmycie stóp Apostołom   -”- 13:1-17
Łamanie chleba   -”- 26:26 14:22 22:19
“Jeden z was wyda mnie”   -”- 26:21 14:18 22:21 13:21
“Chyba nie ja?”   -”- 26:22-25 14:19
Podanie kawałka chleba   -”- 13:26-27
Odejście Judasza   -”-  … 13:30
Piotr ostrzeżony   -”- 26:34 14:30 22:34 13:38
Pobłogosławienie kielicha   -”- 26:27-28 14:23-24 22:17
Rozprawy po wieczerzy   -”-  …  …  … 14-16
Modlitwa Chrystusa za Apostołów   -”-  …  …  … 17
Hymn   -”- 26:30 14:26
Agonia Getsemane 26:37 14:33 22:39
Trzykrotna modlitwa   -”- 26:39-44 14:36-39 22:42
Pocieszenie od Anioła   -”-  …  … 22:43-44
Śpiący Apostołowie   -”- 26:40-45 14:37-41 22:45-46
Zdrada Judasza   -”- 26:47-50 14:43-44 22:47 18:1-5
Piotr uderza mieczem Malchusa   -”- 26:51 14:47 22:50 18:10
Chrystus leczy ucho Malchusa   -”-  …  … 22:51
Chrystus opuszczony przez Apostołów   -”- 26:56 14:50
Chrystus zaprowadzony do Annasza Jerozolima  …  … 18:12-13
Chrystus wypytywany przez Kajfasza   -”- 26:57 14:53 22:54 18:15
Piotr podąża za Chrystusem   -”- 26:58 14:54 22:55 18:15
Zaklinanie przez arcykapłana   -”- 26:63 14:61
Chrystus skazany, poniewierany, wyśmiewany   -”- 26:66-67 14:64-65 22:63-65
Zaparcie się Chrystusa przez Piotra   -”- 26:69-75 14:66-72 22:54-62 18:17-27
Chrystus przed Piłatem   -”- 27:1-2 15:1 23:1 18:28
Skrucha Judasza   -”- 27:3
Piłat wychodzi do ludu   -”-  …  …  … 18:29
Piłat rozmawia z Chrystusem osobiście   -”-  …  …  … 18:33
Piłat nakazuje ubiczowanie Chrystusa   -”- 27:26 15:15  … 19:1
Isus ukoronowany cierniami   -”- 27:29 15:17  … 19:2
Isus ukazany przez Piłata: “Oto człowiek!”   -”-  …  …  … 19:5
Isus oficjalnie oskarżony   -”- 27:11 15:2 23:2
Isus wysłany przez Piłata do Heroda   -”-  …  … 23:6-11
Piłat pragnie Go wypuścić   -”- 27:15 15:16 23:17 19:12
“Oto król wasz!”   -”-  …  …  … 19:14
Pilat otrzymuje wiadomość od swojej żony   -”- 27:19
Piłat umywa swoje ręce   -”- 27:24
Piłat uwalnia Barabasza   -”- 27:26
Piłat wydaje Chrystusa na ukrzyżowanie   -”- 27:26 15:15 23:25 19:16
Szymon z Cyreny niesie krzyż   -”- 27:32 15:21 23:26
Isus dostaje wino z żółcią/mirrą  /ocet Golgota 27:34 15:23 23:36
Przybijają Go do krzyża   -”- 27:35 15:24-25 23:33 19:18
Napis na krzyżu   -”- 27:37 15:26 23:38 19:19
“Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.”   -”-  …  … 23:34
Jego odzienie rozdzielone, szaty przydzielone   -”- 27:35 15:24 23:34 19:23
Przechodnie bluźnią Mu, dwaj złoczyńcy lżą Go   -”- 27:39-44 15:9-32 23:35
Pokutujący złoczyńca   -”-  …  … 23:40
“Dziś będziesz ze mną w raju.”   -”-  …  … 23:43
“Niewiasto, oto syn twój!”   -”-  …  …  … 19:26-27
Ciemność nad ziemią   -”- 27:45 15:33 23:44-45
“Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”   -”- 27:46 15:34
“Pragnę”   -”-  …  …  … 19:28
Dają Mu ocet   -”- 27:48 15:36  … 19:29
“Wykonało się!”   -”-  …  …  … 19:30
“Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego.”   -”-  … 23:46
Rozdarcie zasłony Jerozolima 27:51 15:38 23:45
Otwarcie grobów i zmartwychwstanie śiętych   -”- 27:52
Świadectwo centuriona Golgota 27:54 15:39 23:47
Obserwujące kobiety   -”- 27:55 15:40 23:49
Przebice Jego boku   -”-  …  …  … 19:34
Zdjęcie z krzyża, pochówek przez Józefa z Arymatei i Nikodema   -”- 27:57-60 15:46 23:53 19:38-42
Straż umieszczona nad zapieczętowanym grobem Ogród 27:65-66

Zmartwychwstanie i 40 dni

Wydarzenia

Miejsce

Mateusz

Marek

Łukasz

Jan

Kobiety przynoszą wonności do grobu Ogród 28:1 16:1-2 24:1
Anioł odsuwa kamień od grobu   -”- 28:2
Kobiety/ Maria( u Jana) ogłaszają zmartwychwstanie Jerozolima 28:8
Piotr i Jan biegną do grobu Ogród  …  … 24:9-10 20:1-2
Kobiety wracają do grobu   -”-  …  … 24:12 20:3
Straże relacjonują zdarzenie kapłanom Jerozolima 28:11-15  … 24:1
Ukazanie się Marii Magdalenie Ogród  … 16:9-10  … 20:14
Kobiety powracają od grobu   -”- 28:9
Dwaj uczniowie idą do Emmaus Emmaus  … 16:12 24:13
Ukazanie się Piotrowi Jerozolima  … 24:34
Ukazanie się dziesięciu Apostołom   -”-  …  … 24:36 20:19
“Weźcie Ducha Świętego”   -”-  …  …  … 20:22
Ukazanie się jedenastu Apostołom   -”-  …  …  … 20:26
Ukazanie się uczniom Morze Tyberiadzkie  …  …  … 21:1-24
Ukazanie się jedenastu Apostołom (1 Kor. 15:5) Galilea 28:16
Ukazanie się 500 naraz (1 Kor. 15:6)   -”-
Ukazanie się Jakubowi (1 Kor. 15:7)   -”-
Wniebowstąpienie (Dz. Ap. 1:1-2) Betania  … 16:19 24:50-51

W porównaniach pominięto ewangelię Łukasza. W czasie ich pisania autor nie miał wątpliwości o braku natchnienia ewangelii Łukasza, ale miał pewne wątpliwości odnośnie ewangelii Mateusza i Marka, z którego to powodu postanowił wykonać poniższe porównania.

Jan chrzciciel i faryzeusze; Betabara

Mat 3:7-12 – do Jana chrzciciela przychodzą faryzeusza także w celu ochrzczenia, Jan
potępia ich nazywając ich mianem “plemię żmijowe”, nawołuje do pokuty
Mk 1:1-8 – brak informacji
Jn 1:19-28 – faryzeusze przychodzą jedynie aby dowiedzieć się czy Jan jest związany z zapowiedzianym przyjściem Chrystusa, Eliasza lub proroka.

» Jan podobnie jak później sam Isus, miał spotkania i dyskusje z faryzeuszami, jednak dzieci diabła na pewno nie pragnęły chrztu z rąk Jana – sługi Boga! Poddanie się słowom, Jana – świadczącego o Chrystusie, uderzało w ich działalność jako potomstwa Szatana, a każda uległość wobec nauk Jana mogła tylko pociągnąć większe rzesze za Isusem. Faryzeusze uważali siebie za lepszych od pospolitego ludu poprzez swoją uprzywilejowaną pozycję.

Chrzest Chrystusa; Betabara

Mat 3:13-17, Mk 1:9-11 – Isus zostaje ochrzczony przez Jana w rzece Jordan, przy czym u Mateusza Jan prosi Go o chrzest dla siebie; po chrzcie Duch Święty zstępuje na Chrystusa i rozlega się głos z nieba (Mat 3:17, Mk 1:11)
Jn 1:32-34 – Jan chrzciciel poświadczył, że ujrzał Ducha Świętego zstępującego na Isusa, według zapowiedzi jaką dostał od Boga, jednak Isus nie zostaje przez Jana ochrzczony. Isus chrzci Duchem świętym, jak i sam został ochrzczony Duchem.

» Sprzeczność, która tu występuje całkowicie stawia ewangelie Mateusza i Marka przeciwko ewangelii Jana. Brak przyjęcia chrztu od Jana przez Isusa potwierdza świadectwo Jana
Jana 1:31-33 (31)
I ja go znałem; lecz dlatego przyszedłem, chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. (32) Jan
świadczył też, mówiąc: Widziałem Ducha, zstępującego z nieba jakby gołębica; i spoczął na nim.
ja go nie znałem; lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: Ujrzysz tego, na
którego Duch zstępuje i na nim spocznie, Ten chrzci Duchem Świętym.
» Jeżeli natomiast Isus przyjąłby chrzest od Jana uniżyłby się przed swoim sługom, który takiego chrztu nie przyjął!
Kwestia ta jest dostrzegana dzisiaj – religie uzurpują sobie prawo do chrztu wodą, podczas
kiedy chrzest ten nie jest istotny, ale liczy się chrzest (zanurzenie) w Duchu od samego Boga.
Jana 13:16 (16)
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy nad pana swego ani poseł nie jest
większy od tego, który go posłał.

Post i kuszenie przez diabła; pustkowie Judei

Mat 4:1-11, Mk 1:12-13 – według obu ewangelii Duch Święty zaprowadził Isusa aby był kuszony, u Mateusza jest więcej szczegółów zajścia
Jn – brak informacji!

» Według ew. Mateusza i Marka, Duch Święty celowo może prowadzić ludzi do kuszenia! Czyż nie jest to bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu? Poza tym czy diabeł tak naprawdę mógł kusić Syna Boga, w sensie czy książę słuchałby bajań odźwiernego?

Powołanie pierwszych uczniów; Galilea

Mat 4:18-22, Mk 1:16-20 – uczniami zostają odciągnięci od łowienia ryb bracia Szymon z
Andrzejem oraz Jakub z Janem synowie Zebedeusza; u Marka udają się potem do Kafarnaum, u
Mateusza wzmianka mówi o obchodzeniu całej Galilei
Jn 1:36-51 – dwójką pierwszych uczniów Isusa są uczniowie Jana chrzciciela – jeden niewymieniony z imienia (ewangelista), oraz Andrzej, brat Szymona Piotra. Następnie Andrzej informuje Szymona o znalezieniu Chrystusa, Szymon otrzymuje od Isusa imię Piotr. Uczniem zostaje także Filip (jeden z 12), Natanael wierzy, że Isus jest Chrystusem. Chrystus wraz z uczniami udają się do Kany

» Sprzeczna kolejność powołania uczniów. Andrzej, u Jana, był jednym z dwóch
pierwszych uczniów, którzy poszli za Isusem, a dopiero potem doszedł Szymon i Filip oraz reszta. W Ewangelii Jana Andrzej mówi Szymonowi, że Isus jest Chrystusem! Zatem prości ludzie, nie mający znajomości Prawa w stopniu jak kapłani, uczeni w Piśmie i faryzeusze. Natomiast u Mateusza i Marka Isus powołał Szymona i Andrzeja oraz Jakuba i Jana, którzy poszli za nim nie wiedząc kim naprawdę jest.
» Inna kolejność powołania uczniów dyskredytuje ewangelie Mateusza i Marka, które
dodatkowo nie zgadzają się odnośnie dalszego kierunku podróży Zbawiciela z wybranymi ucznimi
» ewangelie Mateusza i Marka umiejscawiają wybranie uczniów po weselu w Kanie, kiedy według Jana uczniowie byli również zaproszeni na wesele!

Pierwszy cud w Kanie w Galilei

Mat – brak informacji
Mk – brak informacji
Jn 2:1-11 – na weselu, na które został zaproszony wraz ze swoją matką i swoimi uczniami, Isus czyni swój pierwszy cud – przemienienie wody w wino. Później cały skład udaje się do Kafarnaum na kilka dni.

» Opis cudu w Kanie w Galilei co ciekawe nie występuje w żadnej z ewangelii poza ew. Jana.
W zamian, Mateusz i Marek podali pobyt Isusa na pustkowiu i kuszenie przez Szatana.

Pierwsza wizyta w Jerozolimie, rozmowa z Nikodemem

Mat – brak informacji!
Mk – brak informacji!
Jn 2:13-25, 3:1-22 – Isus udaje się do Jerozolimy przed świętem Paschy. Wypędza sprzedawców i wekslarzy ze świątyni oraz zapowiada zburzenie świątyni/swoją śmierć – w pozostałych ewangeliach dzieje się to tuż przed śmiercią Chrystusa!W rozmowie z Nikodemem, faryzeuszem, Isus zwraca uwagę na potrzebę ponownego narodzenia z Ducha. Zapowiada również swoją śmierć.

» Brak tej rozmowy w pozostałych ewangeliach. Isus właśnie tutaj wyjaśnia konieczność ponownego narodzenia z Ducha dla każdego wiernego – przyjęcia nowej osobowości, postawy posłuszeństwa Bogu, a odcięcia od świata, jego dążeń i pożądliwości.

Ostatnie chwile Jana chrzciciela w Aenon; wizyta w Samarii; krótka wizyta w Jerozolimie

Mat – brak informacji!
Mk – brak informacji!
Jn 3:23-36, 4:1-54; 5:1-47 – ostatnie świadectwo Jana o Isusie przed uwięzieniem, zapowiada “wzrastanie” Isusa oraz własne “stawanie się mniejszym”.Wizyta w Samarii jest bardzo istotnym fragmentem w ewangelii Jana! Idąc z Judei do Galilei idzie przez Samarię. Mówi o nadrzędności czczenia Ojca “w duchu i w prawdzie”, jako że sam Bóg jest duchem. Bardzo ważny fragment od w. 3:35-36! Isus w Jerozolimie uzdrawia w sabat, mówi o swojej godności i świadectwu od Ojca oraz od Pism.

» Isus w Samarii wyjaśnia uczniom wagę ówczesnego czasu, wydarzeń! …
» Uczniowie byli razem z Isusem w Samarii, niemożliwe jest aby w innych ewangeliach “natchnionych” nie znalazły się tak istotne słowa do uczniów!

Wydarzenia od wizyty w Jerozolimie do nakarmienia 5000 w Betsaidzie

Mat 4:23-14:12, Mk 1:28-6:29 – pokrywające się wydarzenia u Mateusza z Markiem, oraz dodatkowe jak m.in. uleczenie teściowej Piotra, opis powołania Leviego(Mateusza), uroczyste powołanie dwunastu, kazanie na górze! <tylko u Mateusza>, bluźnierstwo faryzeuszy przeciwko Duchowi Świętemu, wizyta matki i rodzeństwa podczas nauczania; przypowieści m.in. o chwastach, drzewie gorczycy; uspokojenie sztormu, uleczenie kobiety z upływem, wskrzeszenie córki Jairusa,
Jn – brak informacji!, u Jana te wydarzenia logicznie następują tuż po sobie

» Kazanie na górze, jeżeli jest tekstem natchnionym przez Ducha Świętego zmienia w dużym stopniu Prawo, które Isus miał rzekomo wypełnić – o czym powiedział rzekomo w owym kazaniu (5:17-18). Isus nakazywał przestrzegać Prawo, a jako nowe Przykazanie ustanowił miłowanie braci
Ew. Jana 15:12,17
(12) Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.
(17) To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali.

Przemienienie Pana na górze Hermon/Tabor?

Mat 17:1-8, Mk 9:2-8 – Isus zabiera Piotra, Jakuba i Jana na “wysoką górę”; Isus świeci, rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem, rozlega się głos z nieba, jak przy chrzcie
Jn – brak informacji! dziwne, według Mateusza Jan był obecny przy tym wydarzeniu

» Obok Piotra i Jakuba, Jan jest wymieniany w ewangelii Mateusza i Marka jako jeden z trio uczniów, którzy towarzyszyli Isusowi w szczególnych wydarzeniach jak wspomniane przemienienie czy wskrzeszenie córki Jairusa. Tym bardziej dziwi brak wzmianki o tych wydarzeniach w ewangelii Jana. W ewangelii Jana, mimo że Jan jest określony ukochanym uczniem Isusa, żadni uczniowie nie są bardziej faworyzowani od innych, a już na pewno nie tak radykalnie.
» Owo faworyzowane trio i wydarzenia, w których brali udział, nie występują w ewangelii Jana! Sprawiają wrażenie dodanych “na siłę”, w celu wywarcia przeświadczenia, że dla Pana istnieją “równi i równiejsi”.
» W tym wydarzeniu, nieopisanym przez Jana, głos rozlegający się z nieba jest taki sam jak w spotkaniu z Judejczykami z diaspory w Grecji w Jerozolimie, którego z kolei nie opisali Mateusz i Marek.

Wizyta w Jerozolimie na święcie namiotów/szałasów, oraz święcie poświęcenia świątyni

Mat – brak informacji
Mk – brak informacji
Jn 7-10 – Naucza lud, wywołuje rozłam między ludźmi. Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, broni kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, niewolnictwo grzechu, dzieci diabła. Uzdrowienie ślepego od urodzenia, Isus dobry pasterz, Judejczycy nie wytrzymując pytają Isusa czy jest Chrystusem.

» Konsekwentne braki opisów wizyt w Jerozolimie w święta, każą się zastanawiać, czy ewangelie Mateusza i Marka zostały faktycznie napisane pod natchnieniem Ducha, czy choćby w oparciu o wspomnienia Apostołów!

» Nazwanie faryzeuszów dziećmi diabła ujawnia ich prawdziwe intencje i przynależność.Nie dziwi zatem ich chęć od samego początku ku zabiciu Isusa, a potem również Łazarza, którego wskrzesił. Szatan wydał im rozkaz pozbycia się Chrystusa oraz zaprzeczania Jego boskości.
» Obrona kobiety nie oznaczała zaprzeczenia Prawu! Według Prawa Izraelici mieli sami wykonywać wyrok na cudzołożnikach, ewentualnie tylko na mężczyźnie jeżeli doszło do gwałtu. Natomiast nigdy nie zabijano samej kobiety, jeżeli nie znalazł się mężczyzna współwinny cudzołóstwa! Faryzeusze prawdopodobnie podesłali kobiecie “aktora”, a następnie niejako zdemaskowali ją i przyprowadzili do Chrystusa. Chrystus wykazał im, że należy wykonywać Prawo Boga w pełni i sumiennie.

Wskrzeszenie Łazarza (Lazarusa); Betania

Mat – brak informaji
Mk – brak informacji
Jn 11 – Isus, przybywa z uczniami do Betanii gdzie wskrzesza Łazarza, który od czterech
dni był martwy. Ważna rozmowa z Martą 12:24-26! Przy wskrzeszeniu Łazarza byli obecni
wszyscy uczniowie Isusa, ale opis tego zdarzenia znajduje się tylko w ewangelii Jana. Rada w Jerozolimie, za proroczą radą Kajfasza, decyduje aby zabić Isusa. Isus udaje się do miasta Efraim.

» Przy wskrzeszeniu Łazarza byli obecni wszyscy uczniowie Isusa, ale opis tego zdarzenia znajduje się tylko w ewangelii Jana! Czy możliwe jest aby Mateusz, pisząc rzekomo pod natchnieniem Ducha Świętego mógł zapomnieć tak istotne wydarzenie? Isus celowo przecież nie był obecny w Betanii w czasie choroby Łazarza, aby przez jego wskrzeszenie objawić moc Ojca i aby przez to wielu ludzi mogło uwierzyć!

» Brak tego istotnego wydarzenia w innych ewangeliach przekreśla uwielbienie jakie Isus zapewnił Bogu Ojcu.

Wizyta w Betanii, przed przyjściem do Jerozolimy, pomazanie Chrystusa (Pomazańca :D)

Mat 26:6-13, Mk 14:3-9 – tutaj Isus przebywa w domu “Szymona trędowatego” na krótko przed ostatnią wieczerzą, a namaszcza go nieznana niewiasta! Na “stratę” olejku narzekają u Mateusza uczniowie, a u Marka “niektórzy”; niewiasta wylała olejek na głowę.
Jn 12:1-9 – Isus gości w domu Łazarza, Marty i Marii przed przyjazdem do Jerozolimy; Marta namaściła nogi Isusa, a oburzył się Judasz Iskariota.

» Nieuwzględnienie wskrzeszenia Łazarza, a zatem znajomości Isusa z trojgiem rodzeństwa z Betanii poskutkowało ich pominięciem także w dalszych fragmentach ewangelii Mateusza i Marka przez osobę „Szymona trędowatego”.
» Cała wizyta w ewangeliach Mateusza i Marka jest umiejscowiona w innym czasie niż u Jana podobnie jak w przypadku wypędzenia kupców ze świątyni,

Wjazd do Jerozolimy, spotkanie z grekami, święto Paschy

Mat 21:1-26:16, Mk 11:1-14:11 – Isus po przyjeździe do Jerozolimy, naucza lud, mówi przypowieści, odpowiada na pytania faryzeuszy; przy tym porusza się po Jerozolimie, jest na górze oliwnej.
Jn 12:10-50 -Isus wjeżdża do Jerozolimy, wkrótce Grecy–pielgrzymi chcą się spotkać z Isusem. Zbawiciel zapowiada swoją śmierć, mówi do Ojca, rozlega sie głos z nieba. Isus przybywa 6 dni przed świętem Paschy, przed świętem też zostanie ukrzyżowany » Według Mateusza Isus przyszedł tylko by nauczać Izraelitów, podczas gdy również Samarytanie i Grecy słuchali Jego nauk.

Ostatnia wieczerza

Mat 26:17-30, Mk 14:1-28 – w tych przypadkach Isus niewiele mówi, głównie odnośnie zdrajcy, swojej śmierci i zmartwychwstaniu; wieczerza ma miejsce w pierwszy dzień święta Paschy!
Jn 13-17 – wieczerza ma miejsce przed świętem Paschy; po wyjściu Judasza, Isus przygotowuje swoich uczniów na Jego odejście, mówi im o prześladowaniach jakie doświadczą, aby siebie wzajemnie miłowali (miłowanie bliźnich/braci); o miejscu w niebie dla uczniów, miłowanie Isusa = przestrzeganie Jego słów, zapowiada zesłanie Ducha Świętego!
Ew. Jana 14:30, 15:17
14:30 Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do
mnie;
15:17 To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali.

» Rozbieżność czasu odbycia wieczerzy stawia wiarygodność ewangelii Mateusza i Marka pod znakiem zapytania. Decyzja zabicia Isusa przed świętem wynikała z wpływu jaki Isus wywarł poprzez wskrzeszenie Łazarza, który był widoczny zwłaszcza przy wjeździe do Jerozolimy
» Posiłek z uczniami, opisany przez Jana, jest bardziej logiczny niż w innych ewangeliach. Isus informuje uczniów o zdrajcy, Judasz odchodzi już opętany. Pozostają uczniowie całkowicie wierni Chrystusowi, tak aby zostali przygotowani na nadchodzące wydarzenia.

Miejsce modlitwy po wieczerzy

Mat 26:30-36, Mk 14:26-32 – Isus po wieczerzy udaje się z uczniami na górę Oliwną, do ogrodu Getsemane
Jn 18:1 – Isus udaje się po wieczerzy do ogrodu za potokiem Cedron, bliżej nie określony ogród, dlatego Judasz mógł tam zaprowadzić żołnierzy.

» w dolinie Cedron (Kidron) w czasach Isusa znajdowało się wiele grobów, w tym wykutych w skale. Przejście Isusa z uczniami, przez ten teren w nocy przywodzi słowa Psalmu:
Psalm 23:4
(4) Choćbym szedł doliną cienia śmierci zła się nie ulęknę; bo Ty jesteś ze mną; Twoja laska i Twójkij mnie pocieszają. (bardziej poprawne tłumaczenie na podstawie LXX)

Ukrzyżowanie i śmierć

Mat 27:26-66 – opis Mateusza po śmierci Chrystusa jest bardzo widowiskowy – trzęsienie
ziemi, rozdarcie zasłony w świątyni, zmartwychwstanie świętych; tylko u Mateusza kapłani wysyłają żołnierzy od Piłata aby strzegli grobowiec.
Mk 15:15-15-46 – Marek podaje 3cią godzinę jako czas ukrzyżowania, jego opisy są ujęte także w ewangelii Mateusza
Jn 19:16-42 – świadectwo Jana prosto z miejsca zdarzenia ujawnia osoby, które towarzyszyły Isusowi w tej trudnej chwili, oraz inne szczegóły jak przebicie Jego boku. Napis na krzyżu jest nieco inny.

» Szczegółowe informacje podane przez Jana przemawiają, za wiarygodnością spisanej przez niego ewangelii.

Zmartwychwstanie; pierwszy dzień tygodnia/po sabacie

Mat 28:1-20 – do grobu o świcie przychodzą Maria Magdalena i “druga” Maria. Anioł odwala kamień do grobu, strażnicy są przy grobie. Kobiety idą opowiedzieć uczniom o zmartwychwstaniu Pana, ale w drodze Isus zastępuje im drogę, nakazuje uczniom iść do Galilei. Żołnierze zostali przekupieni aby rozgłaszali kłamstwo o Jego śmierci.
Mk 16:1-19 – do grobu przyszły, skoro świt, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome.
W otwartym grobie ujrzały młodzieńca w białej szacie, oznajmia że Chrystus poprzedza uczniów do Galilei. Isus ukazuje się Marii Magdalenie, po czym Maria oznajmia o tym uczniom, którzy jej nie wierzą. Później Isus ukazał się dwóm uczniom, a na koniec jedenastu. Isus zstępuje do nieba.
Jn 20-21 – wczesnym rankiem, jeszcze po ciemku, Maria Magdalena przyszła do grobu, ujrzała odwalony kamień. Po tym jak informuje o tym Piotra i Jana, biegną oni do grobu. Uczniowie odchodzą, Maria zostaje, ukazują się jej dwaj Aniołowie, oraz chwilę później sam Isus. Isus odwiedza zgromadzonych uczniów, poza Tomaszem, daje im Ducha Świętego! Następnym razem Isus przychodzi gdy jest i Tomasz.

» Opisy wydarzeń różnią się już w znacznym stopniu między ewangeliami Mateusza i Marka, nie mówiąc już o ewangelii Jana. Inne osoby udające się do grobu, moment pojawienia się Aniołów oraz Chrystusa.
» W ewangelii Jana Isus przekazuje Ducha Świętego Apostołom już przed powrotem do nieba!
Ew. Jana 20:21-23
(21) I znowu rzekł do nich Isus: Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam.
(22) A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego
(23) Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane.

Wymienione zagadnienia przedstawiają tylko część zagadnienia dotyczących prawdziwego charakteru ewangelii synoptycznych. Wcześniejsze artykuły dotyczącego problemu synoptycznego, wydarzeń w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, o omylności ewangelii synoptycznych, razem pokazują pełniejszy obraz w tej sprawie.

ELAR

2 thoughts on “Sprzeczności między ewangeliami, a o czym one świadczą?.

 1. Te sprzeczności miedzy ewangelią Jana a ewangeliami synoptycznymi : Mateusza,Marka, Łukasza, świadczą o tym że ewangelie synoptyczne nie mogą być podstawą doktrynalną. Swoiste „credo” zawarłem tutaj i jeszcze raz powtórzę: https://redoctobermsz.wordpress.com/2014/03/13/czy-duch-bozy-jest-omylny-a-moze-ewangelie-synoptyczne-nie-sa-od-niego/forum1/ oraz https://redoctobermsz.wordpress.com/2014/03/13/czy-duch-bozy-jest-omylny-a-moze-ewangelie-synoptyczne-nie-sa-od-niego/forum2/

  Ale to nie koniec. Powstaje kolejne pytanie: czy oby tylko owe sprzeczności dyskwalifikują ewangelie synoptyczne , ktore są domeną stronnictwa Pawła i podstawą doktrynalną chrześcijaństwa? , a może jest jeszcze druga przyczyna ich dyskwalifikacji?. Jasne że jest, ale o tym z czasem.

  Kolejne pytanie i to zasadnicze: na czym opiera się prawdziwy chrystianizm i dlaczego?

  Oczywiście będą pojawiać się też inne pytania w miarę pojawiania się wpisów, ale nie wszystko od razu.

  Ale najciekawsze jest zawsze przed nami …..

 2. Zamieszczona wczoraj publikacja
  https://redoctobermsz.wordpress.com/2014/04/19/przeznaczenie-i-cel-ewangelii-swietego-jana/
  znacznie lepiej przybliża kwestii, o których ostatnio piszemy: natchnienie Ewangelii Jana, spięć w pierwszych wiekach, a nie jest to materiał wyczerpujący temat.

  „Ale najciekawsze jest zawsze przed nami …..”
  Dokładnie 😀

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s