redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie

Czy Duch Boży jest omylny?, a może ewangelie synoptyczne nie są od niego?

11 Komentarzy

Cytat:
„Jeśli w jakiejś znanej gazecie bez ustanku pojawiałyby się błędy i sprzeczności to szybko straciłaby swój prestiż.”

Wszystkie księgi biblii w tym księgi Nowego testamentu zostały uznane za księgi kanoniczne w 397 roku n.e. przez synod kartagiński, kanoniczność oznaczała przyjęcie, że ich autorem był Bóg.

To znaczy, że były pisane pod natchnieniem Ducha Bożego.

Co ciekawe słynny kanon Muratoriego z 180 r. ne. który jest pierwszym zbiorem pism używanych przez ówczesnych chrześcijan był ustalany przez chrześcijan ale tych …….Pawłowych i to skąd? z ……Rzymu , nie ebionitów , czy też nazyrejczyków,   wyklętych potem wieki potem przez Konstantyna. Mało tego, słynni „ojcowie kościoła”, to nie kto inny jak …..Pawłowi chrześcijanie.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kanon_Muratoriego

I to od takich „Ojców” dostaliśmy taki a nie inny Nowy Testament.   Mało kto wie że autorem tego pierwszego kanonu byli chrześcijanie ze stronnictwa ……Pawła.  

Jak się prześledzi historię „kanonu” to okazuje się że kanon Muratoriego to wypadkowa rozwoju chwastowego kościoła-czytaj Pawłowego, który z czasem stał się „wielką nierządnicą”:

1. Klemens Rzymski w 96 r.  wspomina o ośmiu księgach i po raz pierwszy wprowadza… listy Pawła(cytowane są dwa listy), kolejny stronnik Pawła rezydujący w Rzymie.
2. Ignacy z Antiochii w 115 r.n.e. uznaje siedem ksiąg

3. Polikarp ze Smyrny uznaje 15 ksiąg NT (ur. ok. 69-82, zm. 22 lutego 156)
4. Kanon Muratoriego z 180 r.n.e. – napisany w Rzymie – ujawnia „wysyp” listów Pawła, ale co ciekawe podaje …..kolejność ewangelii.
No ale:
Długo trwała walka o Apokalipsę, ale ostatecznie przyłączono ją do kanonu.
Pisma kanoniczne w swojej definicji formułują, że jest to zbiór pism pisanych pod natchnieniem Bożym,( pod natchnieniem ducha Bożego) wiele encyklopedii podaje wprost, że są to księgi uznane za dzieło powstałe z inspiracji Boga.

Co za tym idzie, pisma natchnione winny być pewne i prawdziwe , nie mogą zawierać żadnych błędów przekłamań i sprzeczności.

Cytat:
„Bóg jest Prawdą nieomylną, nie może się mylić i innych w błąd wprowadzać, dlatego też księgi św., których On jest autorem, muszą zawierać prawdę nieomylną, muszą być bezbłędne.”

Mam związku z tym pytanie; 
czy ktoś będący pod natchnieniem Bożym potrzebuje wspierać się na innych pismach i przepisywać je ? 

Który, ST pisarz przepisywał teksty od innego pisarza? 

Czy natchnienie Boże nie polega na tym, że Bóg wkłada w umysł i serce myśli, które z pełną gorliwością spisuje pisarz? 

Cytat:
(J 14:26) Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Dlatego, zatem duże części ewangelii synoptycznych jest ewidentnie przepisywana od innych pisarzy. (np.Mateusz (24.1-25) pisze dokładnie to samo, co Marek (13.1-23)).

Dla porównania Mt przepisuje niemal całość, cytuje 95 % Marka (628,5 z 664 wersów)

Wiele źródeł encyklopedycznych i badaczy twierdzi, że wszystkie trzy ewangelie były oparte na źródle „Q”. Jedynie Jan pisał samodzielnie, żadne nawet opisy tych samych wydarzeń nie są u niego tożsame z ew. Synoptycznymi a często rażąco różne od tych ewangelii.

Celem przyjścia Isusa było oddanie za nas życia – złożenie ofiary- Bóg w tym czasie się nie zmienił, nie zmienił swego zamierzenia, czy prawa. Isus przyszedł po to, by umożliwić nam życie wieczne i przyjście Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest dla niego i dla nas celem i my dziś mamy głosić Dobra nowinę o Królestwie Bożym a nie Dobra nowinę o Chrystusie.

Ponieważ był to celem Syna Bożego.

Jan nie opisuje żadnej nauki Isua, nie przytacza żadnego kazania, nie przytacza przypowieści… mówi wyłącznie o tym, co Isus uczynił dla naszego zbawienia i Królestwa Bożego. 

Dzięki niemu – jego okupowi mógł być szatan wyrzucony z nieba a Isus mógł utworzyć swój Królewski Rząd i powołać świętych.

Cytat:
„Nie może być Pismo skażone” (J 10, 35)
Cytat:
Jana 1Sad1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
Cytat:
„Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym” (Psalm 12.7).
Cytat:
„Prawo Pana jest doskonałe” (Psalm 19.7).
Cytat:
„Każde słowo Pana jest prawdziwe” (Przyp. Salomona 30.5).

Tak, więc stwierdzenie oraz pewność, że autorem słowa Bożego jest sam Bóg jest zupełnie fundamentalne. 

Oznacza to, że pisma pisane pod natchnieniem Ducha prawdy muszą być pismami nie zawierającymi żadnej skazy – omyłek, czy sprzeczności. 

Księgi pisane przez różnych ”autorów” w różnym czasie uzupełniają się i są ze sobą spójne.

Jednak w NT mamy sytuacje zgoła odmienną.

Już od wieków wiele Religi chrześcijańskich nie jest w stanie pogodzić się w kwestii wielu dogmatów, ponieważ w NT napotykamy na szereg sprzeczności, nieścisłości, błędów.

Ja nie moge pojąć jednego Kanon ustalila WILEKA NIERZĄDNICA – dlaczego nie sprawdzamy pism a przyjmujemy to co Babilon nam narzucił????

Analiza pism tz. Pawłowych wykazała nam jak łatwo wprowadzić w błąd człowieka wprowadzając tożsame aczkolwiek inne pisma do kanonu pism natchnionych.

Swoja drogą dziwi mnie, iż jesteśmy tak ufni synodowi kartagińskiemu, który jak donosi historia składał się z ”kapłanów” o nie zbyt dobrej reputacji, że to on miał Ducha prawdy, by ustalić i rozpoznać Boże natchnienie.
Jak widać na przykładzie pism Pawłowych chyba tak nie było.

Jest w NT też kilka miejsc, które ewidentnie stanowią dołączoną część do konkretnej ewangelii. Tak jest w przypadku końcówki Ew. Marka i Jana.

Skoro Apostołowie pisali pod natchnieniem Bożym przytoczone fakty „historyczne”, opis wydarzeń, słów Isusa, przypowieści, powinny być takie same a bynajmniej nie sprzeczny ze sobą.
Nie ma problemu z niedomówieniami, to mogło się przytrafić – ale, tak wiele jawnych sprzeczności błędów i rozbieżności muszą pobudzić nas do przyjrzeniu się tej kwestii ponieważ Bóg jest Bogiem porządku i ładu a nie zamieszania.

Np. porównując Jana 1:33 z Mat 3:14 widzimy, że Mat. Wiedział, że Isus jest mesjaszem przed chrztem a Jan- mówi że Jan Chrz. dopiero po chrzcie ale za to później Mat. Stwierdza że Jan zapytuje – czy Ty jesteś tym na którego czekaliśmy – gdy u Jana tych wątpliwości nie ma. 

Następnie dwaj ślepcy w Jerychu, a u Jana jeden ślepy od urodzenia. Mat 20:29 
To, że jedna ewangelia nie zawiera zapisów zawartych w drugiej ewangelii – to, to jeszcze nie dziwi

np. Ew. Jana nie zawiera przypowieści, ale jeśli już ewangelię zawierają niby ten sam opis a on jest znacznie różny czy nawet sprzeczny ze sobą to dziwi bardzo.
W Jana 2: 14 czytamy jak Isus przepędza w świątyni, batem handlarzy – jest to zaraz po weselu w kanie… 
Mateusz natomiast opisuje, to w innym czasie jednak z ogromną róznicą czasową uwzględniając inne okoliczności, sytuuje to zdarzenie ponad 3 lata później pod koniec działalności Isusa. 

Skąd tak ogromny błąd w opisie tego wydarzenia? Ponad 3 lata – początek i koniec służby Pana!!??? 

Następnie tylko Jan opisał wesele w Kanie, 2 dniowy pobyt Isusa w Samarii, kluczową rozmowę z Samarytanką. Reszta w tym czasookresie opisuje inne dzieje Pana. 

Cytat:
Mat 15.24. A on, odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do zagubionych owiec z domu Izraela.

– również tylko Jan opisuje zmartwychwstanie Łazarza, które w tym kontekście są bardzo znaczące.

Tylko przez Jana opisana jest rozmowa z Nikodemem i wskrzeszenie syna urzędnika.

Jakby inni apostołowie nie umieszczają tych zdarzeń w czasie i przestrzeni. Miedzy Janem a Mateuszem widać dużą różnicę w przedstawianiu kolejności zdarzeń. 

U Jana ewangelię rozpoczyna prolog, który zapewnia nas o Bożym duchu tej księgi, jednak potem wydarzenia idą własną drogą, stojąc w sprzeczności z opisem Mateusza.

Jan nie opisuje chrztu Isusa tylko potwierdzenie Jana, że widział nad Chrystusem Ducha Bożego. 

Mateusz twierdzi, iż potem Isus idzie na pustynie przebywa tam przez 40 dni i jest kuszony przez szatana (Mt 316- 42, por Mk 1 9-12; Lk 4 1-2).
Do tego samego opisu i czasu mamy relację Jana:

Cytat:
Jana 1: 35) Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi 
(36) I ujrzawszy Isusa przechodzącego, rzekł: Oto Baranek Boży. 
(37) A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Isusem.

Jan twierdzi, że Isus bezwłocznie – bezpośrednio po Chrzcie, rozpoczął swą działalność od powoływania uczniów i nauczania ich.

U Mateusza znajdziemy całkowicie inny opis( po chrzcie Isus idzie na pustynie i 40 dni tam przebywa). 

??????? 

Następnie;

Np. Jan opisuje powołanie 2 pierwszych uczniów jak powyżej, natomiast Mat. 
Po 40 dniach na pustyni… 

Cytat:
(Mat 4:1Cool A (Isus) idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwu braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami.

Mateusz nie dość, że podaje całkowicie odminne okoliczności, inny czas w działalności Isusa inne miejsce, to dodatkowo innych uczniów (u mat.większość to rybacy z Jana to nie wynika) uczestniczących w tych wydarzeniach: Andrzej i brat jego Szymon, gdy Jan;

Cytat:
(J 1:40) Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana(Chrzciciela) i poszli za nim. (41) Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza (to znaczy: Chrystusa). (42) I przyprowadził go do Isusa. Isus, spojrzawszy na niego, rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazwany Kefas (to znaczy: Piotr). 

Więc u Jana – pierwsi powołani to Jan i Andrzej u Mat. Andrzej i Piotr 

Następnie Mateusz podaje o powołaniu Jakuba i Jana a ew. Jana – Filipa i Natanaela 

Oczywiście zebranie uczniów odbywa się przed weselem z Kanie, 
nic takiego nie opisuje Mat. 

( Za to on opisuje dość obszernie narodzenie Isusa)

. U Jana po KanieGlilejskiej Isus poszedł do Jerozolimy 
a u Mat – głosił kazanie na górze. 

Marek zasypuje nas imionami: Szymon Cyrenejczyk to „ojciec Aleksandra i Rufusa”, Lewi to „syn Alfeusza” itd.

U Mt Isus wchodzi sam do Kafarnaum — u Mk już w obstawie czterech apostołów. 

Pierwsza część ewangelii jest u Mt. przeciwstawna Mk: tylko ci pierwsi wspominają, że Isus wstąpił do Nazaretu chociaż – jeszcze przed chwilą rozpisywali się o zamieszkaniu Isusa w Nazarecie. 

Plan wędrówki Isusa jest inny i u Jana i Mat. 

Jana nie wspomina wskrzeszenia córki Jaira, ani innych uzdrowień w tym czasie.

U Mat. nie znajdziemy opisu zmartwychwstania Łazarza

i sytuacji pobocznych, ale mamy ten opis w innych okolicznościach(w domu „Szymona trędowatego”) i w dużej różnicy czasowej!!! (przed ostatnią wieczerzą)

wspomina on jak to uczniowie byli oburzeni wylaniem drogiego olejku na stopy Pan, a Jan mówi, że to Judasz się oburzył.

Mateusz nie wspomina o Nikodemie,

Kolejne sprzeczności w samej nauce; 

Kontrowersyjne teksty o pokarmach nieczystych.

Pismo Święte zabrania spożywania mięsa ze zwierząt nieczystych. 3 Mojż. 11
Zabrania też spożywania krwi oraz tłuszczu, nawet gdy pochodzą ze zwierząt czystych.3 Mojż. 3:17
Nie należy również spożywać padliny.

3 Mojż. 22:8 
„Nie kalajcie siebie samych przez spożywanie któregokolwiek płaza , który pełza 
i nie zanieczyszczajcie się nimi, bo przez nie staniecie się nieczystymi. 
Albowiem Ja, Pan jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się (…) bo Ja jestem święty.” 

3 Mojż. 11:43.44 
„Gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu nad całą ziemią i będzie wielu pobitych przez Pana. 
Ci , którzy (…) jedzą mięso wieprzowe i płazy i myszy, wszyscy razem zginą – mówi Pan.” 
Iz.66:15-17 
Z tego tekstu wynika, że zakaz spożywania pokarmów nieczystych obowiązuje aż do końca świata. 

Mateusza

Cytat:
1. „Nie to co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to co z ust wychodzi, to kala człowieka.”

Isus nie mówi tu o pokarmach nieczystych wymienionych w Piśmie Świętym 
lecz o jedzeniu chleba nie umytymi rękoma, czyli o „nauce starszych” wynikającej z tradycji. 

Cytat:
„…ale jedzenie nie umytymi rękoma , nie kala człowieka.” Mat. 15:2.11.17-20

Kolejny;

Cytat:
Mat 5 :(46) Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę Czyż i celnicy 
tego nie czynią (47) A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie Czyż i 
poganie tego nie czynią

a Jan;

Cytat:
(J 15:12) Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. (J 15:13) Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. (J 16:27) Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że Ja od Boga wyszedłem.

Oraz

Według Mateusza (27:3-10) Judasz zwrócił pieniądze arcykapłanom oraz starszym a potem powiesił się, zaś kapłani kupili za srebrniki Pole Garncarza znane później jako Pole Krwi.

Według Łukasza (Dzieje Apostolskie 1:16-19) Judasz sam kupił to Pole Krwi, ale zabił się spadając głową w dół tak, że ‚wypłynęły wszystkie jego wnętrzności’.

Następnie;

Cytat:
Mt 5:16 
16. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki
Cytat:
Mt 6:1 
1. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli

?????

Czyncie je przed ludzmi, tak aby widzieli (Mt 5 :16). Nie czyncie ich przed ludzmi, tak aby widzieli 
(Mt 6: 2- 4).

Między ewangeliami istnieje kolejna duża różnica sytuacyjna jest nią przemienienie na Górze, kiedy to odzywa się głos Boga nieba

Cytat:
Mat. 17:5 
(5) Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie!

W ewangelii Jana nie ma tego przekazu oraz wielu sytuacji przed i po nim.

Wg innych ewangelistów Jan miał być światkiem tego wielkiego wydarzenia na górze ale nic o nim nie wspomina. 

Jednak jedyny głos Boga jaki opisuje Jan, odzywa się w świątyni w końcowym czasie służby Isusa.
Kiedy to do Isusa przybywa 12 greków, którzy chcą z nim rozmawiać – nie ma tego przekazu w innych ewangeliach.

Cytat:
Jana (12:23) A Isus odpowiedział im, mówiąc: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. 
(2Cool Ojcze, uwielbij imię swoje! Odezwał się więc głos z nieba: I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię.

Jedynie Jan opisuje wydarzenia podczas święta szałasów a w tym próbę ukamieniowania kobiety przyłapanej na cudzołóstwie.

Również Jan nie opisuje skarcenia Isus w stosunku, co do Piotra, ani innych przymiotów jemu przypisywanych. Typu „ty jesteś skała i na tej skale….”

Z Ew. Jana jasno wynika, że Maria matka Isusa wiedziała, kim on jest i była przeświadczona o Jego Boskości – co poświadcza w Kanie Galilejskiej prosząc syna o cud. I stojąc pod krzyżem.
Jego bracia jednak w niego nie wierzyli.

Natomiast Mat. Przedstawia te relacje w zamieszaniu – tak jakby Maria nie wierzyła i nie towarzyszyła synowi. Jakby tak mogło być skoro dobrze pamiętała własne poczęcie w duchu i anioła, który jej to objawił.

 Jedynie Jan przedstawia szczegółowy opis Ostatniej wieczerzy i wiele bardzo ważnych i życiodajnych nakazów i nauk Isusa, wprowadzających nas w dobre zrozumienie Apokalipsy- są różnice kolejności i czasu wydarzeń tam opisanych. 

Żadna inna ewangelia nie posiada tych opisów a znajdziemy miedzy nimi kolejne sprzeczności dotyczące kolejności wydarzeń.

Np. Jana 13: 1-17 tylko podaje -umycie nóg uczniom, tylko u Jana są rozmowy po wieczerzy i modlitwa Isusa za Apostołów,( Jan nie wspomina o tz. Modlitwie wzorcowej zawartej w Mat. I Maka), 

15 razy Isus powtarza, że mają się wzajemnie miłować i to będzie ich znakiem.

Tylko Jan ostrzega przed atakiem szatana.( np. Jana 14:30) i naucza o zabraniu uczniów do Królestwa i posadzeniu ich przy jego boku. 

Trudno, aż wypisać te różnice- cały opis ostatniej wieczerzy jest diametralnie różny i przedstawia odmienne wartości.

Mateusz i Marek jakby nie widzieli ogromnej wartości z przekazu dotyczącego założenia nowego przymierza podczas ostatniej wieczerzy. 

„Pierwsze przesłanki, co do zaistnienia błędu znajdują się w trzech ewangeliach: Mateusza, Łukasza i Marka, Ostatnia Wieczerza zbiega się z żydowskim świętem Paschy, podczas gdy Jan wspomina, że miało to miejsce wcześniej. Budzi to ogromne wątpliwości, przecież wszyscy apostołowie byli Żydami, nie mogli pomylić się, co do tej daty.”

Marek pisze, że Jezus został ukrzyżowany w dzień, kiedy jedzono wieczerzę paschalną (Mk 14,12; 15,25), a Jan twierdzi, że umarł dzień wcześnie!!! 

Również opis ukrzyżowania i zmartwychwstania nie tylko posiadają różnice, ale sprzeczne ze sobą informacje.

przebicie boku po śmierci na krzyżu, czas ukrzyżowania też się różni- u Jana dzieje sie przed
paschą kapłani chcą zabić Jezusa PRZED paschą by uniknąć rozruchów w czasie święta.

Piłat uwalnia Barabasza NA święto a nie w czasie święta.

Szymon Cyrenjeczyk wraca z pola (roli). -W paschę nikt nie pracował 

Sanhedryn w Paschę nie obradował, nie prowadzono wtedy żadnych procesów.

Jan stwierdza wielokrotnie, że miało to miejsce w przygotowanie paschy, przed wielkim świętem
za to rozmowy z 11 -stoma po wieczerzy, gdzie Isus pociesza Apostołów są tylko u Jana -rozdziały 14 do 16.

Tylko Jan mówi o przyjściu Ducha Świętego, tylko tu czytamy po co ten Duch miał być dany i co miał im przynieś.

Jan nie mówi nic o kochaniu nieprzyjaciół a jedynie o kochaniu braci, 

a to stoi znów sprzeczności z Mateuszem, ponieważ Mateusz mówi;

Jeśli kochacie tylko swoich, cóż dobrego czynicie…. 

Kiedy u Jana czytamy, że właśnie uczniowie nie są częścią świata, który ma ich w nienawiści. A znakiem uczniów miłość wzajemna!!

Tylko Jan mówi, co stanie się z szatanem, z duchem Bożym i że uczniowie będą prześladowani od tych którzy nie przyjmą naukę Chrystusa.
J:15:20,21

Cytat:
Jan 16:2 każdy kto was zabije mniemać będzie, że świadczy świętą służbę dla Boga

Tylko u Jana jest kilku krotnie mowa, że Isus zabierze uczniów do Nieba.
(14:2) W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.

Jana 13:31 Jan pisze że Isus zostanie zabrany do nieba i otoczony chwałą natychmiast

Sprawozdanie o zmartwychwstaniu z Ewangelii według Jana rozpoczyna się w niedzielę, gdy jeszcze było ciemno.

Maria Magdalena przyszła do grobu, ale gdy zobaczyła odsunięty kamień, pobiegła po Piotra i Jana.

Natomiast pozostali ewangeliści podają, że Maria Magdalena przybyła do grobu z innymi kobietami
wczesnym rankiem, gdy było już jasno. Niewiasty w pustym grobowcu zobaczyły aniołów

– według Mateusza jednego, który wcześniej odwalił głaz, według Marka młodzieńca w białej szacie- 

a według Łukasza dwóch aniołów w jaśniejących szatach; Jan też mówi o dwóch aniołach, 

ale pisząc o tym spotkaniu, wymienia samą Marię Magdalenę. 

Łukasz napisał, że niewiasty
poszły ze słowami aniołów do apostołów, (co potwierdził Mateusz), natomiast Marek podał, że „uciekły od grobu, ogarnął je, bowiem lęk i zdumienie, i nic nikomu nie mówiły, bo się bały”

Następnie;„Marii Magdalenie, która idzie do uczniów i opowiada im o wszystkim, ale ci jej nie wierzą (w. 9-11).

Następnie ukazuje się dwóm uczniom (w. 12-14), a potem pozostałym Jedenastu (czyli Dwunastu Apostołom — trzeba odliczyć nieżyjącego już w tym momencie Judasza Iskariotę)

Cytat:
Isus powiedział w Mat. 
Mat.12,40 Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, 
tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. 
Cytat:
Mat.16,21 Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim,że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanówi uczonych w Piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych.
Cytat:
Marka 9,31 Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im Syn Człowieczy 
Będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale zabity po trzech dniach 
zmartwychwstanie. 
Cytat:
Mat. 27,63 mówiąc Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze 
za życia powiedział Po trzech dniach zmartwychwstanę.
Cytat:
Mar.15,25 A była godzina trzecia, kiedy go ukrzyżowali. 
Natomiast w Ewangelii Jana jest napisane, że jeszcze około godziny szóstej Isusbył u Piłata
Cytat:
J. 19,14 
A był to dzień Przygotowania Paschy, około szóstej godziny; i rzekł do Żydów Oto król wasz!

Mat. 8,28 -33; Mk 51-20

Jak Duch Boży mógł podać pisarzom tyle sprzecznych informacji? 

wg Mateusza 26 :34, Łukasza 22 34, Jana 13: 38 zanim kur miał zapiać, Piotr trzy raz miał się 
zaprzeć PANA Isusa , wg Marka 14:30 Piotr miał się zaprzeć trzy razy zanim kur zapieje DWA razy. 

Jana 19:20 napis na krzyżu- jest inny niż w Mat. uschnięcie drzewa figowego, powrót do Betanii i rozmowy z Faryzeuszami ,

Jana 5:16 – postanowili zabić Pana za uzdrawianie w sabat.
fragment z drugiego rozdziału Marka, gdzie faryzeusze toczą spór z Jezusem, którego uczniowie, przechodząc przez pole, zjedli w szabat trochę ziaren z kłosów. Jezus chce wykazać faryzeuszom, że „szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu” i przypomina im, co uczynił wielki król Dawid, kiedy on i jego towarzysze byli głodni: „za Abiatara, najwyższego kapłana”4 weszli do Świątyni i zjedli chleb pokładny, który mógł jeść tylko kapłan. Z tym ustępem wiąże się znany problem, bo gdy ktoś przyjrzy się fragmentowi Starego Testamentu, który przytacza Isus (1 Sm 21,1-6),

na- tychmiast zauważy, że opisany czyn Dawida miał miejsce, nie kiedy najwyższym kapłanem był Abiatar, ale gdy był nim jego ojciec, Achimelek. 

Innymi słowy to jeden z fragmentów pokazujących, że Ew . Marka bynajmniej nie jest nieomylna, lecz zawiera błędy.”

Mamy totalne różnice w opisie sytuacji w ogrójcu, Jan nie wspomina o rozterce i strachu Isusa, ale raczej wspomina, że Isua miał pełną świadomość swojej misji i żył w wyczekiwaniu spełnienia tej misji. 
‘Po to przyszedłem’ , dla tej chwili… 

Isus, który sam był żydowskim „nauczycielem”, uznawał autorytet Tory —oraz innych żydowskich ksiąg—i nauczał interpretacji żydowskich świętych ksiąg
Należy przy tym pamiętać !!!

BOŻE PRAWA SĄ NIENARUSZALNE!!!

BOŻY CHARAKTER NIEZMIENNY!!!

Nie może, zatem istnieć różnica między atrybutami Boga ST z Bogiem NT.

Isus nie mógł nauczać o odmiennych cechach Ojca- czego dowodem jest Ew. Jana!!! 

Jednym z wymienionych źródeł pierwotnym jest dokument nazywany przez badaczy „źródłem Q”, który prawdopodobnie stanowił zbiór mów Jezusa.

Tekst ten został rzekomo skopiowany przez Mateusza i Łukasza w tych partiach ich Ewangelii, gdzie, korzystając z owego „źródła”, przytaczali nauki Isusa(choćby obecne w obu Ewangeliach modlitwę Ojcze Nasz i Błogosławieństwa).

Na początku to Apokalipsa Piotra i Pasterz Hermasa, cieszyły się ogromną popularnością w licznych wspólnotach chrześcijańskich w pierwszych wiekach istnienia „Kościoła”, kiedy, te 3 ewangelie nie były jeszcze ogólnie znane.

Interesujące, że pierwszy chrześcijański komentarz do jakiegokolwiek tekstu biblijnego, o którym posiadamy pewne informacje, pochodzi od autora uznanego za heretyka, a mianowicie od gnostyka z drugiego wieku o imieniu Heraklion. Tekst, o którym mówię, to komentarz do Ewangelii Św. Jana 

Isus, który uznawał Torę za Pismo pochodząc wprost od Boga, a zatem przeniknięte boskim autorytetem.
Dlatego właśnie Jezus wykładał swoim uczniom sens Pisma, a pierwsi chrześcijanie — jego wyznawcy — uznali księgi ST Biblii za „własne”. W każdym razie dla autorów Nowego Testamentu, włączając najwcześniejszego z nich, Pawła, słowo „Pisma” określało żydowską Biblię, czyli zbiór ksiąg, które Bóg dał ludowi wybranemu i w których przepowiedziano nadejście Mesjasza — Chrystusa.

Dziwne, zatem wydaje się, że na przykład w Kazaniu na Górze Jezus przedstawia przykazania, które Bóg dał Mojżeszowi, a następnie podaje ich własną, radykalniejszą interpretację, zaznaczając przy tym, iż to jego wykładnia jest, by tak rzec, wiążąca.

Widać to również w tak zwanych antytezach z 5. rozdziału Ewangelii

Mateusza:

Cytat:
„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj! [jedno z Dziesięciu Przykazań]. A Ja wam powiadam: «każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi» ‚

Takie wypowiedzi Jezusa, ukazujące jego własną interpretację Prawa, brzmią, jakby miały być ważniejsze niż samo Prawo. 

Około połowy drugiego stulecia podczas chrześcijańskich nabożeństw sporo czasu poświęcano publicznemu czytaniu Pisma. Z gorąco dyskutowanego fragmentu dzieła Justyna Męczennika, chrześcijańskiego apologety i intelektualisty, możemy się na przykład dość dokładnie dowiedzieć, jak wyglądały nabożeństwa w jego rodzinnym Rzymie:

Cytat:
„W dniu zaś zwanym Dniem Słońca odbywa się zebranie w jednym miejscu wszystkich razem, i z miast, i ze wsi. Tedy czyta się pamiętniki apostolskie albo pisma prorockie, póki czas na to pozwala. Potem, gdy lektor skończy, przełożony daje żywym słowem upomnienie i zachętę do naśladowania tych nauk znakomitych (I ApoL 67).” 

Dla mnie jest to kolejny dowód zwiedzenia Pawłowych zborów…

Kiedy Chrystus przez Jana podał Apokalipsę a w tym przekaz do zborów – 

nie istniała w tedy żadna ewangelia i żadną z nich nie posługiwały się wymienione w Ap. zbory Chrystusowe. 

Chrystus nie potwierdził im dania jakiegokolwiek z pism prócz Apokalipsy. Widać do zbawienia potrzebne jest jedynie to, co dane nam jest od Zbawiciela.

Tych różnic i sprzeczności jest znacznie więcej- ja nie byłam już wstanie dalej badać wątku…
Jednak uważam, że synoptyczne to nie Duch Boży i należy zbadać słowo i przekonać się samemu co jest natchnione i potrzebne do życia wiecznego a co zmienione i można uznać tylko za przekaz historyczny tak jak pisma Pawła…

Dla ciekawych …
http://kazik1.republika.pl/Inne/ForgedOrigins.htm

dodatkowe wnioski:

https://redoctobermsz.wordpress.com/?attachment_id=541  oraz   https://redoctobermsz.wordpress.com/?attachment_id=542

Forum1

Forum2

ESTERA

11 thoughts on “Czy Duch Boży jest omylny?, a może ewangelie synoptyczne nie są od niego?

 1. Podstawą do rozważań nad pozornymi sprzecznościami w ewangeliach musi być zawsze greka. Należy też zważać na kontekst, uwarunkowania historyczne, itp. Zaprezentowane w artykule „sprzeczności” już wielokrotnie były analizowane, zwłaszcza w anglojęzycznym internecie. Po polsku jest też parę opracowań pokazujących, że po dokładnym przyjrzeniu się, żadnych sprzeczności nie ma. Podam tu trzy opracowania:

  http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?p=258879#258879

  http://arekwis.republika.pl/biblia/zmartwychwstanie.html

  http://www.fundamentjezus.com/sprzecznoscibiblijne.html

  • Problem na tym polega że tych sprzeczności użytych prze Esterę nawet nie analizowano , artykuł Estery różni się od tych opracowań na zasadzie różnicy miedzy niebem i ziemią. Nawet nie zrobiłeś jakiejkolwiek analizy porównawczej miedzy nimi i tymi przykładami. Na dodatek czytałem produkcje Miecza Ducha z pierwszego linku, to przypomina prostowanie gwożdzia młotkiem , ktory jak już jest raz zgięty to go już nigdy nie wyprostujesz. I na dodatek napisałeś bzdurę z „pozornością” i że ich nie ma. Od razu widac że nawet nie wczytałes sie w art Estery. Ja dodam do arta Estery jeszcze jedno : fundamentalna zmiana doktrynalna w samej ew. Mateusza: w Mat 5:17 prawo Boze jest niezmienne i Isus przychodzi je wypełnić i zaznacza że nie przychodzi je znieść i nie ma się zmienić, a już w wersecie 5:44 je ……zmienia i podaje „Nową Torę”, to w takim układzie jak zrozumieć Jana 6:38?, tu nawet twoja ukochana greka nie jest potrzebna, to jest istota tematu i od tego się zaczęło , Estera odpowiada na to pytanie w swoim arcie ale ty na to pytanie nie odpowiadasz i nie tylko ty. Na dzień dzisiejszy nie ma asa by to ruszył, a może ty się w końcu wezmiesz za to, bo to jest w rzeczywistości pytanie z pierwszego arta w tym temacie.Zacznij od tego a potem „prostuj gwodzie”.

   • Podałem te linki z uwagi na to, że dla mnie były pomocne, więc sądziłem, że komuś innemu również mogą pomóc. Część Waszych wątpliwości jest tam wyjaśniona. Co do pozostałych – linki te o nich nie mówią, ale wskazują drogę do rozwiązania, moim zdaniem, „pozornych” sprzeczności. Wasz artykuł przeczytałem. Nie zrobiłem porównania, bo trzeba by oddzielny artykuł napisać w tym temacie. Napisałeś o istocie, według Ciebie, problemu-

    redoctobermsz: fundamentalna zmiana doktrynalna w samej ew. Mateusza: w Mat 5:17 prawo Boze jest niezmienne i Isus przychodzi je wypełnić i zaznacza że nie przychodzi je znieść i nie ma się zmienić, a już w wersecie 5:44 je ……zmienia i podaje “Nową Torę”, to w takim układzie jak zrozumieć Jana 6:38?

    Podstawowe pytanie jest: Co według Ciebie oznacza – wypełnić prawo? Kto w ogóle może wypełnić prawo?
    Jest prawo obowiązujące. Ludzie mają go przestrzegać. W pewnym momencie Prawodawca mówi, że przyszedł wypełnić prawo. Ja teraz mam pytanie do Ciebie: Co się dzieje z prawem po jego wypełnieniu?

   • Słuchaj tu jest krótka piłka: jest sprzeczność, i to fundamentalna, którą napisałem w poprzednim komentarzu i na dodatek to wielokrotnie potwierdziła Estera w artykule, jak chcesz to rozwiązać to maluj. Do dzisiaj nie ma asa by tę fundamentalną sprzeczność i inne wyjaśnić, ale za to Mateusza to niektórzy traktują jak „relikwię”.
    Co ciekawe na dodatek podam że jakoś Starotestamentowa „Tora” jest spisana tylko… raz a w Nowotestamentowa „Tora” jest spisana, aż w 4 – rech wariantach.
    Sztuczny tłok?

 2. Nad twoim Mariusz art,nie można przejśc obojętnie,bez głębszej refleksji.osobiście zaakcentuje dwie informacje z Twojego arta.Jan 16:2 każdy kto was zabije mniemać będzie, że świadczy świętą służbę dla Boga,oraz Kiedy Chrystus przez Jana podał Apokalipsę a w tym przekaz do zborów –

  nie istniała w tedy żadna ewangelia i żadną z nich nie posługiwały się wymienione w Ap. zbory Chrystusowe.

  Chrystus nie potwierdził im dania jakiegokolwiek z pism prócz Apokalipsy. Widać do zbawienia potrzebne jest jedynie to, co dane nam jest od Zbawiciela. Pozdro.

  • Witaj, jeszcze bardziej uprościłeś ale bez przesady, za kilka dni będzie art własnie dlaczego ona powinna pozostać i dlaczego ona jedynie jest natchniona przez Boga. Wtedy wyrobisz sobie zdanie. W objawieniu fakt że nie ma mowy o żadnej ewangelii, ale te zbory musiały coś mieć to mieli Septuagintę i ew. Jana. Apokalipsa była napisana przed zburzeniem Jerozolimy a więc od śmierci Isusa minęło trochę, czyli ok 30 lat , trudno aby przekaz ustny mógł tak długo przetrwać. Na pewno od razu spisywano przekaz ustny a chwasty spisywały swoj „pawłowy” wariant życia i śmierci Pomazańca. Dlatego „heretycy” posługiwali się tylko ew. Jana i na dodatek stronnictwo Pawła okrzyknęło ich gnostykami i w dodatku wmówili swoim wiernym że trzymają się Platona. Wszystkie dane historyczne co do ebionitów i nazyrejczyków „heretyków” posiadamy ze zródeł stronników Pawła w osobach tw. „ojców kościoła”.

 3. Piszecie o tym, ze sprzeczności są pozorne… to samo można powiedzieć o ew. Łukasza i listach Pawła.
  Ktoś napisał: dlaczego znalazły się w kanonie pisma natchnione? … dziwi mnie to pytanie… czy nie znacie zasady postępowania ojca kłamstwa, on posiada pełnie poznania prawdy, zna prawdziwego Boga i zawsze manipulował prawdą zawsze podawał prawdę przemieszaną z fałszem, zawsze takie było jego działanie.
  Pytanie padło o wypełnienie prawa? No i tu wychodzi na jaw nasz grzech główny, o którym pisałam wielokrotnie. – nieznajomość ST !!!
  Wypełnienie prawa dobrze uwidacznia m/in. księga Daniela, pod warunkiem, ze posiadamy zrozumienie tej księgi oraz proroctwa Daniela co do 70 tygodni. To proroctwo przyszedł wypełnić Isus i prawo to nigdy i nigdzie nie było zmienione. Zapowiedział to Bóg w raju, potwierdzenie tego dał Abrahamowi, który poszedł złożyć ofiarę ze swego syna i zapowiadało to proroctwo Daniela. Zamysł Boga co do Królestwa był jeden i nigdy nie uległ zmianie. Jeżeli pojawiają się głosy o tym, ze Bóg w odnośnie do sytuacji np. potopu za każdym razem zmienia plan działania i swoje prawo – jest to bezmyślne bluźnienie przeciw mocy Bożej i Jego nieskończonej mądrości. Bóg od samego początku to co postanowił – to czyni i o tym świadczy ST, który Isus wypełnił i który nigdy nie został zmieniony.
  Podajecie jakieś banialuki na dowód że Bóg „ewoluuje” w swoich założeniach- sa to bzdury- podam prosty przykład; mam główne założenie co do mojego syna ma skończyć szkołę z „czerwonym paskiem” czy to że w styczniu dam mu zakaz na kompa bo się nie uczył, w lutym przywrócę mu przywileje, a w marcu wyślę na kurs angielskiego lub zmienię metody nauczania – oznacza że moje główne założenie się zmieniło????? nie !!!!!! a takie właśnie bezmyślne i bezsensowne przykłady świdczące o kompletnym braku zrozumienia Bożego postępowania i zamierzenia co do Królestwa są podawane!!!
  O tym świadczy również cała ew. Jana, gdzie Isus wielokrotnie potwierdza, że nigdy nie wypowiedział jednego słowa, które by nie pochodziło z ust Boga.
  Wynotowując pobieżnie różnice i sprzeczności ( wiedząc, że jest ich więcej ) zadawałam pytanie czy DUCH BOŻY MOŻE W ANALOGICZNYCH TEKSTACH przedstawić tak znaczące błędy? Moim zdaniem to nie możliwe! Czy mamy prawo twierdzić że Duch Boży może podać sprzeczne ze sobą informacje nawet dotyczące życia i nauk Isusa? czy nie zapala się Wam czerwona lampka ? Przecież nieomylny Duch Boży dobrze wie kiedy Isus wszedł do Jerozolimy i kiedy umarł na krzyżu, dlaczego miałby podawać 2 sprzeczne ze sobą informacje. Dlaczego Mateusz mówi o znaku na niebie – o którym nie wspomina Apokalipsa?
  Dlaczego można było rozsądzić w sprawiedliwości pisma tz. Pawłowe a ewangeliom nadaje się z góry nałożony status nienaruszalności? Dlaczego za natchnione nie uznać apokryfów NT?
  Niektórzy twierdzą ze Mateusz jest natchniony bo tyle w nim nauk Isusa, ze statystyk wynika ze Łukasz co do opisanych nauk Pana jest równorzędny – dlaczego więc i niego nie uznać za natchniony. Inni mówią że jest wzruszający, chwyta za serce – ST ogólnie nie jest wzruszający i posiada ogrom tragicznych opisów rzezi i podbojów, ludzi wrzucanych do ognia, lwiej jamy, plag i tragedii, współżycia z bliskimi, grzechu i bałwochwalstwa. Mówi o wyrokach i karach itd itp. – czy oznacza to, że nie jest natchniony???? Czy czasem nie szukacie tego co ucho łechce?
  Czy to jest zasada sprawiedliwego osądu!
  Dlaczego Isus wiedząc, że Jego naśladowcy dostaną obszerny opis końca- natchnione duchem świętym objawienie, podaje opis wydarzeń końca? Czemu to miało słuzyć ?( Objw. po całkowitym wypełnieniu się proroctwa Daniela – jest bez wątpliwości kontynuacją wydarzeń tej ks., jest pisane tym samym językiem i posiada ten sam system odczytu )
  Dlaczego są tam opisy, które nie znajdziemy w Apokalipsie? W objawieniu Isus potwierdza, że skażenie i powstanie nierządnicy rozpoczęło się jeszcze za życia prawdziwych naśladowców Isusa, którzy z nim chodzili i znali go osobiście. Isus w mowach do zborów mówi o tych, którzy zasiali swoją własną kłamliwą naukę, mówi o nikolaitach, ktorym był Paweł- to oni stworzyli hierarchię kościelną i powróciła do wielobóstwa i rytuałów.
  Isus mówił juz o tym w ew. Jana – gdzie mówi, że jego naukę przyjmą, ale według niej nie będą postępować i będą jego prawdziwych naśladowców zabijać myśląc że to czynią w imieniu Boga.
  Kolejna sprawą jest rozsądzenie niektórych „nauk’ rzekomo nauczanych przez Isusa- np. używanych przez mądrale fragment – by obciąć sobie kończyny lub wydłubać oko. Otrzymaliśmy z Mariuszem taka poradę… – Przecież ten fragment to jakaś farsa! Czy człowiek nie mający kończyn nie podlega grzechowi? czy człowiek maniakalnie pragnący innej kobiety po wydłubaniu oczu na pewno przestanie jej pożądać? Czy homoseksualista po zmianie płci lub obcięciu sobie czegokolwiek zacznie być hetero? Czy pedofil gwałcący dzieci po obcięciu ręki czy innej części ciała zapomni o tym im jest i wyrzuci swoje niecne pragnienia?
  Grzech rodzi się w sercu ( w umyśle) jeśli jego serce jest złe i nikt tego serca nie zmieni to choćby został pozbawiony wszystkich kończyn, siedząc niewidomy na wózku inwalidzkim dalej będzie zly i dalej będzie – pedofilem, mordercą, czy homoseksualistą!!!
  Po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Isusa Pan obejmuje tron w niebie, po tym okresie zauważmy ślad po apostołach praktycznie zanika…. zastanówmy się dlaczego nie mamy praktycznie żadnych danych o Chrystusowych a dlaczego tak szeroko opisani są od samego początku Pawłowi? i nie piszcie bzdur, że skażenie przyszło dopiero w II czy III wieku. Do rozpatrzenia jest jeszcze sprawa zrozumienia dni końca, końca dni, powstania nierządnicy i powalenia prawdy, bo jeśli tego dobrze nie opracujemy to nadal szatańscy dezinformatorzy będą nadal wam wciskać sprzeczne z proroctwami informacje że to powalenie prawdy dopiero ma nastąpić!!

  • A ja mam takie zapytanie ? gdzie w ew. Jana pisze ze Jezus wstapil do nieba ????? kto to potwierdzi ze takie zdarzenie mialo miejsce ‚ kto to widzial ‚ kto byl swiadkiem ? caly czas mnie to nurtuje .

 4. Nastepna sprawa –
  Dlaczego to w Ksiedze Jeremiasza jest napisane ?
  Jeremiasza 1
  opublikowane: 9 cze 2010, 13:07 przez Biblia Święta

  1 Słowa Jeremijasza, syna Helkijaszowego, z kapłanów, którzy byli w Anatot, w ziemi Benjamin
  2 Do którego stało się słowo Pańskie za dni Jozyjasza, syna Amonowego, króla Judzkiego trzynastego roku królowania jego.
  3 A stało się za dni Joakima, syna Jozyjaszowego, króla Judzkiego, aż do skończenia jedenastego roku Sedekijasza, syna Jozyjasza, króla Judzkiego, aż do przeprowadzenia Jeruzalemczyków, miesiąca piątego,
  4 Stało się mówię, słowo Pańskie do mnie, mówiąc
  5 Pierwej niżelim cię utworzył w żywocie, znałem cię, a pierwej niżeliś wyszedł z żywota, poświęciłem cię, za proroka narodom dałem cię.
  6 I rzekłem: Ach, ach panujący Panie! Oto nie umiem mówić, bom jest dziecięciem.
  7 Ale Pan rzekł do mnie: Nie mów: Jestem dziecięciem, owszem, na wszystko, na co cię poślę, idź, a wszystko, coć rozkażę, mów
  8 Nie bój się oblicza ich, bom Ja jest z tobą, abym cię wybawił, mówi Pan.
  9 A wyciągnąwszy Pan rękę swoję, dotknął się ust moich, i rzekł mi Pan: Otom dał słowa moje do ust twoich.
  10 Oto cię dziś postanawiam nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał, i psuł, i wytracał, i obalał, i abyś budował i szczepił.

  ———————-

  5. Pierwej nizem cie utworzyl w zywocie’ znalem cie’ pierwej nizelis wyszedl z zywota; poswiecielem cie’ za proroka narodom dalem cie.

  10. Oto cie dzis postanawiam nad narodami i nad krolestwami’ abys wykorzenial’ i psul’ i wytracal’ i obalal’ i abys budowal i szczepil.

  Jak czytam ew. Jana i Jeremisza mam wrazenie ze jest dwoch zbawicieli czy wybawicieli – w tym fragmencie np. 9. ” otom dal slowa moje do ust twoich”.

  ew. Jana
  BOSKIE POSŁANNICTWO JEZUSA.

  44 Jezus zaś wołał, i mówił: Kto we mnie wierzy, nie we mnie Wierzy, ale w tego, który mię posłał.
  45 I kto mnie widzi, widzi tego, który mię posłał.
  46 Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby nikt z tych, co wierzą we mnie, nie pozostał w ciemności.
  47 I jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał, ja go nie sądzę; bom nie przyszedł, żebym sądził świat, ale żebym świat zbawił.
  48 Kto mną gardzi, a nie przyjmuje słów moich, ma, kto by go sądził. Słowa, które mówiłem, one go będą sądzić w dzień ostatni.
  49 Ja bowiem z siebie samego nie mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, on mi dał przykazanie, co mam mówić i co opowiadać.
  50 I wiem, że przykazanie jego jest życie wieczne. A przeto co ja mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział.

  49. Ja bowiem z siebie samego nie mowilem ‚ ale Ojciec ‚ ktory mnie poslal’ on mi dal przykazanie’ co mam mowic i co opowiadac.

  ” otom dal slowa moje do ust twoich” – ”on mi dal przykazanie’ co mam mowic i co opowiadac”

  czy nie ma w tym podobienstwa???

  Jeremiasza 7
  opublikowane: 9 cze 2010, 13:02 przez Biblia Święta

  1 Słowo, które się stało do Jeremijasza od Pana, mówiąc:
  2 Staw się w bramie domu Pańskiego, a opowiadaj tam to słowo, i mów: Słuchajcie słowa Pańskiego wszystek Judo, którzy wchodzicie do bram ich, abyście się kłaniali Panu.
  3 Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraelski: Polepszajcie dróg swoich, i przedsięwzięcia swego, a sprawię to, abyście mieszkali na tem miejscu.
  4 Nie pokładajcie nadziei swej w słowach kłamliwych, mówiąc: Kościół Pański, kościół Pański, kościół Pański jest!
  5 Ale jeźliże polepszając polepszycie dróg swoich, i przedsięwzięcia swego; jeźliże sprawiedliwy sąd czynić będziecie między mężem a między bliźnim jego;
  6 Przychodnia, sierotki i wdowy nie uciśniecie, i krwi niewinnej nie rozlejecie na tem miejscu, a za bogami cudzymi nie pójdziecie na swe złe:

  nastepnie jest mowa o nie skladaniu ofiar – to czy Bog dal syna swego jako ofiare????

  21 Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraelski: Całopalenie wasze przydajcie do ofiar waszych, a jedzcie mięso.
  22 Bom nie mówił z ojcami waszymi, anim im przykazał onego dnia, któregom ich wywiódł z ziemi Egipskiej, o całopaleniu i ofiarach;
  23 Ale tom im przykazał, mówiąc: Słuchajcie głosu mojego, i będę Bogiem waszym, a wy będziecie ludem moim; a chodźcie każdą drogą, którąm wam przykazał, aby wam dobrze było.

  nastepna Ksiega

  Ezechiela 2
  opublikowane: 9 cze 2010, 12:27 przez Biblia Święta

  1 I rzekł do mnie: Synu człowieczy! stań na nogi twe, a będę mówił z tobą.
  2 I wstąpił w mię duch, gdy przemówił do mnie, a postawił mię na nogi moje, i słyszałem mówiącego do mnie;
  3 Który rzekł do mnie: Synu człowieczy! Ja cię posyłam do synów Izraelskich, do narodów odpornych, którzy mi się sprzeciwili; oni i ojcowie ich występowali przeciwko mnie aż prawie do dnia tego:
  4 Do tych, mówię, synów niewstydliwej twarzy, i zatwardziałego serca Ja cię posyłam, i rzeczesz im: Tak mówi panujący Pan.
  5 Niech oni słuchają albo nie, gdyż domem odpornym są, przecież niech wiedzą, że prorok był w pośrodku ich.
  6 Ale ty, synu człowieczy! nie bój się ich, ani się lękaj słów ich, że odporni a jako ciernie są przeciwko tobie, a że między niedźwiadkami mieszkasz; słów ich nie bój się, ani się twarzy ich lękaj, przeto, że domem odpornym są.
  7 Ale mów słowa moje do nich, niech oni słuchają albo nie, gdyż odpornymi są.
  8 Lecz ty, synu człowieczy! słuchaj, co Ja mówię do ciebie: Nie bądź odporny, jako ten dom odporny; otwórz usta swe, a zjedz, coć dam.

  ” Synu Czlowieczy ! – sluchaj co ja mowie do ciebie:

  pytan mozna by zadawac bez konca.

 5. Ewa pytała, czy w ewangelii Jana jest mowa o tym ze Chrystus poszedł do nieba… Owszem jest – ew. Jana jest nieodłączną częścią ST znając jego prorocze słowa oraz rozumiejąc znaki tak opisane możemy zrozumieć na czym polegało uwielbienie Syna Człowieczego – wiąże się to szczegółowo właśnie z powrotem po ofiarnej śmierci Mesjasza do nieba – co szczegółowo Jan opisuje w opisie Apokaliptycznym. Tam mamy dokładną relację z tego co dzieje się w niebie po powrocie Isusa i jakie to wydarzenia niesie za sobą.
  Tak Jan pisze o tym „uwielbieniu” syna czyli jego objęciu władzy w niebie.

  (11:23) A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.

  (13:31) Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony.
  (32) Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.
  ale mamy bardziej dosłowne stwierdzenia;
  (33) Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię
  – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie.

  (14:2) W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział.
  Idę przecież przygotować wam miejsce. (3)
  A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie,
  abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.

  (15:5) Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: Dokąd idziesz?

  (17:4) Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania.
  (5) A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.

  (17:24) Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją,
  którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

  Jan, również powtarza słowa Isusa dotyczące porwania apokaliptycznego „chłopczyka” wskazując dokładnie – kto nim jest oraz opisuje jak wielkie i natychmiastowe będzie zwiedzenie świata który „przyjmie nauki Isusa, ale będzie zabijał jego naśladowców po odejściu światła- Isusa. Co Jan kontynuuje w Objawieniu.

  • Nie satysfakcjonuje mnie ta odpowiedz ‚ poniewaz chce namacalnego dowodu na wstapienie do nieba na to widowisko ‚ jezeli takowe bylo ‚ powinno byc napisane – czarno na bialym – a nie domysly !!! Przeskoczylas od razu do objawienia ‚ a nie podalas mi wersetu gdzie jest napisane ‚ ze wstapil do nieba . I prosze mi przytoczyc ze ST gdzie pisze o kim kolwiek ‚ kto zostal zabity byl wskrzeszony i cale widowisko z tym zwiazane . Natomiast o Henochu i Elijaszu pisze ze zostali wzieci do nieba i nie musieli byc krzyzowani . Objawienie ?! – no coz ” maria tez sie objawia” .

   Chyba nie przeczytalas dobrze ESTERO co jest napisane w Jeremiaszu ‚ z tego co ja pojmuje on tez wyglada na kandydata zbawiciela ‚ gdyz napisane jest ze :

   ———————-

   5. Pierwej nizem cie utworzyl w zywocie’ znalem cie’ pierwej nizelis wyszedl z zywota; poswiecielem cie’ za proroka narodom dalem cie.

   10. Oto cie dzis postanawiam nad narodami i nad krolestwami’ abys wykorzenial’ i psul’ i wytracal’ i obalal’ i abys budowal i szczepil.

   Czyz on nie jest synem czlowieczym i synem bozym? on tez napominal ludzi aby sie nawrocili i tez nie wiadomo co sie z nim stalo – czyz niemogl wstapic do nieba ?( swiadkow nie ma ) – tyle ze nie dal nikomu objawienia . A moze Janowi Jeremiasz dal objawienie po smierci zgodnie z tym co pisze w ST ‚ ze – postanawiam cie nad narodami i krolestwami – Czyz to nie jest napisane ” oto cie dzis postanawiam nad narodami i krolestwami itd.”Czyz nie wyglada na to ze ” pierwej nizem cie utworzyl w zywocie znalem cie ‚ pierwej nizelis wyszedl z zywota” i to wszystko mial mowic bedac dzieckiem przez 23 lata (czyli glosil mniej wiecej do 30 swoich urodzin ) Czyz Pan nie byl jego ojcem skoro go wybral i poswiecil ? Z tego wynika ‚ ze zadna ofiara nie byla potrzebna (a w tym tragicznym czasie by sie przydala by wybawic lud swoj wybrany).

   Iluminaci caly czas objawiaja co maja zamiar zrobic czyz nie widac tego w TV ‚ w internecie . Czyz nie bylo objawienia z fatimy odnosnie JPII …. hm nie zabili tylko postrzelili ‚ no coz w naszych czasach ‚ tez by nie bylo swiadkow ze wstapil do nieba (widowiska jak wstepuje do nieba) ale wczesniej objawienie dostal z fatimy.

   A teraz zartem : – )))))) ja tez jestem dzieckiem Boga (umre jeszcze nie wiem jak ‚bo do mnie nikt nie przemawia i nie kladzie mow swoich w moje usta) aleee nic nie wiadomo ‚ moze i przemowi ‚ zebym ratowala ale swoj ROD Slowianski i moga mnie nazwac panna swieta ‚ zmieniajac troche moja historie zyciowa ; a i zapewniam tez mam synow ‚lecz oni na zbawicielow sie nie rychtuja. hmm z ducha ich nie poczelam bo by byli polbogami ‚ a tak moze sa bogami bo sa przykladnymi ojcami i przykladnymi mezami’ ze swieca takich mezow i ojcow sie nie znajdzie . Dal by dobry Bog takich mezow i ojcow kazdemu. Ja chyba tez bym potrafila napisac mity ;-)))))))).

   Duzo mozna zrozumiec jak sie oglada ” krzyzakow” tylko nalezy zwracac uwage na kazde slowo co wypowiadaja aktorzy. Tam jest wszystko – raj ‚ podstep’ zdrada’ krzyz – Danuska- Jurand ‚ Judasz’ kaplan faryzeusz ‚ potop krzyzakow-bitwa ‚ wybawiciel Jagiello i powrot do jako takiego spokoju ‚az do nastepnego potopu.

   Przepraszam tych ktorzy moga poczuc sie urazeni tym co napisalam’ ale nie jest to moim zamiarem. To jest moje zdanie. Jezeli nie mam twardych dowodow ‚ ze Jezus czy Isus wstapil do nieba i nie ma na to swiadkow – wybaczcie ale nie mam prawa w to wierzyc. Wstapienie do nieba musialo by byc niesamowitym zjawiskiem i powinno byc opisane jak to sie odbywalo. Ja mam wierzyc jednej osobie ‚ tym bardziej ze nad jeziorem bylo tylko (jak dobrze pamietam) 8 uczniow a gdzie reszta ? A Jezus mowil ; czyz nie wybralem was dwunastu ? Jak moge wierzyc slowom jednej osoby ‚ ktora to pisala chyba w 100 roku po chrystusie. Czterdziesci lat pozniej ‚ to byl chyba komputer skoro zapamietal slowo w slowo co mowil Jezus. Ja nie pamietam co bylo miesiac temu a tu no prosze w czterdziesci lat pozniej ‚ wychodzi ze 63 lat pozniej . Nie wiedzialam ze ludzie w takim wieku z taka precyzja potrafia pisac takie szczegoly slowo w slowo aleeee o wniebowstapieniu ani slowa.

   Pozdrawiam

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s