redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie

Amen – czyżby to był zakamuflowany kult diabła? cz. 4

45 Komentarzy

W tej części zobaczymy między innymi porównanie tekstów masoreckich, które stanowią dzisiaj podstawę naszych przekładów Biblii w stosunku do Septuaginty.
Na początek zrobimy porównanie: …

Oto 28 miejsc [w 23 wersetach] (teksty masoreckie ST) z formą < ‵āmēn >: Liczb 5:22[2x]; Powtórzonego Prawa 27:15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; 1 Królów 1:36; 1 Kronik 16:36; Nehemiasza 5:13; 8:6[2x]; Psalm 41:14/13/[2x]; 72:19[2x]; 89:53/52/[2x]; 106:48; Jeremiasza 11:5; 28:6.

Septuaginta:

dla słowa γενοιτο "niech się stanie":

Lb 5,22, Pwt 27,15-26, 1 Krl 1,36, Ps 41,13; 72,19; 89,53; 106,48; Jr 11,5

dla słowa αμην "amen":

1 Krn 16,36, Ne 5,13;8,6 ( 3 miejsca)

dla frazy ουτω ποιησαι κυριος "tak niech uczyni Pan":

Jr 28,6

Powstaje w tym momencie pytanie dlaczego pojawiło się w 3 miejscach w LXX egipskie słowo?
Przecież LXX jest tłumaczeniem z oryginału paleohebrajskiego?

Odpowiedż jest bardzo prosta. Septuagintę mamy z 240 roku n.e. w wersji tak zwanej Heksaplarnej Orygenesa, co ciekawe te 3 miejsca występowania znajdują się w księgach napisanych…po niewoli Babilońskiej. Ale jest jeszcze inny czynnik: okazuje się, że Orygenes przeredagował część swojej LXX w oparciu o….teksty pochodzące od pogrobowców… "pomiotu żmijowego":

Mt 3:7 nwt-pl "Gdy ujrzał wielu faryzeuszy i saduceuszy przychodzących do chrztu, rzekł do nich: "Pomiocie żmijowy, kto wam podsunął myśl, żeby uciekać przed nadchodzącym srogim gniewem?"
Mt 12:34 nwt-pl "Pomiocie żmijowy, jak możecie mówić rzeczy dobre, skoro jesteście niegodziwi? Bo z obfitości serca mówią usta."
Mt 23:33 nwt-pl ""Węże, pomiocie żmijowy, jakże uciekniecie przed sądem Gehenny?"
Łk 3:7 nwt-pl "Dlatego począł mówić do tłumów, które wychodziły, by mu się dać ochrzcić: "Pomiocie żmijowy, kto wam podsunął myśl, żeby uciekać przed nadchodzącym srogim gniewem?"

dlatego zwróćmy uwagę i zobaczmy;

Znakomity uczony teolog Orygenes zwrócił się do Żydów o radę, i rada ich była oparta na ich tekście, i ich interpretacji tekstu. Orygenes postanowił ulepszyć Septuagintę i zredagował ją z uwzględnieniem przekładów żydowskich ze współczesnych jemu pism. Te poprawki, i poprawki innych redaktorów pozostały w wielu manuskryptach LXX. Lecz mimo to, pomimo takiego przeredagowania, Septuaginta pozostawała tekstem podstawowym, i wykorzystywał ją cały mówiący po grecku Wschód od Konstantynopola do Aleksandrii.

Polecam przeczytać cały ten artykuł LINK

W ten sposób dostał się do LXX nie tylko Amen ale i …tetragramm. Tylko wystepuje w niektórych miejscach i to nie w treści LXX w wersji Heksaplarnej z 240 ne ale w 3 miejscach w uwagach…marginesowych. ( twierdzenie że Heksapla Orygenesa w LXX zawiera tetragramm to lipa) Nie ma się co dziwić, ale było to już ponad 200 lat po śmierci Pomazańca a to już był czas działalności chwastów ( Mat 13 rozdział).

Podsumowując: w Starym Testamencie powinny się znajdować zwroty: "niech się tak stanie" i "tak niech uczyni Pan", a nie żaden Amen.

Następnym razem wezmiemy na tapetę Nowy Testament.

Reklamy

45 thoughts on “Amen – czyżby to był zakamuflowany kult diabła? cz. 4

 1. Jola writes:Tylko próbujecie na sile komuś coś udowodnić nie znając iż do języka paleo-hebrajskiego weszło więcej wyrazów niż wam się wydaje.Również wyrazy z języka asyryjskiego tez weszły do Starego Testamentu.Tak jak wyrazy innego pochodzenia np: z angielskiego,francuskiego,niemieckiego itp. weszły do języka polskiego. Już Krasicki, Rej i inni walczyli z tymi naleciałościami lecz nie dali rady bowiem na trwale zagościły te wyrazy w pisowni polskiej.Siada jejmość, a przy niej suczka faworyta.Kładą skrzynki, skrzyneczki, woreczki i paczki,Te od wódek pachnących, tamte od tabaczki,Niosą pudło kornetów, jakiś kosz na fanty;W jednej klatce kanarek, co śpiewa kuranty,W drugiej sroka, dla ptaków jedzenie w garnuszku,Dalej kotka z kocięty i mysz na łańcuszku.

 2. Anonim writes:Próbujecie udowodnić, ze nawet Amin i Amein są dzieła podrabiaczy Biblii? Że pod wpływem masoretów znalazło się "amiin" w greckim tekście Septuaginty?

 3. Jola writes:Oto podałam cytat językoznawców.

 4. Jola writes:Trzeba tu zacząć od wędrówki Abrahama (Aramejczyka z pochodzenia, por. Pwt 26,5) – ojca narodu wybranego – do ziemi Kanaan. Jak wiadomo Abram wyruszył z Ur, miasta leżącego w południowej części Babilonii nad Eufratem. Językiem, jakim się tam wtedy posługiwano był staroaramejski, bliski językom kananejskim, o czym mówiłem w części pierwszej. Wnuk Abrahama, Jakub, przeniósł się wraz z synami do Egiptu. W okresie pobytu w Egipcie pojawiło się wiele chamickich naleciałości (do dziś w hebrajskim funkcjonuje ok. 50 egipskich słów), jednak język przetrwał w semickiej formie do czasu powrotu do Kanaanu – przybycia do Ziemi Obiecanej.

 5. Originally posted by anonymous:

  Jola writes:Tylko próbujecie na sile komuś coś udowodnić nie znając iż do języka paleo-hebrajskiego weszło więcej wyrazów niż wam się wydaje

  nic na siłę, nic nie próbujemy, po prostu udawadniamy że amen nie było w LXX. A masz oryginalny tekst w paleohebrajskim? (PH) że twierdzisz że "jakieś" słowa weszły ?, tu chodzi konkretnie o słowo Amen, a wiesz że w "hebrajskim" (MT) jest greckie słowo Ammon to z czego to wzięli? własnie z greckiej LXX, a przecież MT to "oryginał",dobre co? Nahuma 3:8, napisałem w poprzedniej części.

 6. Originally posted by anonymous:

  Próbujecie udowodnić, ze nawet Amin i Amein są dzieła podrabiaczy Biblii? Że pod wpływem masoretów znalazło się "amiin" w greckim tekście Septuaginty?

  , w tym czasie działały chwasty a te pisma "hebrajskie" to były z okresu przedmasoreckiego. Ale też spreparowane do doktryny pogrobowców pomiotu żmijowego. A wcześniej ten proceder był uprawiany przez Rabinów a wyłapał to Justyn Męczennik jest to na filmie

 7. Daj mi linka do tego językoznawcy, to będzie świetny dowód do ujawnienia kolejnego blefu. Ale to co napisałaś nie zmienia wcale tematu i nie obala argumentacji. Komentarz świetny, kolejna amunicja do …."działa". Ale zajme się tym z czasem.

 8. Jola writes:Oczywiście Aramejczyk i Syryjczyk to nazwa plemienia.Abraham raz nazywany jest Syryjczykiem ,innym razem Aramejczykiem. Mam nadzieje ze tego nikt nie kwestionuje, ponieważ będzie to konieczne w wyjawieniu prawdy. Jeśli ktoś to będzie chciał zakwestionować to już na wstępie będzie pies pogrzebany.

 9. Jola writes:A teraz potwierdź ze Syryjczyk i Aramejczyk to to samo. Jest to niezbędne do obalenia twojej tezy.

 10. Originally posted by anonymous:

  Jola writes:A teraz potwierdź ze Syryjczyk i Aramejczyk to to samo. Jest to niezbędne do obalenia twojej tezy.

  na razie to udowodnij te tezy które napisałaś inaczej są to kwestie bezdowodowe. Odpowiem , nie ma sprawy.

 11. Daj mi linka do niego. Nie baw się w sofistykę bo inaczej piszesz bezdowodowo. A to już jest …. lipa.:D

 12. Jola writes:No i teraz już wypłynęliśmy na głębokie wody oceanu. Teraz okaże się kto na czym płynie, na tratwie czy w okręcie podwodnym?. Choć zawsze można wysłać SOS. Tym SOS jest znajomość co to są "Afiksy" albo zwroty zwane afiksami . Podam przykład ich zastosowania w Biblli:Związaną z afiksami specyficzną cechą j. hebrajskiego jest przyjmowanie do wyrazu prefiksów i sufiksów, mających znaczenie spójników, przyimków czy zaimków dzierżawczych itd. Np. „mój pan” to w j. hebrajskim jeden wyraz – (’ădōnî) – gdzie sufiks „i” pełni rolę zaimka dzierżawczego „mój”, a „Ojcze nasz, który jesteś w niebie” to w j. hebrajskim dwa wyrazy (!) (w j. polskim sześć wyrazów). Afiksy dołączają się do wyrazu (czasem po kilka na raz), utrudniając nieraz „dokopanie się” do rdzenia – zwłaszcza w przypadku występowania takich zjawisk jak asymilacji, elizja, czy zanik spółgłosek słabych rdzenia. W ten sposób, mimo zasadniczej budowy trójspółgłoskowej rdzenia, wyrazy są nieraz dłuższe, przez co pierwszym zadaniem początkowego tłumacza staje się odnalezienie/wyodrębnienie rdzenia czasownikowego, rzeczownikowego, bądź przymiotnikowego.

 13. Jola writes:Otóż takim afiksem jest zwrot amen.

 14. Anonim writes:Mariusz posługujesz się zwrotem "tekst Masorecki". Nie można komuś coś udowodnić ze źle skopiował i oddal to innym zwrotem.Ponieważ pewne wyrazy były nie rozumiane i w tym celu objaśniał je ktoś inny. Natomiast z uwagi na świętość Pisma nie tłumaczono tego wyrazu, natomiast w wymowie jeśli ktoś go nie rozumiał to np:kapłan to wyjaśniał. Dowód z Biblii: Po niewoli babilońskiej język ulega zmianom, częściowo pod wpływem aramejskiego. Język tego okresu jest już bardziej niż klasyczny zbliżony do hebrajskiego współczesnego. Aramejski stopniowo zaczyna wypierać język hebrajski mówiony. Ezdrasz czytał ludowi księgę Prawa Bożego z wyjaśnieniem (mepōrāš), aby lud rozumiał czytanie (Neh 8,8) – co może świadczyć o pewnym już zaniku znajomości rodzimego języka Żydów w powygnańczej wspólnocie. Nehemiasz z kolei już wyraźnie narzeka na brak w narodzie znajomości „języka żydowskiego” (Neh 13,23-24). Hebrajski zaczął wychodzić z powszechnego użycia na korzyść aramejskiego.

 15. Anonim writes:A słowo amin (nie amEn) w Septuagincie to wynik działalności "pomiotu żmijowego"? A co z takimi imionami jak Amin i Amina (np. w Arabii)? Niby to wiarołomni żydzi są odpowiedzialni za wprowadzenie "Amin" do Septuaginty??? Oto fragment artykułu z wikipedii o głównym proroku islamu – Mahomecie: "Źródła często stwierdzają także że w swej młodości Mahomet był nazywany AMIN, "godny zaufania", co było pospolitym arabskim imieniem, męską formą imienia jego matki, AMINA." Czy te imiona też miałyby pochodzić od niecnego, egipskiego bóstwa?

 16. Originally posted by anonymous:

  Natomiast z uwagi na świętość Pisma nie tłumaczono tego wyrazu,

  na jakiej podstawie twierdzisz że nie tłumaczono tego wyrazu?. Lud miał powiedzieć Amen i po temacie. Porównaj te 3 wersety z LXX, zobacz do cz 1 , kto gra pierwsze skrzypce w ideologii Amen i masz odpowiedż.

 17. Jola writes:Mariusz Szczytyński "Orygenes to zrobił, złamał zasadę " nie dotykajcie tego co nieczyste" , to parafraza kilku wersetów z listu Pawła, ja go nie uznaje ale dla was to argument dobry".Ale Paweł tez napisał jeśli z dziękczynieniem Bogu wszystko zaniesiemy wówczas nic nie jest nieczyste bowiem wszystko do Boga należy nawet ludzki zamysł.Nawet jeśli w modlitwie zwracamy się do Boga żebyś przestał słowo Amen odnosić do kultu diabla oraz używając zwrotu Ojciec Niebieski widział co znaczą te słowa a nie dopatrywać się bożyszcza amena w niebieskim kolorze.Wierze ze 5 cześć właśnie tak będzie brzmieć. Cześć 5 – Amen – Nie jest to zakamuflowany kult diabła. Właśnie w modlitwie powierzam Chrystusowi te prośbę abyś to zrozumiał.

 18. Jola writes:Amen – odpowiadający greckim słowom (Biblijne liczby)amen 230 alethosamen 281 amenamen 1096 ginomai – γενοιτοOtóż ginomai jest to forma dłuższa wyrazu zaprawdę a forma amen jest forma krótszą znaczeniowo. Przykład:Odpowiadające słów hebrajskichginomai H383 Itaiginomai H543 amenginomai H935 boginomai H1069 bakhar pu.ginomai H1254 bara ni.ginomai H1934 havaginomai H1961 hayah Qal, niginomai H2009 hinnehginomai H2372 chazahginomai H2421 chayahginomai H2485 chalilginomai H2734 charahginomai H3201 yakholginomai H3205 yalad Qal, ni, pu, higinomai H3212 yalakh vel halakhginomai H3254 yasaphginomai H3318 yatsaginomai H3335 yatsar ni.ginomai H3559 khun Qal, niginomai H3947 laqach pu.ginomai H4058 madad pi.ginomai H4672 Matsaginomai H5060 naga hi.ginomai H5075 nedadginomai H5307 naphalginomai H5414 natan Qal, niginomai H5647 avad ith.ginomai H5674 Avarginomai H5927 Alah Qal, niginomai H5953 alal po.ginomai H5975 Amadginomai H6213 Asah Qal, niginomai H6923 qadam hi.ginomai H6965 Qumginomai H7136 qarahginomai H7200 Raah ni.ginomai H7257 ravatsginomai H7760 simginomai H8085 Shama ni.

 19. Originally posted by anonymous:

  Mariusz posługujesz się zwrotem "tekst Masorecki". Nie można komuś coś udowodnić ze źle skopiował i oddal to innym zwrotem.

  Originally posted by anonymous:

  Otóż takim afiksem jest zwrot amen.

  Moim zdaniem tu jest krótka piłka. Zadam wam pytanie: czy szukalibyście prawdy u …Judasza?. A Orygenes to zrobił, złamał zasadę " nie dotykajcie tego co nieczyste" , to parafraza kilku wersetów ST z listu Pawła, ja go nie uznaje ale dla was to argument dobry. Na razie to tyle, jeszcze się ustosunkuje do innych tematów.Język "hebrajski" ma się do języka paleohebrajskiego (PH)z ktorego przetłumaczono LXX, jak pies do jeża. Dlatego pisanie o afiksach to lipa. To nie ten język.

 20. Jola writes:Żeby to lepiej zobrazować powiem tak.Typowe pozdrowienie w językach europejskich brzmi Dzień Dobry. Jednakże w innych językach jeśli przetłumaczyć będziemy chcieli dosłownie to zwrot ten straci sens. Bowiem np: po słowacku powiemy Dobre Rano a na polski nie da się tego dosłownie przetłumaczyć bo nie występuje ten zwrot w potocznej mowie.W innych językach jest nawet 7 rodzaji takich pozdrowień. Natomiast w polskim tylko 2 a 3 "Szczęść Boże" już zanika i mówią je tylko starsze wiekiem osoby.

 21. Jola writes:red-october cytat "na jakiej podstawie twierdzisz że nie tłumaczono tego wyrazu?. Lud miał powiedzieć Amen i po temacie. Porównaj te 3 wersety z LXX, zobacz do cz 1 , kto gra pierwsze skrzypce w ideologii Amen i masz odpowiedź".Abraham był Syryjczykiem powędrował do Egiptu i nabył wiele mówionych zwrotów egipskich (około 50 według historyków). Później właśnie te zwroty dostały się w formie pisanej do Biblii. Masoreci aby nie uszkodzić tekstu nie tłumaczyli go (zmieniając jego pisownie). Niestety podczas przepisywania na grecka LXX te zwroty zostały przetłumaczone na γενοιτο niech is stanie ale przepisywacze nie dokonali zmian wszystkich wyrazem. Dlatego w LXX raz mamy amen a innym razem ginomai a jeszcze innym razem alethos.

 22. Originally posted by anonymous:

  Abraham był Syryjczykiem powędrował do Egiptu i nabył wiele mówionych zwrotów egipskich (około 50 według historyków). Później właśnie te zwroty dostały się w formie pisanej do Biblii. Masoreci aby nie uszkodzić tekstu nie tłumaczyli go (zmieniając jego pisownie). Niestety podczas przepisywania na grecka LXX te zwroty zostały przetłumaczone na γενοιτο niech is stanie ale przepisywacze nie dokonali zmian wszystkich wyrazem. Dlatego w LXX raz mamy amen a innym razem ginomai a jeszcze innym razem alethos.

  to stwierdzenie jest całkowicie bezdowodowe a nawet sprzeczne z Biblią i historią. Pierw udowodnij a potem się ustosunkuje. Całość twojego wywodu opiera się na założeniach (kilka nie jedno) a nie na dowodach.

 23. Jola writes:Długie, garbate nosy odziedziczyli późniejsi Żydzi po swoich matkach syryjskich, po Hetytkach.link:http://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/09/poznaj-c3a5c2bcyda1.pdf

 24. Na tym blogu teraz dokładnie widać jak dla niektórych wyznań, przekonań itp. temat SEPTUAGINTY jest tematem "tabu" i jest nie do pogodzenia z tym co dotychczas uznawali, wyznawali za prawdę.

 25. Maciek writes:Cytat z arta red-october "Powstaje w tym momencie pytanie dlaczego pojawiło się w 3 miejscach w LXX egipskie słowo?Przecież LXX jest tłumaczeniem z oryginału paleohebrajskiego?"cytat paweljusz "Na tym blogu teraz dokładnie widać jak dla niektórych wyznań, przekonań itp. temat SEPTUAGINTY jest tematem "tabu" i jest nie do pogodzenia z tym co dotychczas uznawali, wyznawali za prawdę".Właśnie sam autor teraz atakuje Septuaginte LXX. Ja myślę ze to jest punkt zwrotny aby przyznać ze wyraz amen wywodzi się od egipskiego amen i oznacza "prawda". Dlatego ten wyraz ma nawet większe znaczenie niż słowo tak lub zaprawdę lub niech tak będzie.

 26. Maciek writes:cytat:Stenia writes: Ludzie, ja was kompletnie nie rozumiem.Jeżeli coś może podpadać pod bałwochwalstwo lepiej to odrzucić. Po co używać nie do końca jasnych zwrotów, formółek czy obcych słów. Bóg nigdzie czegoś takiego nie nakazał. Jeżeli już ktoś nie potrafi się pomodlić bez tego Amen to może to powiedzieć po polsku,skoro to dla niego znaczy-niech się stanie.Nie będzie wtedy ryzyka wymawiania imion obcych bogów.Odpowiem: Stenia jeśli nie wiesz co znaczy amen to rzeczywiście go nie używaj.To tak jak nie umiesz pływać a wskoczyć chcesz do głębokiej wody. Ja dobrze rozumie co znaczy amen bowiem jego znaczenie jest duże. Wiem co znaczy Ojciec Niebieski. A dla niektórych to Papa Smerf tak to rozumują.Ja takiego kitu nie dam sobie wcisnąć, a ty rób jak ci mózg dyktuje. Bowiem nie wszyscy dostąpili jeszcze oświecenia.

 27. Stenia writes:Ludzie, ja was kompletnie nie rozumiem.Jeżeli coś może podpadać pod bałwochwalstwo lepiej to odrzucić. Po co używać nie do końca jasnych zwrotów, formółek czy obcych słów. Bóg nigdzie czegoś takiego nie nakazał. Jeżeli już ktoś nie potrafi się pomodlić bez tego Amen to może to powiedzieć po polsku,skoro to dla niego znaczy-niech się stanie.Nie będzie wtedy ryzyka wymawiania imion obcych bogów.

 28. Originally posted by anonymous:

  Ja myślę ze to jest punkt zwrotny aby przyznać ze wyraz amen wywodzi się od egipskiego amen i oznacza "prawda"

  prawda jest taka że Amen po egipsku znaczy "ukryty" a w zestawie z Ra daje "ukryty promień". Nikt ci kitu nie wciska. A ty po prostu nie zatrybiłeś cz. 3, tam jest wykazany związek miedzy Amenem z Egiptu a ST.

 29. Kasia writes:Originally posted by anonymous:"Szczęść Boże" już zanika i mówią je tylko starsze wiekiem osoby.Witam jak cos to ja stosuje te formę pozdrowień i myślę ze na całym świecie to są setki milionów.

 30. Originally posted by anonymous:

  "Szczęść Boże" już zanika i mówią je tylko starsze wiekiem osoby.

  Mam nadzieję, że tak też będzie z Amen.

 31. Abraham był Babilończykiem i to jest fakt powszechnie znany.

 32. Maciek writes:Cytat bbc-poland Najwyraźniej ktoś się pomylił z nazwał państwo Izrael nie tak jak trzeba. Ale ty odkryłaś rewelację na skalę światową, że Izrael to Syria. Zastanów się….jak ojcem Izraela może być Syryjczyk? Cytat veteranveter4nAbraham był Babilończykiem i to jest fakt powszechnie znany.Cytat:Mariusz SzczytyńskiOriginally posted by Jola : A teraz potwierdź ze Syryjczyk i Aramejczyk to to samo. Jest to niezbędne do obalenia twojej tezy. Odpowiem , nie ma sprawy.Odpowiadam no to sami miedzy sobą zdecydujcie znacie Biblie czy nie. No to kim był Abraham może Polakiem?

 33. Originally posted by anonymous:

  Abraham był Syryjczykiem powędrował do Egiptu

  Najwyraźniej ktoś się pomylił z nazwał państwo Izrael nie tak jak trzeba. Ale ty odkryłaś rewelację na skalę światową, że Izrael to Syria. Zastanów się….jak ojcem Izraela może być Syryjczyk?

 34. Jola writes:Cytat:bbc-poland Najwyraźniej ktoś się pomylił z nazwał państwo Izrael nie tak jak trzeba. Ale ty odkryłaś rewelację na skalę światową, że Izrael to Syria. Zastanów się….jak ojcem Izraela może być Syryjczyk?Odpowiedz: Oj człowieku widać ze na szkołę rzucałeś kamieniami. Najpierw się doucz a potem coś napisz.

 35. Jola writes:Gdyby znal historie to byś wiedział ze 50% Izraelitów nie uznaje dzisiejszego państwa Izrael.A Izraelici Mesjańscy są w nim prześladowani.Ale niestety jakiś tam bbc-poland znów coś udaje ze rozumie ale rozumek zostawił w kieszeni.

 36. Originally posted by anonymous:

  Gdyby znal historie to byś wiedział ze 50% Izraelitów nie uznaje dzisiejszego państwa Izrael.A Izraelici Mesjańscy są w nim prześladowani.Ale niestety jakiś tam bbc-poland znów coś udaje ze rozumie ale rozumek zostawił w kieszeni.

  trzymaj się tematu i nie prowokuj porównaniami bbc-poland. To co piszesz na temat Izraela to oddzielny temat i jest mi znany. bbc dokładnie ci odpowiedział na to co napisałaś. Zróbmy tak: załóż bloga i napisz o tym wszystkim a ja ci napisze komentarz , ok? A tak na marginesie: zdecyduj się o co ci chodzi, raz piszesz o Abrahamie raz o współczesnym Izraelu. To jest przepaść czasowa ponad 3500 lat.

 37. epegeiro writes:Amon (egip. Imn – ukryty; również Amon-Ra/Re, Amoun, Amun, Amen; rzadziej Imen, Ammon, Hammon) – egipski bóg, sprawca niewidzialnego wiatru, urodzaju, płodności[1]. Był uosobieniem niewidzialnych życiodajnych elementów natury: powietrza i wiatru.- z wikipedii(http://pl.wikipedia.org/wiki/Amon_%28b%C3%B3g_egipski%29)Jahwe-Izajasz 45:15 Zaprawdę, jesteś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Wybawicielu! Egipski Amon(Ukryty)= Jahwe(Ukryty)=Amen.Może to nie przypadek?

 38. Originally posted by anonymous:

  .jak ojcem Izraela może być Syryjczyk?Odpowiedz: Oj człowieku widać ze na szkołę rzucałeś kamieniami. Najpierw się doucz a potem coś napisz.

  Ojcem państwa semickiego został Semita. Mogłaś sobie darować epitety czy ja komu tu ubliżam?

 39. Originally posted by anonymous:

  jak ojcem Izraela może być Syryjczyk?

  Sorry -źle to ująłem – Apobraham chodził z terenów dzisiejszej Syrii. w W tamtym czasie tamte tereny zajmowała nacja semicka. Nacja żydzi i arabska to to sama nacja semicka. Czy jest w wyglądzie jakaś różnica miedzy arabem a żydem ? (oczywiście pomijamy tutaj ubiór). Sprawa druga Babilon z tamtego okresu obejmował tereny dzisiejszej Syrii.

 40. Krzysztof Niski writes:Jolu calkiem dobrze sobie radzisz i kto tu lamie zasady na Biblijna strone wprowadzac zespol o nieciekawej reputacji. K.N.

 41. Jeżeli nie jesteśmy pewni co oznacza Amen, nie wymawiajmy go, czy tak trudno jest zamiast Amen powiedzieć "niech tak się stanie,, .Bóg przed nami prawdy nie ukrywa tylko szatan żeby modlitwa była kierowana do niego. I teraz kiedy się modlimy a na końcu mówimy Amen prośby nie są kierowane do Boga to tak jak byśmy po prostu pomylili adresata. Już dawno zastanawiałam się nad tym słowem i na początku rzuciło mi się w oczy że najczęściej występuje tam gdzie mowa o władzy i czci bo przecież o to trwa wojna.Dzięki Pana artykułom bardzo dużo zrozumiałam , i przez to także jestem obrażana i wyśmiewana za to że wierze bo przecież teraz jest moda na szatana,mam nadzieje ze to już długo nie potrwa i ludzie zobaczą prawdę i otworzą się ich oczy choć będą i tacy którzy mimo prawdy dalej będą po złej stronie

 42. Ciesze się że mogę komuś pomóc prowadząc tego bloga. Pozdrawiam.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s