redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie

Εμμανουηλ – Emmanuel – „Z nami jest Bóg” z Izajasza 7:14 i Mateusza 1:23

41 Komentarzy

Po ostatniej batalii na temat imienia Mistrza zadano mi kilka pytań:

Proszę mi powiedzieć co z imieniem Emmanuel (Izajasza 7,14)oraz (Mateusza (1,23)? Samo jego brzmienie jest łagodne jak baranek, może to jest klucz do rozwiązania zagadki?

oraz drugie :

Czy nie widzi Pan różnicy między Isus a Emmanuel? Jeśli Pomazańcowi nadano imię Isus to nie wypełniłyby się słowa (Izajasza 7,14) oraz (Mateusza 1,23), gdyż nadane imię to Isus a nie Emmanuel, nie zwracałbym na to uwagi, jednak skoro tyle uwagi poświęca się prawidłowemu imieniu to warto zastanowić się dlaczego wogóle jest wzmianka o Emmanuelu? Gdyby w (Izajasza 7,14) oraz (Mateusza 1,23) było imię Isus wszystko byłoby całkiem jasne a nie jest, przynajmniej dla mnie.

Jak na razie mogę stwierdzić że Emmanuel jest niebiańskim imieniem Mistrza w języku paleo-hebrajskim, które zostało przeliterowane fonetycznie na grekę koine w Septuagincie (LXX):

Iz 7: 14 διὰ τοῦτο δώσει κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εμμανουηλ

a Isus jest imieniem ziemskim i to dość rozpowszechnionym, ponieważ,nawet osławiony Barabasz to tak naprawdę Isus Bar_Abbas ( Isus Syn Tatusia).
Dlatego Mistrz dostał przydomek Pomazaniec, by go miedzy innymi odróżnić od innych Isusów, na co zwrócił uwagę Piłat;

http://my.opera.com/red-october61/albums/showpic.dml?album=11917292&picture=159012042

a teraz przejdżmy do wersetów:

Mat 1: (21) Porodzi Syna, któremu nadasz imię Isus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . (22) A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: (23) Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. (24) Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, (25) lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Isus.

Z kontekstu wynika że te imiona są w pewnym sensie równoznaczne i Mateusz przytacza to proroctwo jako zrealizowane w osobie Isusa, chociaż treściowo są inne. Można wyciągnać wniosek że był to zabieg w celu ukrycia imiennej tożsamości.. Gdyby miał tak rzadkie imię jak Emmanuel to byłby namierzony od początku że to ten, a tak Herod nie mógł po imieniu jego wyselekcjonować z pośród niemowlaków i dlatego wydał ten straszliwy rozkaz;

Mat 2: (16) Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał /oprawców/ do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców.

Wiedział tylko tyle, że narodziny nastapiły w Betlejem Judzkim (Betlejem Efrata: Micheasza 5:1). Póżniejsza ekipa Sanhedrynu, nawet po latach nie połapała się, kto to jest:

Łuk 2:(46) Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. (47) Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

,
co pozwoliło mu dorosnąć i przygotować się do zadań nałożonych na niego przez jego Ojca.

Jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, to obecnie trwa polaryzacja stanowisk względem formy imienia Mistrza a to z tego powodu że :

"w jego imieniu narody nadzieję pokładać będą"

Iz 42:4 (Septuaginta) i

" I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.Dz.Ap.4;12.

To tak po krótce.

Mariusz Szczytyński
red-october@myopera.com

Reklamy

41 thoughts on “Εμμανουηλ – Emmanuel – „Z nami jest Bóg” z Izajasza 7:14 i Mateusza 1:23

 1. Witam, ma pan już nieco Biblijnego światła,ale jeszcze coś brakuje, jak bym znał pana email,to bym panu coś podesłał, co mnie osobiście doskonale otworzyło duchowy wzrok. Tu jest zbyt mało miejsca by to można było przedstawić, chyba że coś krótszego. Wielkie odstgpstwoJak to mozliwe, ze nawet w zborach, w ktorych jeszcze do niedawna slano modlitwy do tronu laski w imieniu Jezusa Chrystusa, teraz zmieniono kurs na tradycyjno-koscielny i opuszczono biblijny fundament? Gdyby dzisiejsi przewodnicz4cy zborow rozpoznali, iz Bog przywraca teraz wszystko do pierwotnego stanu, czyz nie powinno bye raczej odwrotnie? Czy Pawel nie musialby znowu spytac: „Ktoz was omamil?" (Gal. 3, 1). Dziwne rzeczy wprowadzono szczegolnie w ponadwyznaniowych zgromadzeniach charyzmatycznych. Zachwyceni ludzie pod wplywem pewnego rodzaju muzyki dyskotekowej poddaj4 sib bezwolnie atmosferze.Na rozkaz wszyscy uczestnicy takiego zgromadzenia zrobi4 wszystko, co sib im powie. Przychodz4 do przodu i zgodnie z oczekiwaniami padaj4 rzqdami na plecy. Charyzmatyk wyjasnia, iz zostali „zabici" przez Ducha Swiqtego i przeszli do odpocznienia Bozego. Ale czy naprawdq tak jest?Kto czytal Pismo Swiqte, wie, iz w obecnosci Bozej wszyscy, bez wyJ4tku, padali na twarz: od Abrahama (1. Mojz. 17, 3) poprzez Mojzesza i Aarona (4. Mojz. 14, 5) po Jozuego (5, 14) i caly Izrael przy poswi~ceniu swi4tyni (1. Krol. 18,39). Dawid zawolal: „Pojdzcie, poklorimy sib i padnijmy na twarz! Klęknijmy przed Panem, Który nas uczynil!" (Ps. 95, 6). Takze Daniel padl na twarz (8, 18). Jezus padl w Getsemane na Swa twarz (Mat. 26, 38-42). Pawel pisze w 1. Kor. 14, 25, iz tam, gdzie przez dar prorokowania dziala Duch Bozy, ludzie padaja na twarz. Takze Jan na wyspie Patmos upadl na twarz (Obj. 1, 17). Nawet niebiosa, oddając chwalę, padają na twarz: „A wszyscy aniolowie stali wokolo tronu i starcow, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali poklon Bogu, mowidc: Amen! Blogoslawieristwo i chwala, i mcidrosc, i dzigkczynienie, i czesc, i moc, i sita Bogu naszemu na wieki wiekow. Amen" (Obj. 7, 11-12).Ktos musi przeciez powiedziec, ze cos sib nie zgadza i ostrzec! Grozba upadku na plecy zostala skierowana w Slowie Bozym do tych, ktorzy nie chcieli sluchac i nie weszli do Bozego odpocznienia. „Dlatego dojdzie ich stowo Pana: Przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, troche tu, trochg tam – aby idqc padli na wznak i potlukli sig, uwiklali sib i zostali zlapani" (Iz. 28, 7-13). Dokladnie to Slowo wypelnia sib teraz wsz~dzie. Gdy ludzie tak padaJ4, jak mowi tutaj Slowo, to chyba nie mozna mowic o blogoslawienstwie, lecz o s4dzie. Napomnienie „Sprawdzajcie duchy!" jest szczegolnie teraz przykazaniem godziny. Jednak to moze nast4pic tylko przy porownaniu ze Slowem Bozym. Teraz, w czasie konca, zwodnicze duchy s4 tak podobne do prawdziwego dzialania Bozego, „aby, o He mozna, zwiesc i wybranych" (Mat. 24, 24). Gdyby dzialal ten Sam Duch Bozy co na pocz4tku, to wszystko musialoby bye tak jak na poczatku: to sama wiara, ten sam chrzest, musialyby objawic sib to same sluzby, dart' i owoce Ducha. Znowu myli sib iluzj~ z prawd4 i oszustwo ma swoj ci4g dalszy. Jak dlugo jeszcze?Kto nie rozumie, iz ten okres to ostatni wazny odcinek czasu przed powtornym przyjsciem Chrystusa, kiedy wszystko musi zostac uporz4dkowane i przywrocone do pierwotnego biblijnego stanu, nie pojmie rowniez, jak pilna jest to korekta gloszonej nauki. Dozywamy teraz tego, co prorokowal Pawel na czas ostateczny. Wielkie odst~pstwo posuwa sib non-stop dalej, by mogl sib z niego wybic czlowiek niegodziwosci i by uznano go na calym swiecie za ceniony, duchowomoralny autorytet. Wlasciwy przeciwnik to syn zatracenia, ktory wynosi sib ponad wszystko i uwaza sib za upowaznionego do wszystkiego, co dotyczy Boga lub sluzby Bogu. Wiqkszosc w ogole nie zauwaza, ze slucha go caly religijnyswiat, czy to jednym, czy oboma uszami, i siedzi z nim w tej samej lodzi. Biblia mowi, ze wszyscy, ktorzy nie przyj~li milosci prawdy, ktora jest wylacznie wieczne Boze Slowo, są poddani ostremu obłędowi, tak iz wierzą klamstwu (2. Tes. 2).Bowiem ten, kto nie wierzy oryginalnemu Slowu Bozemu, jest skazany na danie aviary klamstwu przekreconego Slowa. Kto nie wierzy Synowi Bozemu, wierzy synowi zatracenia. Kto nie wierzy temu, co powiedzial Bog przez prawdziwego proroka (5. Mojz. 18, 15-19), Mesjasza, Pomazarica, jak podkreśla Piotr: „I stanie się, ze kazdy, kto by nie sluchal owego proroka, z ludu wytępiony będzie" (Dz. Ap. 3, 17-26), będzie wierzyl temu, co mowi falszywy prorok (Obj. 19, 20). Kto nie wierzy calkowicie temu, co powiedzial Chrystus, wierzy naukom antychrysta. Powolywanie sib na apostolow Piotra i Pawla nie zda się na nic, jezeli nie zgadza się z nimi w nauce i biblijnej praktyce. Stawka jest wieczne zycie! Tylko wtedy, gdy ludzie wierzą, jak mowi Pismo, Duch sprawia w nick nowe zycie. Slowo jest nasieniem (Luk. 8, 11), a boskie zycie, ktore jest w nasieniu, mote zakwitn4c tylko w tych, ktorzy przyj~li je we wierze i z Chrystusem umarli sobie samym. „Ten, ktory sieje dobre nasienie, to Syn Czlowieczy. Rola zas, to swiat, a dobre nasienie, to synowie Krolestwa, kqkol zas, to synowie Zlego" (Mat. 13, 37-38).Tych wielu falszywych prorokow i falszywych chrystusow, mianowicie namaszczonych cudotworcow czasu korica, ktorych przepowiedzial na ten czas JEZUS CHRYSTUS, nasz Zbawiciel (Mat. 24), zgadzaJ4 sib z wyznaniem aviary w Trojcq, ktorego nie znali Chrystus i apostolowie. Broni4 opartego na formule Trojcy chrztu i znajduJ4 sib tym samym w opozycji do nauki Chrystusa i apostolow. Jednak pierwotny zbor trwal w nauce apostolow (Dz. Ap. 2, 42). Mimo zewnqtrznego potwierdzenia okazuJ4 sib po sprawdzeniu w lustrze Slowa falszywymi apostolami (Obj. 2, 2).Zgodnie z Mat. 7, od 21. wiersza, to oni powoluJ4 sib na wszystko, co uczynili w imieniu Jezusa. Jednak jesli o nick chodzi, to odrzucaja imie Jezus, ktore opiewaja i ktorego uzywaja. Kate~4orycznie odmawiaja przyjecia takie2o chrztu jak Pawel (Rzym. 6, 3). Biblijnego chrztu w imie Pana Jezusa Chrystusa. Nie s4 gotowi na noszenie hapby Chrystusowej, o wiele bardziej wo14 byc czczeni przez lud (Jan 5, 44). Nie zdaJ4c sobie z tego sprawy, zwiastuJ4 inn4 Ewangeliq i innego Chrystusa i znajduJ4 sib pod wplywem innego ducha (2. Kor. 11, 1-13). Jednak, by wypelnilo sib, co jest napisane, musi byc teraz tak: „Nie kazdy, kto do mnie mowi: Panie, Panie, wejdzie do krolestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pelni wolf Ojca mojego, ktory jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyz nie prorokowalismy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypCdzalikny demonow, i w imieniu twoim nie czynilismy wielu cudow? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znalem. Idzcie precz ode mnie wy, ktorzy czynicie bezprawie" (Mat. 7, 21-23).Mimo ich robiącej wrazenie sluzby zostaną odprawieni jako czyniciele bezprawia i zrownani tym samym z przeciwnikiem, czlowiekiem niegodziwosci (2. Tes. 2, 3-7). „Syn Czlowieczy posle swoich aniolow i zbiorq z Krolestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, ktorzy popelniajq nieprawosc, i wrzucqą ich do pieta ognistego… " (Mat. 13, 41-42).Nalezy wniesc przed Boga oskarzenie o wszelkie religijne oszustwo, o wszystko, co za pomocą interpretacji dodano do Jego Slowa. U Niego obowiązuje tylko to, co naprawde mowi Jego Slowo, do ktorego nie wolno nit dodawac(Obj. 22,18). Sąd, boski wymiar sprawiedliwosci, musi zacząc się teraz od domuBozego, od zboru Jezusa Chrystusa. Jak na poczatku Slowo wyszlo z Jerozolimy, a pouczenie z gory Syjon (Iz. 2; Dz. Ap. 2), tak i teraz musi bye zwiastowana to sama czysta nauka. Prawdziwy zbor dotyczy znowu: „Lecz wy podeszliscie do gory Syjon i do miasta Boga zywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, ktorzy sq zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchow ludzi sprawiedliwych, ktorzy osiągnęli doskonałość, i do posrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, ktorą się kropi, a ktora przemawia lepiej niz krew Abla" (Hebr. 12, 22-24).To jest ostatnie wezwanie za pomocą ostatniego poselstwa, calkowite wyprowadzenie z babilonskiej niewoli. Nie zyjemy w czasie reformacji, kiedy wiele rzeczy zostalo zreformowanych i kiedy zostalo przybitych do drzwi kaplicy zamkowej 95 tez. Nie zyjemy takze w następujących po reformacji stuleciach z ich coraz to glębszymi rozbudzeniami. Zyjemy w czasie zupelnego odnowienia i przywrocenia boskiego porzadku. Pozorne fundamenty, ktore są w gruncie rzeczy piaskiem, a nie „opoką" – prawdziwym fundamentem – są teraz niszczone, a kazdy niebiblijny budynek doprowadzany do upadku. Jednak kto rozpoznaje dzien i poselstwo? Kto jest gotowy iść za Panem w posluszenstwie wiary calą drogę az do dokoriczenia? Kto potraktuje to ostrzezenie powaznie?WYZWANIEChcialbym spotkac czlowieka, ktory powie mi powaznie, wierząc temu zarazem, iz s4 trzej Wieczni, trzej Wszechmocni, trzej Wszechwiedz4cy, ktorzy istniej4 jako samodzielne osoby, we wszystkim sib zgadzaj4 i dziel4 migdzy siebie bycie Bogiem. W rzeczywistosci byloby to trzech bogow. Nie bylby juz to ten JEDEN Bog, o He wyrazy maj4jeszcze sens. Dlatego na wokandzie boskiego sądu karnego musi znalezc się przede wszystkim „religia Trojcy" Tunezyjczyka Tertuliana, ktory wymyslil pojęcie „Trojca", musi ugiąc się wobec prawomocnego wyroku Slowa. Do odpowiedzialnosci nalezy pociągnąć rowniez naukę Sabeliusza, ktorą przejął zbor jednosciowcow.To, co utrzymuje się ostatnio w religijnym swiecie, wprawia zaiste w zdumienie: mianowicie iz Zydzi, chrzescijanie i muzulmanie wierzą w tego samego Boga. Teraz chodzi o globalizację, o zdominowany przez religię polityczny porządek swiata. Jak mozna przeczytac na pierwszych stronach gazet, dąży się do „sojuszu swiatowych religii". Do kosciola-matki wracają nie tylko chrzescijariskie koscioly-corki – wszystkie religie swiata są zapraszane do Rzymu., Dwanascie najwazniejszych zademonstrowalo juz swe pragnienie jednosci. To, iz wszyscy wierzą w tego samego Boga, jest, skromnie mowiąc, wierutnym klamstwem. W ten sposob wyznawcy Trojcy przedstawiają najchętniej „trzyosobowego Boga". Z pewnoscią wolno zapytac, czy Bog Pan przechadzal się tak w ogrodzie Eden. Czy Adam zostal stworzony na taki obraz? Oczywiscie, ze nie! Czy Bog Pan ukazal się tak Abrahamowi? Na pewno nie! Czy tak mowil z Mojzeszem twarzą w twarz? Z pewnoscią nie! Niechby zwolennicy „trojosobowej teorii" pojęli na zawsze, jak bezsensowne jest ich wyobrazenie Boga i nauka! Bog nie zezwala zadnemu czlowiekowi na przedstawianie Go, dla nas niepojętego i niewyjasnionego, w podobiznie. Taka podobizna jest pogwalceniem 2. Mojz. 20, 1-7; jest btuznierstwem. Stworzony przez Ojcow Kosciola bog chrzescijaristwa w trzech postaciach, jak znano go w starych religiach opartych na czczeniu przyrody, i o trzech twarzach, jak przedstawia sib go często na podobiznach, nie jest tym prawdziwym Bogiem, ktorego poswiadcza Biblia. Trzy wieczne osoby, ktore są jedno, a mimo to rozne, w zadnym wypadku nie mogą być tym jednym, jedynym Bogiem – w kazdym razie nie tym prawdziwym Bogiem, Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bogiem Izraela, tym JEDNYM WIECZNYM. Bog Pan jest w Starym i Nowym Testamencie ten sam, bez względu na to, jak i jako co się objawia. ON sam ustanowil dla Swego ludu prawdziwe wyznanie wiary: „Sluchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!" (5. Mojz. 6, 4-9). To samo wyznanie obowiązuje rowniez w Nowym Testamencie: „Jezus odpowiedzial: Pierwsze przykazanie jest to: Sluchaj, Izraelu! Pan, Bog nasz, Pan jeden jest. Bgdziesz tedy milowal Pana, Boga swego, z calego serca swego i z calej duszy swojej, i z calej mysli swojej, i z calej sily swojej". Odpowiedz sluchaczy brzmiala: „Dobrze, Nauczycielu! Prawdę powiedziales, ze Bog jest jeden i ze nie masz innego oprocz niego " (Mar. 12, 29-32).Od 11 wrzesnia 2001, gdy islamscy fanatycy poderznęli pilotom gardla i skierowali samoloty wraz ze wszystkimi pasazerami w wieże World Trade Center w Nowym Jorku, wielu przebadalo odpowiednie encyklopedie i ksiązki historyczne o islamie. Zaskoczylo nas odkrycie, iz Allah byl pierwotnie babiloriskim bogiem księzyca, ktory podobno obdarzal calą wegetację ziemi plodnoscią. Dopiero gdy Mahomet przeprowadzi128 wojen i zwyciqzyl wszystkie okoliczne plemiona i ich bogow, proklamowal Allaha, boga ksiqzyca, boga swojego plemienia, bogiem, ktoremu nalezy oddawac czesc wylącznie w al-Kabie w Mekce. To dlatego religia islamu wybrala za swoj symbol polksięzyc i walczy teraz z tymi, ktorych uwaza za „niewierzących", o to, by stal się księzycem w pelni, a ma to nastąpic, gdy caly swiat podda się religii Mahometa. „Bog księzyca" jest więc zupelnie innym bogiem, wymyslonym bogiem, ktory z Wszechmogącym nie ma nic wspolnego!Oswiadczenie, iz Boga mozna znalezc w kazdej religii, a Chrystusa wszędzie, jest rowniez straszliwym klamstwem. Jedyny prawdziwy zywy Bog to ten, ktorego spotykamy i ktory spotyka nas od 1. Mojz. I po ostatnia ksiege Biblii. Mimo Jego roznorodnych objawien dotyczy Go wylącznie pojęcie monoteizm.. Obecnie ma miejsce dązenie, by zebrac wszystkich we „wspolnocie państw swiata", ktorą moglyby zaakceptowac wszystkie religie. Diabel znowu posluguje sib Slowem Bozym, a mianowicie: „Aby wszyscy byli jedno… ", ale opuszcza to, co jest napisane przed i po. Teraz, przed zamknięciem bram, ma miejsce take wywolanie Bozych dzieci. W Chrystusie, glowie, są lączone w prawdzie jako mala trzodka: „Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze we mnie, a Ja w tobie… " (Jan. 17, 21). PAN wywoluje Swoich i zmusza do podjęcia decyzji pytaniem: „Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dzial ma wierzdcy z niewierzącym? Jakiż uklad między swiątynią Bożą a balwanami? ". Zbor Chrystusa jest okreslony takze jako Boze mieszkanie na ziemi: „Mysmy bowiem swiątyniq Boga zywego, jak powiedzial Bog: Zamieszkam w nich i będę się przechadzal posrod nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim ". Tutaj nastqpuje wezwanie: „Dlatego wyjdzcie sposrod nich i odlączcie się, mowi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie; a Ja przyjmę was i będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i corkami, mowi Pan Wszechmogqcy " (2. Kor. 6, 15-18).Ojciec przyszedl do nas tylko w Synu, tylko w Nim przychodzimy do Ojca: „ Odpowiedzial mu Jezus: JA jestem droga i prawda, i zywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. (…) Kto mnie widzial, widzial Ojca; jak mozesz mowic: Pokaz nam Ojca? Czy nie wierzysz, ze jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Slowa, ktore do was mowię, nie od siebie mowig, ale Ojciec, ktory jest we mnie, wykonuje dziela swoje" (Jan 14, 6-10). Tak mowi Pan: „JA i Ojciec jedno jestesmy" (Jan 10, 30).Papiez caluje 14 maja 1999 w Watykanie ekskluzywne wydanie Koranu podczas wizyty patriarchy i imama z Bagdadu. Irariska telewizja pokazywala to zdjęcie przez kilka dni. To jest tylko kawałek rożdziału z całej książki, może będę podawać odcinkami> Zapraszam do czytania z Biblią w ręku.

 2. HomoReligiosus writes:Trzeba przyznać, że komentator podpisujący się "benpo62" ma niezwyklą swadę. Szkoda (a może całe szczęście), że tak niewiele z tego wynika.

 3. HomoReligiosus writes:Trzeba przyznać, że komentator podpisujący się "benpo62" ma niezwyklą swadę. Szkoda (a może całe szczęście), że tak niewiele z tego wynika.

 4. Originally posted by anonymous:

  HomoReligiosus writes:Trzeba przyznać, że komentator podpisujący się "benpo62" ma niezwyklą swadę. Szkoda (a może całe szczęście), że tak niewiele z tego wynika.

  Witam, chyba nie zrozumiałeś o co chodzi,tu nie chodzi o moją swadę czy jej brak, wstawiony fragment nie jest mojego autorstwa ale człowieka który jest moim bratem w Chrystusie Jezusie,i jest on sługą Bożym od 50 lat, przyznam się że popełniłem błąd wstawiwszy fragment książki i to ze środka zamiast zacząć od początku,proszę wszystkich o wybaczenie,zacznę od początku aby wszystko było dla wszystkich zrozumiane dla chwały Boże. Ale podam inne. ‎»‏Wolna Misja Ludowa Krefeld‭«Celem tego ponadwyznaniowego dzieła misyjnego jest całkowity powrót do nauki i praktyki pierwotnego zboru w czasie apostołów.‭ ‬Bazą działającej na całym świecie misji jest Centum Misyjne w Krefeldzie.‭ ‬Lokalnym zborem,‭ ‬w którym pastor Frank głosi od wielu lat prawie tylko w pierwszy weekend danego miesiąca,‭ ‬opiekuje się przewodniczący zboru Leonhard Russ razem ze starszym zboru Paulem Schmidtem.‭ ‬E.‭ ‬Frank i L.‭ ‬Russ poznali się już w roku‭ ‬1953.‭ ‬W roku‭ ‬1955‭ ‬Ewald Frank wziął udział w zgromadzeniach amerykańskiego ewangelisty Williama M.‭ ‬Branhama w Karlsruhe,‭ ‬które wywarły na nim niezatarte wrażenie.‭ ‬W roku‭ ‬1958‭ ‬E.‭ ‬Frank wziął udział‭ ‬-‭ ‬już jako ewangelista działający na arenie międzynarodowej‭ ‬-‭ ‬w konferencji‭ "‬Voice of Healing‭"‬,‭ ‬którą zwołał Rev.‭ ‬Gordon Lindsay w Dallas,‭ ‬w stanie Teksas,‭ ‬USA.‭ ‬Tutaj poznał wielu znanych na całym świecie amerykańskich ewangelistów.‭ ‬Będąc pod wrażeniem szczególnej służby Williama Branhama,‭ ‬która różniła się od wszystkich innych i przypominała służbę Jezusa Chrystusa oraz apostołów,‭ ‬zaczął w roku‭ ‬1959‭ ‬tłumaczyć wygłaszane w Stanach Zjednoczonych kazania Williama M.‭ ‬Branhama.‭ ‬Był zdania,‭ ‬że wolne zbory,‭ ‬które świadczyły,‭ ‬że wierzą pełnej Ewangelii,‭ ‬z radością przyjmą duchowe wzbogacenie.‭ ‬Jednak gdy ogół przełożonych zborów pełnej Ewangelii odrzucił działanie posiadającego pełnomocnictwo męża Bożego,‭ ‬nie zadawszy sobie trudu zbadania Pisma Świętego i sprawdzenia jego proroczej służby w Słowie Bożym,‭ ‬okazało się,‭ ‬że trzeba było powołać niezależne dzieło misyjne,‭ ‬by umożliwić zwiastowanie oparte wyłącznie na Biblii.W roku‭ ‬1960‭ ‬pod kierownictwem Ewalda Franka,‭ ‬Leonharda Russa i Paula Schmidta,‭ ‬którzy jeszcze dziś są starszymi i przełożonymi zboru,‭ ‬zbierała się już mała grupa wierzących najpierw po domach,‭ ‬potem w wynajętych‭ salach.‭ ‬W kwietniu‭ ‬1964‭ ‬Wolna Misja Ludowa Krefeld uzyskała status użyteczności publicznej.‭ ‬Z biegiem następnych lat misja rozszerzyła swą działalność poza granice Europy.‭ ‬W‭ ‬1964‭ ‬roku E.‭ ‬Frank pojechał jako misjonarz po raz pierwszy do Azji.‭ ‬W Indiach zgromadzały się tłumy na wykłady ukoronowane szczególnym Bożym błogosławieństwem.‭ ‬Od roku‭ ‬1968‭ ‬objeżdżał także regularnie kraje wschodnioeuropejskie,‭ ‬łącznie ze Związkiem Radzieckim.‭ ‬Od‭ ‬1968‭ ‬do‭ ‬1978‭ ‬przemawiał w każdą niedzielę w Radio Luxemburg.‭ ‬Zapraszano go w całej Europie i na całym świecie.‭ ‬Na Wielkanoc w roku‭ ‬1974‭ ‬mógł zostać poświęcony własny dom Boży,‭ ‬posiadający‭ ‬550‭ ‬miejsc siedzących.‭ ‬Powstało dzieło misyjne sięgające daleko poza granice Niemiec.W latach‭ ‬1976-78‭ ‬konieczne stała się powiększenie Centrum Misyjnego.‭ ‬Dokupiono działkę budowlaną,‭ ‬na której powstały dwa dodatkowe budynki.‭ ‬Na jednohektarowym obszarze Centrum Misyjnego w Krefeldzie znajduje się dom Boży,‭ ‬domek dozorcy oraz dwa budynki misji,‭ ‬a od‭ ‬1992‭ ‬roku także budynek własnej drukarni i wydawnictwa.‭ ‬Wydawane broszury i książki na biblijne tematy są tłumaczone na‭ ‬8‭ ‬języków,‭ ‬drukowane i wysyłane stąd do ponad‭ ‬130‭ ‬krajów.‭ ‬Jest to także w przybliżeniu liczba krajów,‭ ‬które Ewald Frank objechał osobiście.‭ ‬Ta międzynarodowa i niezależna misja utrzymuje się zasadniczo z wolnych datków.‭ ‬Chodzi przy tym o dzieło wiary w ścisłym znaczeniu tego słowa,‭ ‬które dokonuje się w ufności do Boga.‭ ‬Cała wysyłka książek,‭ ‬broszur i kaset z kazaniami odbywa się nieodpłatnie na adres każdego zainteresowanego,‭ ‬bez załączania jakiegokolwiek rachunku.‭ ‬Nie ma zarejestrowanych członków.wsteczdo góryPodstawa wiary‎]Pismo Święte jest jedynym źródłem,‭ ‬doskonałą podstawą i jedyną wytyczną wiary,‭ ‬nauki i życia.‭ ‬Bóg powiedział wszystko przez Swoich proroków w Starym i przez apostołów w Nowym Testamencie.‭ ‬Biblia jest kompletnym świadectwem Boga,‭ ‬do którego‭ ‬-‭ ‬jak do testamentu‭ ‬-‭ ‬nie wolno niczego dodawać.Wolna Misja Ludowa Krefeld różni się od wszystkich poprzednich ruchów rozbudzeniowych,‭ ‬które były dane zborowi Chrystusa od czasu reformacji.‭ ‬Wszystkie te ruchy założyły własne zbory i zorganizowały się w związek.‭ ‬My zwiastując objawione Słowo,‭ ‬przedstawiamy cały plan Boży,‭ ‬który jest konieczny do zakończenia.‭ ‬W tym sensie posługa ma osiągnąć wszystkie istniejące zbory,‭ ‬cały lud Boży bez względu na przynależność wyznaniową.‭ ‬Z tego zwiastowania nie powstają nowe zbory,‭ ‬które byłyby podporządkowane Misji w Krefeldzie‭ ‬-‭ ‬rezultatem musi być i będzie przygotowany zbór Jezusa Chrystusa,‭ ‬który On sam wywołuje zewsząd.Nasza wspólnota nie rości sobie żadnego prawa do bycia jedynie zbawiającą,‭ ‬lecz jako część‭ »‬eklezji‭« ‬ma tworzyć ze wszystkimi wywołanymi i wybranymi żywy zbór żywego Boga.‭ ‬Nie powołuje się na żadnego człowieka jako na założyciela,‭ ‬lecz jest kontynuacją ostatnich rozbudzeń Ducha Bożego,‭ ‬której cel zawiera się w stwierdzeniu,‭ ‬iż Pan sam buduje i sam ukończy Swój zbór.Zwiastowanie Słowa w związku z wieczną Ewangelią Jezusa Chrystusa ma zawsze‭ ‬-‭ ‬według Pisma Świętego‭ ‬-‭ ‬dwojakie działanie:‭ ‬po pierwsze uzmysławia człowiekowi sąd,‭ ‬mianowicie legalne skazanie za wszystkie wykroczenia,‭ ‬które popełniamy jako zgubieni ludzie‭; ‬po drugie wiara płynąca z kazania Słowa jest Bożą mocą,‭ ‬która powoduje zbawienie duszy i całkowite usprawiedl iwienie tego,‭ ‬kto poddaje się Bożemu osądowi.Usprawiedliwienie grzesznika nie oznacza jednak usprawiedliwienia grzechu.‭ ‬Tylko ten,‭ ‬kto przyjmie dla siebie osobiście Bożą ofertę łaski,‭ ‬dozna wybawienia i może sfinalizować swoje powołanie i wybranie.‭ ‬Kto ją odrzuci,‭ ‬zostanie odrzucony‭; ‬kto jej nie przyjmie,‭ ‬nie zostanie przyjęty.Pismo Święte jest jednoznaczne we wszystkim,‭ ‬o czym świadczy.‭ ‬Wieloznaczne jest tylko to,‭ ‬co się o nim mówi.‭ ‬Dlatego z miłości do objawionej prawdy Słowa zdecydowanie odrzucamy każdą interpretację.Tylko to,‭ ‬co apostołowie pozostawili w Nowym Testamencie w formie pisemnej,‭ ‬jest naprawdę‭ »‬nauką apostolską‭«‬.‭ ‬Tylko to,‭ ‬o czym Biblia naprawdę świadczy,‭ ‬jest‭ »‬biblijne‭«‬.‭ ‬Tylko to,‭ ‬co pochodzi od samego Chrystusa,‭ ‬jest‭ »‬chrześcijańskie‭«‬.‭ ‬Odrzucamy powzięte z biegiem historii Kościoła postanowienia soborów jako dodatki i sfałszowania oryginalnego Słowa.Wiara w jednego prawdziwego Boga,‭ ‬oprócz którego nie ma żadnego i który objawia się w Swojej różnorodności jako Stwórca,‭ ‬Żywiciel,‭ ‬Zbawca,‭ ‬Król,‭ ‬Sędzia itd.,‭ ‬jest wiążącym fundamentem naszej wiary.Odrzucamy nicejsko-chalcedońskie wyznanie wiary jako ogólnie niebiblijne.‭ ‬Można w nim m.‭ ‬in.‭ ‬wyczytać:‭ »‬…‭ ‬Syna Bożego Jednorodzonego,‭ ‬który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami,‭ (‬Bóg z Boga‭)‬,‭ ‬Światłość ze Światłości,‭ ‬Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.‭ ‬Zrodzony a nie stworzony,‭ ‬współistotny Ojcu…‭«‬.‭ ‬W Biblii nie ma ani jednego miejsca,‭ ‬które choćby sugerowało narodziny Syna w niebie,‭ ‬którego miałby zrodzić Ojciec.‭ ‬Prawdziwe apostolskie wyznanie wiary znajduje się wyłącznie w Biblii.‭ ‬W historii dogmatów są kościelne wyznania.Bóg jest jeden.‭ ‬Nie trzech jest wszechobecnych,‭ ‬wszechwiedzących i wiecznych‭; ‬nie trzech dzieli się wszechmocą‭; ‬nie trzech jest jedno,‭ ‬lecz jedyny,‭ ‬wszechmocny,‭ ‬wieczny Bóg,‭ ‬który od początku czasu obwieszczał się w różnoraki sposób,‭ ‬objawił się w Nowym Przymierzu ku naszemu zbawieniu jako Ojciec w niebie,‭ ‬w Synu jako Immanuel‭ = »‬Bóg z nami‭« ‬na ziemi i przez Ducha Świętego.‭ »‬Syn‭« ‬był zapowiadany przez cały Stary Testament,‭ ‬On jest spłodzony z Ducha,‭ ‬zrodzony przez Marię,‭ ‬jest Zbawicielem,‭ ‬który pojawił się w ciele,‭ ‬jest jest‭ »‬pierworodnym‭« ‬pośród wielu braci.‭ ‬Dzięki Jego zastępczej męce i śmierci wszyscy synowie i córki Boże zostali pojednani z ich Ojcem w niebie.‭ ‬Poprzez głoszenie Ewangelii o Jezusie Chrystusie chcemy zaznajomić ludzi z Bożym zbawieniem,‭ ‬tak iż mogą doświadczyć własnego przeżycia zbawienia.‭ ‬Tak człowiek dożywa nawrócenia‭ ‬-‭ ‬zmiany nastawienia:‭ ‬opuszczając szeroką drogę,‭ ‬odnawiając się wewnętrznie,‭ ‬dożywając przez Słowo i Ducha znowuzrodzenia ku żywej nadziei.Bóg stworzył człowieka na Swój obraz,‭ ‬by mógł mieć z Nim społeczność.‭ ‬Relację Stwórcy ze stworzonym przez Niego człowiekiem przerwał upadek w grzech.Upadek w grzech zakończył się zwiedzeniem,‭ ‬z którego powstało nasienie.‭ ‬Dlatego Pan od razu po upadku ustanowił nieprzyjaźń między oboma nasionami i skazał Ewę na rodzenie dzieci w bólach.W tym samym kontekście została dana pierwsza obietnica Mesjasza,‭ ‬który miał przyjść przez kobietę jako‭ »‬boskie nasienie‭« ‬i zdeptać głowę przeklętemu wężowi.Na początku naturalnego stworzenia szatan popchnął ludzkość do upadku w grzech,‭ ‬ponieważ zwiódł Ewę,‭ ‬a Adam popełnił przekroczenie.‭ ‬W ten sposób szatan zapewnił sobie wpływ i władzę nad całym stworzeniem,‭ ‬które z powodu nieposłuszeństwa i występku zostało oddzielone od Boga i było skazane na śmierć.Na początku nadnaturalnego stworzenia Bóg za pomocą drugiego Adama wydarł szatanowi z rąk upadłą ludzkość,‭ ‬zacieniając Marię.‭ ‬W ten sposób przez spłodzenie z Ducha narodził się na ten świat Syn Boży,‭ ‬by poprzez zbawienie i pojednanie naprawić szkodę i w ten sposób przywrócić społeczność z Bogiem.Tajemnica zbawienia upadłej ludzkości polega na tym,‭ ‬że sam Zbawiciel jako Słowo,‭ ‬które było na początku,‭ ‬stał się ciałem,‭ ‬a więc stuprocentowym człowiekiem,‭ ‬by w ten sposób umrzeć w Swoim fizycznym ciele i poprzez zmartwychwstanie pokonać piekło i śmierć.‭ ‬Ponieważ upadek w grzech nastąpił w ciele i krwi,‭ ‬dlatego konieczne było,‭ ‬by Zbawiciel dokonał zbawienia upadłej ludzkości w Swoim fizycznym ciele,‭ ‬przelewając na krzyżu na Golgocie Swoją świętą krew,‭ ‬w której było boskie życie.wsteczdo góryWodny chrzestWedług apostolskiego wzoru chrzczone są tylko osoby,‭ ‬które uwierzyły,‭ ‬zgodnie ze Słowem zmartwychwstałego Pana:‭ «‬Kto uwierzy i ochrzczony zostanie…‭»‬.‭ ‬Następuje to poprzez jednokrotne zanurzenie,‭ ‬jak praktykowano jeszcze w pierwszych stuleciach po czasie apostołów.‭ ‬Pokrapianie i polewanie pozbawione jest wszelkiej biblijnej podstawy i pochodzi z epoki przymusowej chrystianizacji.‭ ‬I tak jest jeszcze dzisiaj,‭ ‬ponieważ w gruncie rzeczy przymus stosowany jest także na niemowlęciu,‭ ‬które w ogóle nie może się wypowiedzieć.Piotr,‭ ‬mąż pierwszej godziny,‭ ‬powiedział w dniu powstania nowotestamentowego zboru jako Boży pełnomocnik pod wpływem Ducha Świętego:‭ «‬Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych,‭ ‬a otrzymacie dar Ducha Świętego‭» (‬Dz.‭ ‬Ap.‭ ‬2,‭ ‬38‭)‬,‭ ‬ponieważ:‭ «‬…‭ ‬w imię jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów‭» (‬Łuk.‭ ‬24,‭ ‬47‭)‬.‭ ‬W chrzcie osoba,‭ ‬która uwierzyła,‭ ‬poświadcza,‭ ‬iż otrzymała przebaczenie grzechów,‭ ‬i na potwierdzenie w posłuszeństwie daje się ochrzcić.Tak głosili apostołowie,‭ ‬także Filip i Paweł,‭ ‬i wypełniali rozkaz misyjny z Mateusza‭ ‬28,‭ ‬19‭ ‬dosłownie.‭ ‬Nie powtarzali zadania jako formułki,‭ ‬lecz zrozumieli,‭ ‬że chodzi o nowotestamentowe imię Jezus,‭ ‬w którym jeden Bóg objawił się jako Ojciec,‭ ‬Syn i Duch Święty i w którym jedynie jest Boże zbawienie.‭ ‬Ponieważ tak przykazał Pan:‭ «‬…‭ ‬chrzcząc je w imię Ojca i Syna,‭ ‬i Ducha Świętego‭»‬.‭ ‬Bóg jest Ojcem,‭ ‬ale to nie jest imię.‭ ‬Także Syn nie jest imieniem,‭ ‬lecz określa,‭ ‬czym On jest.‭ ‬Również Duch Święty to nie imię.‭ ‬To są określenia.‭ ‬Jedno imię Ojca,‭ ‬Syna i Ducha Świętego,‭ ‬w które ma być chrzczone,‭ ‬brzmi:‭ ‬Pan Jezus Chrystus.‭ ‬To jest prawdziwa nauka i praktyka apostołów.‭ ‬W ten sposób wszyscy w prachrześcijaństwie byli ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa i to,‭ ‬jak potwierdza historia Kościoła,‭ ‬jeszcze na długo po czasie apostołów.wsteczdo góryWieczerza PańskaWieczerzę Pańską obchodzi się w biblijny sposób.‭ ‬Piecze się chleb bez zakwasu odpowiednio do liczby uczestników.‭ ‬Ten chleb jest błogosławiony w modlitwie,‭ ‬potem łamany i wszyscy mają w nim udział.‭ ‬Kielich,‭ ‬w którym znajduje się wino,‭ ‬jest również błogosławiony poprzez modlitwę i podawany wszystkim.‭ ‬Jest to‭ »‬uczta pamięci‭« ‬o cierpieniu i śmierci naszego Pana i Zbawiciela,‭ ‬który oddając Swoje ciało i Swoją krew zapłacił cenę za zbawienie Swojego zboru.wsteczdo góryPowtórne przyjście ChrystusaPowtórne przyjście Chrystusa jest identyczne z pierwszym zmartwychwstaniem‭; ‬nastąpi przed nastaniem Tysiącletniego Królestwa.‭ »‬Błogosławiony i święty ten,‭ ‬który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu‭; ‬nad nimi druga śmierć nie ma mocy,‭ ‬lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.‭« ‬Drugie zmartwychwstanie nastąpi po tysiącletnim królewskim panowaniu,‭ ‬gdy wszyscy ludzie,‭ ‬którzy kiedykolwiek żyli na ziemi,‭ ‬będą musieli stawić się przez Sądem Ostatecznym‭ (‬Obj.‭ ‬20‭)‬.wsteczdo góryWilliam M.‭ ‬BranhamWilliam M.‭ ‬BranhamWierzymy i jesteśmy wdzięczni,‭ ‬że Bóg w nadnaturalny sposób powołał w naszych czasach Williama Branhama jako wybrane narzędzie tak jak wówczas Pawła i sprawił,‭ ‬iż stał się błogosławieństwem dla całego zboru.‭ ‬Jak potwierdza Biblia,‭ ‬ale także międzynarodowa historia Kościoła,‭ ‬do zadań specjalnych Bóg wybierał mężów zawsze za pomocą bezpośredniego powołania.‭ ‬W kościołach i wolnych kościołach są znani szczególnie ci,‭ ‬którzy wystąpili od czasu reformacji.‭ ‬Ponieważ na podstawie Słowa Bożego żyjemy teraz w ostatnim proroczym okresie,‭ ‬Bóg posłał zgodnie ze Swoją obietnicą nie reformatora,‭ ‬ale prawdziwego proroka‭ ‬-‭ ‬widzącego.‭ ‬William.‭ ‬M.‭ ‬Branham był w naszym czasie mężem posłanym przez Boga,‭ ‬jakim był Jan Chrzciciel przed pierwszym przyjściem Chrystusa.‭ ‬Jak mogą potwierdzić wszyscy znani ewangeliści w USA,‭ ‬to przez niego Bóg darował po drugiej wojnie światowej duchowe odnowienie i rozbudzenie uzdrowieniowe,‭ ‬które ogarnęło całą kulę ziemską.‭ ‬Od niego zaczęły się misje wielu ewangelistów,‭ ‬ruch Kupców Pełnej Ewangelii,‭ ‬który zapoczątkował Demos Shakarian,‭ ‬a pośrednio także cały ruch charyzmatyczny,‭ ‬który powołał do życia David DuPlessis.‭ ‬Wszystkie te ruchy inspirowały się jego służbą,‭ ‬chociaż jeśli chodzi o zwiastowanie,‭ ‬pozostały w swoim skostniałym tradycyjnym nauczaniu.‭ ‬William M.‭ ‬Branham mówi w swoich kazaniach o tajemnicach,‭ ‬które są zapisane w Słowie Bożym od‭ ‬1.‭ ‬Mojżeszowej do Objawienia,‭ ‬ale nie były objawione w świetle wypełnienia,‭ ‬jednak nigdy nie wychodzą poza ramy świadectwa Pisma Świętego.‭ ‬Dla niego Biblia była Bożym absolutem.‭ ‬Często mówił w kazaniach:‭ »‬Moje słowa to słowa człowieka,‭ ‬one mogą zawieść,‭ ‬jednak Boże Słowo,‭ ‬które zwiastuję,‭ ‬jest niezawodne i wieczne‭«‬.Na całym świecie wiadomo szczególnie,‭ ‬że w książce pod tytułem‭ »‬Siedem okresów zboru‭« ‬jest wypowiedź dotycząca roku‭ ‬1977.‭ ‬Nie pochodzi ona od W.‭ ‬Branhama,‭ ‬na to kładziemy szczególny nacisk.‭ ‬To rzeczywisty autor,‭ ‬dr Lee Vayle,‭ ‬opierając się na przeróżnych wyliczeniach,‭ ‬doszedł do przekonania,‭ ‬iż rok‭ ‬1977‭ ‬jest‭ ‬70.‭ ‬rokiem jubileuszowym,‭ ‬świeckie systemy się skończą i obwołane zostanie Tysiącletnie Królestwo.‭ ‬Ewald Frank już w roku‭ ‬1973‭ ‬zwracał w swoim okólniku uwagę na fakt,‭ ‬iż ta wypowiedź nie pochodzi od W.‭ ‬Branhama i że nikt nie zna czasu ani godziny.‭ ‬Tak zwani‭ »‬ludzie Branhama‭« ‬wzięli mu to bardzo za złe i od tego czasu urwał się kontakt z braćmi w USA.‭ ‬Wolna Misja Ludowa Krefeld nie ma nic wspólnego z tak zwanymi‭ »‬zborami Branhama‭«‬,‭ ‬które opuściły biblijny grunt,‭ ‬lecz działa ze zborem Jezusa Chrystusa,‭ ‬w którym Branham pełnił daną mu służbę.‭ ‬Dla nas we wszystkich rzeczach miarodajne jest tylko i wyłącznie Pismo Święte.‭ ‬Nauki,‭ ‬które powołują się na Branhama,‭ ‬ale nie są do zna lezienia w Biblii,‭ ‬powstały wskutek nieporozumień lub własnych interpretacji,‭ ‬jak działo się zawsze z Pismem Świętym,‭ ‬listami Pawła‭ ‬-‭ ‬tak donosi Piotr‭ (‬2.‭ ‬Piotra‭ ‬3,‭ ‬14-18‭) ‬-‭ ‬a z biegiem historii Kościoła także ze wszystkimi społecznościami.‭ ‬Branham nie jest założycielem żadnej religii i żadnego zboru,‭ ‬lecz mężem posłanym przez Boga,‭ ‬który sprowadził nas na powrót do pierwotnego Słowa Bożego i prawdziwego zwiastowania.Wolna Misja Ludowa Krefeld nie uznaje proroków lub apostołów na przedmiot wiary,‭ ‬lecz uważa,‭ ‬że są oni narzędziami w Bożej ręce,‭ ‬przyjmowanymi przez tych,‭ ‬którzy wierzą Bożym obietnicom tak,‭ ‬jak są napisane w Bożym Słowie.‭ ‬Jeśli istnieje bezpośrednie powołanie i posłanie,‭ ‬wtedy wypełnia się to,‭ ‬co powiedział nasz Pan:‭ »‬Kto was przyjmuje,‭ ‬mnie przyjmuje,‭ ‬a kto mnie przyjmuje,‭ ‬przyjmuje tego,‭ ‬który mnie posłał.‭ ‬Kto przyjmuje proroka jako proroka,‭ ‬otrzyma zapłatę proroka…‭« (‬Mat.‭ ‬10,‭ ‬40‭) ‬oraz‭ »‬Zaprawdę,‭ ‬zaprawdę powiadam wam,‭ ‬kto przyjmuje tego,‭ ‬kogo poślę,‭ ‬mnie przyjmuje‭; ‬a kto mnie przyjmuje,‭ ‬przyjmuje tego,‭ ‬kto mnie posłał‭« (‬Jan‭ ‬13,‭ ‬20‭)‬.Co będzie z tymi wszystkimi,‭ ‬którzy mijają się z tą posłaną przez Boga służbą,‭ ‬jeśli następująca wypowiedź,‭ ‬którą otrzymał brat Branham w trakcie otrzymania swojego powołania,‭ ‬jest prawdą‭? »‬Jak Jan Chrzciciel został posłany,‭ ‬by poprzedzić pierwsze przyjście Chrystusa,‭ ‬tak powierzone ci poselstwo poprzedzi drugie przyjście Chrystusa‭«‬.Kto chce wiedzieć więcej o służbie brata Branhama lub chce otrzymać literaturę,‭ ‬może skontaktować się z nami.wsteczdo góryJezus Chrystus wczoraj i dziś,‭ ‬ten sam i na wieki‭! (‬Hebr.‭ ‬13,‭ ‬8‭)Start‭ ‬:‭ ‬:‭ ‬Szukaj‭ ‬:‭ ‬:‭ ‬Kontakt‭ ‬:‭ ‬:‭ ‬Redakcja‭ ‬:‭ ‬:‭ ‬Login(tu nie miejsce na reklamę/msz)

 5. Skoro pastor Branham postuluje "całkowity powrót do nauki i praktyki pierwotnego zboru w czasie apostołów", to dlaczego ‬"przemawiał w każdą niedzielę w Radio Luxemburg", zamiast – wzorem Jezusa – na jakiejs lokalnej górze?I co wspólnego z "całkowitym powrotem do praktyki pierwotnego zboru" ma opisany tu "budynek własnej drukarni i wydawnictwa"? Na czym konkretnie ten "powrót" polega, poza przyjęciem archaicznego oglądu i rozumienia świata, tak jakby w tej dziedzinie nic się przez dwa millenia nie zmieniło?Autor cytowanej wypowiedzi pisze też: "Odrzucamy nicejsko-chalcedońskie wyznanie wiary"… przy czym wykazuje całkowite niezrozumienie istoty krytykowanych przez siebie dogmatów Trójcy i unii hipostatycznej w Jezusie Chrystusie. W zamian formułuje cały szereg "biblijnych" stwierdzeń, których nie wyjaśnia, zakladając najwidoczniej, że czytelnik bez trudu je zrozumie. Niestety, daleko im do postulowanej oczywistości. Bo co to np. znaczy:

  Na początku nadnaturalnego stworzenia Bóg za pomocą drugiego Adama wydarł szatanowi z rąk upadłą ludzkość,‭ ‬zacieniając Marię.‭ ‬W ten sposób przez spłodzenie z Ducha narodził się na ten świat Syn Boży"?

  Przytoczone wyżej biblijne frazy są wysoce metaforyczne – i jako takie wymagają interpretacji – a tę autor kategorycznie odrzuca jako niedopuszczalną, wręcz bluźnierczą. Jak więc sam rozumie owo "spłodzenie z Ducha" przez "zacienienie"? I jeszcze jeden cytat:

  William.‭ ‬M.‭ ‬Branham był w naszym czasie mężem posłanym przez Boga,‭ ‬jakim był Jan Chrzciciel przed pierwszym przyjściem Chrystusa.‭ ‬Jak mogą potwierdzić wszyscy znani ewangeliści w USA".

  Taaak? A z jakiej to racji znani ewangeliści z USA są dla "powracających do nauki i praktyki pierwotnego zboru chrześcijan" najwyższym autorytetem?

 6. Do pani Byrskiej, Pismo mówi że kobieta ma być w milczeniu,a jeśli chce się czegoś dowiedzieć to niech w domu swego męża się pyta.Tak powiedział ap.Paweł w 1 Tymoteusza 2: 7- 15.Tak wygląda między innymi powrót do początku,a nie żeby pani sobie szydziła z wypowiedzi sługi Bożego. Jeśli pani nie widzi o czym się mówi i nie rozumie, to nic już pani więcej nie zobaczy i nie zrozumie.

 7. Originally posted by benpo62:

  Pismo mówi że kobieta ma być w milczeniu,a jeśli chce się czegoś dowiedzieć to niech w domu swego męża się pyta.Tak powiedział ap.Paweł w 1 Tymoteusza 2: 7- 15.Tak wygląda między innymi powrót do początku,a nie żeby pani sobie szydziła z wypowiedzi sługi Bożego. Jeśli pani nie widzi o czym się mówi i nie rozumie, to nic już pani więcej nie zobaczy i nie zrozumie.

  Pani Byrska ma argumenty, które przedstawiła a Pan, nie odpowiadając, atakuje po faryzejsku osobę która przedstawia argumenty , które "nie pasują" do "wspaniałej", wizji tejże organizacji, cytując w dodatku lipnego apostoła: http://my.opera.com/red-october61/blog/2012/09/27/apostolowie-baranka-i-kwestia-pawla

 8. Co do pani Byrskiej wyraziłem się jasno jakie jest jej rola w tym życiu,jeśli wykracza poza te ramy wyznaczone jej raz na zawsze przez Pismo Święte. A co do organizacji,to jest pan w błędzie,jak zwykle z resztą,ja do żadnej organizacji nie należę,ani nikt z ludzi co wierzą podobnie jak ja wysyłanym z tej misji w Krefeld,żaden z nas nie zapisywał się do niej i nigdy się nie zapisze co jest obowiązkowe w kościelnych organizacjach o tych wielu nazwach.Kto pozwala swoje nazwisko wpisać do księgi kościelnej i nie chce jej opuścić,ten otrzymyje duchowy znak na czoło i swoje ramię przez samego diabła i już nigdy z pod tego znamienia się nie wydostanie. Bóg tych co wierzą Jego Słowu także pieczętuje,pieczęcią Ducha Świętego.Opis tego jest przedstawiony w księdze Dziejów Apostolskich. Na pana forum tylko główkujecie i dyskutujecie nad Śłowem Bożym zamiast mu wierzyć aby otrzymać Ducha Świętego. Marnujecie czas na jałowe dyskusje,zamiast się nawrócić do Boga żywego zgodnie z tym co jest napisane w Dz.ap.2:38.Członkostwo w jakiejkolwiek organizacji kościelnej nic nikomu przed Bogiem nie pomoże,a jeśli pan który odrzucił przynależność do świadków J. i także pozostałe, to to się panu chwali,ale należy teraz wiejść w te rzeczy i im wierzyć co są zapisane w Biblii bez główkowania nad jej naukami.Na tej drodze nawet głupi i bez wykształcenia nie zbłądzi,ale mądrale jak widać to z resztą, błódzą i nie dochodzą prawdy, aż diabeł ich dopadnie i naznaczy ich swoim piętnem bestii.Czy to się komuś podoba czy nie,apostoł Paweł był sługą Jezusa Chrystusa i głosił do końca Jego Ewangelię, i kto nie uznaje głoszonej przez Pawła Ewangelii, ten nie uznaje nauki Chrystusowej,taki człowiek nie ostoi się także przed Bogiem,kościelne denominacje głoszą INNĄ ewangelię co się różni od Ewangelii Pawła i apostołów,więc płaci dla nich to co jest napisane w Galacjan 1: 1 – 10. a także dla wszystkich co wątpią w apostolstwo Pawła.Czy wyraziłem się jasno? Nawet mówiąc po faryzejsku, ja to pan raczył podsumować w swoim poście.

 9. Originally posted by mariabyrska:

  Skoro pastor Branham postuluje "całkowity powrót do nauki i praktyki pierwotnego zboru w czasie apostołów", to dlaczego ‬"przemawiał w każdą niedzielę w Radio Luxemburg", zamiast – wzorem Jezusa – na jakiejs lokalnej górze?I co wspólnego z "całkowitym powrotem do praktyki pierwotnego zboru" ma opisany tu "budynek własnej drukarni i wydawnictwa"? Na czym konkretnie ten "powrót" polega, poza przyjęciem archaicznego oglądu i rozumienia świata, tak jakby w tej dziedzinie nic się przez dwa millenia nie zmieniło?Autor cytowanej wypowiedzi pisze też: "Odrzucamy nicejsko-chalcedońskie wyznanie wiary"… przy czym wykazuje całkowite niezrozumienie istoty krytykowanych przez siebie dogmatów Trójcy i unii hipostatycznej w Jezusie Chrystusie. W zamian formułuje cały szereg "biblijnych" stwierdzeń, których nie wyjaśnia, zakladając najwidoczniej, że czytelnik bez trudu je zrozumie. Niestety, daleko im do postulowanej oczywistości. Bo co to np. znaczy:

  Na początku nadnaturalnego stworzenia Bóg za pomocą drugiego Adama wydarł szatanowi z rąk upadłą ludzkość,‭ ‬zacieniając Marię.‭ ‬W ten sposób przez spłodzenie z Ducha narodził się na ten świat Syn Boży"?

  Przytoczone wyżej biblijne frazy są wysoce metaforyczne – i jako takie wymagają interpretacji – a tę autor kategorycznie odrzuca jako niedopuszczalną, wręcz bluźnierczą. Jak więc sam rozumie owo "spłodzenie z Ducha" przez "zacienienie"? I jeszcze jeden cytat:

  William.‭ ‬M.‭ ‬Branham był w naszym czasie mężem posłanym przez Boga,‭ ‬jakim był Jan Chrzciciel przed pierwszym przyjściem Chrystusa.‭ ‬Jak mogą potwierdzić wszyscy znani ewangeliści w USA".

  Taaak? A z jakiej to racji znani ewangeliści z USA są dla "powracających do nauki i praktyki pierwotnego zboru chrześcijan" najwyższym autorytetem?

  Jeśli chodzi o wszystkich ewangelistów z USA, to oni widzieli co się działo podczas usługi br.Branhama, a potem odwrócili się tyłem i każdy z nich zaczął swoje królestwo w Królestwie Bożym i nie byli żadnym najwyższym autorytetem.Ale byli świadkami tego co Bóg czynił podczas usługi br. Branhama. Dla mnie Najwyższym Autorytetem jest Bóg który jest Ałtorem księgi zwanej Biblią, to jest mó̉j ABSOLUT. I wiem że to co głosił br. Branham jest zgodne z Biblią. Czy to pani wystarczy?

 10. Originally posted by benpo62:

  Originally posted by mariabyrska:

  Skoro pastor Branham postuluje "całkowity powrót do nauki i praktyki pierwotnego zboru w czasie apostołów", to dlaczego ‬"przemawiał w każdą niedzielę w Radio Luxemburg", zamiast – wzorem Jezusa – na jakiejs lokalnej górze?I co wspólnego z "całkowitym powrotem do praktyki pierwotnego zboru" ma opisany tu "budynek własnej drukarni i wydawnictwa"? Na czym konkretnie ten "powrót" polega, poza przyjęciem archaicznego oglądu i rozumienia świata, tak jakby w tej dziedzinie nic się przez dwa millenia nie zmieniło?Autor cytowanej wypowiedzi pisze też: "Odrzucamy nicejsko-chalcedońskie wyznanie wiary"… przy czym wykazuje całkowite niezrozumienie istoty krytykowanych przez siebie dogmatów Trójcy i unii hipostatycznej w Jezusie Chrystusie. W zamian formułuje cały szereg "biblijnych" stwierdzeń, których nie wyjaśnia, zakladając najwidoczniej, że czytelnik bez trudu je zrozumie. Niestety, daleko im do postulowanej oczywistości. Bo co to np. znaczy:

  Na początku nadnaturalnego stworzenia Bóg za pomocą drugiego Adama wydarł szatanowi z rąk upadłą ludzkość,‭ ‬zacieniając Marię.‭ ‬W ten sposób przez spłodzenie z Ducha narodził się na ten świat Syn Boży"?

  Przytoczone wyżej biblijne frazy są wysoce metaforyczne – i jako takie wymagają interpretacji – a tę autor kategorycznie odrzuca jako niedopuszczalną, wręcz bluźnierczą. Jak więc sam rozumie owo "spłodzenie z Ducha" przez "zacienienie"? I jeszcze jeden cytat:

  William.‭ ‬M.‭ ‬Branham był w naszym czasie mężem posłanym przez Boga,‭ ‬jakim był Jan Chrzciciel przed pierwszym przyjściem Chrystusa.‭ ‬Jak mogą potwierdzić wszyscy znani ewangeliści w USA".

  Taaak? A z jakiej to racji znani ewangeliści z USA są dla "powracających do nauki i praktyki pierwotnego zboru chrześcijan" najwyższym autorytetem?

  Jeśli chodzi o wszystkich ewangelistów z USA, to oni widzieli co się działo podczas usługi br.Branhama, a potem odwrócili się tyłem i każdy z nich zaczął swoje królestwo w Królestwie Bożym i nie byli żadnym najwyższym autorytetem.Ale byli świadkami tego co Bóg czynił podczas usługi br. Branhama. Dla mnie Najwyższym Autorytetem jest Bóg który jest Ałtorem księgi zwanej Biblią, to jest mó̉j ABSOLUT. I wiem że to co głosił br. Branham jest zgodne z Biblią. Czy to pani wystarczy?

  I jeszcze jedno w sprawie rezygnacji z urządeń technicznych podczas głoszenia Ewangelii: można powrócić do czystej wiary głoszonej przez Jezusa i apostołów bez rezygnacji z tych urządzeń,które pozwalają zasięgnąć więcej ludzi,którzy potem podejmą swoją decyzję. To co pani powiedziała jest jawnym szyderstwem z poważnych spraw dotyczących głoszenia. Jest pani daleko po za swoim miejscem jako kobieta.

 11. Tak się składa, że nie mam męża, ktory mógłby mi wyjasnić, na czym konkretnie polegało "zacienienie Marii". Dlatego raz jeszcze kieruję to pytanie do Komentatora, który tak stanowczo przywołuje mnie do (pierwszowiekowego) porządku. Spodziewam się, że kategoryczne zalecenie ap. Pawla implicite obliguje światłego (z natury) meżczyznę do udzielenia odpowiedzi błądzacej (z natury) niewieście?

 12. Kowalski writes:benpo62 Benie po sześćdziesiątce dużo lat już masz za sobą ale łepetyna pusta . Oj nie dal Bóg Ci rozumu a to pewnie dlatego żeś z nasienia diabla.

 13. Maciek writes:benpo62 # piątek, 28 września 2012 08:04:54Do pani Byrskiej, Pismo mówi że kobieta ma być w milczeniu,a jeśli chce się czegoś dowiedzieć to niech w domu swego męża się pyta.Tak powiedział ap.Paweł w 1 Tymoteusza 2: 7- 15.Tak wygląda między innymi powrót do początku,a nie żeby pani sobie szydziła z wypowiedzi sługi Bożego. Jeśli pani nie widzi o czym się mówi i nie rozumie, to nic już pani więcej nie zobaczy i nie zrozumie. Odpowiedz Słuchaj pajacu idź zwalić sobie konia to Ci ulży. A jak na razie to raczej ty stul pysk i idź do swojego Brahmana po nauki .

 14. Originally posted by anonymous:

  Kowalski writes:benpo62 Benie po sześćdziesiątce dużo lat już masz za sobą ale łepetyna pusta . Oj nie dal Bóg Ci rozumu a to pewnie dlatego żeś z nasienia diabla.

  Ciekawe jak ty sobie poradzisz z twoją mądrą łepetynką przed moim Bogiem Panem Jezusem Chrystusem. Czy wiesz jakie miał wykształcenie ap.Piotr gdy Pan go wybrał na swojego apostoła? on nawet nie umiał się podpisać.Pismo mówi że to głupiego jest na świecie, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. Więc wolę mieć pusty łeb aby Bogu się podobać, tobie nie muszę. Mądrość tego świata i super wykształcenie w oczach mojego Boga jest głupstwem i ON to za niedługo udowodni likwidując tę całą cywilizację. Nawet nie wiesz jak to jest blisko,daty nie podaję bo to jest tylko wiadome Bogu, nawet tego aniołowie nie wiedzą, i zaniechaj osądu, bo Sędzia u drzwi stoi.

 15. Katarzyna writes:do benpo62Paweł zabronił kobietom nauczać i wywyższać nad mężów. Bierze Pan pod uwagę, że w tamtych czasach kobieta nie była wiarygodnym świadkiem, bo po prostu była kobietą… Niech mi Pan powie, gdzie jest napisane, że dusza ma jakąś płeć. Ale jest napisane : Lukasz 20 : 34-36 "I rzekł im Jezus:Synowie tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy zostaną uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. Gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi." Czy więc uznaje Pan kobietę za gorszą tylko dlatego, że jej dusza jest w ciele kobiety? Ciało przecież nie ma najmniejszego znaczenia dla zbawienia, a jedynie nasze uczynki i przestrzeganie Prawa Bożego… Proszę się nad tym zastanowić, żeby w dzień sądu nie okazało się, ze się Pan wywyższał i odmawiał Pan duszom w ciele kobiet zbawienia…

 16. Pani myli to co obowiązuje kobiety żyjące w ziemskim zakresie z tym co będzie w przyszłym świecie gdzie kobieta i µężczyzna będą równi, i jeśli chce pani być w tamtym świecie to lepiej być kobietą poddaną swemu mężowi jak o tym Paweł powiedział, a co do pani duszy i ducha,To wyrażnie widać u pani brak znowuzrodzenia z Ducha Bożego, a bez narodzenia się na nowo tam pani nie będzię, bo pani kwestionuje naukę Bożego posłańca jakim był ap. Paweł. Pismo mówi że dusza która grzeszy ta umrze. A pani to robi bo nie daje wiary Słowu Bożemu które Bóg nam przekazał przez list Pawła.

 17. Zwracam chonor, okazuje się że wymieniłem nazwisko Branham,przepraszam,i znam bardzo dobrze jego nauki,one pomogły mi wierzyć Biblii tak jak jest w niej napisane bez katolickiego fałszu.

 18. Originally posted by anonymous:

  Maciek writes:benpo62 # piątek, 28 września 2012 08:04:54Do pani Byrskiej, Pismo mówi że kobieta ma być w milczeniu,a jeśli chce się czegoś dowiedzieć to niech w domu swego męża się pyta.Tak powiedział ap.Paweł w 1 Tymoteusza 2: 7- 15.Tak wygląda między innymi powrót do początku,a nie żeby pani sobie szydziła z wypowiedzi sługi Bożego. Jeśli pani nie widzi o czym się mówi i nie rozumie, to nic już pani więcej nie zobaczy i nie zrozumie. Odpowiedz Słuchaj pajacu idź zwalić sobie konia to Ci ulży. A jak na razie to raczej ty stul pysk i idź do swojego Brahmana po nauki .

  Ciekawe co to zatchóżliwy koleś mi odpowiedziałbo nawet nie podał swojego niku. I ja w swoich postach ani razu nie wymieniłem nazwiska Branham. Tylko to co jest napisane w Bibii,I cóż to za ordynarny język,prosto z piekła rodem, co ty tu robisz?

 19. Katarzyna writes:Wszystko się zgadza drogi Panie. Tylko, że Pan wyraźnie mówi, że kobieta ma być w milczeniu… A co jeśli nie ma męża, rodziny? Kogo ma pytać? Czy Chrystus nauczał i uzdrawiał tylko mężczyzn? Poza tym, dlaczego uważa Pan że brakuje mi zrodzenia z Ducha Bożego? Bo ośmielam się podejmować dysput z mężczyzną? W dzisiejszym świecie te role są często pozamieniane. Zdarza się tak, że to żona pracuje, a mąż zajmuje się domem. Czy to stawia ich w złym świetle, jeśli rodzina poza tą zamianą ról żyje w zgodzie z Prawem Bożym. Poza tym to Bóg przydzielił role kobiecie i mężczyźnie, gdy wyganiał ich z raju a nie Paweł. Niestety od tamtego czasu trochę się zmieniło. Proszę choć przez sekundę zastanowić się czy Pana postawa nie jest krzywdząca dla kobiet.

 20. Originally posted by anonymous:

  Proszę choć przez sekundę zastanowić się czy Pana postawa nie jest krzywdząca dla kobiet.

  Brawo!, tak trzymać!, podoba mi się komentarz, świetne argumenty. Postawa benpo62, to niestety produkt "apostolstwa" Pawła. Jakże odmienna postawa Isusa względem Samarytanki :J 4:9 nwt-pl "A ta niewiasta samarytańska powiedziała do niego: "Jakże ty, mimo iż jesteś Żydem, prosisz mnie o coś do picia, skoro jestem niewiastą samarytańską?" (Żydzi bowiem nie utrzymują żadnych stosunków z Samarytanami)."

 21. Originally posted by anonymous:

  Katarzyna writes:Wszystko się zgadza drogi Panie. Tylko, że Pan wyraźnie mówi, że kobieta ma być w milczeniu… A co jeśli nie ma męża, rodziny? Kogo ma pytać? Czy Chrystus nauczał i uzdrawiał tylko mężczyzn? Poza tym, dlaczego uważa Pan że brakuje mi zrodzenia z Ducha Bożego? Bo ośmielam się podejmować dysput z mężczyzną? W dzisiejszym świecie te role są często pozamieniane. Zdarza się tak, że to żona pracuje, a mąż zajmuje się domem. Czy to stawia ich w złym świetle, jeśli rodzina poza tą zamianą ról żyje w zgodzie z Prawem Bożym. Poza tym to Bóg przydzielił role kobiecie i mężczyźnie, gdy wyganiał ich z raju a nie Paweł. Niestety od tamtego czasu trochę się zmieniło. Proszę choć przez sekundę zastanowić się czy Pana postawa nie jest krzywdząca dla kobiet.

  Tak to jest przecież 21 wiek jest emancypacja itd itp.Ale Słowo Boże się nie zmienia i kto chce się podobać Bogu ten nie idzie na żaden kompromis i styl życia który panuje w tym świecie, Kto nie wierzy naukom apostołów i proroków ten nie wierzy Bogu, czy wyraziłem się jasno? Kwestionowanie prawd Biblii wyklucza takiego człowieka że ma w sobie Bożego Ducha. Dziś kobiety obcinają sobie włosy i noszą spodnie i twierdzą że mają Ducha Świetego, ich zachowanie pokazuje że nie mają GO w swoim sercu.Kto miłuje świat i rzeczy tego świata nie ma w sobie miłości Bożej,Mężczyzna który pozwala swojej kobiecie na takie rzeczy,jest zniewieściały i nie nadaje się na męża. A jeśli pani nie ma męza a twierdzi pani że jest wierząca to bezwzględnie się pani podporządkowuje swemu Oblubieńcowi Jezusowi Chrystusowi,i będze pani wierzyć wszystkim naukom które są w Biblii i nie będzie pani kwestionować nauk Pawła i pozostałych apostołów. Jezus chce mieć czystą oblubienicę co nie jest splugawiona modą tego świata.Czy to jest proste?.

 22. Katarzyna writes:Do benpo 62. Szanowny Panie. To Pani Maria Byrska pisała że nie ma męża, nie ja. Nie zadał Pan sobie nawet trudu by upewnić się z kim prowadzi Pan dysput. Ja nie kwestionuję nauki która płynie z Biblii, wręcz przeciwnie. Moim zdaniem, gdyby wszyscy przestrzegali 10 przykazań i postępowali tak jak nauczał Zbawiciel świat byłby idealny. Przyznaje jednak że kwestionuje nauki Pawła. Pan Mariusz już nam tu świetnie wyłożył dlaczego Paweł nie był apostołem. Ponadto choć Paweł głosił miłość Boga, w jego nauki wkradło się kilka „chochlików” które dają nam furtkę do grzeszenia i folgowania sobie w niedoskonałościach, bo przecież do zbawienia wystarczalny żal za grzechy… To długi temat.. Ja ze swojej strony przytoczę jedynie Mateusz 5 :17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.  Natomiast Paweł : List do Galacjan 3 :10 Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. 11 A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie.12 Prawo nie opiera się na wierze, lecz [mówi]: Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. 13 Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił – stawszy się za nas przekleństwem. Proszę wytłumaczyć prostej, ciemnej kobiecie, dlaczego tylko Pawłowi Zbawiciel wyjawił, że jednak kwestia Prawa Bożego już nie jest taka ważna? Dlaczego zapomniał wspomnieć o tak istotnej kwestii apostołom, a właściwie mówił im coś wręcz przeciwnego?

 23. czytelnik-nie-tylko-Biblii writes:Panu podpisanemu benpo62 polecam wpis na blogu mojej znajomej (teolog z wyksztalcenia)na tym samym portalu:http://my.opera.com/iambogna/blog/2012/06/28/pa

 24. Jeżeli pan Mariusz pani powiedział że Paweł nie jest apostołem no to jest pani zwiedziona, bo nigdzie pani w Biblii nie znajdzie że Paweł został przez Boga z głoszenia Ewangelii odwołany. Pan Mariusz główkuje jak każdy katolicki czy świadków J.teolog bez duchowego zrozumienia. A co do sprawiedliwości wyższej od faryzeuszy i nauczonych w Piśmie, to można to osiągnąć i to bez wysiłku,Będąc w Chrystusie Jezusie,niech pani przeczyta co miało miejsce w Dz.ap.2 rozdział. Żaden człowiek nie jest w stanie dotrzymać wszystkich przepisów zakonu,tego dokonał tylko JEDEN Jezus Chrystus. Kto jest w Chrystusie dzięki Jego zasługom ma to dokonane. Niech pani uważniej czyta Słowo Boże i nie daje posłuchu ludziom co odwodzą ludzi od całego Słowa, wygadując brednie na temat ap.Pawła.Paweł był narzędziem w Bożym ręku,To co on głosił nie jest jego prywatnym poglądem.Bóg używał jego ust aby przyszłym pokoleniom zostawić czystą Ewangelię,To Boża nauka, i kto ją odżuca jest odrzucony przez Boga.

 25. Originally posted by red-october61:

  Originally posted by anonymous:

  Proszę choć przez sekundę zastanowić się czy Pana postawa nie jest krzywdząca dla kobiet.

  Brawo!, tak trzymać!, podoba mi się komentarz, świetne argumenty. Postawa benpo62, to niestety produkt "apostolstwa" Pawła. Jakże odmienna postawa Isusa względem Samarytanki :J 4:9 nwt-pl "A ta niewiasta samarytańska powiedziała do niego: "Jakże ty, mimo iż jesteś Żydem, prosisz mnie o coś do picia, skoro jestem niewiastą samarytańską?" (Żydzi bowiem nie utrzymują żadnych stosunków z Samarytanami)."

  Panie Mariuszu to co pan wygaduje na temat ap.Pawła, jest zwyczajnym zwodniczym okłamywaniem ludzi, a to osobiście oddala pana od łaski Bożej, nie radzę panu dłużej to robić, bo Bóg na niebie widzi i ON swojego sługę jakim jest Paweł potrafi obronić.Przez dyskredytowanie ap.Pawła zniechęca pan ludzi do czytania listów Pawła przez którego mówił i do dziś mówi Bóg. To nie ujdzie panu na sucho.

 26. Originally posted by benpo62:

  Przez dyskredytowanie ap.Pawła zniechęca pan ludzi do czytania listów Pawła przez którego mówił i do dziś mówi Bóg. To nie ujdzie panu na sucho.

  , zastosował tu Pan klasyczną zasadę "piaskowego fundamentu" Mat 7;15-25, w połączeniu z bezdowodową sofistyką , na ten temat napisze w najbliższym czasie artykuł i zrobię film na Youtube.

 27. Katarzyna writes:Do benpo 62. Szanowny Panie. Skąd ma Pan pewność, że to Bóg powołał Pawła? Paweł ładnie pisał, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i tylko przez wiarę możemy dostąpić zbawienia. A co z ludźmi do których nigdy nie dotarł nikt ze Słowem Bożym? Oni mają nie dostąpić zbawienia, Bóg ich nie kocha nawet jeśli są czystego serca, i z samych siebie, a nie z poznania Boga, czynią dobro? Czy tacy ludzie nie są mili naszemu Panu? Poza tym przez to co pisał Paweł ja i wszyscy znani mi ludzie, jak barany powtarzaliśmy właśnie, że przecież nie umiemy się oprzeć pokusom tego świata, jesteśmy grzesznikami, ale przecież Bóg Miłościwy tak nas kocha, że wystarczy żal za grzechy i dostąpimy zbawienia. Co za wierutna bzdura! 10 przykazań dla każdego normalnego człowieka to żaden problem. Trudności mogą sprawić już słowa naszego Zbawiciela, bo czasem ciężko jest kochać bliźniego, który bezmyślnie powtarza czyjeś słowa nie zastanawiając się czy mają sens, czy przypadkiem nie kłócą się z tym co wcześniej było przez Kogoś Ważniejszego powiedziane i nakazane. Ale nawet i to da się zrobić przy odrobinie dobrej woli… Zgodzę się, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale słowa Pawła osłabiły moją i wielu innych wole do walki z grzechem. I o to właśnie chodzi szatanowi! Udowodnić Bogu, że człowiek nie jest wart Jego miłości, że całkowicie mu się nie udaliśmy. Nich Pan poczyta Pismo o kuszeniu Hioba, czy Naszego Zbawiciela. Szatan nie śpi i Sąd nad nami już trwa…Ja ze swojej strony z całego serca chcę podziękować Panu Mariuszowi, że dzięki niemu i innym którzy zastanowili się nad sprawa Pawła i uświadomili mi, że coś tu nie gra, mogę z całego serca i duszy mojej walczyć z pokusami. Ludzie obudźcie się! Tak nikt z nas nie jest bez grzechu, ale walczmy z nim, nie dajmy uśpić swojej czujności i pozbawić się siły, bo wiara bez uczynków nic nie znaczy!

 28. Originally posted by benpo62:

  ,niech pani przeczyta co miało miejsce w Dz.ap.2 rozdział.

  , dobry przykład tam akurat Pawła ….nie było i nie Pawła to była zasługa,

 29. Originally posted by anonymous:

  Katarzyna writes:Do benpo 62. Szanowny Panie. Skąd ma Pan pewność, że to Bóg powołał Pawła? Paweł ładnie pisał, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i tylko przez wiarę możemy dostąpić zbawienia.

  Pani powiem krótko,niech pani sobie przeczyta post ode mnie do pana Mariusza, który mądrymi wywodami zwiódł panią jak: wąż zwiódł i okłamał naszą pra-matkę Ewę. Ten człowiek głosi i to zapewne nie od dziś INNĄ EWANGELIĘ.Chciałem wam pomóc, ale niestety, wierzycie człowiekowi który nie jest powołanym i posłanym przez Boga.moja uwaga, nie trzeba tak dużych cytatów wpisywać, wiadomo o co chodzi. MSZ.

 30. Originally posted by red-october61:

  Originally posted by benpo62:

  ,niech pani przeczyta co miało miejsce w Dz.ap.2 rozdział.

  , dobry przykład tam akurat Pawła ….nie było i nie Pawła to była zasługa,

  Ja za to nie mogę że pan nie jest w stanie zobaczyć jak tylko to jedno miejsce, a gdzie jest: każda sprawa jest oparta na dwóch lub trzech świadkach? Piotr pierwszy tam mowę wygłosił,ale Paweł tę sprawę zakończył bo Bóg go posłał do pogan. Pan potrafi tylko wstawiać na temat Słowa Bożego kłamliwe interpretacje, To Bóg ustami Pawła nazywa INNĄ EWANGELIĄ, kto to robi jest przeklęty. Czy wyraziłem się jasno?.

 31. Originally posted by benpo62:

  To Bóg ustami Pawła nazywa INNĄ EWANGELIĄ, kto to robi jest przeklęty. Czy wyraziłem się jasno?.

  , gwoli ciekawości, Paweł nie miał żadnych świadków na swoje "objawienie nauk" przez rzekomego Chrystusa, w odróżnieniu od Dwunastki oni mieli na przyswojenie nauk Isusa 3,5 roku. Pawła listy… spowodowały rozłam w chrześcijaństwie. Wiem że dla wielu religiantów historia chrześcijaństwa to wrzód…na …i najlepiej by chcieli by nigdy nie istniała ale jest niestety…nieubłagana. I jeszcze jedno: Paweł nie raz pisze "moja ewangelia", ma racje bo jest jego ewangelia, objawiona przez demona, dlatego tyle sporów na temat jego listów przez wieki.

 32. Originally posted by red-october61:

  Originally posted by benpo62:

  Przez dyskredytowanie ap.Pawła zniechęca pan ludzi do czytania listów Pawła przez którego mówił i do dziś mówi Bóg. To nie ujdzie panu na sucho.

  , zastosował tu Pan klasyczną zasadę "piaskowego fundamentu" Mat 7;15-25, w połączeniu z bezdowodową sofistyką , na ten temat napisze w najbliższym czasie artykuł i zrobię film na Youtube.

  Może pan pisać i kręcić filmy jeśli, BÓG na to pozwoli, ale kto kwestionuje część Słowa Bożego którym są listy Pawła, jest poza wolą Bożą. Głosi pan swoim zwolennikom innego Jezusa i inną ewangelię,więc płaci dla pana to co jest napisane w liście ap. Pawła do Galacjan 1: 1 – 9 1 Paweł, Apostoł (nie od ludzi, ani przez
  człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Bo-
  ga Ojca, który go wzbudził od umarłych;)
  2. I wszyscy bracia, którzy są ze mną, zbo-
  rom Galackim.
  3. Łaska wam i pokój niech będzie od Bo-
  ga Ojca i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
  4. Który wydał samego siebie za grze-
  chy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejsze-
  go wieku złego według woli Boga i Ojca
  naszego;
  5. Któremu niech będzie chwała na wieki
  wieków. Amen.
  6. Dziwuję się, iż tak prędko dacie się
  przenosić od tego, który was powołał ku
  łasce Chrystusowej, do inszej Ewangielii;
  7. Która nie jest inszą; tylko niektórzy są,
  co was turbują i chcą wywrócić Ewangie-
  liję Chrystusową.
  8. Ale choćbyśmy i my, albo Anioł z nieba
  opowiadał wam Ewangieliję mimo tę, któ-
  rąśmy wam opowiadali, niech będzie prze-
  klęty.
  9. Jakośmy przedtem powiedzieli i teraz
  znowu mówię: Jeźliby wam kto inną Ewan-
  gieliję opowiadał mimo tę, którąście przy-
  jęli, niech będzie przeklęty.
  Szanowny pan naprawdę nie wie że tu nie chodzi o mnie i moje poglądy,na tej podstawie że pan nie wierząc listom Pawła, nie wierzy Bogu, więc nie ma pan w sobie Ducha Bożego tylko religijnego, co z Bogiem nie ma nic wspólnego. To także dotyczy tych co wierzą pana kłamliwym interpretacjom na temat Słowa Bożego. Czy nie zauważył pan napisu w Biblii: TESTAMENT.To wyrażnie określa że Tego zapisu testamentowego nie wolno nikomu w żaden sposób podwarzać i negować jego treści.

 33. Originally posted by benpo62:

  Czy nie zauważył pan napisu w Biblii: TESTAMENT.To wyrażnie określa że Tego zapisu testamentowego nie wolno nikomu w żaden sposób podwarzać i negować jego treści.

  , pan chyba nie ma pojęcia jak powstawał …kompromisowy kanon Biblii i to jest dla pana "piaskowy fundament".

 34. Katarzyna writes:Do benpo62. Szanowny Panie, Pan Mariusz nie głosi innej Ewangelii, kwestionuje jedynie apostolstwo Pawła. Przyjście na świat Naszego Zbawiciela było zapowiedziane przez proroków, byśmy bez wątpliwości wiedzieli, że to jest On. Sam Chrystus zapowiedział, że Jego powtórne przyjście na ten świat nastąpi dopiero na końcu świata. Dlaczego miałby zmienić zdanie i objawić się Pawłowi, żebyśmy teraz po 2000 lat zaczęli wątpić w apostolstwo Pawła na własną szkodę, czy zapowiedział to byśmy po tych latach zrozumieli, że to nie On wtedy natchną Pawła do głoszenia tego co głosił? Niech Pan choć przez sekundę zastanowi się nad tym wszystkim, a zrozumie Pan że ewangelia Pawła daje nam przyzwolenie do grzechu. A Zbawiciel często mówił : „idź, i nie grzesz więcej”. Czyli jednak ważne jest to byśmy z grzechem walczyli, a nie przyznawali się do naszej słabości. Niech Pan sobie przypomni co pisał Paweł o zakonie i grzechu w Liście do rzymian. Wg niego jesteśmy jak dzieci. Bóg nam zakazuje robienia czegoś, więc my właśnie tego chcemy i dlatego grzeszymy. To jakaś wierutna bzdura! Czy Pan chce iść kogoś zabić, bo Bóg tego zabronił? Szantan działa tak, byśmy łatwo dali się zwieść. Widział przecież co robił Chrystus, czego nauczał i między Jego słowa powkładał inne które mają nas zwieść. I to on lub któryś z jego demonów objawił się wtedy Pawłowi. Proszę się obudzić i zrozumieć że o tym co jest w Nowym Testamencie zdecydowali ludzie a nie Bóg. Dlatego znajdują się w nim, obok prawdziwych również fałszywe słowa, nie pochodzące od Boga.

 35. Originally posted by anonymous:

  A na marginesie jeśli Pan ma żonę to proszę jej przekazać ode mnie najszczersze wyrazy współczucia.

  ja zaraz spadnę z krzesła, ironia na miejscu, tak trzymać!. Komentarz mega i jeszcze się nasuwa wniosek z traktowania kobiet przez Pawła,że hołdował, klasycznym hebrajskim …stereotypom w odróżnieniu od Isusa. Od razu widać że nie był apostołem Baranka. 😀

 36. columbo writes:Do benpo62 . Skoro obraził Pan już większość kobiet pozwolę sobie zauważyć że troszkę sie Pan szanowny zagalopował,ponieważ nauki Pawła którym Pan tak hołduje mają sie raczej nijak do nauk Chrystusa.Isus wyraźnie naruszał tradycyjną postawę Żydów wobec kobiety. Nie znajdujemy jakiegokolwiek przykładu w Nowym Testamencie, gdzie Chrystus traktowałby kobietę jako kogoś gorszego. Właściwie przekraczał On granice obyczajów i kultury swoich czasów traktując kobiety na równi z mężczyznami. Zaskoczył swoich uczniów rozmawiając z kobietą z Samarii. Była pierwszą osobą, której otwarcie powiedział, że jest Mesjaszem. Żadnej kobiety nie uważał za gorszą.Należy również zauważyć, że pierwszą osobą zwiastującą poselstwo ewangeliczne w całej jego pełni (włącznie ze zmartwychwstaniem) była k o b i e t a (Mt 28:7-8). A na marginesie jeśli Pan ma żonę to proszę jej przekazać ode mnie najszczersze wyrazy współczucia.

 37. Na zakończenie dla uczestników tego forum,powiem tak: Waszym przewodnikiem jest pan Mariusz Szczytyński co uważa się za przewodnika ślepych, a sam nic nie rozumie i nic nie widzi. Pan Jezus powiedział: JEŚLI ŚLEPY ŚLEPEGO PROWADZI OBYDWAJ W DÓŁ WPADNĄ. żegnam państwa,szkoda czasu na rozmowęz ludżmi co nic nie widzą bo bóg tego świata zaślepił im oczy.Bez urazy.

 38. Originally posted by benpo62:

  Pan Jezus powiedział: JEŚLI ŚLEPY ŚLEPEGO PROWADZI OBYDWAJ W DÓŁ WPADNĄ. żegnam państwa,szkoda czasu na rozmowę z ludżmi co nic nie widzą bo bóg tego świata zaślepił im oczy.Bez urazy.

  , ślepy jest ten do którego nie docierają jakiekolwiek argumenty a tych tu było dosyć by "zatrybić". I nie tylko ja ci to pisałem i wyjaśniałem. Dlatego jest tu stosowny werset: Prz 27:22 "Choćbyś głupiego utarł tłuczkiem w moździerzu pośród tłuczonego ziarna, jego głupota od niego nie odejdzie." (NW)

 39. To się jeszcze okaże czyja głupota się okażedrogi Mariuszu. Ja wierzę całej Biblii bez wyjątku, ty natomiast jedno odrzucasz a drugie przyjmujesz, tak jak to się robi we wszystkich denominacjach babilonu, twoje argumenty na temat listów Pawła są kłamliwe i pochodzą z jednego żródła,od ojca kłamstwa,czyli od diabła, kto tym argumentom wierzy wierzy szatanowi,czy wyraziłem się jasno?. Na następne posty nie będę odpowiadac.

 40. veteran writes:Zach. 12:10 10. I wyleję na dom Dawidowy, i na obywateli Jeruzalemskich Ducha łaski i modlitw, a patrzyć będą na mię, którego przebodli; i płakać będą nad nim płaczem, jako nad jednorodzonym; gorzko, mówię, płakać będą nad nim, jako gorzko płaczą nad pierworodnym. (BG) BÓG mówi o SOBIE; "a patrzyć będą na mię, którego przebodli". Obj. 1:7 7. Oto idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, i ci, którzy go przebili; i narzekać będą przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen. (BG) O KIM jest mowa? O CHRYSTUSIE JEZUSIE. Proroctwo z Zachariasza odnoszące się do BOGA wypełnia CHRYSTUS JEZUS. Nie ma zatem wątpliwości że CHRYSTUS JEZUS jest OBJAWIONYM BOGIEM, WCIELONYM BOGIEM. Jan. 10:18 18. Żaden jej nie bierze ode mnie, ale ja kładę ją sam od siebie; mam moc położyć ją i mam moc zasię wziąć ją. Toć rozkazanie wziąłem od Ojca mego. (BG) CHRYSTUS JEZUS, PAN ŻYWOTA miał władzę nad SWOIM życiem. CHRYSTUS JEZUS SAM oddał SWOJE ŻYCIE w CIELE. Powtórzmy raz jeszcze śmierć nie panowała nad CHRYSTUSEM JEZUSEM gdyż ON jest WŁADCĄ ŻYCIA. Kto jest WŁADCĄ ŻYCIA? BÓG. I wspomnijmy jeszcze coś ważnego. Izaj. 44:6 6. Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. (BW) Obj. 1:17 17. A gdym go ujrzał, upadłem do nóg jego jako martwy. I włożył prawą rękę swoję na mię, mówiąc mi: Nie bój się! Jam jest on pierwszy i ostatni, (BG) Pierwszy i Ostatni odnosi się do BOGA i tylko do BOGA.Filip. 2:6 6. Który, będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo równym być Bogu, (BG) Co czytamy w pierwszej części zdania? CHRYSTUS JEZUS mając NATURĘ BOGA a więc będąc BOGA OBJAWIENIEM co oznacza też mając BOŻĄ WSZECHMOC wynikającą z BOŻEGO JESTESTWA. Mylnie odczytywany jest ten fragment jakoby chodziło o wcześniej a więc o czas przed narodzinami CHRYSTUSA, PANA. Werset opisuje czas życia na ziemi CHRYSTUSA, PANA. Co mówi drugi fragment wersetu? CHRYSTUS JEZUS nie uznał za grabież być równym BOGU a więc wiedział iż narodził się w pełni z DUCHA ŚWIĘTEGO, iż OJCEM JEGO jest DUCH ŚWIĘTY, iż OBJAWIA BOGA, iż jest UOSOBIONYM BOGIEM. CHRYSTUSEM JEZUS wiedział iż jest PANEM WSZECHŚWIATA, iż jest KRÓLEM WSZECHRZECZY. Czytamy dalej: Filip. 2:7-8 7. Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom; 8. I postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej. (BG) CHRYSTUS, PAN będąc KRÓLEM nie ukazywał jednak SWOJEJ CHWAŁY, swojej WŁADZY ale okazał DOSKONAŁĄ MIŁOŚĆ, oddał SWOJE ŻYCIE, ŻYCIE w CIELE by dać żywot ludziom. CHRYSTUS JEZUS dał się poznawać nie jako KRÓL ale jako ŚWIĘTY SŁUGA stając się WZOREM, JEDYNYM WZOREM do naśladowania, stając się DROGĄ, JEDYNĄ DROGĄ do BOGA który w NIM i NIM jest.Dz.Ap. 7:59 59. I kamionowali Szczepana modlącego się i mówiącego: Panie Jezu! przyjmij ducha mojego! (BG) Po śmierci człowieka duch czyli BOŻA ISKRA ŻYCIA wraca do BOGA. Szczepan modli się i prosi o przyjęcie jego ducha, modli się do CHRYSTUSA JEZUSA. Szczepan z pewnością słowa swe kierował do BOGA. A w KIM widział BOGA, KTÓŻ dla niego był BOGIEM? CHRYSTUS JEZUS CHRYSTUS JEZUS jest BOGIEM.Mat. 1:21 21. A urodzi syna, i nazowiesz imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich. (BG) CHRYSTUS JEZUS zbawia lud SWÓJ. O jaki LUD chodzi? LUD BOŻY, LUD BOGA. A więc chodzi o lud którego WŁAŚCICIELEM jest BÓG, lud który należy do BOGA. CHRYSTUS JEZUS jest WŁAŚCICIELEM LUDU BOŻEGO. Czy jest dwóch WŁAŚCICIELI? Oczywiście że nie! CHRYSTUS JEZUS jest BOGIEM.DUCH ŚWIĘTY, OJCIEC którego JESTESTWO jest WSZECHMOGĄCE zradza SYNA CZŁOWIECZEGO i w pełni w NIM jest. O ile duch człowieka jest cząstką DUCHA ŚWIĘTEGO o tyle w CHRYSTUSIE JEZUSIE jest pełnia DUCHA ŚWIĘTEGO. Człowiek nie jest dysponentem ducha dzięki któremu żyje a duch ten jest cząstkowo dany od DUCHA ŚWIĘTEGO. CHRYSTUS JEZUS jest DYSPONENTEM WŁASNEGO DUCHA i DYSPONENTEM ducha każdego człowieka gdyż JEGO DUCH jest DUCHEM ŚWIĘTYM.

 41. Kryzys Sumienia writes:A to ciekawostka! Emanuel? To jednak przedostatnia litera to E a nie I? 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s