redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie

Miłosierdzia bardziej pragnę niż ofiary

35 Komentarzy

Spożywanie mięsa niewykrwawionych zwierząt jest w Prawie Bożym zabronione (Rodzaju 9:4; Kapłańska 3:17; 7:26-27; 19:26a; Powtórzonego Prawa 12:16,23-25, Dzieje 21:25).
Chodzi tu o symboliczne uszanowanie życia, którego dawcą jest Bóg. Krew jako płyn ustrojowy, który symbolizował życie, należało wylać (zwrócić dawcy życia).
Czy była to jednak reguła bezwarunkowa? Stanowczo NIE – istniały okoliczności, które uchylały ten zakaz. Chodzi o sytuacje związane z utratą życia – na przykład w obliczu śmierci głodowej. Prawo Boże zezwalało wówczas jednostce na podjęcie indywidualnej decyzji. …

Wszyscy znamy przykład Dawida – kiedy groziła mu śmierć głodowa, jadł chleby pokładne, które spożywać mogli tylko kapłani (Mat 12:3-4). Dawid w obliczu śmierci głodowej złamał prawo Boże, a jednak Bóg w imię wyższych celów – a takim jest RATOWANIE ŻYCIA – nie ukarał go. Życie musi być cenniejsze niż jego symbol – tak jak ukochana osoba jest ważniejsza od zdjęcia tej osoby. Naturalnie nie pozwolilibyśmy sobie na profancję fotografii kogoś, kogo kochamy, ale daleko ważniejsza jest osoba niż jej podobizna.

To uzasadnienie jest logiczne, a także uwypukla miłosierdzie Boże. W Biblii znajdujemy przykłady potwierdzające, że Izraelici jedli mięso z krwią, a mimo to Bóg okazywał im miłosierdzie, odstępując od wymierzenia kary (1 Sam. 14:31-35 ).
W uzasadnionych okolicznościach Izraelita miał prawo spożyć niewykrwawione zwierzę. Musiał jedynie dokonać rytualnego oczyszczenia. Jeden z przykładów znajdziemy w Księdze Kapłańskiej 17:15

Jeżeli ktoś, jakaś dusza – czy to rodowity mieszkaniec, czy też osiadły przybysz – zje jakąś padlinę lub coś rozszarpanego przez dzikie zwierzę, to wypierze swe szaty i wykąpie się w wodzie, i będzie nieczysty aż do wieczora; potem będzie czysty (PNŚ)

.Syn Boży potwierdził, że istnieją okoliczności, kiedy miłosierdzie Boże stoi wyżej niż sztywne przepisy. Można o tym przeczytać w Mat. 12:5-7.

Albo czy nie czytaliście w Prawie, że w sabaty kapłani w świątyni tak traktują sabat, jak gdyby nie był święty, a pozostają niewinni? Ale mówię wam, że tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście jednak zrozumieli, co to znaczy: 'Miłosierdzia chcę, a nie ofiary', nie potępilibyście niewinnych. (PNŚ)

Zdodnie z tym, Chrystus nie potępił kobiety z krwotokiem, która przez swój dotyk uczyniła go rytualnie nieczystym. Wręcz przeciwnie, skrytykował faryzeuszy za ich sztywną postawę.
Pismo Święte przyrównuje miłość Bożą do uczuć kobiety litującej się nad własnym niemowlęciem – nadrzędnym celem jest tutaj dobro dziecka. Matkę, która postępowałaby w sposób sztywny i rygorystyczny, uznalibyśmy za wyrodną. Czyżby Ojcu Miłosierdzia brakowało uczuć, które posiada każda matka? Dlaczego więc użył takiego porównania? W ten sposób przeczyłby sam sobie! Przecież w Psalmie 103:13-14 natchnął psalmistę, aby napisał o Nim to, o czym powyżej czytaliśmy.

Wezwanie: "miłosierdzia bardziej pragnę niż ofiary", przewija się w tej czy innej wersji poprzez całe Pismo Święte, bo jest zgodne z osobowością Boga, który nie oczekuje od nas więcej, niż w rozsądnej mierze możemy zrobić. W szczególny sposób odnosi się to do czynnego współczucia i okazywania życzliwych względów innym.
Bóg ustanowił prawo dla człowieka, a nie odwrotnie! Jeśli by godziło w dobro człowieka, straciłoby swoją wartość. Dlatego uwzględnia ono okoliczności wyjątkowe, gdyż życie jest niezmiernie skomplikowane i są sytuacje, w których ważniejsze jest miłosierdzie i współczucie niż ofiary i bezkompromisowość! Szczególnie jeśli w grę wchodzi zagrożenie samego życia.
Grzegorz Pawłowski
columbo@onet.eu

Reklamy

35 thoughts on “Miłosierdzia bardziej pragnę niż ofiary

 1. Piotr writes:A jak Pan widzi temat spożywania wieprzowiny? Obecnie prawie 100% wędlin jest w jakiejś części z wieprzowiny i najpopularniejszym mięsem jest tak samo wieprzowina. Czy jako chrześcijan możemy spożywać wieprzowinę?

 2. Dobre pytanie, muszę się zastanowić, nigdy się nad tym nie zastanawiałem.

 3. Columbo writes:Dlaczego spożywamy wieprzowinę ?, większość odpowiada: „Dlatego, bo nie podlegamy przepisom Prawa” (Ga 2:19, 4:5, Rz 10:4). A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy. (Rz 10:4)Ciekawe zdarzenie również opisane jest w Dziejach apostolskich:''Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł Piotr na dach, aby się pomodlić. Była mniej więcej szósta godzina. Odczuwał głód i chciał coś zjeść. Kiedy przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie. Widzi niebo otwarte i jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego ku ziemi. Były w nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki powietrzne. "Zabijaj, Piotrze i jedz!" – odezwał się do niego głos. "O nie, Panie! Bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego" – odpowiedział Piotr. A głos znowu po raz drugi do niego: "Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił". Dz 10, 9-15To tak na szybko.

 4. Szkoda ,ze P.Kubik nie przeczytal tego wpisu.Zakladam ,ze moglby wtedy zrozumiec dlaczego Pawel ma taki a nie inny stosunek do spozywania produktow poswieconych bozkom.http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel-6.htm

 5. Columbo writes:Rzeczywiście użyłem argumentacji opartej na twórczości Pawła ale Pana Henryka nie ma co w to mieszać. Pan Henryk przedstawia jedynie argumentacje i to DOŚĆ MOCNĄ I PONIEKĄD SŁUSZNĄ!!!. Ja nie rozumiem w ogóle skąd tak ostre ataki na Pana Henryka-przecież to nie on napisał Dzieje Apostolskie czy też Listy Pawłowe, on jedynie wykazuje nieścisłości w nich zawarte. Sam obecnie jestem na etapie dogłębnego badania tego tematu .Ale wracając do tematu wieprzowiny. Należy sobie zadać pytanie czy Prawo Mojżeszowe zostało nadane Żydom czy Chrzescijanom???Skoro Prawo zostało nadane Żydom a Isus jest jego wypełnieniem należy domniemać że prawo to nas uczniów Pomazańca nie dotyczy.Jeszcze dobitniej Isus podkreśla ten fakt w ew Jana rozdział 8 (31) Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami (32) i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. (33) Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie? (34) Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. (35) A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. (36) Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Prawo Mojżeszowe miało za zadanie doprowadzić naród wybrany do Pomazańca a ostre i niekiedy uciążliwe przepisy miały uzmysłowić właśnie POTRZEBĘ WYZWOLENIA PRZEZ POMAZAŃCA I JEGO KREW. Pozdrawiam

 6. margo writes:No właśnie widzę,że to na szybko. Nie wyrywa się zdań z kontekstu.. A OTO CAŁOŚĆ:1 W Cezarei mieszkał człowiek imieniem Korneliusz, setnik z kohorty zwanej Italską, 2 pobożny i "bojący się Boga" wraz z całym swym domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. 3 Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Pańskiego, który wszedł do niego i powiedział: "Korneliuszu!" 4 On zaś wpatrując się w niego z lękiem zapytał: "Co, panie?" Odpowiedział mu: "Modlitwy twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała ciebie Bogu. 5 A teraz poślij ludzi do Jafy i sprowadź niejakiego Szymona, zwanego Piotrem! 6 Jest on gościem pewnego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem". 7 Kiedy znikł anioł, który z nim mówił, [Korneliusz] zawołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród swoich podwładnych. 8 Opowiedział im wszystko i posłał ich do Jafy. 9 Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł Piotr na dach, aby się pomodlić. Była mniej więcej szósta godzina. 10 Odczuwał głód i chciał coś zjeść. Kiedy przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie. 11 Widzi niebo otwarte i jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego ku ziemi. 12 Były w nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki powietrzne. 13 "Zabijaj, Piotrze i jedz!" – odezwał się do niego głos. 14 "O nie, Panie! Bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego" – odpowiedział Piotr. 15 A głos znowu po raz drugi do niego: "Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił". 16 Powtórzyło się to trzy razy i natychmiast wzięto ten przedmiot do nieba. 17 KIEDY PIOTR ZASTANAWIAŁ SIE, CO MOŻE OZNACZAĆ WIDZENIE, które miał, przed bramą stanęli wysłańcy Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona. 18 "Czy przebywa tu w gościnie Szymon, zwany Piotrem?" – pytali głośno. 19 Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, powiedział do niego Duch: "Poszukuje cię trzech ludzi. 20 Zejdź więc i idź z nimi bez wahania, bo Ja ich posłałem". 21 Piotr zszedł do owych ludzi i powiedział: "Ja jestem tym, którego szukacie. Z jaką sprawą przybyliście?" 22 A oni odpowiedzieli: "Setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, o czym zaświadczyć może cała ludność żydowska otrzymał polecenie od anioła świętego, aby cię wezwał do swego domu i wysłuchał tego, co mu powiesz". 23 [Piotr] więc zaprosił ich do wnętrza i ugościł. A następnego dnia wyruszył razem z nimi w towarzystwie niektórych braci z Jafy. 24 Nazajutrz wszedł do Cezarei. Korneliusz oczekiwał ich, zwoławszy swych krewnych i najbliższych przyjaciół. 25 A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. 26 Piotr podniósł go ze słowami: "Wstań, ja też jestem człowiekiem". 27 Rozmawiając z nim, wszedł i zastał licznie zgromadzonych. 28 Przemówił więc do nich: !!!!!!!"Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego.!!!!!!! 29 Dlatego też wezwany przybyłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc: po co mnie sprowadziliście?" 30 Korneliusz odpowiedział: "Cztery dni temu, gdy modliłem się o godzinie dziewiątej w swoim domu, stanął przede mną mąż w lśniącej szacie 31 i rzekł: "Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana i Bóg wspomniał na twoje jałmużny. 32 Poślij więc do Jafy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem. Jest on gościem w domu Szymona garbarza, nad morzem". 33 Posłałem więc natychmiast do ciebie, a ty dobrze zrobiłeś, żeś przyszedł. Teraz my wszyscy stoimy przed Bogiem, aby wysłuchać wszystkiego, co Pan tobie polecił". 34 Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: !!!!!!!"Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. 35 Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.!!!!!!! 36 Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. 37 Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. 38 Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. 39 A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. 40 Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się 41 nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. 42 On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. 43 Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów". 44 Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, !!!!!!!Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. 45 I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. 46 Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. 47 Wtedy odezwał się Piotr: "Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?" 48 I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.!!!!!!! Potem uprosili go, aby zabawił jeszcze kilka dni. Proszę popatrzeć na zdania między wykrzyknikami. Gdzie jest napisane,że Piotr poszedł jeść nieczysty pokarm? Napisane jest wyraźnie, że Bóg oczyścił POGAN i uznał ich za tak samo godnych przyjęcia chrztu i wiary w Chrystusa

 7. columbo writes:Do margo. Dziękuje Ci za Twój komentarz . Napisałeś : "No właśnie widzę,że to na szybko. Nie wyrywa się zdań z kontekstu.."To prawda nie wyrywa sie ale skoro już zamieściłeś opis całego zdarzenia to zastanów sie dlaczego w wizjii ukazane zostały akurat zwierzęta. Po wtóre napisałem że :"Ciekawe zdarzenie również opisane jest w Dziejach apostolskich: ''Następnego dnia……….itd " Wiec nie podałem tego wersetu jako bezwzględny przykład i nakaz a jedynie jako zdarzenie. Czyli Piotr otrzymuje wizje i idzie do ludzi z narodów bo nie ma już ludzi nieczystych i podobnie jest ze zwierzętami. Miałem tu na mysli bardziej zasade nizli przepis. Ale zostawmy już polemikę Pawłową w spokoju. Wracając raz jeszcze do tematu wieprzowiny bo to sedno naszych dociekań należy przytoczyć słowa naszego Mistrza Isusa Pomazańca. Zawarte są one w ew Marka 7:5-19 (5) Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? (6) Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. (7) Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. (8) Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, /dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/. (9) I mówił do nich: Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. (10) Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. (11) A wy mówicie: Jeśli kto powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem /złożonym w ofierze/ jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie – (12) to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ni dla matki. (13) I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie. (14) Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! (15) Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. (16) Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha! (17) Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. (18) Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym; (19) bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste.(BT)Skoro WSZYSTKIE TO I WIEPRZOWINE. Pozdrawiam

 8. margo writes: "Tak uznał wszystkie potrawy za czyste" z jakiej Biblii cytujesz? U mnie tego nie ma. Wiem o tym zdarzeniu również. Tu chodzi o tradycję faryzeuszy,że zawsze myli ręce i wszelkie naczynia przed posiłkiem. Jezus im odpowiedział na zarzut nie przestrzegania ich obrzędów. A jeśli chodzi o potrawy zakazane i nakazane, po co Bóg by wydał takie polecenia?? Dlaczego Chrystus miałby negować prawo? On nie przyszedł go znieść lecz wypełnić. Faryzeusze sobie tłumaczyli wszystko pod siebie i to Chrystus przyszedł naprostować. zastanawia mnie również święcenie szabatu. Jezus też go przestrzegał napomniał ich jednak,że pomoc bliźniemu w tych dniach to nie jest przekroczenie przykazania ale jakakolwiek praca w tym dniu: 8Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. 9Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; 10ale dnia siódmego sabat Pana, Boga twego, jest: nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twymi. 11Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go.Jezus nie przeniósł tego Swięta na niedzielę ani go nie zniósł. Istnieje wiele sporów na ten temat ale jeśli to zostało nakazane przez samego Boga dlaczego mielibyśmy to przykazanie zmienić na pod siebie? Pozdrawiam również

 9. Katarzyna writes:„Tak uznał wszystkie potrawy za czyste”, to jak sądzę jest wniosek columbo z przytoczonego fragmentu. Ja przyznaje, że rozumiem go tak samo. Może dlatego, że nowe przymierze dotyczy wszystkich narodów a nie tego wybranego. Trudno jest zakazywać i nakazywać ludziom, mającym dostęp po rożnych pokarmów, jedzenia tych konkretnych … A co do tego, że Zbawiciel mówił Mateusz 5 : 17 „Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.” Później omawia kilka praw jak np. to dotyczące cudzołóstwa. Do każdej z omawianych spraw, dodaje coś. Może „wypełnić” zostało źle przetłumaczone lub my źle je rozumiemy? Moim zdaniem chodzi tu raczej o rozwinięcie prawa. I tu od razu przychodzi mi na myśl Paweł… Piękną zrobił robotę dla diabła 😦

 10. Wg. przekładu interlinearnego Vocatio jest tak: Mat 5:17 "nie uznajcie, że przyszedłem obalić Prawo lub proroków.Nie przyszedłem obalić ale wypełnić.", kontekst też jest dobry a co do Pawła, to te Prawo obala Paweł, nauką o "łasce". Wtedy nawet okup nie jest potrzebny.

 11. Anonim writes:Oczywiście, ma pan racje Panie Mariuszu. Niestety ja, wychowywana w rodzinie katolickiej, więc pod silnym wpływem Pawła, dopiero od niedawna czytam Testament, mając na uwadze jak bardzo słowa naszego Zbawiciela zostały poprzekręcane. „Wypełnić” do niedawna rozumiałam tak, że stare przymierze już nas nie obowiązuje, tzn nowe przymierze skończyło stare… wiem, że to błędne myślenie, ale i tak można to zrozumieć, i tak tłumaczył to Paweł. Jeszcze pewnie nie wszystko sobie zweryfikowałam, ale teraz czytając staram się rozumieć co czytam, więc chyba jestem już na dobrej drodze. Póki co dziekuję za wyrozumiałość w ocenie moich komentarzy.

 12. columbo writes:Do Katarzyny-Kasiu „Tak uznał wszystkie potrawy za czyste” to nie jest wniosek tylko część wersetu. Nie wiem z jakiej Biblii korzysta Margo ale przytoczone wersety pochodzą z Biblii Tysiąclecia. Dla przykładu inne przekłady mówią tak:(18) Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym; (19) bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. Biblia Tysiąclecia………..(18) I rzekł im: Tak więc i wy jesteście niepojętni? Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać. (19) Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Biblia Warszawska………………..(18) A On rzekł do nich: Tak więc nawet i wy nic nie rozumiecie. Nie wiecie, że nie może uczynić człowieka nieczystym to, co wchodzi doń z zewnątrz, (19) gdyż nie przenika aż do jego serca, ale dostaje się do żołądka, a potem już wydalane jest na zewnątrz. W ten sposób uznał wszystko, co się je, za czyste.Biblia Warszawsko-Praska)……….(18) I mówi im: – Czy wy też nie pojmujecie? Czyż nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go uczynić nieczystym? (19) Że nie wchodzi do jego serca, ale do brzucha i zostaje wydalone na zewnątrz? W ten sposób uznał wszystkie pokarmy za czyste.Biblia Poznańska……..(18) Powiedział więc do nich: "Czy i wy jesteście niepojętni jak oni? Czy sobie nie uświadamiacie, że nic, co się z zewnątrz dostaje do Człowieka, nie może go skalać, (19) ponieważ dostaje się nie do jego serca, lecz do wnętrzności i wychodzi do ścieku?" A zatem uznał wszystkie pokarmy za czyste.Biblia w przekładzie Nowego ŚwiataNie wiem z jakiej Biblii MARGO korzystasz.

 13. margo writes:Rozumiem, że może chodzić o rozwinięcie prawa. Ale raczej w przypadku, gdzie nie jest coś wyszczególnione, jeśli chodzi zaś o pokarmy to DOKŁADNIE jest to wyjaśnione, co tu rozwijać? Przepraszam, ale tak to rozumiem ja 😦 mam nadzieję,że kiedyś się dowiem prawdy, zanim będzie za późno.. Pozdrawiam

 14. margo writes:a jesli chodzi np. o Sabat oto fragment z Dziejów: "Dzieje 15:28 Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. 29 Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!"Niektórzy tłumaczą, że jeśli tu nie był wymieniony to nie jest istotny. Ale Apostołowie również nie wymienili tutaj : czcij ojca i matkę, nie kłam, nie zabijaj, nie kradnij. To jest oczywiste, dlatego. moze z Sabatem też tak jest? Jest on oczywisty i dlatego nie poruszali tej kwestii. Pozdrawiam

 15. margo writes:I jeszcze jedno : "Dzieje 15:8 Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. 9 Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. 10 Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać. 11 Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni». 12 Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan." Mówienie o łasce o której wciąż mówił Paweł.. Dlaczego miałoby być to dla nas jarzmo? Zeby sie obrzezać,czy świetować Sabat? Skoro mamy z powodu Bożego Prawa być prześladowani, cierpieć itd.to czemu obrzezanie czy Sabat stanowiłby problem wobec prawdziwych niedogodności? Czyż nie powinniśmy ich znosić? A zostało napisane:"którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać". A co dopiero jak przesladowania przyjdą? co wtedy, jeśli prawa nie mogą dźwigać

 16. margo writes:Ale chyba całe Prawo Mojżeszowe zostało nadane Izraelitom? To nie rozumiem, czy potem wybrali, które są dla nawróconych pogan a które nie?

 17. katolik writes:Katastrofa do apejreraktu, na świecie są tysiące wzajemnie wykluczających się religii, po prostu cała sprawa jest niewyobrażalnie zagmatwana. A jak z tą wieprzowiną? "Polska świniami stoi", a Prawo ST nie było jakimś złośliwym kaprysem wobec chcących zbawienia ludzi… Jest wielka afera związana z Pawłem, co jest bardzo przykre. Chcę, żeby wszyscy nawrócili się na katolicyzm przed śmiercią. A jeżeli chodzi o katolicyzm, który jest pełen pięknych (przez wielu uznawanych za pogańskie – dogmatów takich jak Trójca Święta i kwestia piękna Maryi), to i w nim pojawiają się odrażające idee (błędy kardynalne, ale nie dogmaty) jak nazywanie Boga dręczycielem potępionych, teoria skąpej łaski, sądzenie, że gdyby nie grzech aniołów, to nie byłoby ludzi… Bóg musi być Trójosobowy, bo dlaczego biały kolor nie może być uzyskany dla ludzi z jednego fotonu, lecz z trzech (RGB)? I dlaczego przestrzeń geometryczna, w której żyjemy, ma 3 wymiary? Dlaczego wszechświat składa się z czasu, przestrzeni, "materii" (TRZECH składników)? Czy to nie jest wszechotaczający dowód na istnienie Trójcy, a nie tylko jednej Osoby Boskiej? W katolicyzmie jest wielki problem z tradycjonalizmem i sedewakatyzmem. Można spotkać obrzydliwe skrupuły. Nawet nieliczni "katolicy" głoszą świński (supra)lapsarianizm – pogląd, według którego zaistnienie grzechu było zamiarem Bożym, będącycm rażącym bluźnierstwem i "uwielbieniem" rozpusty (tak samo jak odrażające poglądy (***), teologii reformowanej (raczej zdeformaowanej) czy podwójnej predestynacji. Kalwinizm powstał w dużej mierze oparty na tekstach Augustyna z Hippony (który, pomimo bycia wielkim Doktorem Kościoła, nie ustrzegł się kardynalnych błędów), a Augustyn doktrynę o predestynacji oparł m. in. na 9 rozdz. Listu do Rzymian – tekście Pawła. Biblia jest niezwykle trudna w interpretacji. Ta sytuacja jest tak dziwaczna, zagmatwana, że nie sposób tego opisać. A w cieniu Wielkiego Zamętu kwitnie ateizm ze swoim najbardziej szatańskim poglądem – że można zanihilować osobę. W mortalizmie każdy jest potępiony na wieki, chociaż nie przez wieczną mękę, to przez anihilację związaną ze zniszczeniem ciała. Co za diabelska zazdrość opanowała ludzkość. Świństwo libidyzmu kwitnie w najlepsze…gwiazdki za obrażliwośc poglądów

 18. Originally posted by anonymous:

  margo writes: mam nadzieję,że kiedyś się dowiem prawdy, zanim będzie za późno.. Pozdrawiam

  Mam nadzieje że poznasz prawdę. Jest jeden warunek…nie należy wierzyć żadnym dogmatom bo prawda jest w ewangelii.Chrystus obiecał nam że nie zostaniemy sami.„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze — Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was” (J 14:16-18).Pozdrawiam

 19. Prawo Mojżeszowe zostało nadane Żydom i miało ich doprowadzić do Mesjasza. Niekiedy przepisy prawne były dość uciążliwe i tak naprawde nikt nie mógł w pełni tego prawa zachować ew Jana 7:19 Czyż Mojżesz nie dał wam Prawa? A przecież nikt z was nie zachowuje Prawa, czemuż usiłujecie Mnie zabić?.Isus powiedział Ew Jana 5:39 Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo, oraz 49 werset Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał. Kobieta z Samarii która rozmawiała z Isusem przy studni Jakubowej właśnie wiedziała że Prawo zostanie wypełnione przez Chrystusa a ten jak przyjdzie wyjaśni wszystko. Ew Jana 4:25 Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko».Prawo obowiązywało do Mesjasza Originally posted by anonymous:

  margo writes: Ale Apostołowie również nie wymienili tutaj : czcij ojca i matkę, nie kłam, nie zabijaj, nie kradnij. To jest oczywiste, dlatego. moze z Sabatem też tak jest? Jest on oczywisty i dlatego nie poruszali tej kwestii. Pozdrawiam

  Te wszystkie przykazania zawierają sie w jednym…"Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych" (Mk 12, 29-31)I właśnie podobnie jest z sabatem. Sabat był dany Izraelitom 2 Mojż. 31:16-17 16: „Przetoż strzec będą synowie Izraelscy sabatu, zachowując sabat w narodziech swych ustawą wieczną. 17: „Między mną i między syny Izraelskimi znakiem jest wiecznym. Bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego przestał i odpoczął”.Jaśniej nie można przedstawić, komu został podany przepis o przestrzeganiu sabatu. „Znakiem jest wiecznym między mną a między synami Izraelskimi”.Sabat był znakiem między Bogiem a synami izraelskimi. Potwierdzają to osobiste słowa Boże. Słowa Boga brzmiały: „Znak to wieczny”.
  Słowo przetłumaczone tu „wieczny” oznacza „na ten wiek lub okres”. Jeśli będziesz czytał Biblie sam po czasie dojdziesz do tego.Pozdrawiam

 20. Originally posted by anonymous:

  margo writes:Ale chyba całe Prawo Mojżeszowe zostało nadane Izraelitom? To nie rozumiem, czy potem wybrali, które są dla nawróconych pogan a które nie?

  Bóg zaplanował w swym planie zbawienia właśnie Mesjasza jako wypełnienie prawa. Isus powiedział : „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6). Jesteśmy Chrześcijanami czyli naśladowcami Chrystusa i to on jest drogą ,prawdą i życiem.Co do postu kolegi katolik ciężko mi się odnieść ponieważ tutaj prowadzimy rozmowy Biblijne a kolega bardziej filozoficzny wywód poczynił nizli Biblijny.Originally posted by anonymous:

  katolik writes:Katastrofa do apejreraktu, na świecie są tysiące wzajemnie wykluczających się religii, po prostu cała sprawa jest niewyobrażalnie zagmatwana.

  Sprawa jest raczej prosta-wszystkie religie są tworem szatańskim a różnice miedzy nimi mają służyć temu aby przykryć prawdziwy problem i aby zamiast prostego przekazu Isusa zrobić wrażenie że ta nauka potrzebuje kogoś kto to wyjaśni. Ew Marka 13: 5 Wówczas Isus zaczął im mówić: "Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. 6 Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem. I wielu w błąd wprowadząOriginally posted by anonymous:

  katolik writes: Chcę, żeby wszyscy nawrócili się na katolicyzm przed śmiercią.

  Nie wiem czemu tak zle życzysz swoim bliznimOriginally posted by anonymous:

  katolik writes:Bóg musi być Trójosobowy, bo dlaczego biały kolor nie może być uzyskany dla ludzi z jednego fotonu, lecz z trzech (RGB)? I dlaczego przestrzeń geometryczna, w której żyjemy, ma 3 wymiary? Dlaczego wszechświat składa się z czasu, przestrzeni, "materii" (TRZECH składników)? Czy to nie jest wszechotaczający dowód na istnienie Trójcy, a nie tylko jednej Osoby Boskiej?

  I zapewne batonik 3 bit też jest dowodem na istnienie trójcy. Wybacz ale w świetle nauk Biblijnych nie jest to dowód.

 21. katolik writes:A to kogo Bóg Ojciec by kochał przed stworzeniem, jeżeli nikt poza nim nie istniał? Jednoosobowy Bóg musiałby "nie kochać przed czasem". Po prostu nie miałby On kogo kochać (poza samym Sobą)!Bluźnierstwem jest zdanie, że Jezus miał początek. Jak mógłby wtedy nas zbawić, skoro byłby tylko stworzeniem!?Trójca Święta to nie wspólnota czy związek kilku Osób równych Sobie. Trójca jest czymś więcej niż osobą, a związek czy wspólnota osób jest z natury czymś mniejszym niż osoba. Tylko Przedwieczny Bóg może być Ponadosobowy, aniołowie i ludzie to mizerne jednostki i na wieczność nimi pozostaną, nawet wtedy, gdy będą zbawieni. Bóg nie jest stworzony, ale nie jest taką samą tylko jedną osobą jak ja. Bóg jest rzeczywiście Jeden – jest nim Ponadosoba, a nie tylko Jedyna Najwyższa Osoba. Ponadosoba nie ma sobie równych. Ponadosoba jest czymś nieskończenie więcej niż miłością – to kategoria bytu ponad osobą, fizyką i matematyką. Ponadosoba jest nie do wyobrażenia (?) Nie ma trzech Bogów, lecz Jeden. Bóg jest Kimś więcej niż Osobą czy prawem. Stworzenia nie mogą "tworzyć" ponadosób.

 22. Originally posted by anonymous:

  stare przymierze już nas nie obowiązuje, tzn nowe przymierze skończyło stare… wiem, że to błędne myślenie,

  Jak najbardziej prawidłowe. Nowe zastępuje stare. To chyba powinno być jasne.Prawdopodobnie chodziło o PRAWO.PRAWO obowiązuje [charakter duchowy].

 23. Originally posted by anonymous:

  katolik writes:A to kogo Bóg Ojciec by kochał przed stworzeniem, jeżeli nikt poza nim nie istniał? Jednoosobowy Bóg musiałby "nie kochać przed czasem". Po prostu nie miałby On kogo kochać (poza samym Sobą)!<br/

  Szukasz daleko,robisz wywody a odpowiedz jest prosta. Bóg jest miłością.

  Originally posted by anonymous:

  katolik writes:Bluźnierstwem jest zdanie, że Jezus miał początek.

  Jeśli tak to udowodnij to na podstawie Biblii.

  Originally posted by anonymous:

  katolik writes: Jak mógłby wtedy nas zbawić, skoro byłby tylko stworzeniem!

  Pomyśl logicznie. Jeśli Adam był stworzeniem i zgrzeszył Prawo przewidywało śmierć. Adam umarł a że wszyscy jesteśmy jego potomkami też umieramy. Bóg w nieskończonej swej miłości posyła na świat swego syna (stworzenie podobnie jak Adam) aby nas wybawić. Isus jako bezgrzeszny oddaje swoje życie. Tak jakby zapłacił okup. To tak na logikę bo widze że do Biblii żadko zaglądsz.
  Jesli chodzi o dalszą cześć twojego komentarza to odpowiadam że jest wiele wersetów Biblijnych przeczących trójcy.Ale dalej to już przeszedłeś samego siebie

  Originally posted by anonymous:

  katolik writes:< Ponadosoba jest czymś nieskończenie więcej niż miłością – to kategoria bytu ponad osobą, fizyką i matematyką. .

  Koleżanką i kolegą słabszym z przedmiotów scisłych włos sie na głowie zjeżył

  Originally posted by anonymous:

  katolik writes: Ponadosoba jest nie do wyobrażenia (?)

  Ja sobie niewyobrażam osoby nie do wyobrażenia

  Originally posted by anonymous:

  katolik writes: Stworzenia nie mogą "tworzyć" ponadosób.

  Bardzo ciekawe przemyślenia. Lecz my prowadzimy tu dyskusje na podstawie Biblii

 24. Originally posted by columbo294:

  Bóg w nieskończonej swej miłości posyła na świat swego syna (stworzenie podobnie jak Adam)

  Co za rzeczy się wypisuje. BÓG posłał SIEBIE. OJCIEC posyła SIEBIE jako SYNA.Tylko BÓG mógł wybawić SWÓJ LUD. To BÓG jest Zbawicielem.Uwierzcie. 2000 lat minęło i jak nie wierzyli tak nadal nie wierzą.Smutne.

 25. Originally posted by veter4n:

  [Co za rzeczy się wypisuje. BÓG posłał SIEBIE. OJCIEC posyła SIEBIE jako SYNA.Tylko BÓG mógł wybawić SWÓJ LUD. To BÓG jest Zbawicielem.Uwierzcie. 2000 lat minęło i jak nie wierzyli tak nadal nie wierzą.Smutne.

  Wypisuje sie rzeczy zgodne ze słowem Bożym. Isus nie jest Bogiem Ojcem. Isus jest synem Bożym. To dwie różne osoby. Isus jako syn Boga ma jego nature i jest odzwierciedleniem Bożej osobowości.

 26. Bez poznania możesz wypisywać co chcesz. Tylko po co?Ograniczasz BOGA do OSOBY.To smutne.

 27. Dla mnie nie ma dyskusji.Potrzebne jest objawienie, potrzebne.Zajrzyj tu;http://my.opera.com/bbc-poland/blog/show.dml/54943932?cid=98731242&startidx=50#comment98731242Nie podpieraj się argumentami biblijnymi tylko proś aby ISUS HRISTOS objawił ci SIEBIE.Wywyższ SYNA a ujrzysz. Ja i nie tylko ja ujrzałem.

 28. Originally posted by veter4n:

  Bez poznania możesz wypisywać co chcesz. Tylko po co?..

  Mógłbym tymi samymi słowami odbić piłeczke w drugą strone. Ale nie o to chodzi. Wedle mojego poznania Biblia mówi że Bóg i Syn to dwie różne postaci.Moglibyśmy również w nieskończoność zasypywać sie wersetami ponieważ spór trwa już długi czas. Jeśli widzisz taką potrzebę moge w dłuższym wywodzie popierając to argumentami Biblijnymi udowodnić że Isus nie jest Bogiem Ojcem tylko Synem Bożym. Powiedz tylko słowo a zaczniemy dyskusje.

 29. Originally posted by veter4n:

  Dla mnie nie ma dyskusji.

  To rozumiem 🙂

  Originally posted by veter4n:

  Nie podpieraj się argumentami biblijnymi tylko proś aby ISUS HRISTOS objawił ci SIEBIE.

  To czym sie mam podpierać ???? Przepraszam Cie veteran ale w tej kwestii ufam tylko Biblii.

 30. A szkoda.Powinienieś ufać ISUSOWI HRISTOSOWI.A ty ufasz literze a litera zabija.

 31. Originally posted by veter4n:

  A szkoda.Powinienieś ufać ISUSOWI HRISTOSOWI.

  Jeszcze raz veteran Cie przepraszam ale mnie na takie stwierdzenia "nie podbierzesz"
  Można prowadzić rozmowe na argumenty Biblijne. Natomiast argument co komu Isus osobiście objawił nie podlega dyskusji. Dlatego tak jak napisałeś na wstępięOriginally posted by veter4n:

  Dla mnie nie ma dyskusji.

  Dla mnie Isus jest tym kim jest w Biblii. Synem Bożym, obrazem Boga, wykonawcą jego woli. Mógłbym wysunąć stwierdzenie tak jak Tomasz:Pan mój i Bóg mój – Jana 20:28 ale wcześniej sam Isus daje świadectwo że NIE JEST TYM SAMYM CO BÓG OJCIEC.
  Jana 20:17 „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego.” Słowa do Boga mego zestawiono tu ze zwrotem Boga waszego czym Isus zaświadcza, że Bóg jest JEGO BOGIEM jak jest BOGIEM jego naśladowców! Poza tym ten werset świadczy, że w niebie jeszcze nie ma Isusa ( dopiero ma wstąpić). Ale to tak na marginesie ponieważ Ty literze nie ufasz.

 32. Bez DUCHA CHRYSTUSOWEGO nie zrozumiesz.I tyle.

 33. Originally posted by veter4n:

  Bez DUCHA CHRYSTUSOWEGO nie zrozumiesz.I tyle.

  Originally posted by veter4n:

  A szkoda.Powinienieś ufać ISUSOWI HRISTOSOWI.

  Veteran nie możesz używać takiej argumentacji w rozważaniu prawd Biblijnych. Twoje twierdzenia sugerują że twój oponent (czyli ja) nie ma Ducha Chrystusowego lub nie ufa Isusowi tylko dlatego że nie zgadza sie z Twoją teorią. Twoja teoria osobistego objawienia stoi w sprzeczności z tym co Isus mówił o sobie a zanotowane mamy to w Biblii. Idąc Twoją drogą moge powiedzieć że "mi Isus objawił że nie jest Bogiem tylko Synem Bożym" i to ty nie masz Ducha a moja racja jest mojsza niż Twojsza dlatego że moja racja jest najmojsza 😉 Tak bym to żartobliwie ujął.

 34. Nie mam o czym z tobą rozmawiać. Żegnam.

 35. Mateusz 10:19-20 "A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić; albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was." veteran widocznie większość z nas nie doświadcza tego objawienia które Pan otrzymał. Proszę uprosić Boga, by wlał w Pana słowa, które nas przekonają do tych racji, byśmy już dłużej nie błądzili. Chyba kocha Pan nas bliźnich na tyle, by przestać się dłużej unosić dumą i pomóc nam dostąpić oświecenia w tej kwestii?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s