redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie

Isus – „zbawienie jest od Pana”, (Filon z Aleksandrii)

48 Komentarzy

Wielu dzisiaj powie ze imię Syna Bożego wymawia się po grecku Jesus i tak samo jest po łacinie.
Jest to tak zwany tradycyjny pogląd, gdzie jednym wystarczy tradycja kościelna a drugim to nie wystarczy i starają się to jakoś udowodnić.
W tym celu pokazują książki do nauki greki koine Nowego Testamentu, wskazują na stosowne tabele wymowy i alfabety. Mówią:

" jeżeli naukowcy tak powiedzieli i napisali to tak ma być"

. Wszystko wizualnie nawet dobrze wygląda a nawet pada jako dowód argument, że wymowę grecką imienia Mistrza, "szybko przeniesiono do wymowy łacińskiej"i jest "świetnym sprawdzianem wymowy greckiej imienia Mistrza". Oczywiście, to byłby dobry argument, ponieważ tak jak się mówi po łacinie, to tak się pisze (akurat chodzi o ten przypadek).Było by to też bardzo dobrym sprawdzeniem wymowy imienia Mistrza, ale jak to zwykle bywa, …"diabeł tkwi w szczegółach"

Dlatego przyjrzymy się dokładniej temu "sprawdzeniu"i weżniemy "na tapetę", język łaciński. Okazuje się gdy mówią, że to język istniejący równolegle z greckim, tak naprawdę nie są w stanie udowodnić historycznie, jak się wymawiało imię Pana po łacinie w I,II,a nawet w III wieku naszej ery. Po prostu unikają tej kwestii i tego już nie podają. Akurat tu mają poważną "dziurę" dowodową , ale potem dowiemy się dlaczego istnieje ta "dziura". Wszystko jest skwitowane tym że na "krzyżu był napis po łacinie", ale nie ma dowodu…. jak to brzmiało po łacinie i co było przez następne wieki. Co ciekawe najwcześniejszy dostępny publicznie zapis domniemanego imienia Pana …po łacinie mamy z… IV wieku n.e. czyli 300 lat po Pomazańcu.
Ale za to serwuje się widzom i słuchaczom chwyt wizualny , polegający na tym:
[/B]

Jesus po grecku = Jesus po łacinie

a w tle książka do nauki języka łacińskiego. Wszystko robi "dobre wrażenie" a niezorientowani w temacie widzowie nie połapią się, że w tej całej dobrze wyglądającej i budzącej zaufanie argumentacji czai się po prostu zwykłe …..oszustwo.

1. W tym "przeniesieniu" wymowy , podaje się ….nowoczesne litery alfabetu łacińskiego, które obowiązują od ….XVI wieku n.e.:

JESUS
a powinno być:
IESVS

akurat tego detalu się nie podaje, bo najprawdopodobniej uznano to za nieistotny szczegół, który mógłby spowodować kolejne pytania, a generalnie liczy się "efekt wizualny". Natomiast za chwilę pokażę argumentację wspartą stosowną grafiką, która obali nasze dotychczasowe silnie ugruntowane poglądy w tym temacie.

2.Jest taka zasada: "kto mieczem walczy, to od miecza ginie", dlatego wykorzystamy argumentację "per analogia" gdzie mamy:

Jehovah – burzyciel krzywdziciel (strong concordance)

a z iminiem Pana (w wersji lansowanej jako zapis grecki podstawowy) mamy identyczną sytuację-to wskazuje na kolejne zastosowanie diabelskiej zasady:

"wklejania do imion biblijnych, diabelskich składni", popatrzmy:

a teraz go zobaczymy i przeczytamy po łacinie:
Co widzimy na górze plaskorzeżby?

To znaczy ze Galijski bożek/Galia terytorium dzisiejszej Francji i Belgii/ jest….. składnią imienia Mistrza!!!
Tu trzeba zaznaczyć ze ten celtycki bożek to tak naprawdę sam diabeł ponieważ wchodzi w skład trójcy i jest w niej głównym bóstwem, podobnie jak Zeus w Grecji , Bal na bliskim wschodzie,Jowisz w Rzymie,YHWH w Babilonie.
Jak to się stało, że diabelska składnia znalazła się w imieniu Pomazańca?
W 52 r. p.n.e. Galia została podbita przez Rzymian http://pl.wikipedia.org/wiki/Galia
i do panteonu Rzymskich bogów dołączył …Esus za sprawą… synkretyzmu:

Słowo synkretyzm według etymologii oznacza "postępować jak Kreteńczyk". W świecie helleńskim używane było jako nazwa zabiegu polegającego na włączaniu obcych bóstw do panteonu własnych[1].
Zjawisko to pojawiło się w świecie starożytnym, byli z niego znani szczególnie Grecy, którzy masowo asymilowali obce (np. egipskie) bóstwa, włączając je do swojego panteonu. Niektóre bóstwa rodzime próbowano utożsamiać z bóstwami obcej religii, a praktyki kulturowe łączono ze sobą, nadając im nowy sens i znaczenie. Etruskowie postąpili tak samo z bogami greckimi, a po nich przejęli ten zwyczaj Rzymianie, w odniesieniu do wierzeń ludów podbitych, a więc zarówno do mitologii greckich, jak i wierzeń bliskowschodnich, celtyckich, czy germańskich.
zrodło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Synkretyzm_religijny

Tu trzeba przyznać ze ówczesne odstępcze chrześcijaństwo przejęło również synkretyzm i widzimy to na przykładzie wpięcia Esusa do imienia Mistrza a dzisiejsze "dzieci diabła", na dodatek uzasadniają….że to ma tak być! i na dodatek to jeszcze ma być dowodem ….na "sprawdzenie", "właściwej", wymowy….greckiej!!!.

1Jana(10) Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.(BT)A teraz czas na wnioski:
1. łacińskie "sprawdzenie" wymowy greckiej imienia Mistrza jako Jesus to kolejna "lipa", ponieważ wersja Jesus zawiera ….diabelską składnię.

2. Tym samym jako "per analogia", lansowana jako "pewnik" wymowa grecka imienia Mistrza jako Jesus tez …..okazuje się "lipą", ponieważ właśnie łacina miała być fonetycznym sprawdzianem wymowy greckiej , na zasadzie "jak się mówi tak się pisze".

3.Czy pisarze Nowego Testamentu , kierowani Duchem Świętym dali by podstawę w greckim zapisie, wymawiać imię Pana z …diabelską składnią?, ostro lansowaną przez dzisiejsze "dzieci diabła?"

4.Istnienie wersji jako IESVS po łacinie jest metodą "legalizacji" , wersji JESUS po grecku i na odwrót.

5. Odstępcze chrześcijaństwo "łyknęło" Esusa i wpięło jako składnia do imienia Mistrza, a to świadczy o tym dlaczego "udowadniacze" maja "dziurę" dowodową z pierwszych wieków chrześcijaństwa, a twierdzenie że "szybko przeniesiono wymowę grecką do łaciny" to kolejna lipa, ponieważ cały proces w rzeczywistości był odwrotny….z łaciny chciano "przemycić" do greki odpowiednią wymowę i tak zrobiono i w ten sposób "zalegalizowano" przekręt. I dzisiaj tego się…naucza. Dowodem tego są książki o grece koine NT,gdzie głoskę "eta" , każe się czytać w I wieku n.e. jako "e" a "itacyzm" , przesuwa się o 200, 300 lat później i umiejscawia jego powstanie 1500 km od terenów Palestyny w Bizancjum/Konstantynopolu i na obrzeżach Morza Egejskiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Izofonia
Tu stosuje się klasyczną "presję autorytetów", widoczną tak samo jak u ewolucjonistów ( to są tak zwane "utarte i rozpowszechnione" poglądy na ten temat). Co ciekawe niektórzy są tak święcie wierzący w nieomylność filologicznych autorytetów, że nawet posuwają się do tego typu sformułowań:

"chciałbym widzieć ich (stosujących imię Isus) rozmowę z naukowcami"

. Nie zdaja sobie sprawy z tego, że w istocie jest to problem ideologiczno-religijny , a nie filologiczny. Przyznam ze na filologię grecką trzeba zwracać uwagę ale w tym przypadku widzimy ją jako "strażnika… tradycji kościelnej", oraz strażnika, wielowiekowego "mega przekrętu" i dlatego jest…bezużyteczna, a historia w tym przypadku niestety jest nieubłagana. Ponad to dochodzi do przypadków dyskredytowania osób, które twierdzą inaczej niż oficjalna wersja a na co dzień zajmują się tłumaczeniem wersetów z Septuaginty na język polski (do dziś nie ma przekładu Septuaginty na język polski)
Ale w pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie wszyscy " łyknęli" to oszustwo.

6.Ponad to wymowa grecka w formie Jesus jest "lipną" bazą dla filologicznych spekulacji na temat imienia Mistrza po hebrajsku, i tez jest lipną bazą do "legalizowania" Talmudycznych "kikutów", takich jak Jeszu. Tu dam przykład unaocznienia z czasów Świadków Jehowy –

"jeśli forma do wypieku chleba ma wadę, to ta wada będzie widoczna na ….każdym wypieczonym z tej formy chlebie."

7. A zatem druga litera imienia Pana Ἰησοῦς nigdy nie była wymawiana jako "e"

8.Zachodzi też podejrzenie że Ἰησοῦς nie było nigdy imieniem Pana ze względu na zbieżność aż 4 liter z imieniem bożka z 5 jako całości.Ponieważ manuskrypty mamy dopiero z IV wieku, w szalejącym odstępstwie, przez wieki, antychryści zniekształcili imię i wprowadzili do NT

9. Ponieważ niektóre źródła historii wymowy języka greckiego wskazują na zakończenie "itacyzmu" w I wieku n.e.,(widać że diabelski system mimo ogromnych wysiłków nie jest szczelny), to druga litera czytała się na wschodzie Cesarstwa Rzymskiego jako "i" i właśnie to jest właściwe imię Pana jako Isus . Co ciekawe zwolennicy greckiego Jesusa nie biorą pod uwagę że "itacyzm" ma jakiś "okres przejściowy" (czas przejścia od "e" w grece klasycznej do " i" w grece powszechnej)
http://my.opera.com/red-october61/albums/showpic.dml?album=11917292&picture=159744382
Nawet w ich opracowaniach, jak się dokładniej przyjrzeć, to w okresie przejściowym "zahaczają" o I wiek n.e. Ale, żeby wybrnąć z problemu to przesuwają rozpoczęcie wymowy "eta" jako "I" na 200-300 lat do przodu i jednocześnie umiejscawiają wymowę "I" w dialektach odległych od Palestyny 1500 km w basenie morza Egejskiego. Potwierdza to zachowana wymowa w języku arabskim Isa,
http://www.answering-islam.org/authors/durie/islamic_jesus.html
http://www.answering-islam.org/Responses/Abualrub/true-name-isa.htm
w języku aramejskim (bliski Wschód-na podstawie jednego z dialektów) jako Iszo http://www.learnassyrian.com/aramaic/church/church.html
EESHO – Iszo (można na tej www posłuchać wymowy),a
w języku greckim, serbskim,rumuńskim,chorwackim, rosyjskim jako Isus,
Dla ciekawości: język hebrajski jest odmianą/dialektem języka….aramejskiego, a za czasów Isusa był używany język judeo-aramejski:
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_judeo-aramejski
Język arabski był w użyciu przez żydów mieszkających na terenach arabskich w pierwszych wiekach chrześcijaństwa jako ….rodzimy.
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_aramejski
http://en.wikipedia.org/wiki/Aramaic_language
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hebrajski

10.Imię Isus, odmienia się przez przypadki, nie zawiera diabelskiej składni, jest tym samym słowem co Jozue z Joz.1:10 (Septuaginta) i oznacza "zbawienie jest od Pana" (Filon z Aleksandrii)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filon_z_Aleksandrii
XXI. (122) for the name Hosea is interpreted, "what sort of a person is this?" but Joshua means "the salvation of the Lord," being the name of the most excellent possible character; (…)
http://www.earlyjewishwritings.com/text/philo/book20.html

Ale jak już jesteśmy przy łacinie: (temat pokrewny i powiązany) to zobaczmy:

co to nam przypomina? Tetragram/Esus, czyli kolejny dowód ze tetragram w wersji zwojów z Qumran i tekstów masoretów z Kodeksu Leningradzkiego oznacza …..diabła
ale idziemy dalej:


Ten wariant imion w diabelskiej numerologii pasuje do …..666 cyfra diabła.(to proszę traktować tylko jako materiał poglądowy, bo jak widac są tacy co tak argumentują, wykorzystując tak spreparowane imiona)

Na zakończenie, po takiej argumentacji i niedwuznacznej grafice, artykuł ten dedykuję naukowcom i tym wszystkim co tak pieczołowicie sie na nich powołują…a szczegolnie tym co nazywają imię naszego Pana Isusa Pomazańca , "frankensztajnem".
Ponad to niniejszy art proszę przyjąć jako bazę do osobistych przemysleń, podejmowania decyzji a nawet dyskusji.

Łuk 8:(17) Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. (BT)

[/B]
Mariusz Szczytyński

konsultacja językowa:
Adam Gołębiewski
adam.golebiewski@gmail.com

P.S.
niniejszy art jest kontynuacją argumentacji z artykułu pt. "Chrzest w kikucie cz. I", oraz uzupełnieniem szerszego artykułu w tym temacie pt. "Imię – Jezus – także jest oszustwem?"

48 thoughts on “Isus – „zbawienie jest od Pana”, (Filon z Aleksandrii)

 1. Anonim writes:Czy nie ma Pan odczucia, że Isus nie jest za bardzo podobne do Isis?

 2. Originally posted by anonymous:

  Czy nie ma Pan odczucia, że Isus nie jest za bardzo podobne do Isis?

  niestety nie mam takiego odczucia.

 3. Anonim writes:Jako ŚJ przyjął Pan chrzest w imię Trójcy. Po odrzuceniu dogmatu Trójcy, przyjął Pan zapewne chrzest w imię Jezusa. Czy zamierza Pan teraz odnowić chrzest w imię Isusa? …….

 4. Originally posted by anonymous:

  Jako ŚJ przyjął Pan chrzest w imię Trójcy

  Świadkowie Jehowy mają chrzest bezimienny a ja wreszcie wezmę ten właściwy

 5. Czesław writes:Jestem byłym ŚJ 10 lat w niewoli CK.Wykluczony wraz z żoną za niezgadzanie się z niewolnikiem.Na forum biblijnym jestem jako Elius.Napisz coś więcej o chrzcie,który zamierzasz wziąć.Sprawa ta nie daje mi spokoju.

 6. Mietek writes:A jak anglicy beda wymawiać Isus? – Ajsas?To również rażąco "inne" podobnie jak DzizasMnie się wydaje, że imię w znaczeniu IMIĘ jest mało istotne liczy się desygnat czyli istota kryjąca się za opisem fonetycznym, jakikolwiek by on nie był.Desygnatem wyrazu kot jest miły futrzany zwierz często udomowiony, nazwany przez różne języki różnie – ALE TO TEN SAM FUTRZAK.

 7. Mietek writes:Apropos, uważam, że jehowcy robią i tak super robotę bo wydali Was Panowie – gdyby nie oni to dalej klęczelibyście pod figurą i wielu by nie skorzystało.Poza tym inteligętny człowiek widzi od razu z czym ci oszuści przychodzą a ich wyczyny są powszechnie znane – np. wyłudzanie majątków i sprzedaż ich po cenach rynkowych lub pozostawianie jako inwestycje. Znam takie przypadki, gdzie milionowy majątek przeszedł w rece członków tej sekty. Więc nie tylko KK…

 8. Mnie sie podoba pierwszy komentarz, a wlasciwie idea paralelizmu imion (i nie tylko imion) w roznych mitologiach i swietych ksiegach. To jeden z dowodow na wspolny duchowo rodowod wszystkich religii.

 9. Anonim writes:wszyscy trzej panowie mnie przerażacie i wasza skrupulatność, że ziemskie imię pana jest tak bardzo ważne, ojjj błądzicie"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. "Imię Ojca nie znamy, ziemskie imię to Jezus, Isus, czy w jakimkolwiek innym języku dla mnie to nie ważne, Imię Ducha Świętego nieznane, więc w jakikolwiek dla was prawdziwy sposób chcecie się ochrzcić " Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. (35) Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali."Gdzie ci uczniowie, ja widzę tylko osoby, które za wszelką cenę chcą mieć racje i dopisują coś do prostego przekazu, który jest w Biblii

 10. Originally posted by anonymous:

  Sprawa ta nie daje mi spokoju.

  Już jest art na temat chrztu i Mat 28:19; http://my.opera.com/red-october61/blog/show.dml/52489862,Originally posted by anonymous:

  Mnie się wydaje, że imię w znaczeniu IMIĘ jest mało istotne liczy się desygnat czyli istota kryjąca się za opisem fonetycznym,

  , dobrze ci się wydaje, ale jak się wie że imię Mistrza ma diabelską składnię, to mi osobiście znika natychmiast chęć wymawiania tradycyjnych wersji imienia. Podam ciekawostkę: jak jest po hiszpańsku Jezus?…to jest Hesus a to pisane w języku starołacinskim HESVS = …Baal !. A teraz obojętne?

 11. No i trafiles w samo sedno, Mariuszu, bo starosemickie imie, Baal, znaczy "Pan" lub "Malzonek", co doskonale harmonizuje z tytulami nadawanymi przez chrzescijan Jezusowi – naszemu Panu (Malzonkiem lub Oblubiencem duszy nazywany jest w tradycji zakonnej). Nie pojmuje tylko, co widzisz w tym diabelskiego?

 12. Originally posted by iambogna:

  bo starosemickie imie, Baal, znaczy "Pan" lub "Malzonek", co doskonale harmonizuje z tytulami nadawanymi przez chrzescijan Jezusowi –

  Oczywiście że harmonizuje…bo tak ma być.Wszystko jest diabelskie, diabeł zmienia nawet tytuł biblijny Pan i podszywa się pod do Isusa i Boga Wszechmogącego zastępując go imionami bożka Pana=Baal=Hesvs (Pan w stosunku do Ojca i Syna to…tytuł a nie imię)Bóg nie ma imienia to diabeł jemu nadaje zwodząc ludzkość. To wszystko wskazuje na zakamuflowany kult diabła w chrześcijaństwie.Podałaś świetne argumenty do artów i filmów gdzie głównym argumentem jest technika zamiany tytułu biblijnego Pan na …imię Pan=Baal=Hesus=Hesvs.

 13. "Zakamuflowany kult diabła" to ja, niestety, dostrzegam w fascynacji diabłem, jaka przebija z niektórych artykułów i komentarzy na tym blogu. Szkoda… bo zaczęło się tak obiecująco – poruszającą relacją wyzwolenia z okowów sekty świadków Jehowy (obsesyjnie dopatrujących się we wszystkim diabelskiej aktywności).

 14. Originally posted by mariabyrska:

  niestety, dostrzegam w fascynacji diabłem, jaka przebija z niektórych artykułów i komentarzy na tym blogu.

  Siłą rzeczy, tu nie jest miejsce na fascynację tylko na ujawnianie jego machinacji. Czasami dla wielu ludzi jest szokujący stopień tych oszustw, kiedy zapoznawają się z niedwuznaczną argumentacją, chociażby w tym artykule. Zauważam, że czasami ludzie wierzący chcieli by tego typu tematów nie widzieć albo nie wiedzieć, ale nie zapominajmy o tym że żyjemy w świecie diabła (1Jana 5;19), i tego typu tematyki nie da się uniknąć.

 15. columbo writes:Ja akurat mieszkam w miejscowości gdzie przeważająca większość jej mieszkańców to Łemkowie. W Łemkowszczyznie imie naszego Zbawiciela brzmi….ISUS . I tu nikogo nie dziwi akurat to imie. Pozdrawiam .Grzegorz

 16. Anonim writes:Proszę odnieść się do wypowiedzi tego pana z SuperFaktyInfo na jego filmiku dotyczącym prawidłowego imienia zbawiciela.On twierdzi,że to jednak "Jeszu" Szacunek za czynione przez was badania,wierzę,że są uczciwe i szczere.

 17. Originally posted by anonymous:

  Proszę odnieść się do wypowiedzi tego pana z SuperFaktyInfo na jego filmiku dotyczącym prawidłowego imienia zbawiciela.On twierdzi,że to jednak "Jeszu"

  Własnie się odniosłem do tego filmiku i nie tylko, proszę się wczytać dokładnie w powyzszy art i w całą serię artów na ten temat, jest ich 5 i wyciągnąć wnioski. Powiązanie z częścią I,http://my.opera.com/red-october61/blog/show.dml/50134202 a to jeden z wniosków z w/w artykułu:6.Ponad to wymowa grecka w formie Jesus jest "lipną" bazą dla filologicznych spekulacji na temat imienia Mistrza po hebrajsku, i tez jest lipną bazą do "legalizowania" Talmudycznych "kikutów", takich jak Jeszu. Tu dam przykład unaocznienia z czasów Świadków Jehowy -"jeśli forma do wypieku chleba ma wadę, to ta wada będzie widoczna na ….każdym wypieczonym z tej formy chlebie."Inaczej mówiąc film o Jeszu to kolejna lipa, a powyższy art i inne z tej tematyki całkowicie obalają całą tę oszukańczą ideologię.

 18. Maciek writes:Jakos na filmie urzyawasz imienia Jezus dlaczego nie ISUS?

 19. Originally posted by anonymous:

  Jakos na filmie urzyawasz imienia Jezus dlaczego nie ISUS?

  a w tym filmie? , http://www.youtube.com/watch?v=AgF_d0rIfbo&feature=plcpchyba nie, a może się mylę?

 20. Łukasz writes:Widzę, że są tutaj mądrzejsi niż ja. Proszę mi powiedzieć co z imieniem Emmanuel (Izajasza 7,14)oraz (Mateusza (1,23)? Samo jego brzmienie jest łagodne jak baranek, może to jest klucz do rozwiązania zagadki?

 21. Originally posted by anonymous:

  Proszę mi powiedzieć co z imieniem Emmanuel (Izajasza 7,14)oraz (Mateusza (1,23)? Samo jego brzmienie jest łagodne jak baranek, może to jest klucz do rozwiązania zagadki?

  Jak na razie mogę stwierdzić że Emmanuel jest niebiańskim imieniem Mistrza w języku paleo-hebrajskim, które zostało przeliterowane fonetycznie na grekę koine w Septuagincie (LXX), a Isus jest imieniem ziemskim i to dość rozpowszechnionym, ponieważ,nawet osławiony Barabasz to tak naprawdę Isus Bar_Abbas ( Isus Syn Tatusia).Dlatego Mistrz dostał przydomek Pomazaniec, by go miedzy innymi odróżnić od innych Isusów, na co zwrócił uwagę Piłat; http://my.opera.com/red-october61/albums/showpic.dml?album=11917292&picture=159012042 oraz http://my.opera.com/red-october61/albums/showpic.dml?album=11917292&picture=159011942, proszę się wczytać dokładnie w opis do każdego skanu.

 22. Łukasz writes:Dziękuję za odpowiedź ale nie o to mnie chodziło. Czy nie widzi Pan różnicy między Isus a Emmanuel? Jeśli Pomazańcowi nadano imię Isus to nie wypełniłyby się słowa (Izajasza 7,14) oraz (Mateusza 1,23), gdyż nadane imię to Isus a nie Emmanuel, nie zwracałbym na to uwagi, jednak skoro tyle uwagi poświęca się prawidłowemu imieniu to warto zastanowić się dlaczego wogóle jest wzmianka o Emmanuelu? Gdyby w (Izajasza 7,14) oraz (Mateusza 1,23) było imię Isus wszystko byłoby całkiem jasne a nie jest, przynajmniej dla mnie.

 23. Originally posted by anonymous:

  Czy nie widzi Pan różnicy między Isus a Emmanuel?

  Oczywiście ze jest różnica nawet w znaczeniu. "Zbawienie jest od Pana" i "Z nami jest Bóg", Originally posted by anonymous:

  warto zastanowić się dlaczego wogóle jest wzmianka o Emmanuelu?

  , Mat 1: (21) Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . (22) A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: (23) Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. (24) Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, (25) lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.(BT) Z kontekstu wynika że te imiona są w pewnym sensie równoznaczne i Mateusz przytacza to proroctwo jako zrealizowane w osobie Isusa, chociaż treściowo są inne. Można wyciągnać wniosek że był to zabieg w celu ukrycia ziemskiego imienia. Gdyby miał tak rzadkie imię jak Emmanuel to byłby namierzony od początku że to ten, a tak Herod nie mógł po imieniu jego wyselekcjonować z pośród niemowlaków i dlatego wydał ten straszliwy rozkaz, wiedział tylko tyle, że narodziny nastapiły w Betlejem Judzkim (Betlejem Efrata: Micheasza 5:1). Póżniejsza ekipa Sanchedrynu nawet po latach nie połapała się, kto to jest, co pozwoliło mu dorosnąć i przygotować się do zadań nałożonych na niego przez jego Ojca. Jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, to obecnie trwa polaryzacja stanowisk względem formy imienia Mistrza a to z tego powodu że : "w jego imieniu narody nadzieję pokładać będą" Iz 42:4 (Septuaginta) i " I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.Dz.Ap.4;12. To tak po krótce.

 24. Maciek writes:Ciekawi mnie w jakim imieniu pan się modli ISUS czy JEZUS.

 25. Sonny writes:Trochę z tymi imionami sprawa zagmatwana się zrobiła. Zarówno JHVH jak JEZUS. Jeżeli w ST nie powinno być tetragramu to co powinno być? Pan? Coś się nie klei. Przecież dla Żydów ktoś bez imienia nie istnieje. Więc wniosek z tego taki, że jakieś imię musiało być w miejscu gdzie dziś widzimy "Pan" tym bardziej, że zwrot ten występuje w tak wielu miejscach.

 26. Originally posted by anonymous:

  Przecież dla Żydów ktoś bez imienia nie istnieje.

  , czy jest wśród 12 plemion Izraela plemię żydowskie?, tu jest "krótka piłka" ale szokująca: dzisiejsi żydzi to …Edomici i z Judejczykami nie mają nic wspólnego. Wiecej w linku: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/09/11/od-kaina-do-chazarii/ ,tu nasuwa się werset: Mt 15:24 bw "A On, odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela."Język tych Edomitów to język Babilonu, dzisiaj zwany jako dialekt aramejskiego, obecnie nauczany jako "oryginalny hebrajski" a język oryginalny Judejczyków i Biblii to paleohebrajski, który się ma do powyższego jak "pies do jeża". Obecnie ten język jest kultywowany i istnieje w niewielkiej, 1000 osobowej grupie Samarytan, którzy mają Torę i inne księgi Starego Testamentu w tym języku. Mieszkają na terenie dzisiejszego Izraela. A Stary Testament Edomitów mamy jako sfałszowane teksty masoreckie w… naszych egzemplarzach Biblii;wystarczy obejrzeć: http://www.youtube.com/watch?v=wm_DoCQkBcg&feature=plcp cz. 1http://www.youtube.com/watch?v=zgVCZ7XCBZI&feature=relmfu cz.2Nam się wmawia "lipę" i to skutkuje niekończącym się rozważaniom na temat "tetragramu". A tak naprawdę to jest "szukanie kota w ciemnym pomieszczeniu , którego …tam nie ma.",

 27. Anonim writes:Isus to postać z mitologii greckiej,o której mowa w "Iliadzie Homera" .Jeden z 50 synów króla Priama. Został zabity przez Agamemnona.

 28. Originally posted by anonymous:

  Anonim writes:Isus to postać z mitologii greckiej,o której mowa w "Iliadzie Homera" .Jeden z 50 synów króla Priama. Został zabity przez Agamemnona.

  super argument ZA, popatrzmy: Imię Isus było imieniem znanym już w grece starożytnej a dokładnie w Iliadzie Homera Isus był jednym z synów Priama . To greckie imię było juz znane na 500 lat przed przetłumaczeniem Septuaginty z jezyka paleohebrajskiego na grekę koine. zrodło: http://en.wikipedia.org/w…ildren_of_Priam oraz http://en.wikipedia.org/wiki/Isus To imię było w czasach Syna Bożego rozpowszechnione do tego stopnia że nawet Barabasz to tak naprawdę Isus Bar_Abbas : zródło: http://my.opera.com/red-o…cture=159012042 Nie ma sie co dziwić że greko-języczni pisarze Nowego Testamentu napisali imię które było znane setki lat wcześniej: Ἰσοῦς a teraz czas na wnioski: 1. Syn Boży pochodził z Galilei, która była zwana Galileą pogan (Judejczycy którzy na co dzień używali greki w mowie potocznej), więcej w arcie i w linkach tam zawartych : http://my.opera.com/red-o…w-kikucie-cz-ii 2. Dostał pospolite imię Isus 3. Na pomysł sfałszowania imienia syna Priama nikt nie wpadł bo nie było takiej potrzeby, ale co do potrzeby sfałszowania imienia Mistrza z Isus na J(Esus), to w tej kwestii, "ustawiła się do roboty kolejka demonów z diabłem na czele" 4.jest to kolejny koronny dowód na to że imię Mistrza to Isus i taka jest jego wymowa. 5. filolodzy i ich zwolennicy stoją na straży wielowiekowego przekrętu i pilnują "diabelskiej składni": J(Esus) 6. w swoim arcie podałem przypuszczenie: "pkt 8.Zachodzi też podejrzenie że Ἰησοῦς nie było nigdy imieniem Pana ze względu na zbieżność aż 4 liter z imieniem bożka z 5 jako całości.Ponieważ manuskrypty mamy dopiero z IV wieku, w szalejącym odstępstwie, przez wieki, antychryści zniekształcili imię i wprowadzili do NT" http://my.opera.com/red-o…ow.dml/52368902 … które na podstawie w/w argumentów staje się …faktem wniosków jest więcej, ale to już kwestia kolejnych przemyśleń._________________

 29. Polak writes:Wszystko zależy od intencji Nasz zbawiciel rozpozna swoich naśladowców nawet wśród ludzi którzy nigdy nie czytali tego artykułu.

 30. Anonim writes:Chciałbym przeczytać Biblie ale nie wiem za jaką się złapać…Którą byś radził przeczytać ??

 31. dam ci linka, tu jest kilka egzemplarzy dla porównania : http://www.biblia.info.pl/biblia.php , jak masz jakąś wersję papierową to zacznij od Biblii Warszawskiej a dla ciekawości potem porównaj wersety z innymi przekładami z tego linka co powyżej.

 32. abc writes:Forum Biblijne http://www.biblia.webd.pl wyrzuca niewygodne tematy do kosza – a dokładniej do jego przedsionka, gdzie będą mogły "żyć", pod warunkiem, że ktoś w nich przynajmniej raz na tydzień coś napisze. Jest to niedorzeczne! Chodzi głównie o tematy założone przez thewordwatchera, wcześniej zbanowanego, takie jak, min: amen, imię Jezus

 33. abc writes:ostatecznie po proteście userów na czacie, która jest min. opisana tutaj:http://bible.4um.pl/viewtopic.php?f=9&p=1643#p1643przeniesiono tematy fworda/thewordwatchera i red-octobera z krótkożyciowego działu "Myśli ulotnych" do działu Teorie spiskowe

 34. WitamDzisiaj natknąłem się na pana stronę. Jestem fundamentalistą Słowa, i mam z tego powodu spore problemy w środowisku ewangelicznym. Już samo pozostawanie w moim środowisku w wierności znanym wersjom Pism -co możliwe jest tylko dzięki łasce Chrystusowej w Duchu świętym, jest jak droga po starej pozapadanej kostce brukowej. Trzęsie, rzuca i nie wiem czy nie wypadnę z tego towarzystwa, które tak chętnie, werbalnie powołuje się na biblię. Ostatnio, dzięki dobrodziejstwu Pana, uzupełniając wiarę poznaniem /przez neta/, przyglądam się kwestią krytyki lingwistycznej Pism. Jestem wdzięczny za udostępnienia przemyśleń, również z pana strony. Jak rozumiem, rodowici Grecy, jak pan zakłada, pod wpływem zjawiska itacyzmu, umieszczone w Pismach n.e. IESOUE -2424 w/g Stonga, wymawiają jako ISUS.Jeżeli jest to tożsame z Ἰησοῦς z greckej Septuaginty/co oznacza – Jozue a także – Isus/, to tłumacze LXX też by musieli być pod wpływem zjawiska itacyzmu. Przypadałoby to na początek III wieku p.n.e…. Czy tak to należy rozumieć? Odnośnie "esus" to nie uderzałbym tak na larum, bo Nauczyciel zapowiedział że wielu przyjdzie w Jego Imieniu /Mk13,6/. Całe Jego Imię, Jego pisownia źle fonetyzowana, czy też składniowe fragmenty Imienia, mogą być wykorzystywane przez świat demonów do Jego zdyskredytowania, czy zwiedzenia wybranych.Zdaje się że Aaron szybko utożsamił całe imię "Pan" z cielcem /Wyjścia 32:4/. "Zachodzi też podejrzenie że Ἰησοῦς nie było nigdy imieniem Pana ze względu na zbieżność aż 4 liter z imieniem bożka z 5 jako całości.Ponieważ manuskrypty mamy dopiero z IV wieku, w szalejącym odstępstwie, przez wieki, antychryści zniekształcili imię i wprowadzili do NT" Czy aż tak daleko można, kierując się szlachetnymi obawami, zakwestionować dostępne kodeksy Pism? Czy tak właśnie nie wylewa się dziecka z kąpielą? Są zachowane wcześniejsze niż z IV w. fragmenty z Pism Nowego Przymierza, czy też inne wtórne dowody: relacje historyczne bądź dokumenty archeologiczne. Czy one potwierdzają tak łatwo stawianą tezę?Joz. 1:7bNie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.(BW)Obawiam się że to ruch na prawo.

 35. Originally posted by rzymianin1:

  to tłumacze LXX też by musieli być pod wpływem zjawiska itacyzmu. Przypadałoby to na początek III wieku p.n.e…. Czy tak to należy rozumieć?

  kwestia itacyzmu jest kwestią wtórną, poruszona w tym artykule natomiast pochodzenie imienia Isus jest…typowo greckie znane 500 lat przed istnieniem LXX. Poruszone to zostało w tym arcie i komentarzach do niego;http://my.opera.com/red-october61/blog/2012/10/07/gw zorientujesz się że kwestia itacyzmu nawet w tym materiale dowodowym nie ma znaczenia. Ale cie kawe co napisałeś: Originally posted by rzymianin1:

  Czy aż tak daleko można, kierując się szlachetnymi obawami, zakwestionować dostępne kodeksy Pism?

  na ten temat zrobię film, bo jesteś kolejną osobą która się obawia zakwestionowania manuskryptów. Ja się nie obawiam bo tę perłę trzeba "wyczyścić" i jest to robione. Tu generalnie nie chodzi o zakwestionowanie całkowite treści ale o usuniecie i poprawienie słów i zwrotów zmieniające sens i lansujące nauki demonów. W tak zwanej "kwestii Pawła" to akurat w tym przypadku trzeba "wyrzucić za burtę", co najmniej 18 listów Nowego Testamentu. Ale na to wszystko są dowody w artach które napisałem i które jeszcze napiszę. Mk 4:22 nwt-pl "Bo nie ma nic ukrytego, chyba że po to, by zostało odsłonięte; nic nie zostało starannie skryte, chyba że po to, by wyszło na jaw."Mt 10:26 nwt-pl "Dlatego nie bójcie się ich, bo nie ma nic zakrytego, co nie zostałoby odkryte, ani tajemnego, co nie stałoby się znane."Co do twojej roli w tej grupie co jesteś to długo się nie utrzymasz: Mk 2:22 nwt-pl "Nikt też nie wlewa nowego wina do starych bukłaków; jeśli tak zrobi, wino rozsadzi bukłaki i zarówno wino, jak i bukłaki się zmarnują. Ale nowe wino wlewają do nowych bukłaków".

 36. homoreligiosus writes:Drogi Rzymianinie1, czy naprawde sadzisz, ze ironia to najlepsza metoda polemizowania z neofitami internetowej "wiedzy" na klikniecie?

 37. "… polemizowania z neofitami internetowej "wiedzy" na klikniecie?"Nie zamierzam wdawać się w polemikę, nie tego szukam. Boska moc obdarowała mnie wszystkim co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego który mnie powołał już od młodości.Wierzę że jedną z 4 fundamentalnych zasad Nowego Przymierza jest Hebr. 8:1111. I nikt nie będzie uczył swego ziomka Ani też swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, Bo wszyscy mnie znać będą Od najmniejszego aż do największego z nich.(BW)Wierzę że Pan przemawia na różne sposoby, ale klucz do słuchania złożył do serc powołanych. Nie potrzebują oni sporów, ani dowodzenia racji. To proste: potrzebują PRAWDY, bo nią się żywią.Dlatego z ciekawością wsłuchuję się nawet w tak galopujące tezy.Myślę że niemowlęctwo ma swoje prawa. Panie Mariuszu, (a może już jest pan po chrzcie Przymierza?)"kwestia itacyzmu jest kwestią wtórną, poruszona w tym artykule"Nie bez przyczyny pytam o powyższe i postawioną tezę Jozue = Isus, bo choć może to wtórny wątek, to przyglądam się wiarygodności dowodzenia. Przekonuję się że zachodnia kultura biblijna, poszła po linii Masoreckiej i nawet bezwiednie łacińskiej, i to chyba jest zasadniczy problem. Chciałbym przekonać się że poważnie traktuje pan to co pisze, bo przecież w efekcie odnosi się to do zbawczego Imienia Pana.

 38. Originally posted by rzymianin1:

  "kwestia itacyzmu jest kwestią wtórną, poruszona w tym artykule"Nie bez przyczyny pytam o powyższe i postawioną tezę Jozue = Isus, bo choć może to wtórny wątek, to przyglądam się wiarygodności dowodzenia.

  opisz dokładnie, o co ci chodzi.

 39. "Ἰησοῦς" – jak, w/g pana, literalnie fonetyzacja przebiega w Pismach Nowego Przymierza (w/g Kościołów zgrupowanych na wschodzie), jak w LXX, a jak u Homera (ważna pisownia skoro to te samo imię). Ciekawe jak zapisywał je Józef Flawiusz i inni?Jak rozumiem, twierdzi pan że dzisiaj "ISUS" wypowiadają, w tradycyjnych Kościołach wschodnich, bez wahania i powszechnie?

 40. Praktycznie to o co pytasz jest w dwóch artykułach i w komentarzach do nich i to omówione szeroko. W tej kwestii kluczową sprawą jest istnienie diabelskiej składni J(Esus) i stąd wypływają odpowiednie wnioski które zawarłem w w/w artykule. Po pojawieniu się kwestii imienia syna Priama powstał art gdzie też są odpowiednie wnioski. Do tych dwóch artów możesz napisać swoje. Co do: Originally posted by rzymianin1:

  twierdzi pan że dzisiaj "ISUS" wypowiadają, w tradycyjnych Kościołach wschodnich, bez wahania i powszechnie?

  w dwóch krajach Rosja i Ukraina (nawet w Polsce na Łemkowszczyżnie) mogę powiedzieć wręcz autorytatywnie że tak, bo jest to związane z 6 letnim pobytem w dawnym ZSRR , dodam do tego że kościół Ormiański tez wymawia powszechnie Isus. W Armenii tez byłem. W językach wyszczególnionych w arcie też imię Isus występuje powszechnie. Co do innych kwestii to zapraszam do dociekań.

 41. "Praktycznie to o co pytasz jest w dwóch artykułach i w komentarzach do nich i to omówione szeroko."Jak rozumiem jeden artykuł j/w, a namiary do drugiego?Bo dalej, bez urazy, nie mogę zrozumieć jak można zrównać fonetyzację "Ἰησοῦς" przed itacyzacją – czy to w wypadku Homera, czy też autorów LXX – z "Ἰησοῦς" po tym (jak Pan zakłada)zjawisku?Rozumiem Pana oburzenie stawianą tezą składniowego oszustwa, jednak zastanawiam się, czy jest ona Pana priorytetową domeną, czy też tylko wątkiem pobocznym w czczeniu wspaniałego Imienia "Ἰησοῦς" Chrystus w Duchu i Prawdzie.Wierzę że to drugie. I dlatego, szukając wspólnej korzyści z Jego chwały, chcę być przekonany że odpowiedzialnie używamy argumentów..

 42. margo writes: Witam. Mam pytanie, nie mogło być tak, że imię Isus tłumczono na inne języki, żeby brzmiały one w ojczystym języku? Tak ja np. Agnes – spolszczono na Agnieszka, Alice na Alicja, Dorothy na Dorota itd.?

 43. Originally posted by anonymous:

  margo writes: Witam. Mam pytanie, nie mogło być tak, że imię Isus tłumczono na inne języki, żeby brzmiały one w ojczystym języku?

  Na ten temat to można powiedzieć że są językowe odpowiedniki tak jak napisałaś. Niektóre imiona się transliteruje fonetycznie jak Emmanuel, (język paleohebrajski), w przypadku znanych osobistosci to się tego nie stosuje np. Władimir Putin, nie mówimy Włodzimierz Putin, i nikt tak nie mówi. Dlatego w przypadku Isusa tak ma zostać. Ale akurat w tym przypadku przed wiekami, zrobiono swoisty numer: z Isusa (zamiast zostawić) zrobiono łaciński J(Esus) by wychwalać…diabła. Po to sfałszowano imię by z niego zrobić kult imienia oparty na ….listach Pawła i Łukaszowych (?) Dziejach Apostolskich.

 44. Mariusz, tak w skrócie, czy twierdzisz, że imię Jozue powinno wymawiać się jako Isus zamiast zwyczajnie Jozue?

  • Tu jest taka kwestia: zgodnie z zasadami aramejskiego ktory jest nazywany hebrajskim , to imie Jozue jest odpowiednikiem Jehoszua. To jest tylko i wylacznie z punktu widzenia jezyka aramejskiego.

   Powinno się wymawiac Isus , poniewaz jest to z jezyka greckiego ktory jest jezykiem ojczystym Syna Bożego, ktory nigdy nie chodzil po Palestynie tylko nad ciesniną Bosfor bo tam byla Jerozolima.

   Dodajmy do tego jeden fakt: imię Jozue z tego co wiem pojawia się po raz pierwszy w Wulgacie-łacinski przekład ST i NT i tak zostalo do dzisiaj, ale tak byc nie powinno. Powinno być Isus, a kosciół zrobił numer i zarameizował to imię i mamy Jozue

 45. Witam mam pytanie co się stało z literą j w imieniu Pana Jezus po zmianie na Isus, skoro pisze PAN ŻE ZMIENIŁ się sposób czytania drugiej litery z e na i a co z pierwszą j ?

 46. No brawo 😉 Jest to jeden z najbardziej SZALONYCH tekstów jakie czytałem. Wiele jest takich szalonych tekstów ale ten jest naprawdę mocny… gratuluje 😉

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s