redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie

Chrzest w „kikucie” cz. I

11 Komentarzy

Niedawno zająłem sie jednym tematem, ktory przez ostatnie 1,5 roku był dla mnie swoistym „pewnikiem”, chociażby z tego powodu, ze pogląd ten pochodził od osoby do której sie miało zaufanie a argumentacja była bardzo prosta ale tylko na „pierwszy strzał”.
Temat dotyczy domniemanego imienia naszego Pana które powinno wg. niektórych, brzmieć Jeszu. …

Ale z drugiej strony mamy werset: 1 Tes. 5;21 ” Sprawdzajcie wszystko, a zachowujcie to, co szlachetne”(BP),
dlatego poszedłem tym tropem i …zobaczmy:
Oficjalnie jest to „udowadniane”, nastepujacymi argumentami:
1.” Imię naszego Pana jest importowane z wymowy hebrajskiej, więc nie musi posiadać wszystkich elementów, które charakteryzują greckie wyrazy.”
2. Jest to imię Biblijne zapisane przez apostołów po grecku z hebrajskiego
3. jak czytać nalezy imię Jesu po hebrajsku wyjasnia sie na podstawie hebrajskiego imienia Jozuego.
4. sugeruje się:
„Forma podstawowa imienia Jeszu po grecku.
Imię Jesus w języku greckim.
Forma podstawowa imienia Jeszu po grecku.
Ι – i
η – e
σ – s
ου – u (dyftong)”

5. zakłada się że Syn Boży z racji ze pochodził z rodziny żydowskiej to używał języka hebrajskiego
6.podstawą argumentacji z języka hebrajskiego używa się Starego Testamentu w wersji masoreckiej.
7. powołuje się na doświadczenia ludzi którzy spędzili w Izraelu kilka lat i badali temat , link: http://jewsforjesus.org/answers/jesus/names
8. używa się wersetu z Izajasza 52:7 , by udowadniać ze imię Jeszu oznacza zbawienie.

Moze zacznę nie po kolei i poruszę na początek:

punkt 4:
a) tu znajduje się „blef podstawowy” , ponieważ Imie Pana :
Ἰησοῦς
czyta się :
Jisus
czy widzimy różnicę? – proszę zerknąć i porównać z pionową literacją z punktu 4, „argumentów”
η nie czyta się jako „e”,tylko…..”i” i tu jest „pies pogrzebany”
zobaczmy to w alfabecie greki „koine” w tym linku;
http://mgodek.w.staszic.waw.pl/index.php?id=1
a to ta litera cytat z w/w linku;

Η η
ἦτα (ēta).

Zawsze długie „e”. W grece okresu koine zaczęła być wymawiana jak krótkie „i” i tak pozostało do dziś

Zaznaczam, że wymowę imienia naszego Pana w grece koine, oprócz w/w linku można sprawdzić u językoznawcy; Adam Gołębiewski (adam.golebiewski@gmail.com).Ponad to posiadam jego opracowanie na temat imienia Pana i za jego zgodą jest ono do przekazania, po otrzymaniu od państwa maila.

Ponad to kwestia wymowy jest pokazana na wykresie w linku pt. Schemat czasowy wymowy greckiej ἦτα (ēta)”η”

To jest schemat wymowy kluczowej głoski eta co daje nam okres czasu, od kiedy wymawiano po grecku imię Mistrza jako Jisus, jak zaznaczono na wykresie.Pokazuje też od którego okresu powstała forma imienia Jesus wg Wulgaty w języku łacińskim. Jak widzimy grecka forma funkcjonowała równolegle z łacińską.Jak to możliwe?.Kiedy powstał podział na Cesarstwo Zachodnie ze stolicą w Rzymie i Cesarstwo Wschodnie ze stolicą w Konstantynopolu/Bizancjum, kościoły zachodnie przyjęły łacińskie imię Pana Jesus a kościoły Cesarstwa Wschodniego zachowały imię Pana w języku greckim, które używały od początku istnienia pierwszych uczniów Mistrza.

Wykres wykonano na podstawie:
1. http://www.greek-language.com/Alphabet.html , z tej strony pochodzi podany czas wymowy eta jako „e” i to pochodzi z greki…starożytnej/klasycznej. Jest tam podany czas tej wymowy: Pronunciation Reconstructed Classical Greek (Before 300 BCE)- co znaczy: rekonstrukcja wymowy klasycznej greki z przed roku 300 przed naszą erą. Na wykresie w kolorze fioletowym. Od tego czasu rozpoczął się „itacyzm”, opisany poniżej.Ale najciekawsze zdanie znajduje sie pod alfabetem w języku angielskim:

„Since neither the pronunciation suggestions given here nor the Erasmian system accurately reflects the pronunciation of Greek in the Hellenistic period of the New Testament and early Christianity, a reconstructed pronunciation system for that period will be added later.”
Tłumaczenie: Poniewaz zadna z sugerowanych tu form wymowy, ani system Erasmiański nie oddaja wymowy greckiej w hellenistycznej epoce Nowego Testamentu i wczesnego chrzescijanstwa, zrekonstruowany system dla tego okresu bedzie dodany pożniej.

Dlatego głoska „eta” w okresie Nowego Testamentu nie była czytana tak jak się powszechnie uważa jako „e” tylko ….inaczej.Ale jak, to poniżej.
2. http://mgodek.w.staszic.waw.pl/index.php?id=1 , ta strona jest przedrukiem z książki do nauki greki koine pt:

Herbert Weir Smyth, „A Greek Grammar for Colleges”,/Dla Szkół Wyższych/, s. 7.

3. Skanu strony książki o gramatyce greckiej NT, który jest w tym albumie – kliknij tutaj http://my.opera.com/red-october61/albums/showpic.dml?album=11917292&picture=158949352


W powyższym skanie książki gramatyki greckiej jest opisany przez autorów proces tak zwanego „itacyzmu” , który spowodował zmianę „e” na „i” i jest zgodny z opisem czasowym w Wikipedii: cytat –

” Początki tego procesu sięgają epoki klasycznej (V w. p.n.e.), w pełni rozwinął się on w epoce hellenistycznej i rzymskiej (III w. p.n.e. – V w. n.e.), a zakończył w epoce bizantyjskiej (V-XV w. n.e.). W jego wyniku samogłoska Ι (jota) zastąpiła nie tylko długie Η (eta)”.

Na schemacie wymowy ten okres przejściowy zaznaczono kolorem niebieskim.

I tak na podstawie stron dwóch stron www, dwóch książek, danych z wikipedii na temat itacyzmu możemy spokojnie z imienia Pana po grecku drugą gloskę „eta” jako „e” … wykluczyć.
A co zrobić z alfabetami i wymową z takich książek jak: (jeszcze napiszę na temat tych książek które służą do stosowania tzw.”presji autorytetów”), temat dowodowy wbrew pozorom nie jest zamknięty a wręcz rozwojowy ale napisze jak pozbieram to wszystko i napisze arta jako uaktualnienie.
Teraz już jest uaktualnienie w arcie: https://redoctobermsz.wordpress.com/2012/08/28/isus-zbawienie-jest-od-pana-filon-z-aleksandrii/

I tak dalsza „żonglerka” gramatyką grecką w temacie „Jeszu”, egzaltycznie stosowana przez zwolenników, przypomina tak naprawdę, „szukanie kota w ciemnym pomieszczeniu którego tam …..nie ma.”
Dlatego nawet „nie silę” się na dalsze argumenty w kwestii gramatyki greckiej.
I w tym momencie można by zakończyć argumentację ale z drugiej stony, temat jest ciekawy bo znajdziemy żródło pochodzenia , jak i sposób powstania „słynnego” Jeszu oraz znajdziemy tło Biblijne i historyczne tej kolejnej nauki demonów.

I dlatego będziemy analizować resztę pytań:

punkt.5:
I co tu mamy?.Kolejną „lipę”. Na „pierwszy strzał”, od razu jestesmy przekonani że Jezus był żydem i musiał znać hebrajski – oczywiście że jest to „jasne jak słonce”, ale jest jedno „ale”, takie, że zwolennicy w ogóle nawet nie wyjaśniają jaki to był „hebrajski” (nawet nie „silą się” by ten temat wyjasnić ale serwują że to „hebrajski”), ale za to każdemu ma się wydawać ze chodzi o „biblijny hebrajski”. I tu mamy kolejnego „pogrzebanego psa”. Język hebrajski dzisiaj stosowany i sugerowany jako „oryginalny” Starego Testamentu , wcale nie jest językiem czasów Jezusa Pomazańca i wysłanników (apostołów). Ale nie urzedzajmy faktów, tę kwestię języków biblijnych wyjasnię w innym punkcie.

Jezus pochodził z Nazaretu w Galilei, która była zwana „Galileą pogan” z racji tego że tam mieszkali żydzi posługujacy sie na codzień jezykiem greckim. Jezus był „dwujęzyczny” i znał język grecki, ale ciekawostką jest to, jakim „hebrajskim” językiem posługiwali się wtedy żydzi . Jaki to był język?, To „zbitka” języka chaldejskiego(zwanego aramejskim) i języka starohebrajskiego.Do dziś nie mozna jednoznacznie wskazać w jakim języku to było, ale pokazuje że na terenie Izraela, żydzi posługiwali się „mieszaniną” języków, czyli „zbitką” i to był język wtedy uznawany przez pisarzy biblijnych jako „hebrajski”.Ponad to, takiej też oceny poniższych tekstów biblijnych dokonał językoznawca.(Adam Gołębiewski adam.golebiewski@gmail.com)
Tą „zbitką” posłuzył się Jezus, gdy mówił do Boga :

Mt 27:46 nwt-pl

„około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem, mówiąc: „Eli, Eli, lama sabachtani?”

[/COLOR][/B], to jest: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?””

Mk 15:34 nwt-pl

„A o godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eli, Eli, lama, sabachtani?”

[/COLOR][/B], co w tłumaczeniu znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”

Dlatego ten „hebrajski” z napisu, to własnie ta w/w „zbitka”:

Jana 19:(20) Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim.(BT)

Dodam jeszcze że wszyscy pisarze Nowego testamentu byli „dwujęzyczni”, a nawet sam Nowy Testament został napisany „z marszu” w grece koine bez żadnego tłumaczenia ze „zbitki”,

więcej w linkach:
http://www.ibiblio.org/bgreek/archives/greek-2/msg00315.html
http://www.faithfulbible.com/nt/A-aramaic.htm
http://www.ntgreek.org/answers/nt_written_in_greek.htm#Jesus_Spoke_Greek
linki są po angielsku ale mozna je przetłumaczyć.

A więc stwierdzenie „Imię naszego Pana jest importowane z wymowy hebrajskiej” z pktu 1. to kolejna próba „szukania…. kolejnego kota….”, a w następnym artykule przyjrzymy się dokładniej pozostałymi punktami „argumentacji”

Uaktualnienie 21.07.2012

Mariusz Szczytyński

Reklamy

11 thoughts on “Chrzest w „kikucie” cz. I

 1. Jeszu.pl writes:Cytat "jak powiedział mi znajomy językoznawca"…a jemu kto powiedział? Pewnie inny językoznawca, tez znajomy 🙂 Pokładanie nadziei w ludzkiej "mądrości" jest zgubne. Sprawdzać mamy w Pismach Świętych a nie u ludzkich "autorytetów" Już 2000 lat temu Pan nasz powiedział Mt 15:14 bt "Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną»."Jednak ci ślepcy z czasów Jeszu znacznie lepiej znali się na hebrajskim niż dzisiejsi "ślepcy" Słowo Boże nazywa język którym się posługiwano w tamtych czasach hebrajskim. Każdy kto twierdzi że nie był to hebrajski oskarża Ducha Bożego o kłamstwo i stawia się ponad Słowem Bożym

 2. Anonim writes:Dobry artykuł tak dalej Niech Jezus Chrystus błogosławi Wasza prace

 3. Anonim writes:Jeszu to obraźliwy zwrot Jezusa dlatego kto go używa ubliża Jezusowi Chrystusowi. Tak robią Żydzi wyśmiewają i ubliżają Mesjaszowi Jezusowi Synu Bożemu.

 4. Originally posted by anonymous:

  …a jemu kto powiedział? Pewnie inny językoznawca, tez znajomy 🙂

  Spokojnie i bez nerwów. Dokonał oceny tychże wersetów, poprawie tekst.A bez tego, nawet jest wiadome ze język aramejski to wyuczony przez żydów, język Babilonu który przynieśli ze sobą żydzi którzy wrócili z niewoli Babilońskiej.To ten język wymieszał się ze staro-hebrajskim i dlatego powstała "zbitka", która w I wieku n.e. uchodziła za hebrajski.I dlatego napis na krzyżu był taki jak w artykule powyżej.Niestety tła historycznego nie idzie, "wywalić za burtę".

 5. Jola writes:Cytuje post:"Każdy kto twierdzi że nie był to hebrajski oskarża Ducha Bożego o kłamstwo i stawia się ponad Słowem Bożym."Odpowiedz: Nie rozumiem co ma wspólnego język hebrajski z obrażaniem Ducha Bożego?. Czyżby komuś brakło argumentów?. Przecież wiemy ze Nowy Testament był napisany po Grecku a wiec imię Syna Bożego było napisane po Grecku. Po co wiec doszukiwać się u Żydów znaczenia tego imienia skoro Oni Pomazańca Bożego odrzucili.To tak jakby iść za rada demonów. Po co chcieć imię naszego Pana Zbawiciela z Greki tłumaczyć na Hebrajski lub Aramejski i rozkazywać innym tego zwrotu używać? pozdrawiam i proszę o odpowiedz.

 6. Fragment z Wikipedi – apostoł Paweł znał języki:"Został obrzezany ósmego dnia po narodzeniu. Wychowywał się w środowisku żydowskiej diaspory, która w tym rejonie stykała się z kulturą hellenistyczną. Znał język aramejski i grecki."Dzieje apostolskie mówią, że przemawiał po hebrajsku.W rzeczywistości był to dialekt aramejski, jak słusznie Mariusz napisał. W wielu źródłach, które nie zorientowane w sytuacji można znaleźć tego potwierdzenie, jak właśnie w tym artykule Wikipedii.Tak więc dzisiejszy nowoczesny hebrajski, to w rzeczywistości dialekt aramejski, niesłusznie nazywany hebrajskim.

 7. Dobrze napisany artykuł. „Z całego serca Bogu zaufaj, a nie polegaj na swoim rozsądku”(Księga Przysłów 3:5). Widać w tym temacie wiele poświęcenia i włożonej pracy , nic nie spada z nieba samo. Mieszkańcy Berei byli dociekliwi: „przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest” (Dzieje Apostolskie 17:10,11). Temat to obrona i odpowiedz wobec prawdy historycznej jak i wiary w Jezusa Pomazańca. 1 Piotra 3:15 "Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest". Pozdrawiam

 8. Monika writes:Ciekawie opisana strona pozdrawiam

 9. Jeszu.pl writes:Panowie Mariusz i Henryk najwyraźniej pragną poprawiać pisarzy biblijnych którzy pisali że mówiono wówczas po hebrajsku a Oni twierdzą że to nie prawda bo to nie był hebrajski tylko zlepek języków. Komu mamy więc ufać ludziom czy Duchowi Świętemu który kierował pisarzami biblijnymi?Nie dajcie się zwieść ludzkim kombinacjąEf 4:14 bt "[Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu."

 10. Nie bardzo rozumiem sens tego iście sofistycznego sporu, ale cytat z listu do Efezjan pasuje tu jak ulał. Może pora dorosnąć, panowie?

 11. Originally posted by anonymous:

  Oni twierdzą że to nie prawda bo to nie był hebrajski tylko zlepek języków.

  zlepek języków to hebrajski , "odwracanie kota ogonem"Widać że Pan Krzysztof próbuje zmanipulować wypowiedż z arta:"Do dziś nie mozna jednoznacznie wskazać w jakim języku to było, ale pokazuje że na terenie Izraela, żydzi posługiwali się "mieszaniną" języków, czyli "zbitką" i to był język wtedy uznawany przez pisarzy biblijnych jako "hebrajski".Nikt tu nie kwestionuje pisarzy Biblijnych ale tło historyczne tychże wersetów nie można "wyrzucić za burtę"co do sofistyki:2. «metoda argumentacji polegająca na wykorzystywaniu wieloznaczności pojęć i na stosowaniu sofizmatów»3. «świadome posługiwanie się nieuczciwą argumentacją w celu udowodnienia fałszywej tezy»czy uczciwie jest odwracać uwagę czytelników od kłamstw stosowanych w stosowaniu greki koine?czy uczciwe jest ukrywanie niewygodnych faktów, tła historycznego i samych wersetów? – wypowiedz Pana z arta.Pan Krzysztof próbuje wraz z ideologami Judaizmu wmówić nam że jezyk z I wieku to …..dzisiejszy hebrajski, który powstał rekami masoretów… w XI wieku , jako system Tyberiadzki.Po co?, by "udowodnić" kolejną naukę demonów.poruszyłem to w cz. II artykułu.Originally posted by mariabyrska:

  Nie bardzo rozumiem sens tego iście sofistycznego sporu,

  Sens to zdemaskowanie kolejnej nauki demonów, ale będą jeszcze inne części.a werset z Ef jest zacytowany w sposób diabelski: Originally posted by anonymous:

  abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu."

  dzieci "łykają" wszystko nie sprawdzając bo im się "tak wydaje"a nam Judaiści i Pan Krzysztof chcą by nam się "tak wydawało", jak piszą.1Tym 4:(1) Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. (2) [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane.(BT)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s